Skip to main content

Full text of "Post-ṡeanċas : i n-a ḃfuil cúigí, dúiṫċí, conntaeṫe, & bailte puist na h-Éireann"

See other formats


**d COLLEGIUM 
BOSTONIENSE P.Ua Oasaide Memorial 
Collection f.iu.c. ""-. <^4íT). «"•• 


An ctó-ófim^nn, ceo^AticA, 
Ctót)óitií 5*e-óit5e, 

baite áía cU&i. BOSTON COLLEGE LIBRARY 
CHESTNUT HiLL, MASS. : )1 CORRIGENDA, Bessbrook = Cloc fruafiÁm. léi^ue^ji nufi pn é, 
cibé Áiu i 6fuil fé, 1 n-ion^-o "Cloc An RiA&Ani." 

Blacksod Bay Coast Guard Station = CuAmreAc 
An -p.\il Tflóin. CÁ "OdbctiAmA Af An CAOib eile -oe'n 
c«An. 

Castledawson : ^inm eiLe Wn bdile feo " TTIa 
TJuIa." c. 

Castlepollard = t)Aile nA S^pf . Sm é An c-Ainm 4 

ip coiccinne auá a^ nA reAmjAomib ^Ae-óe^t^CA 5 

^V' c ^ 5° bpuit uj-OAjttÁf leir An x>Á Amm eile com 
mAit ceA^unA. Letterfrack : Sé An c-Amm acá a^ cui-o ue nA 
^Ae-óiljeóiníb " Leirifi fifieAC.' 

Tomhaggard = Ceac mo-fA^f a. Sm e An ceAf t. 
'Sé An cumA if fine fuAijt UilliAm Ó triAOilcuite 
aiji — 1 n^All-liutnu^A-ó — " Tachmohager." 

Wexford: 'Sé An cumA Af a bfuil Amm ^Ae-oil^e 
nA hÁiue feo A5 cui-o -oe nA reAn-"U5*OAf Aib nÁ 

" jOC ^AtlTTU'.n." corhAmte t>o iímicinis. muc cojai-ó ro aca 'jm ^FÁú 1 n-Aftm "óvoin, 
Luce porcA ó cÁfo A5 cnÁiT) fAoi'n -oceAn^Am -oil-ir. 
Cé porcAThAiL CftÁt, ní jnÁt a fArriAit coi-óce, 
A popxvó jíaoi fÁil rnÁ'f Á1I te rnACAtb rníleAT>. 

mic rhíieA-ó if ÁftpA iftir, 
CuiftceAfi teó ctú rhvncmir ; 

LeACCAft Aft fUAfO T1A pÓ-olA 

Aft LeAbAft fUAtft fUfifo^ftA. 

pufif ójftA cóift t>o beifum T>íb-re : 
Cé rnóft An 5teó j?Á ceiru Áfi rmnreAft, 
gAc fót) Aft feói-o -o'Áft reitb -óílir ! 
'S An eóftAip rhóji $An -oeitb iriíceAftc ! 

tníceAftt An tnte Amm Áiue, 
tníceAftc Amm jac éAn-pÁiftce, 

A-cÁ Anoir Afi éiftmn tntt, 

CoifC géibmn IÁ An teAccfiuitn. 

'Sé LeAixftom T>íob ir mó cuift Aft pcmlA '5Á híorbAifte, 
riA hAmmneACA ómreAc nÁft fo^Aift rtiocx míleA-ó. 
iTIÁ'f feAfCA -ótíinn ^An rpeóir ionncA, f ór beAm '5Á n-oíbiftt, 
50 mbAifcteAji Af An nóx> ia-o 50 cóift -©'Aft tticc cífte. 

Lucc cífte Aft nitim nA mtnce — 

ITIuc jmoi ftéift ACÁrni -oo ftÁT> ; 
buAmceAfi Airui Aft -ouftiAtt viAinne ; 

tli3Ai5ÚeA|i ftiAn nA fUAtfte Aft fÁn. 

pÁn Aft §AttAib 'r Aft 5AÓ Amm t>'Áft cuniA-oAft fom — 
CÁtm '5Á Atcnm^e te fA*oA 50 poltur Anotr; 
pÁjrAft bAtb 1AX> 5An AnAtn Le coja-ó ^An ftitt ; 
fTeÁfift a njfteA-oA-ó-f An te ceAccAifte porcAc ó'n tnutc ! 

tttUC COJAIX), iftt. 

CAbAftcA fAOinV LÁmVre, 

An 5° LÁ Wn -AbftÁn, 1905. r é a rh n^t) A j; cuji An leat>Aifi rao te céite -óúmn, t>o bAineAmAfi úrÁi-o Af 

T>Á ClÁft, CeADÍI ACA "DO fcAlllJ ATI f Cflít)neÓl jl fém, A^Uf 

ceAnn eite *oo Cfitnnnij; tTlAC Uí nuAttÁm flAmAlrrúnAC, -OAfiAb 
ionAT) comntn-óre t>Aite An cSaoiji, 1 nllíb t)-|iitiin ÓuAÍAnn. tí)í An 
tlAmAtrúriAÓ A|i f eA-ó t t>jMT) A5 obAifi a-\\ An fiu-o ceA*oriA, mAji triAite 
teif féin, A^uf 1 rmeifieA-ó bÁifie, 'ré T^" "°° F irme T& ^ e n " A 
A*ót)Af, é rAt>Aific T>o'n ÓonnfiA-ó i-oifi fine A^ur feA-ó, cum caÍ>- 
jitiijúe teif An leAbAn" fo, A$uf -oob' An-mAit uai-ó An ^nícmi fAin. 
T)o -pÁ^A-ó téi|iivj5A"ó nA ^cúi^í, via n-oúitcí A^ur nA ^conncAe ^Á'n 
ílAniAtrúnAÓ 1 n-A AonA-p, ó tÁfttA 50 fiAib An-rpéir Ai^e 'f Ari 
jiomn rm -oe'n obAiji. 

fTuAjtAr An-coia^nAm teir ó'n AtAifi UilliAm Ua CAfiA^Áin, acá 
'íia cotniiAfoe 1 nT)A]iniAi5 Ua n"OvjAC, 1 «Orjiwóit). ní -omnreAn- 
CAi*óe 50 T>rí An Sa^ajic Ua CAfiA^Áin. Cá fé c-fiumn ceAnu eot- 
x;AfAC éiftimeAniAit, A^uy An-ÚAitije Ai^e aji Áiu-AinmneACAib 
Ofjiui-óe A^uf ÍAOi^ife. ÓuaIa ré mónÁn "oíob fo ó n-A ói^e 
An«Af ó béAÍAib tiA reAn-^Ae-óil^eoijií, A^up uÁ cleAcrA*ó mAit 
Ai^e mAjt An 5ceAt)nA Aft nA tuÁireAnnAib 'n-A t>j?uil Iua-ó onÚA mr 
nA f«An-réACfAnnAib. 50 "oeimm -péin, ní ^aca jiiAm oi^fte Ajt 
&e&-$Ár\ Ua *OonnAt)Áin acc é 1 leit ■omnreAncAr nA héijieAnn -oo 
téi|ti\3JA-ó. munA mbeAtb eireAn, bA-ó beA^ ia"o Áft rcéAÍA aji 
Of-ptJi-óit), A^ur rmn ^An puinn rAiti^e f ojtumA Aft An t)Úcai^ pn. 

p-uAjiAmAfi clÁijt eite ó ÓéAtnur T)e t)úncA, comnvn-óeAr 1 jCaiji- 
bpe, 1 ^ConnrAe óofiCAi^e, ó UittiAm O tTlAOitcvjite ó 1mf Cóji- 
úaix), Ajnf ó pÁt)|iAi5 Ua CeAfi£)Ailt ArÁ 'f a tior T)ub 1 n-Aice 
ÁtA í)a ntljitAi-óe, A^uf An niAit "oo bí ionncA "oo bAmeAmAji AfUA í. 

t)'infi«ÓAf-fA A^tif An tlAmAlrúnAÓ nA feAn-uéACfAnnA, 50 
hÁitnjte eireAn, 50 5CA|i St 11 " 11 S^fT 1 ^» ^S^f ^ t)AineAniA|t 
mó|iÁn AfUA. 

Tlí 3Át)A"ó ^ÓAm a -fiÁ-ó t;uji f c|tút)tii^eAT) feAn-fCftíbne An U1A5- 
•AtuAif teif, .1., nA hlnquisitiones, nA Rotulae, -jnt. 

1 n-A -oceAnnuA f Am 30 téi|i, "00 fc-píobAf-f a cum An inte -óvjme 
bí 'n-A iJft)mnAix)e 1-pnA ceAnnrAfiAib ^Ae-óeAÍACA, 'n-A mbeAii) fé 
A|t 6-umAf t)ó Aon Amm cpv>Ai"ó tjo jiéi-óceAÓ. 

*D'Á mbÁfifi fAm -uite, if iat> no if bun-u^-oAiit -oo nA ViAmmneAC- 

Alt) ACÁ 'f A teAbAft fO : — 

(1) SeAn-réACfAnnA ^Ae-óit^e ; 

(2) ^Ae-óiijeóittí An tAe itrom ; Ajtar 

(3) SeAn-fc-híbne An RiAJAtrAif. 6 

1 "ocaca te pfiAi-oeAnnAib úfi-miA ha jcAtjiAc, ní "oeA^nAmAji act; 
iAt) ro cuji 1 ngAexntj aji ctJtnA éijm. níoji péA-oAmAfi a ACAjifiAC 
•oo "óéAnAtr», A^uf jAti rÁrc nÁ rtiAifiirc AjAitin Aft ujitnoft nA 
tnbAlt mbeAj ro ó'ti feAn-Aimfiji. T)o cmfieAmAfi " CÁijilinn " i 
n-ioriA*o " Carlisle" A^ur " T)A|iniA5 " i n-Áit " Durham " 1 tnbéAt 
£eifirue. CÁfi b'ionjtiA-ó pom ? íIac 'in é 50 -oífteAc "oo-sníteAji 
Afi An -ouAob eite -oe'n rcéAl, .1., "Cool Hill " 1 n-Áic " Cútcoitt " 
A^ur "Katty Gollagher" 1 n-ionA-o "Calais UaIIacáiti," A3tir , 
•oÁ n-AbfiAimir , " Jeremiah " 1 leAbAi-ó " T)iA|tmAi-o." T)Á rnéAX) 
•o'Atjiti^AT) ia*o Ajnf *oÁ otcAr, ní "óéAnrAi-ó " CÁifttmn " A^ur 
""OAftrhAJ" acc éifie Ajur Cotum Cilte nAotiiÚA *oo cujt 1 jcninine 
•ótnnn. Cibé cúir é, cuijri-o An óoiccionncAcx nÁft b'féi*oift "OAtn- 
fA "SjiÁi-o Durham" Ajur a teitéit)í "00 éuft píor, A^ur nAÓ é mo 
jnó-f a An béAntACAf x>o coút>3<vó. bío*ó An "oíbinx 1 nt)Án t>o nA 
íiAttniu^ACAib reo peAfUA ó tÁim An ^Ae-óit. "piu nA bui-one 
th-ope 1 mtoéAl pei|ifre, níop éeAnc 30 mbeA-ó tocc aca Aip rm, 
cuip 1 3cÁf 50 bréA'orAi'oír riú*o iat> *oo ttn^finc, flux» acá 1 brA*o 
uaca pór. -Ace nA rojtmmteóifií, nÁ beijn'oír teó'o'Á b|tíj pn 
jujtAb é ip ^Ae-óitj *oo " Durham " " "OAjirriAS," nó -oo " Óarlisle " 
M CÁi|ttmn " — uÁ pior aj An r aojaL snjiAb ionAnn " T>AftrhA3," 
" CÁifttmn " A^nr " Durrow," " Carlingford " 1 mbéAptA rÁ reAé. 

'Ha tAob f Ain A^vir tnte, c|\eix)teA|i UAinn, cibé Ainm a ruAft- 
AmAji Afi fnÁi*o "oíob ó'n peAn-cr aoJaL, jtijt bAmeAmAp úrÁit) Af 
1 5cói|i An teAbAifi, m.f., " -Acat> An *OfiomA" Aft SjiÁix) SAn UomÁf 
1 mbAite Áza CtiAt, ijit. 

1p péi"oi|i 50 bpviit co|i|i-'óeA|tmAX) mr An 6tÁ|i fo if c1 5> ^S^f 
mÁ cÁ ^péin, ní beimí-o coi-óce acu $0 bui-óeAc beAnnAécAc "d'A 
^ceAjictjJA'ó *óúinn. "1 n-oiAi-ó a céite -oeinreAji nA cAirteÁm." 

CÁ fóit A^Am 50 mbAmpix) 5AC éin-téijteói|i fíoft-úrÁi"o A^tif 
rÁft-úrÁiT> Ar An teAbA|t fo nó 50 -ocnsÚAfi A|t tncc An tiAbAiji út) 
auá 1 3Ctí|tAm " feme An tir:i|t-cifce " ^éilteA-ó -o'éijiinn tiA 
n^Ae-óeAt. 

11í C15 tiom An jiéAtnjiÁ-ó fo *oo cjiíocnu^A-ó ^An bm-óeACAf mó\\ 
*oo ÚAOAinx "oo SeofAm Ó Ctéifiij, ftúnAi-óe Óoifce nA teAbAn, tnj 
An-con^nAm "OAm ^Á'n teAbAji *oo beACcugA-ó 1 n-oeijieA-ó tiA|t 
tAtt, Ajtif-oo UireÁ|i-o Ó "pojin-OA *oo cuiji Á|t-o-rpéir 'fAn obAiji ó 
úúr 50 -oeijieA-o, A5tif é A3 tops co|i|t-Áice -ÓAm. Acr ní uAire 
•oo'n óonn|tAX) A|t fA-o. 50 -oeiriim féin f uAftAf* con5nAm ó Áijt-oib 
tia héifteAnn. S. V. seouvó UutieAó. Seo mAji bA-ó éeAfir ticfieAÓA -oo feolAT) rrjté gAe-óit^. Cuifi- 
j?eAm ríop rotAOit) nó eiriomplÁifi aji jac Aon cÁp -o'féA'OfAT) a 
beiú Ann. CÁ An reolA-ó SAcrbeAfttA A5up An reot<vó gAe-óeAÍAc 
aji A5AIX) a céite Annfo, aji rhox) 50 bfeicfeA-p CAi-oé An -out bAx> 
éeAnx a beit aji An n^Ae-óitj. 

I. stoinneAt) oaiUii, 1 n-A acm^r?. 
j. Ó rtu-OAi-óe. 

Miss O'Reilly, InjeAn tíí RAJAttAig, 

Virginia, -Aca-ó Lifi, 

Co. Cavan. bfieipne tlí tlAJAtlAig. 

2 (a). rriAC Un-oAi-oe. 

Miss Mac Bride, 1ni;eAn tfhc giottA b|ti j-oe, 

Emyvale, ScAiftb nA jCaojiac, 

Co. Monaghan. CjtiúcA. 

2 (b). tTlAC Rii"OAix>e. 

Miss Mac Carthy, InjeAn An ÓÁfintAij, 

Queenstown. CuAn ÓOfiCAi^e. 

3. SlotnneA-ó AnAtt. 

Miss Scott, Injean An Scocaij, 

Hilltown, CAfijt Cvntmn, 

Newry. InbAfi Ómn C^ia^a. 

II.jAinm -A5US sioinne^vó caiUii 1 n-éinpeAóc. 
1. Ó nn*OAi-óe. 

Miss Nuala O'Hare, tlvjAÍA uAfAt ní híji, 

Bessbrook, Ctoc An UiAbÁm, 

Co. Armagh. Cfiíoó nA n-OifiteAft. 8 
2. true ftUT)A1'Óe. 

Miss Eva MacMurrough, <*oipe UAfAt tlí ttlic tnuficA'ÓA 

(nic tYlu-pcA-OA), 
Tinahely, C13 riA héitle, 

Co. Wicklow. 5adaiI UÁjnAill. 

3. StoinneAT) AnAtt. 

Miss Jane Arnold, SméA"o tíAf At AfinAtt, 

Newtownmountkennedy, t>Aite Ó sCeAfinAij;, 

Co. Wicklow. Cjiioc bfiAnAC. 

III. sloinne-A*ó tnnÁ pósc^, 1 n-& Aon&n. 
1. Ó TltJ"OAix)e. 

Mrs. Murphy, beAn tlí ttlufiCA-OA 
Ventry, CeAnn CHÁ3A, 

Dingle, TiAinjeAn Hi Óúipe, 

Co.Kerry. Cojica Hi *Ótiibne. 

2 (a). tYlAC riti-OAi-oe. 

Mrs. Mac 'Govern, beAn ttlic SAtrifiA-óÁin, 

Swanlinbar, At) tTltnteAnn lAftAinn, 

Belturbet. béAt CAijibeifiu. 

2 (b). triAc Uti-oAi-óe. 

Mrs. McCarthy, beAn An ÓÁfijicAi^, 

Ferrybank, SfiÁi-o An ptiifir, 

Waterford. pofictÁifise. 

3. StoinneA*ó x\nAtt. 

Mrs. Power, beAn An pAOftAij, 

Annestown, bun AbA, 

Waterford. pofictAifise.. 9 
IV. Aitim A^tjs stomne^-ó mtiÁ póscA 1 n-éinfe^óc. 

i. ó Rtmdi"óe. 

Mrs. Annie Desmond, Aine beAn Hi "OeAfdriifiAig, 

Ballymakeera, Cajijiais An «vóttiait), 

Cork. Co^caiJ. 

2 (a). TTL\c Ru-OAi-oe. 

Mrs. Honor Mac Carthy, nójiA beAn An ÓÁjtjtcAij, 

Crosshaven, t)un An uS.Mle, 

Cork. CojtCAi^. 

2 (b ). trk\c nu-o.M-óe. 

Mrs. Ellen Mac Gillicuddv, eiblín be^n rhic ^ioIIa TTIocu-oa, 
Ballydavid, tXMle n& n^All, 

Dingle, T)Ain3e^n Hi Óúipe, 

Co. Kerry. CojtCA Hi "Óuibne 

3. StomneA-ó *.\nAll. 

Mrs. Johanna Wall, SiubÁn beAn An bÁlAi^, 

Tallow, CuLac ^n lAfiAinn, 

Co. Waterford. "OéifeACA. 

V. Ainm a^us sloinne.ro -pm ah rfirtdoi pósc^. 

1. Ó riu-o*ii-óe. 

Mrs. Charles CCalvagh) O'Molloy, beAn Ati ÓAIDA13 ni TtlAOilrnuAi-ó, 
Pallas (or Blue Ball), pAittf ui rhAoitniuAi-ó, 

Tullamore. ^n CuIac rflóff. 

m 

2. mac Ru-OAi-óe. 

Mrs. James Mac Givern, be^n SéArrmir rflic «Aimi-f^m, 

Camlough, CattiIoc, 

Xewry. lub^jt Ómn CpÁJA. 10 

3. SlomneA-ó jAn Ó £An ITIac. 

Mrs. Griffin Cavanagh, beAn ÓttíothtAmn ÓAothÁnAij, 

Leighlinbridge, teitjtinn An TJftoiciT), 

Co. Carlow. 1 ntlíb "OftónA. 

4. StomneA'ó ^nAtt. 

Mrs. John Jones, bean SeAJÁm *Oe Seon, 

Riverstown, t)Aite tluA, 

Dundalk. SftÁit)bAite "Óúm *OeAÍ5An. 

VI. stoinneA*ó pn, 1 n-& Aon-dti. 

1. ó nu-oAiTDe. 

Mr. O'Donovan, ÍTIac tíí "ÓonnAbÁm, 

Freemount, Cnoc An CeAtnpAitt, 

Charleville. UÁt ttnjic. 

2 (a). íTIac Uu-OAi-oe. 

Mr. Mac Carthy, -An CÁftfttAC, 

Union Hall, bjiéAncftÁij, 

Leap, térni Uí *ÓonnAOÁm, 

Co. Cork. CAifibfie Úiaji. 

2 (b). ttlAc Uti-OAi-óe. 

Mr. Ward, ttlAC An bÁijro, 

Castlehill, CAOjiuAnnÁn, 

Crossmolina, Cfiop Uí ttlAOilpionA, 

Co. Mayo. Cífi -ArhAlíjAi-ó. 

3. StoinneA*ó AnAtt. 

Mr. Cusack, At) Cíofó^Ac, 

Miltown Malbay, SfiÁi-o v\a Caujiac, 

Co. Clare. u\ bjiACÁm. 11 

VII. Awm A-gus stomnexvo pm 1 n-éin£eAóc. 

i. ó RyoAi-oe. 

Art O'Kelly, Esq., x*t tr Ó CeAtlAij, UAfAt 

(&yZ UAfAt Ó CeAltAij), 
Woodlawn, ittócA gjiÁinne Óije, 

Co. Galway. Hit) mÁme. 

2. ttlAC ttu-oAi-óe. 

Cahir Maguire, Esq., Jnr., Cacaoiji 05 fttA*; Uix)i|t, UArAt, 

Irvinestovvn, 11a CeAjtnA, 

Co. Fermanagh. j?iji tflonAc. 

3. StoinneAX) 5A11 Ó $Ati IHac. 

Crephon Kavanagh, Esq., CftiomrArm CAomAtiAC, UAfAt, 
Borris, buiji^eAf Ua riT)jAÓnA, 

Co. Carlow. Hi ÓemnreAtAij. 

* 

4. SloirmeA-ó -AtiAtt. 

Mr. Edward Tipper, mAi5ifCtfi (m-ft.) éAmonn OobAji 

Allenwood, pox) AttriAine, 

Naas. nÁf tAi5eAti. 

[CÁ uj-oAftÁf THA1Ú le "mAisirxiji" "oo cup |ioitti ftomneAT) 
AnAtt. if féit>i|t " mAijifrijt " -oo cuf fioini An uite ftomneA-ó 
1 sCúi^e UtA-ó.] 

'Siax) nA "otiitcí aji f at) acá mf nA reotcAib pn tuAf . 1r mAft 
fin if cójia x>o'n fio|t-§Ae"oeAt a cuit) ticfteAC *oo feoÍA-ó. Cvnji- 
feAf ceifc ot\Amn Atioif, cat> Af nÁf cuifteAX) f íof mAfi fin iat) 1 
5co|tp An teAt)Ai|i ? póit, póit, a -óume, ip -oeACAif nA "oúitcí "oo 
téitii«5A-ó 1 ^ceAfiu 50 fóilín beA£; cÁ ftht te *Oia A$Ainn 50 
teijiff eAjt An tocc fAin \aw "OAf a euro "oe'n teAbAft .1., '|\a cuit) 
'íi-a mbei*ó An gAexnlj Af cof ac A^uf An SACfbéAji 1a Ajt -oeifeA-ó, 
mAfi if ceAjtc -oó beit. cthgT tiA némeAnri ConnAccA — Modern province of Connaught, together with Co. 
Cavan. Gen. ConnAcc ; dat. ConnAcxAib. 

tAi3in = Modern province of Leinster, less Cos. of Longford, Meath, 
West Meath, that part of Co. Dublin N. of R. Liffey, the 
Bars, of Kilcoursey, Garrycastle, Eglish, Ballyboy, Bally- 
cowan (belonging to irii-óe), and Bars, of Clonlisk and Bally- 
britt (belonging to muniA), King's Co., and Co. Louth (be- 
longing to 11 ÍA1-Ó). Gen. txMJeAti; dat. tAiJnib; voc. ÍAijne. 

tnix>e = Cos. of Meath, West Meath, Longford, that part of Co. 
Dublin N. of R. Liffey, and Bars, of Kilcoursey, Garrycastle, 
Eglish, Ballyboy, and Ballycowan in King's Co. 

1TluTriA = Modern province of Munster, together with Bars, of Clon- 
lisk and Ballybritt in King's Co. Gen. muni An ; dat. mvini- 
Ain. 

UtAró = Modern province of Ulster, together with Co. Louth, and 
less Co. Cavan (belonging to ConnAcuA). Gen, UIat> ; dat. 
UtuAib ; voc. UtxA. T)fiitcT tiA tiémeAtin. ^n^Aite (mi , óe) = that part of Co. Longford N. of R. Inny, 

Aoy j;iiéine«=Bars. of Pubblebrien and Clanwilliaro, Co. Limerick. 

ÁfiA Ufye = N. half of Bar. of Owney and Arra, Co. Tipperary. 

t)fieipne Ua nA3Aitlij; = Co. Cavan. 

t)|teifne Ua rtt>Aific = Co. Leitrim and that part of Bar. of Carbery, 
Co. Sligo, N. of Drumcliff R. 

CAi|ib|ie Ua 5CiAfvÓA*=Bar. of Carbury, Co. Kildare. 
CAtjiAije = that part of Bar. of Carbery, Co. Sligo, S. of Drum- 
cliff R ? 13 

CiAfiftAije^Bars. of ClanmoiTÍs and S. half of Costello, Co. Mayo. 

CiófijtAi$e Cuijice = Bar. of Kerrycurrihy, Co. Cork. 

CiAjijiAije LuACfiA = Bars. of Iraghticonnor, Clanmorris, and that 

part of Trughanacmy N. of Tralee, Co. Kerry. 
CinéAt >Ao-ÓA = Bars. of Kinalea, Kinsale, Courceys, and that part 

of E. Div. of E. Carbery, E. of Timoleague, Co. Cork. 
CméAl mt)éice = Barony of Kinalmeaky, Co. Cork. 
Ctm tnÁit = Bars. of Coshlea and Kilmallock, Co. Limerick. 
Coilt riA rttAnAc = Bars. of Kilnamanagh, Co. Tipperary. 
Cojica At|iAc=-Bar. of Middlethird, Co. Tipperary. 
Cojica "ÓAifcinn^Bars. of Moyarta and Clonderalaw, and Par. of 

Clondegad in Bar. of Islands, and that part of Barony of 

Ibrickan S. of R. Creegh, Co. Clare. 
CoficA *Óuibne = Bar. of Corkaguiney and that part of Trughan- 
acmy between Tralee and R. Laune, Co. Kerry. 
Cojica txM3"óe = Bars. of Bantry, Beare, W. Carbery, Ibane and 

Barryroe, and that part of E. Carberry W. of Timoleague, 

Co. Cork. 
CoficomfiuA-ó«*Bars. of Corcomroe and Burren, Co. Clare. 
Cfi ioc ttfiAri4c=*Bar. of Newcastle and that part of Bar. of Arklow 

south of Redcross R., Co. Wicklow. 
CuAilnje-^Bars. of Upper and Lower Dundalk, Co. Louth. 
CuaIa {gen. Cu Alarm) ■= South Dublin and North Wicklow. 

TJÁI ^AiT)e = Co. Down and S. half of Co. Antrim, i.e., Bars, of 
Toome, Antrim, Up. Glenarm and L. Glenarm to Carnlough 
village, Massareene, Belfast, and Carrickfergus 

TJÁI Ria-oa = N. half of Co. Antrim, i.e., Bars, of Dunluce, Cary, 
Kilconway, and L. Glenarm to Carnlough village ; and N.E. 
Liberties of Coleraine, Co. Derry. 

•OeAloriA eAtjiA (íTh-óe) — Bar. of Garrycastle, King's Co. 

"Oéife UeA5a-Bajr. of Small County, Co. Limerick. 

éite — Bars, jof Eliogarty, Ikerrin, in Co. Tipperary, and Clonlisk 

and Eallybritt, in King's Co. 
éile Uí ÓeAfiDAitl (éile) — Bars, of Clonlisk and Baiiybritt, King's 

Co. 
eo^AtiAcc uí "ÓonncA-ÓA — Bars. of Magunihy, Dunkerron, and 

Glanarought, Co. Kerry. u 

JTeAftA muije péme = Bars. of Fermoy, and Condons and Clan- 
gibbon, Co. Cork. 

pne 5<Ml (rrii-óe) = Bars. of Balrothery, Nethercross, and Coolock, 

Co. Dublin. 
pji CeAtt (mi-óe) = Bars. of Eglish, Ballyboy, and Ballycowan, 

King's Co. 
p\\ fhonAc (Ói^5u\IIa) = Co. Fermanagh. 

5-AbAit ttÁi;n.Ailt = Bars. of Ballinacor, and that part of Bar. of 
Arklow, S. of Redcross R., Co. Wicklow. 

Uji-ÓOTinAccA = Bars. of Ballynahinch, Ross, Moycullen, Dunmore, 
Clare, that part of Dunkellin, N. of Rivers Kilcolgan and 
Dooyertha, and that part of Bar. of Kilmaine S. of R. Robe, 
Co. Mayo. 

lAOijif = Bars. of Maryborough, Cullenagh, Slievemargy, Bally- 

adams, and Stradbally, Queen's Co. 
Unx>ne = Bars. of Leyney, Corran, Coolavin, Co. Sligo, and that 

part of Bar. of Gallen S. of Foxford, and N. half of Bar. of 

Costello, Co. Mayo. 

múr-cjixM-óe UiACfiA = Bar. of Duhallow, Co. Cork. 
múfCfiAi-óe Cífie = Bars. of Ormond, Co. Tipperary. 
múfCjiAi'óe Cjií triAi5e = Bar. of Orrery and Kilmore, Co. Cork. 
múr-cjiAi'óe Ua bptoinn =Bars. of Muskerry and Barretts, Co. Cork. 
múfCfiAix>e Uí Cui|ic = Barony of Clanwilliam, Co. Tipperary. 

ru T)éifi = Bars. of Slieveardagh and Iffa and Offa E. in Co. Tipp- 
erary, and Decies, Glenahiry, Upperthird, Middlethird, 
Gaultiere, and that part of Bars, of Coshmore and Cosh- 
bride N. of River Blackwater, Co. Waterford. 

Ói|i5iAttA = Cos. Armagh, Louth, Monaghan, Fermanagh. 
Of finite = Co. Kilkenny, and Bars, of Upper Woods, Clandonagh, 
and Clarmallagh in Queen's Co. 

Síot muitieA-ÓAi5 = Bars. of Boyle, Frenchpark, Castlereagh, Ros- 
common, and Ballintober N., Co. Roscommon, and Tirerrill 
in Co. Sligo. 15 

CeAtbA (mi"óe) = Bars. of Kilkenny W., Brawney, Clonlonan, Moy- 
cashel, Rathconrath, and thoss parts of Bars, of Moycoish, 
Moyashel and Magheradernon, and Corkaree W. of Loughs 
Iron, Owel, and Ennell, Co. West Meath, and that part of 
Co. Longford S. of Inny R., and Bar. of Kilcoursey, in King's 
Co. 

Cífi ÓonAitt = Bars. of Kilmacrenan, Boylagh, Banagh, and Tir- 
hugh, Co. Donegal. 

Cifi eo5Ain = Cos. of Tyrone and Derry (except N.E. Liberties of 
Coleraine), and Bars, of Raphoe and Inishowen, Co. Done- 
gal. 

Cíft pAc|iAc = Bars. of Erris, Tirawley, Carra, and that part of 
Gallen N. of Foxford, and Kilmaine N. of R. Robe, Co. 
Mayo, and Bar. of Tireragh, Co. Sligo. 

Cifi pACft^c -Aix>ne = Bars. of Kiltartan and that part of Dunkellin 
S. of Rivers Kilcolgan and Dooyertha and W. of Craugh- 
well, Co Gal way. 

Cfi<vo|i4i$e = Bar. of Bunratty Lower, Co. Clare. 

Uaitne CtiAC = Bar. of Owneybeg, Co. Limerick. 

Uaittie Cijte = S. half of Bar. of Owney and Arra, Co. Tipperary. 

ui t)loix> = Bar. of Tulla Lower, Co. Clare. 

Ui t)^cÁin=That part of Bar. of Ibricken, Co. Clare, N. of R. 
Creegh. 

Uí £)fiiúin ÓvjAtAtin = Bars. of Rathdown in Cos. of Wicklow and 
Dublin. 

Uí ÓAipn = Bars of Bunratty Up. and Tulla Up., Co. Clare. 

Ui Ceinnfex\txM5 = Cos. of Carlow and Wexford, and Bar. of Shil- 
lelagh, Co. Wicklow. 

Ui CoftmAic = Bar. of Islands, Co. Clare (except Par. of Clon- 
dagad). 

U\ ótiAnAc = Bar. of Coonagh, Co. Limerick. 

uí •óúnc<vÓA = Bar. of Uppercross, Co. Dublin. 

Uí *ÓUAC = Bar. of Fassadinin, Co. Kilkenny, with adjoining por- 
tions of-bars. of Galmoy and Crannagh, Co. Kilkenny, and of 
bars, of Clarmallagh and Cullenagh, Queen's Co.. " Along 
the west bank of the Nore from Durrow, in the north, by 
Barony Church and Rathbeagh, to Threecastles, in the 
south, and all of Fassadinin." 16 

úí eACAc~Bars. of Upper and Lower Iveagh, Co. Down. 

Uí ^Áit5e=:Bars. of OfTaly, Co. Kildare ; Warrenstown, Cooles- 

town, Philipstown, Geashill, in King's Co. ; Tinnahinch and 

Portnahinch in Queen's Co. 
Ui £AotÁm = Bar. of Newcastle, Co. Dublin ; Bars, of Ikeathy and 

Oughterany, Clane, Salt, N. Naas, and N. part of Connell, 

Co. Kildare. 
Ui peA|tmAic = Bar. of Inchiquin, Co Clare. 
Ui px)3einre = Bars. of Shanid, Glenquin, Connello, Kenry, and 

Coshma, in Co. Limerick. 
Hi LiAtÁm=Bars. of Barry more, Imokilly, Kinnatalloon, Co. Cork; 

and that part of Bar. of Coshmore and Coshbride, Co. 

Waterford, W. and S. of R. Blackwater. 
Uí rhÁil*=Bars. of Talbotstown, Co.^Wicklow. 
Uí tflÁine = Bars. of Tiaquin, Ballymoe, Killian, Athenry, Kilcon- 

nell, Clonmacnowen, Loughrea, Leitrim, and Longford, and 

that part of Dunkellin E. of Craughwell, Co. Galway ; 

Ballymoe, Ballintober S., Athlone, and Moycarn, Co. Ros- 
common. 
Ui tfltiijieAx>Ai5==Bars. of Narragh and Reban, Kilkea and Moone, 

Kilcullen, S. Naas, and S. part of Connell, Co. Kildare. 
Ui nÁÚAc = Bars. of Iveragh and that part of Trughanacmy S. of 

R. Laune, Co. Kerry. 
UttiaU, íoctAjtAc = Bar. of Burrishoole, Co. Mayo. 
UtriAVl UAccAftAc = Bar. of Murrisk, Co. Mayo. 

[All who can do so accurately should make as much use-of these 
as possible in addressing their letters. If the name of the town be 
one word, the territory should be added to it in the genitive case, 
thus, C<MfeAl m«niAn = Cashel in Munster, nÁr- ÍAi$eAn = Naas in 
Leinster, "OAjuriAg Ua n*OuAC = Durrow in Idogh, bjii CuAlAnn = 
Bray in Cuala, &c. It will be noticed that an adjective, especially 
móji, is often placed after town-names of this kind, e.g., buifi^eAf 
móft Of|\ui-óe = Borris-in-Ossory, CeAHAnnuf mójt nA mi-óe = Kells 
in Meath, &c, the whole combination being now often regarded as 
the full form of the name. After these ana pope ÍAoi^ir-e, mAinif- 
ciji ÍAoi^ife, toviiftjeAf Ua n*OfiónA, &c, it is not necessary to 
write anything else, as they already contain the name of the terri- 
tory.! 17 e 

u 

o 

fa 

c 
y 

o 
a 
in (1) 
•M3 


■W 3 a* 5= 

V 
u 

SI 

o 
o p- 
< 
•p 

5 3 "< 

o o £> 

y 

< 

P 

P : 

P 

o 

O 2.1 

< o 

p -o 

•o o o S £ S 

p -W ^ 

O 3 < 

-> r^ P P 
V p- 

p 

< 

c 
0/ 

•M3 o 

fa 

J-i 
Bd 

u 

y 5 . 


• 


. 


. 


^ 


• 


> 


• 


• 


• 


• 


< 


«o 
^ -> 


p 
p 
p 

p- 

P 

p- 
o 


•w 


< 


p¥ 
< 


<D 


p 


P 

p 
p 

E 


<5 


a» 


•y 
< 

«J 

p. 
< 

cu 

5 


•p 
< < 

■u 


P- 

<? 

P 
y 


p 

o 
a 

^> 


p 

•w 

o 

p 


.a y 
P *5 

P 3 


(1) 

•P 

É 

< 


•M5 

P 
< 


■P 

i 

1 

< 

< 


H 

•y y 
c <5 


5 


p- 

■o 

p 


•M3 

y 

p- 

Q 


y 

P^ 
p. 
< 


p 
E 

5 


p- 
^< 

p 
p. 

5 


C 


*<5 


•o 


•6 


< 


< ^-> 


p 
p 


*-> P 


■O 
< 


•<J 


•O 


*J 


•U 


•u 


y 


p 
p 
o 


y 
y 
< 


<J 
< 
p 


5<J 


P 
P 
p 


P 
P 
p 


p 


P 
P 
o 


t3 


o 
O 
o 


w-y~-> 


o 
CJ 

c 

o 

U 

T3 

C 

y 
y 

G 

*> 
O 
u C 


t* -G 

G G G 

.^ .G O O 

M « J h4 s a^ 'O o x y 


iS s J5 o y .§ .9? 5 18 •E 

c 

«3 5= 
5= 

< 

IS 

k> 

O 
o o 

d 
<u 

M 
O 

a 3 •5 

o P- 
P 

P 

o 

< 
P 

P 
P 
O 

o P <0 
P- < P- p 

P 
k P P 5 <D O 

P 0) <5 -O P P < .p. '£ -D o 

C 

o 
•o 

o p • £ 

afft 0) 

P 

P 2 S S 2 

P 
O 

O 6 
o 
p 

p 
o 


2 
P 
to 

>*> 

u 
o 

3 


p 

3 


«5 

P 
P- 
P 
P 
< 
Hi) 

O 
<t 
P 

P 
P 

o 
O 


<3 

•o 

E 

< 

p 

-5* 


p 

•o 

p 


• 

(1) 
p- 

O 
P 


< 

p 

< 

p 

p 
*5 
P 


p 

P 

p 
< 


< 

p 
o 

E 

p. 


P 

< 

p 


P 

o 
<D 

o 

P- 
■O 

< 

o 
o 


4> 

< 

< 

p 

< 

p 

p 
o 
O 


< 

£ 
o 

p- 
P 
•p 
< 

,3 


o 
< 


E 
o 
o 

< 

P- 
p- 
o 

S SP « *h 


H 

n 
o 
p 
«s 
z 

o 
U 

--« .ti Z? tn tuo /? t>Aitue pxnsjc Abbeydorney, Tralee : mAimr- 
ciji Ó "oCófinA, CfiÁi^tí. 

Abbey, Loughrea : TttAiniruiji 
Óinéil JTeicín, t)Aite íoca 

UlAC. 

Abbeyfeale, Co. Limerick : 
TTlAir!ifci|i nA "péile, Co. 
tinmnij. 

Abbeylara, Granard, Co. Long- 
ford : tTlAinirTifi teArjiÁrA, 
^jiAnAjiAT), Co. lon^puijiu 

Abbeyleix: mAinirnjt tAOi^ire. 

Abbeyshrule, Mullingar : TTlAin- 
ifcijt SnutjtA (nó SftuÚAiji), 
-An tTluiteAnn CeAfifi. 

Abbeyside, Dungarvan: TJún tiA 
ITlAinircjieAC, T)ún SAnbÁm. 

Achill Sound, Westport : 50b 
An Coifte, CAÚAijt tiA TTIajiu. 

Achonry, Ballymote: .Aca-ó Con- 
Aifie, t)Aile An rhócA. 

Aclare, Tubbercurry, Co. Sligo: 
Ái ClÁijt, CobAjt Coijie, Co. 

Adamstown, Co. Wexford : 

ITlAJ -AfinAi-oe, 1 nUíb Cemn- 

feAlAig. 
Adare, Co. Limerick : At "Oajia, 

Co. Luimni£.-* 
Adrigole.Bantry: eATDAjt-JAbAit, 

beAnnrjiAije. 
Aghabog, Newbliss, Co. Mon- 

aghan Aca-ó bo^Uor T)ajia(\ 

Co. rflumeAcÁin. tiA nemeAnn. 

— [ABB-AGH] 

Aghabulloge, Cork: -Acat> bots, 

ConCAi^. 
Aghacashel, Drumshanbo, Co. 

Leitrim: Aca*ó CAiftt, *Ofiuim 

SeAn-bó, Co. LiAfc-ojunm. 
Aghacommon, Lurgan : Acax> 

CAmÁn, -An tufi^Ain. 
Aghadowey, Co. Derry : Aóa-o 

Uí "ÓubtAit;, Co. *Óoine. 
Aghadown, Skibbereen : -Aca-o 

*Oúm, An Scibfiín. 
Aghagower, Westport : Acat> 

í?Ot)A1|1, CACAIfl nA tttAJlU. 

Aghalane, Belturbet : x\cax> 
teAÚAn, béAt CAinbeinu. 

Aghalee, Lurgan •. aca-ó Iaoj, 
-An tuji^Ain. 

Aghalir or Virginia, Co. 
Cavan : Aca-o tin, Co. An 
CAOÁm 

Aghamore, Ballyhaunis : Aca"Ó 
móji, t)éAt Áis hAninAir. 

Aghancon, Roscrea .- ÁtÁn Con, 
Uor Cfté. 

Aghanloo, Bellarena, Co. Derry : 
ÁtÁn L135A, béAl áía Híoj- 
nA, Co. "Óoijie. 

Aghantegall or Ryefield, Vir- 
ginia, Co. Cavan : Aca-o An 
cSeA5Ait, Aca-ó ti-p, Co. An 
ÓAbÁm. 

Aghatubrid, Cahirsiveen, Co. 
Kerry \ -Aca-ó Ciob|iAt> ( Caú- 

A1J1 SA1T)OÍn, CO. ÓlAf(|tA1"Óe. [AGH-ANN] Aghavas, Belturbet : Acat> An 

fheAr-A, beat CAi|tbeijic. 
Aghaville, Bantry : x\cat> An 

bite, beAnncjiAii;e. 
Aghavoe (Aghaboe), Abbeyleix : 

^cax) bó (Acat) bó CAinmj), 

mAinifcifi ÍAOi^ife. 
Agher, Enfield, Ireland: Acaiji, 

An bótAji buix>e, Co. tiA 

tttiT>e. 
Aghinagh, Cork : Ac&x) eix>- 

TieAC, COflCAlj. 

Aghyaran, Castlederg, Co. Tyr- 
one : AcA"ó lA|tAinn, CAirteÁn 
tiA "Deifi^e, Co. Cifie eoJAin. 

Aglish, Borrisokane, Co. Tipp- 
erary : eA^tAif , buijijjeAr- VJi 
ÓAÚÁin, Co. CiobjiA-o -ÁfiAtin. 

Aglish, Cappoquin, Co. Water- 
ford: e-AjtAif , CeApAc Óumn, 
Co. pOfictÁiftse. 

Ahascragh, Co. Gal way : At 

eAfC|1AC CtlAW, CO.tlA 5Altt- 

ithe. 
Ahenny, Carrick-on-Suir : Ái- 

AnriA, CAftfiAix; tia Siuifie. 

[Sol.] 
Aherla, Cork : eAÚAfitA, Coftc- 

A15. 
Aherlow, Tipperary : eAtAfitAc, 

CiobfiAi-o ÁjiAnn. 
Ahoghill, Ballymena : iTlACAi|ie 

Ái& heocAitte, -An bAite 

meA-óótiAc. 
Ahorey, Portadown : At top- 

Ai-óe, pojtc An *OúnÁm. [Sol.] 
Albert Bridge, Belfast : T)|ioic- 

eA-o -AbAnn ÍAjrÁin, béAt 

jreifirxe. Albert Road, Cork : bótAft tiA 

CAi|t|ije TJinbe, CojiCAij. 
Allenwood, Naas : po*ó At- 

riiAine, tlÁr tóijeAn. 
Allihies, Bantry : Aitti^te 

(beAlAijte), beAnncjiAije. 
Allistragh, Armagh: eatArcfiAC, 

Ápr> ttlACA. [Sol.] 
Altagowlan, Carrick - on - Shan- 
non : Atu An gAbtAm, Cajia 

TJfiomA ttúirc. rSol.] 
Altamuskin, Six Mile Cross, Co. 

Tyrone : Ate tiA tnúrcÁn, 

CuIac tléitt, Co. tifie 605- 

Ain. [Sol.] 
Altesahane, Strabane : Alz nA 

SeAnjÁn, An S|iAt bÁn. [Sol.] 
Altmover, Derry : Ate rhóx>niA|i, 

Tíoijie Óottnm óitte. [Sol.] 
Altnamacken, Castleblayney : 

Atu nA ttteACAn, CAirteÁn 

tTUeJAirmAC. 
Andersonstown, Belfast : bAite 

Ó tnt3|tcÁm, béAl peifirte. 
Anglesborough, Mitchelstown, 

Co. Cork : gteAnn nA ^CfieA- 

bAji, bAite An tfhrceAtAij, 

Co. COficAije. 
Ann Street, Belfast : SjiÁi*o Aine, 

béAt "peifirue. 
Annacarty, Tipperary : -Át nA 

CAiftce, CiobjiAiT) ÁjiAnn. 

[Sol.] 
Annaclone (Annaghclone), New- 

ry : eAnAC CtuAnA, InbAjt 

Ómn CftÁ^A. 
Annacloy, Lisburn : Át nA 

Ctoice, tior nA sCeAfifibAC. 

[Sol.] 21 [ANN-ARB] Annagassan, Dunleer, Co. 
Louth : Át tiA sCAfÁn, TJun 
léijie, Co. lu^bAiX). 

Annagh Cross, Inch, Co. Wex- 
ford : CnorAijte An eAnAi5, 
1nre mocotmó^, Co. loc- 
5CAfimAin. 

Annaghmore, Mohill, Co. Lei- 
trim : eAnAC tYIOjl, ITlAOtAll 

ttlAnACÁm, Co. tiAt-ojtuim. 
Annaghmore, Portadown : eAn- 

ac mó|t, pojic An THinÁm. 
Annagry, Strabane : Át nA 

5fioi$e, An SjtAt bÁn. 
Annahilt, Hillsborough, Co. 

Down : eAnAC eilce, Cfioim- 

jlmn, Co. An TJvnn. 
Annalong, Kilkeel, Co. Down: 

Át tiA tons, Cill ÓAot, Co. 

An *Oúm. 
Annalore, Clones : Át tia LobAfi, 

CluAin eoif. [Sol.] 
Annamoe, Co. Wicklow : St nA 

mt)ó, Co. Óille triAnncÁin. 
Annascaul (Owenascaul), Co. 

Kerry : AbAinn An ScÁil nó 

bAile AbAnn An ScÁil, Co. 

ÓiAfijiAi-óe. 
Annefield, Hollymount, Co. 

Mayo : gonx AnnA, rttAoVoA, 

Co. iflinijeó. 
Annestown, Waterford : bun 

&t>&, ponxlÁifise. 
Annesborough, 4 Co. Down : bAile 

An Ioca, Co. An *Oúin. 
Antrim : Aonrninm (eanujunb). 
Anyalla (Annayalla), Co. Mon- 

aghan : eAnAij geAlA, Co. 

itlumeAcÁm. Araglin, Kilwortb, Co. Cork : 

AtiA^leAnn, Cill tii^-o, Co. 

ÓO|tCAi3e. 
Aran Island, Galway : Á^Ainn 

(Ájia), gAillim. 
Arboe, Stewartstown, Co. Tyr- 
one: &\\t> bó, CArhnAC teAnn- 

Án, Co. Ci|ie eoJAin. 
Archerstown, Killucan : t>Aile 

fhic Anxj^il, Cill lúcÁm. 
Ardagh, Co. Limerick : ÁfiT>- 

aca-ó, Co. Iuimni5- 
Ardagh, Drogheda : Á^-oaca-ó, 

T)jioiceA"o Át a. 
Ardagh, Edgeworthstown : Áfi-o- 

acax), tneAtur tnumi. 
Ardagh, Kingscourr, Co. Cavan •. 

^•oacax), An ÓAb|tAC, Co. An 

ÓAbÁm. 
Ardara, Co. Donegal : Á\\x> An 

UÁúa, Co. Tjúm nA n^All. 
Ardaragh, Newry : S]\x) T)a|iac, 

1ubA|i óinn C-pÁJA. 
Ardattin, Tullow, Co. Carlow : 

Áffo Aicmn, UuIac Ó bpéix>- 

lim, Co. CeAÚA|ilAC. 
Ardcroney, Borrisokane, Co. 

Tipperary: Áfvo Cfióme, btnfi- 

^eAf Uí ÓAtÁm, Co. CiobjiA-o 

ÁjiAnn. 
Ardee, Co. Louth : bAile Át a 

pi|foiAX) (*OnoiceAT) bAile 

Áúa *peA|ix)iA-ó), ConAille 

fn-ui|iteimne. 
Ardfert, Tralee : Áft-o peAjiuA, 

Ardfield, Clonakilty, Co. Cork 
Afro An puill, ClAnnA 
CAOilce, Co. CojicAije. [ARD.ATH] 22 Ardfinnan, Cahir: Á\\x> p'onÁm, 

CAÚA1J1 T)Úin lAfCAlj. 

Ardglass, Downpatrick : Ájvo- 

jtAir, *Oún *OÁ teAtgÍAf. 
Ardkeen, Co. Down: Áji-o CAoin, 

Co, An *Oúm. 
Ardlogher, Belturbet : Áyo 

Iaiacjia, béAt CAijibeific. 
Ardmore, Derry : Áji-o tnófi, 

*Ooifie Cotuim Óitte. 
Ardmore, Youghal : Ájfo móji, 

CocAitt. 
Ardnacrusha, Limerick : Á\\r> 

nA Cftoire, UnrnneAc. 
Ardpatrick, Kilrnallock : Ájit) 

pÁ-oftAij, citt moceAttós. 
Ardrahan, Co. Gal way : Á^-o 

UAtAin, Co. nA gAittinie. 
Ardstraw, Newtownstewart : 

aSjvo SfiAtA, t)Aite TIua. 
Ardtrea, Stewartstown, Co. Tyr- 
one : Á\\x> CfieA, CAtnnAc 

teAnnÁn, Co. Úífie eo£Ain. 
Arigna, Carrick - on - Shannon : 

Ain^ne, Cajia T)fiomA núirc. 

[Sol.] 
Arklow: An c-1nbeAfi mó|i. 
Armagh : Áyo tflACA. 
Armoy, Co. Antrim : 0\\\ie&\\ 

tttmje, Co. Aoncftuim. 
Arney, Enniskillen • AjtnAi-óe, 

1mr CeicleAnn. [Sol.] 
Arran Island, Galvvay : ÁftAinn 

(ájia), 5Aittini. See Aran 

Island. 
Arranmore, Strabane : ÁjiAmn 

rhóji (ájia rhófi), An sjtAt bÁn. 
Artane, Dublin: An c-AnxÁn, 

bAile ÁÚA CÍ1AC. Arthurstown, Waterford : Cot- 

mÁn nó tneiftp'n, ponxtAipse 

(CotmÁn = An bAilé ; 1Tlei|t- 

fín = ueAc An pvnrc). 
Articlave, Castlerock, Co. Derry : 

Áffo An Ótéib, bAite An 

ÓujijtAij, Co. "Óoi^e. 
Artigarvan, Strabane : Áfi-o «1 

gAfibÁm, An SfiAt bÁn. 
Artnagross, Kilrea, Co. Derry : 

^ft-o nA sCftor, Citt ttéi-óe, 

Co. *Óoijie. 
Arva, Cavan : ÁjirnAc, CAbÁn. 
Asdee, Ballylongford, Co. 

Kerry: CAirteÁn eArA*Ouibe, 

t)Aite An Lon^puijtr, Co. 

ÓiA|i|tAix)e. 
Ashbourne or Dunrea, Dublin : 

T)ún ttiAbAC, t)Aite áúa 

CÍ1AÚ. 

Ashfield, Dromore, Co. Down 

Coitli-ó SAOji-óÁtA, "Ofiuim 

món mocotmóg, Co. An TJúm. 

[Sol.] 
Ashford, Co. Wicklow : bAite 

fhic Caúaoi|i, Co. Citte 

tTlAnncÁin. 
Askamore, Gorey : eAfCA mófi, 

SuAijie. 
Askeaton, Co. Limerick : eAp 

^éipcme, Co. Luimnij. 
Athboy, Co. Meath : t)Aite ÁtA 

buix>e nó Ái bui-óe CIaccja, 

Co. nA tni"óe. 
Athea, Ardagh, Co. Limerick : 

bAite áúa An cSléibe, Áfio- 

aca-ó, Co. tuimnig. (Át An 

cStéibe, CeAmpAtl áca An 

cStéibe.) 23 [ATH-BAI] Athenry : t)Aite áía An rti'05. 

Athgarvan, Newbridge (Ire.) : 
Át 5<vpbÁin, An *OnoiceA-o 
ttuA, Co. Óitte T)ajia. 

Athlacca, Kilmallock : An z-Át 
Le-ACAC, Citt moceAttój. 

Athleague, Co. Roscommon : 
Át tiA$ fhAoriA5Áin nó béAt 
Áts I1A5, Co. RorcomÁm. 

Athlone : béAÍ Át& LuAin nó 
Át ttiAin rhic Luij-óeAc. 

Athy : t)Aite -Át a hi (t)Aite Át a 
hAoi). (Old form Át Í.) 

Athlunkard St., Limerick: Sjiai-o 
xSca An Lon5pui|tc, LuimneAc. 

Attanna (Attanagh), Abbeyleix : 
Át CAnAix>e,TTlAinircifi IA015- 
ife. 

Attymachugh, Foxford, Co. 
Mayo: xSiu Ci^e rhic <Aot>a, 
beAl eArA, Co. rhuigeó. 

Attymas, Ballina : Át Ci$e An 
tfleAr A15, béAt An Át&. 

Attymon, Athenry: Át "OiomAin, 
t)Aile Át& An Uioj. [Sol.] 

Auburn or Aughatruhan, Ath- 
lone : Aca-6 An cSftutÁm, 
béAl >ÁCA LuAin. 

Aughafatten, Ballymena : Aca-6 
pAicin, An bAite meA-úónAC. 

Aughagallon, Lurgan : ^ca-ó 
gAtlÁn, An LufujAm. 

Aughamore, Dromod, Co. Lei- 
trim : Ac&x) mó|t, T)|iomA-o, 
Co. tiAt-ojuiim. 

Aughamullen (Aughamullan), 
Coal Island, Co. Tyrone : 
>Aca*ó mAotÁm, OiteÁn An 
guAil, Co. Cipe eo^Ain. Aughatruhan or Auburn, Ath- 
lone : Acax) An cSftutÁm, 
t)éAl Át& Lt3Ain. 

Aughavannagh, Aughrim, Co. 
Wicklow : Acax) beAnnAc, 
eAcx)|iviim Ui bjiom, Co. Citle 
triAnncÁin. 

Augher, Co. Tyrone : -Acaiji, 
Co. Cifie eo^Ain. 

Aughintain, Clogher, Co. Tyr- 
one : <Aca-ó An uSéin, CIocaji 
tTlAc T)Aimin, Co. Cijte 
eoJAin. 

Aughnacliffe, Granard, Co. 
Longford : Ac&T) ha Cluice, 
5|tÁnA|iAX), Co. Lon^puijtc. 

Aughnacloy, Co. Tyrone : -Aca-ó 
nA Ctoice, Co. Cifte eo$Ain. 

Aughnamullen, Ballybay, Co. 
Monaghan : Acá-v nA muil- 
eAnn, béAl Át& béice, Co. 
rh umeACÁm. 

Aughnasheelan, Carrick-on- 
Shannoa : <Aca-ó nA SiteAnn, 
Cajia *OjiomA núirc 

Aughrim, Ballinasloe : eAC- 
■óftuini uí ÓeAttAi^, béAt 

Át A nA SttlAJ. 

Aughrim, Co. Wicklow : eAC- 
■ófiuini ui bjtom, Co. Cille 
tTlAnncÁin. 

Aungier Street, Dublin : SfiÁi-o 
ComÁir Uí rhóji-ÓA, bAile 

Át& CllAC. 

Ayle, Westp.jrt : An «AilL, Caú- 

A1|l nA íTlA|tC. 

Bagenalstown : mume beA£. 
Bailieborough or Kilkelly, Co. LBAI-BAL] 24 Cavan : Citt ÓAttAij, Co. An 

ÓAbÁm. 
Baillie's Mills (Baily's Mill), 

Lisburri: An Cai fi^eAC Cjiuai-ó, 

tior riA ^CeAfiftbAc. 
Baily, Howth, Co. Dublin : 

Seinrcifie, t)mti éA-oAifi, Co. 

bAite ÁÍA CtlAÚ. 
Balbriggan, Co. Dublin : t)Aite 

bfieACÁm, Co. bAite Át a 

CtlAt. 

Baldoyle, Co. Dublin : bAite 
THib^Aitt, Co. £)Aite Ái& 

CtlAt. 

Balla, Co. Mayo : bAttA, Co. 

fhui^eó. 
Ballacolla, Abbey leix : t)Aite An 

ÓaIaix), rriAiniruifi ÍAOijire. 
Ballagh, Charleville : An beAt- 

ac, ílÁt ttnftc. 
Ballagh, Goold's Cross, Co. 

Tipperary : An beAtAc, Cfior- 

Aijie An SutAij, Ciob|AAi"o 

ÁfiAnn. 
Ballaghaderin, Co. Roscommon : 

beAÍAc An *Ooi|tin, Co. ftop- 

comÁm. 
Ballaghnatrillick, Cliffoney, Co. 

Sligo : beAtAc nA T)C|ií I1A5, 

CtiAtthtnne, Co. SU515. 
Ballanagare, Castlerea : béAt 

Ái& nA 5CÁ|i|i, An CAifteÁn 

UiAbAC, Co. rtorcomÁm. 
Ballanruan, Crusheen, Co. 

Clare : bAite An RuA-oAm, 

Cfioirín, Co. An ÓtÁifi. 
Bailee, Downpatrick : bAite Át&, 

T)«n X)Á teAtjtAr. 
Ballickmoyler, Carlow : bAite fhic tTlAOitmui|ie, CeAUAft- 

tAC. 

Ballina, Co. Mayo : beAt Áca 
An f?eAX)A (béAt An Áca), 
Co. rhuijeó. 

Ballinaboy, Clifden, Co. Gal- 
way : béAt An áía bui-óe, 
An CtocÁn, Co. nA gAittirne. 

Ballinabrackey, Killucan : bAite 
nA bfieACAige, Citt túcÁin. 
[Sol.] 

Ballinacarriga, Ballineen, Co. 
Cork : béAt nA CAifijise, 
béAt Áúa pnjm, Co. Coji- 
CAije. 

Ballinacarrow, Bally mote : bAite 
nA CeAt-jiAriiA, bAite An 

tflOCA. 

Ballinaclashet, Kinsale : bAite 
nA CtAir-e, Cionn cSÁite. 
(Older name CAtiiAn An 

bofCA.) 

Ballinaclough, Nenagh : bAite 

nA Ctoice, AonAc UjurminAn. 
Ballinacurra, Midleton : bAite 

nA CojifiA, tTlAinircifi nA 

CojiAn. 
Ballinadee, Band on : bAite nA 

"OAibce, T)|ioiceA-o nA bAnn- 

x)An. 
Ballinafad, Boyle : béAt An Át a 

■pAt)A, tTlAinifci|i nA buitte. 
Ballinafid, Multyfarnham, Co. 

Westmeath : bAite nA "pei-oe, 

biiAitue J?AjiAnnÁin, Co. nA 

hlAfirhiT>e. 
Ballinagh, Cavan : bÓAt An &t&, 

An CAbÁn. 
Ballinaglera, Carrick-on-Shan- 25 [BAL-BAL] non : bAite tiA 5Ctéi|teAC, 

Cajia "OfiomA ttúipc. 
Ballinagore, Castletown Geogh- 

egan, Co. Westmeath: bAite 

nA n^ADAn, bAite ÓAirteÁm 

ttlij eocAjÁm, Co. nA hlAji- 

mi"óe. 
Ballinagree, Cork : bAite tiA 

Stioije, ConcA^. 
Ballinahinch, Newport, Co. 

Tipperary : bAite da hlnpe, 

CutAC SeAfCA, Co. CiobjiA-o 

xSjiAnn. 
Ballinahowen, Athlone : bAite 

tiA ViAbAtin, béAt Át& LuAin. 
Ballinakill, Abbeyleix : bAite tia 

Coitte nó béAt Át& da 

Coitte, ITiAinifcin tAoi^ife. 
Ballinalack, Rathowen, Co. 

Westmeath : béAl Át a tia 

LeAc, Xl&t eo^Ain, Co. tia 

hlA|itTii-óe. 
Ballinalee, Edgewortlistown. 

béAt Ái& tiA Laoj, nieAtuf 

CfTvum. 
Ballinamallaght, Strábane : béAt 

xStA tiA tllAllAcc nó bé a I 

ÁÍÁ tTlAtlACC, x\n S]1At 

bÁn. 
Ballinamallard, Co. Fermanagh : 

béAÍ Át& tia mAjictAc, Co. 

£eAji monAc. 
Ballinameen, Boyle : bAite tia 

mín, íTlAinifci|\ ha búitte. 
Ballinamona, Mallow : bAite tia 

rnótiA, itiaIIa. 
Ballinamore, Co. Leitrim : 

béAl An áía móiji, Co. tiAt- 

•ojiuim. Ballinamore (Bellaaamore), 
Strabane : 'oé&X, An ÁtA móiji, 
An S|tAt bÁn. 

Ballinamore Bridge, Ballinasloe: 
T)|toiceA-o belt An Át& móiji, 

béAt ÁCA. nA StlTAJ. 

Ballinamuck, Longford : bAite 
nA tnvjc, Lon^poftc Ui peAjt- 

JAlt. 

Ballinamult, Co. Waterford : 
bAite tia mote nó béAt nA 
mote, Co. po|ictÁi|i5e. 

Ballinascarty, Clonakilty, Co. 
Cork : béAt <áúa tia ScAiftce, 
CtAimA ÓAOitce, Co. Cofi- 
CA15C 

Ballinaskeagh, Banbridge: bAite 
nA Sciac, "0|ioiceATj tia bAnnA 

Ballinasloe: béAt Át& tia StuAJ. 
(OLl form béAt Át a íIa-o- 
ptuAs). 

Baliincollig, Cork : bAite An 
CuttAT^, ConcAi^. 

Ballincurrig, Middleton . bAite 
A11 Cujijiai^, mAinifci|\ nA 
Cot/iAn. 

ballincurry, Killenaule, Co. 
Tipperary: bAite An CufiftATg, 
Citt nÁite, Co. CiobjiA-o 
-ÁjiAnn. 

Ballindaggin, Enniscorthy : 
bAite An "DAin^m, 1mf 
CóncAi-u. 

Ballindarra, Lisnaskea, Co. Fer- 
managh : bAite An "Oajia, Uof 
nA Sciac, Co. feAjt tDotiac. 
[Sol.] 

Ballinderry, Borrisokane, Co. 
Tipperary: bAite An *Ooijie, [BALBAL] 26 buift^eAf tlí ÓAtÁm, Co. 

CiobjiA'o ^jtAnn. 
Ballinderry Bridge, Moneymore, 

Co. Derry : T)jioiceA-o bAite 

An T)oijie, muine tnóji, Co. 

"Óoifie. 
Ballinderry Lower, Lurgan ; 

bAite An "Ooifie Íocxajiac, An 

UlftjAin. 
Ballinderry Upper, Lurgan : 

bAite An Tioifie Uaccajiac, An 

ttiji5Ain. 
Ballindine, Co. Mayo : bAite An 

T)Ain5in (bA«te An T)Ai5in), 

Co. rhui$eó. 
Ballindoon, Boyle : bAite An 

*Ouin, triAinircifi nA btntte. 
Ballindrait, Strabane : bAite An 

"Oiioici-o, -An SfiAÚ bÁn. 
Ballinea, Mullingar : bAite An 

£iait> ; mniteAnn CeAfifi nA 

tni-óe. [Sol.] 
Ballineen, Co. Cork: béAt Ai& 

pnjm, Co. COficAi^e. 
Ballinfull (Ballinphull), Co. 

Sligo : bAite An pvntt, Co. 

SI1515. 
Ballingarry, Co. Limerick : 

bAite An gAtifi-OA, Co. turni- 
ng. 
Ballingarry, Shinrone : bAite 

An 5Ajtn"ÓA, Sm-óe An ílóin. 
Ballingarry, Co. Tipperary : 

bAite An Sajiji-oa, Co. Ciob- 

ftAT) Á\[At)n. 

Ballingeary, Cork : béAt áía 
An gAOficAiX), Co. OOficAije. 

Ballinglen, Rathdrum ; bAite 
An gteAnnA, tlÁc "OftomA. Ballingrane, Askeaton, Co. 
Limerick : bAite An $|iÁin, 
eA r 5éipume, Co. Lvnmnij. 
[Sol.] 

Ballinhassig, Co. Cork : béAt 

ÁÍA An ÓAf A1T> (bÓAt ÁÍA An 
ÓAfAlj), CO. ÓOjlCAlje. 

Ballinleeny, Bruree, Co. Lim- 
erick : bAite An tine, bjiuj 

UÍ05, Co. tuimmg. 
Ballinlough, Kells, Co. Meath : 

bAite An tocA, CeAnAnnur 

nA tTli-óe. 
Ballinlough, Co. Roscommon : 

bAite An tocA, Co. tlor- 

cornÁm. 
Ballinode (Bellanode), Mon- 

aghan : béAt Ái& An £óit>, 

triuineAcÁn. 
Ballinran, Kilkeel, Co. Down : 

bAite An *OjieótÁin, Citt 

CAot, Co. An T)úin. 
Ballinrobe, Co. Mayo : bAite 

An Ró-óbA, Co. rhuijeo. 
Ballinrun, or Kellysgrove, Bal- 

linasloe : bAite An ilAinn, 

béAt Áía nA Stuág. 
Ballinskelligs, Cahersiveen, Co. 

Kerry : bAite nA S^eAts, 

Cacaiji SAi-óbín, Co. CiAjifi- 

Aix>e. 
Ballinspittle, Kinsale : béAt 

Át& An Spméit, Cionn cSÁite. 
Ballintaylor, Cappoquin, Co. 

Waterford : bAite ah CÁitt- 

iúifij^ CeApAC Cuinn, Co. 

pofictÁift^e. 
Ballintemple, Cork : bAite An 

CeAmpAitt, CojicAi^. 27 [BAL-BAL] Ballintogher, Collooney f Co. 

Sligo : bAite An Cócaiji, Cúit 

triAoile, Co. SI1515. 
Ballintoy, Ballycastle. Co. An- 
trim : bAite An CuAi-óe, bAite 

An ÓAifteÁm, Co. -Aoncjiuim 
Ballintra, Co. Donegal : bAite 

An uSjknca, Co. "Óúm ha 

ngAlt. 
Balhntubber, Castlebar : bAite 

An CobAiji, CAirteÁn An 

bAnttAi^. 
Ballintubber, Castlerea, Co. 

Roscommon: bAite An CobAifi, 

-An CAirteÁn UiAbAC, Co. 

tlofcomÁm. 
Ballintubbert, Athy : bAite An 

CiobfiA-o, bAite Át a hi. 
Ballinure, Tburles : bAite An 

1ubAi|i, "OújitAr éite. 
Ballinvonear, Buttevant: bAite 

An tflóinp éi|t, Citt nA muttAc. 
Ballisodare, Co. Sligo : bAite 

eAf A X)A|1A, Co. SU515. 
Ballivor, Co. Meath : bAite 

íoiiiAiji, Co. nA mix>e. 
Ballon, Tullow, Co. Carlow : 

bAttÁn (Uí bAttÁm), CutAÓ 

Ó bpéix)tim, Co. ÓeAÚAfitAc. 
Balloughmore, Roscrea : beAtAC 

mófi mtii$e "OAtA (An beAtAC 

tttófi), Ror Cné. 
Ball's Bridge, Dublin: "OfioiceA-o 

nA *OotjiA, bAite Át& CtiAt- 
Ballsmill, -Dundalk : bAite nA 

SCteifieAc, SfiÁi"obAite *Óúm 
T)eAt5An. 
Ballyagran, Charleville : béAt 

Át A 5 fie An, UÁt Luific. Ballyalton, Downpatrick ; bAite 

-átcÁn, T)ún pÁ"o^Ai5. [Sol.] 
Ballyardle, Co. Down : bAite 

ÁjvoJAit, Co. An *Oúm. [Sol.] 
Ballyaughlis, Lisburn : báite 

eAc-tiof , Uor nA 5CeA|i|ibAC. 

[Sol.] 
Ballybay, Co. Monaghan : beAt 

Át& beite, Co. itlumeAcÁin. 
Ballybeg, Kells : -An bAite beA$, 

CeAnAnnuf nA 1Vhx>e. 
Ballyboden, Rathfarnham, Co. 

Dublin : bAite buA-óÁm, UÁú 

JTeAfinÁin, Co. bAite Át& 

CtiAt. [Sol.] 

Ballybofey, Co. Donegal : bAite 
At a péu': nó SfiAt bó pAic, 
Co. *Óúin nA n^Att. 

Ballybogey, Dervock, Co. An- 
trim : bAite bojAig, -An 
"OeAnbóg, Co. -Aonufiuim. 
[Sol.] 

Ballybough or Fairview, Dub- 
lin : bAite bocu, bAite -Áúa 

CtlAÚ. 

Ballyboughall, Dublin : bAite 
bACAitt, bAite -ÁÚA CtlAC. 

Ballyboyland, Ballymoney : 
bAite Uí bAO^AttÁm, bAite 
inmne. [Sol.] 

Ballybrack, Killiney, Co. Dub- 
lin : bAite b jieAC, Citt InjeAn 
témín, Co. bAite Át& CtiAt. 

Ballybrittas, Monasterevan : 
bAite bniorAr, triAinircifi 
eiriim. 

Ballybrophy, Queen's Co. : 
bAite Uí bjióite (bAite Ua 
mbftoite), Co. nA bAinjtiojnA. [BAL-BAL] 28 Ballybunnion, Co. Kerry : bAite 

An t)uinneÁnAi5, Co. CiAfifi- 

Ai-oe. 
Ballycahill, Thurles : bAite 

CAÚAit, T)úfitAr éile. 
Ballycanew, Gorey : bAite Ui 

ConbAi^, guAifie. 
Ballycarney, Ferns : bAite Hi 

ÓeAjinAig, J?eAfinA. 
Ballycarry, Co. Antrim : bAite 

An ÓAijice, Co. -donujiuim. 

[Sol.] 
Ballycarry Station, Belfast : 

Scat) bAite An ÓAifite, béAt 

■peijifce. 
Ballycassidy, Ballinamailard, 

Co. Fermanagh : bAite Ui 

CAfAroe, béAt Áía r\& triAfic- 

Iac, Co. £eAji monAc. 
Ballycast'e, Co. Mayo : bAite 

An CAipt, Co. fhui$eó. 
Ballycastle, Co. Antrim : bAite 

An ÓAirteÁm, Co. -don- 

cjivjim. 
Baliyclare, Co. Antrim : bAite 

An ÓtÁiji, Co. x\oncntnm. 
Ballyclough, Mallow : bAite ha 

CtOICe, tTlAttA (TTlAJ-eAttA). 

Ballycogley, Wexford : bAite 
Ui Cm^te (early modern form 
bAite í Ómcte), toe gCAft- 
mAin. 

Ballycommon, Nenagh : bAite 
Coimin, -donAc UfiirmniAn. 

Ballycommon, Tullamore: bAite 
Coimin, An UutAc tflófi. 

Ballyconneely, Clifden, Co. Gal- 
way : bAite Ui Con^Aite, -An 
CtocÁn, Co. ha gAittime. Ballyeonnell, Belturbet : béAt 

Át A COtlAltt, bÓAt CA1J1- 

beific. 
Ballyconree, Clifden, Co. Gal- 
way : bAite fhic Cotifioi, An 

CtocÁn, Co. ha gAittuhe. 
Ballycooge, Woodenbridge, Co. 

Wicklow : bAite CUA15, 

gAfifiÁn An gAbtÁm, Co. Cilte 

ÍTlAnnuÁin. 
Ballycotton, Middleton : bAite 

Coicin, ITlAinipciji tiA CojiAn. 
Ballycrissane (Ballycrossaun), 

Ballinasloe : bAite CfiorÁn, 

béAt Át& nA StuA^. 
Ballycroy, Co. Mayo : bAite 

CfiuAix>, Co. rhui$eó. 
Ballycullane, Co. Wexford : 

bAite Hi Coittem, Co. toc- 

5CA|\mAin. 
Ballyculter, Downpatrick: bAite 

Ua 5CotuA|iÁin, T)ún pÁ-o- 

J1A1C. 

Ballycumber, King's Co : bAite 
An ComAiji, Co. An ÍÍÍ03. 

Ballydangan, Ballinasloe: bAite 
TíAinjeAn, béAt Ái& nA 

StUAJ. 

Ballydavid, Dingle, Co. Kerry : 

bAite da n^Att, *OAin5eAn Ui 

Cuir-e, Co. CiA^jiAi-oe. 
Ballydehob, Skibbereen : beAt 

Á±& *OÁ ÓAb, -An Scibfiín. 
Ballydooley, Roscommon: bAite 

Ui *ÓubtAOic, íior ComÁm. 

LSoi.] 

Ballyduff, Lixnaw, Co. Kerry : 
bAite T)ub, teAC SnÁriiA, Co. 
CiAfijiAi-oe. 29 [BAL-BAL] Ballyduff, Co. Waterford : bAite 

T)ub, pojiclÁift^e. 
Ballyduggan, Co. Down : bAile 

tJí "ÓubAjÁm, Co. An *Oúin. 
Ballyeaston, Ballyclare, Co. An- 
trim : bAile Urcin, bAite An 

ÓtÁifi, Co. -Aoncftvnm. 
Ballyfadd, Inch, Co. Wexford : 

bAite J?a-oa, 1nre ITIocotnió^, 

Co. toc-5CA|tmAin. [Sol.] 
Ballyiarna (Ballyfarnagh),Clare- 

raorris : bAile JTeAjinAc, CtÁji 

Ótomne ífluijiir. 
Ballyfarnon, Carrick-on-Shan- 

non : béAl Át a peAfinÁm, 

Cajia X>\\oxy\a rtvhrc. 
Ballyfeard, Kinsale : bAite An 

piAjvoA, Cionn rSÁite. [Sol.] 
Ballyferriter, Dingle, Co. Kerry : 

bAile An pei|iréi|H5,T)Am5eAn 

Hi Óúire, Co. ÓiA|i^Ai-óe. 
Ballyfin, Mountrath : At) bAile 

ponn, móin Uáca. 
Ballyforan, Ballinasloe : bAite 

■puAfiÁn, béAl iÚA 11A SlUAJ. 

[Sol.] 
Ballyfoyle, Kilkenny : bAite An 

puitl, Citt Óoinni j. 
Ballygar, Roscommon : bAite 

SeAjiji, Ttop ComÁm. 
Ballygarris, Hollymount, Co. 

Mayo : bAite nA ngAfip-ÓA, 

rriAot-oA, Co. rhnigeó. 
Ballygarvar^ Cork : bAite $Afib- 

Áin, Cojicaií;. 
Ballygawley, Collooney, Co. 

Sligo : bAite Uí *ÓÁtAij, 

Cúit rtlAoite, Co. SU515. 

[Sol.] Ballygawley, Co. Tyrone : bAite 
11 í *ÓÁtAij, Co. Cifie 
eo^Ain. 

Ballyglass, Co. Mayo : .An bAite 
^tAf, Co. ttluijeó. 

Ballyglunin (Ballyglooneen),Co. 
Galway : beAl Ái& gtúmín, 
Co. nA 5Ailtiíhe. 

Ballygorman, Derry : bAite Hi 
gojimÁin, *Ooi|ie. 

Ballygowan, Belfast : bAite 
gobann, béAl "peifirce. 

Ballygraney(Ballygrainey), Bel- 
fast : bAite 5jiéine, béAl 
fTeifirre. 

Ballyhackamore, Belfast : bAite 
An Óaca tTlóifi, béAt JTeijirce. 

Ballyhacket Cross, Tullow, Co. 
Carlow : Cjior-Aifie bAite 
tlAicéA-o, CuIac Ó bpéi-ótim, 

CO. ÓeAÚA|ttAC. 

Ballyhahill, Limerick : bAite 

Uí ÓAÚAit, LuimneAC. 
Ballyhaise, Cavan : béAl áía 

hÁÚAip, An CAbÁn. 
Ballyhalbert, Kircubbin, Co. 

Down : bAite tlAlbAjic, Citt 

gobÁm, Co. An *Ouin. [Sol.] 
Ballyhar, Farranfore, Co. Kerry: 

bAite heAfiji, .An peAfiAnn 

"£UAJ1, CO. ÓlA|1|1A1X>e. 

Ballyhaunis: béAl AcAhArhnAir. 

Ballyhean, Castlebar : béAt 

Áía. hém, CAirteÁn Ar\ 

bAtlfAlj. 

Ballyheigue, Tralee : bAite Uí 

ÚA1-Ó5, CjiÁijtí. 
Ballyhigh, Charleville : bAite 

h-do-ÓA, ttÁc Lvnjtc. [Sol.] [BAL-BAL] 30 Ballyhooly, Co. Cork : bAite 

Át& hUbtA, Co. OojicAiije. 
Ballyhugh, Belturbet : bAite 

hAo-ÓA, béAt CAifibeific. 
Ballyjamesduif, Co. Cavan : 

bAite SéAiDAif TJuib, Co. An 

ÓAbÁm. 
Ballykeeran, Athlone : bAite 

CAojttAnn, béAt Áía LuAin. 
Ballykelly, Co. Derry : bAite 

Uí ÓeAttAig, Co. "Óoijie. 
Ballykilbeg, Co. Down : bAite 

tiA Citle bije, Co. Ati TJum. 

[Sol.] 
Ballylanders, Knocklong, Co. 

Limerick : bAite An Lon-ojtAi^, 

Cnoc tmnje, Co. Itumnij. 
Ballylar, Letterkenny : bAite 

tÁift, Leicifi CeAnAmn. 
Bally league or Lanesborough, 

Longford : Át L1A5 pnn nó 

béAl áía L1A5, ton^pojic Hi 

feAfiJAit. 
Ballylinan, Athy : bAite Hi 

ÍAi-ó^ném, bAite Ái& hi. 
Ballylongford, Co. Kerry : beAt 

Áté, ton5pui|tu, Co. Óiajiji- 

Ai*óe. 
Ballylooby, Cahir: béAt Ái& 

túibe, CAÚAifi T>úin lAr CA15. 
Ballymacarberrv, Co. Water- 
ford: bAite rhic CAifibfie, Co. 

poiictAiji^e. 
Ballymacarrett, Belfast: bAite 

lihc Ai\vc, béAt f?eifirre. 
Ballymacashen, Killinchy, Co. 

Down : bAite rhic Oirin, 

Citt 1nre, Co. An *Oiiin. 

[Sol.] Ballymacelligot, Tralee: bAite 

fhic lotjóiT), U|\Ái5tí. 
Ballymachugh, Ballyjamesduif, 

Co. Cavan: bAite tfhc Ao-oa, 

bAite SéAmAir *Ouib, Co. An 

ÓAbÁm. 
Ballymackey, Nenagh : bAite 

fhic Ao-óa, x^onAC UjitnutriAn. 

[Sol.] 
Ballymacney, Dundalk : bAite 

rriAcnAi-óe, SfiAi-obAite *Óúm 

TJeAt^An. 
Ballymacoda, Castlemartyr, Co. 

Cork: bAite fhic Co*oa, bAite 

nA m<\jiufiA, Co. ÓojicAi^e. 
Ballymaconnelly, Belfast : bAite 

fhic *Óonn5Aite,béAt peijirue 

[Sol.] 
Ballymacurly, Roscommon : 

bAite fhic tljitmte, nor 

ComÁm. [Sol.] 
Ballymacward, Woodlawn, Co. 

Galway: bAite fhic An bÁi fit), 

ftlótA gftÁmne Ói^e, Co. nA 

5Aittinie. 
Bally magan, Derry: bAite fflAC 

CAnA, *Ooifie. [Sol.] 
Ballymagorry, Strabane : bAite 

fhic gocp|iAic, An SfiAt bÁn. 

[Sol.] 
Ballymaguigan, Magherafelt, 

Co. Derry: bAite fhic 11151'n, 

filACAi|te pojAi-o, Co. *Óoijie. 

[Sol.] 
Ballymahon, Mullingar : bAite 

fflAtJAirinA, -An ffluiteAnn 

CeAfifi. 
Ballymakeera, Cork : Cajijiais 

An xVómAiT>, CojiCAi^e. 31 [BAL-BAL] Ballyraakenny, Drogheda: bAite 
ifhc CionAotA, T)|ioiceA-o 

ÁÚA. 

Ballymaleel, Letterkenny : bAile 
tflic ÍAOi^itt, teitiji Ce^n- 
Ainn. 

Bally man us, Castlepollard, Co. 
Westmeath : bAite tTIÁJ- 
nuif, Cionn Uoftc, Co. ru\ 
hlAftTrii'óe. 

Ballymartin, Kilkeel, Co. Down : 
bAite mÁijitín, Cilt ÓAot, 
Co. An T)úm. 

Ballyraascanlan, Mountpleasant, 
Co. Louth : bAite rhic ScAnn- 
tÁm, Acat> bunJe, Co. Lui;- 

bAIX). 

Ballymena : An bAite trieA-óónAé. 
Ballyraitty, Wexford : bAite 

miocA, toe 5CAjtmAin. 
Ballymoe, Co. Galway: béAl 

ÁÚA ITI05A, CO. tlA 5AltllTTie. 

Ballymoile (Ballymoyle), Ark- 
low : An bAile tTlAot, An 
c-1nbeA|t mójt. 

Ballymoney : bAite mume. 

Bally money. Gorey : bAite 
mume, 5uAifte. 

Ballymore, Letterkenny : An 
bAite móft, teiuijt CeAnAmn. 

Ballymore (Ballymore-Lough- 
sewdy), Moate : bAite mófi 
Loca Seiriroi^e (bAite mófi 
toe' Sin-oit*e), 1TIÓCA 5|iÁinne 
Óise. 

Ballymore, Queenstown : An 
bAite móji, CuAn ÓOjiCAií e. 

Ballymore-Eustace, Naas: bAite 
móji nA n-lúfUAfAé nó bAite riA n-1úrcAr*AC nó An bAite 
tnóji, Ar\ ílÁf. 

Ballymote : bAite An tflóuA. 

Ballymurn, Enniscorthy : bAite 
muijine, 1nir Có|ttAix>. [Sol.] 

Ballymurphy, Borris, Co. Car- 
low : bAite Uí rhujicA-c-A, 
buifii;eAr Ua nT>ttónA, Co. 

ÓeACAjttAC. 

Ballymurray, Co. Roscommon : 

bAiLe tThiijieA"ÓAi5, Co. Rop- 

comÁin. [Sol.] 
Ballynabola, Co.Wexford: bAite 

nA buAite, Co. toe' sCAftniAin. 
Bally nabragget, Lurgan : bAite 

nA bjio^ói-oe, An LujijAin. 
Ballynacally, Ennis : bAite nA 

CAitti$e, Imp CtnAnA UÁtti- 

pAt)A. 

Ballynacorr, Portadown : bAite 

iia CojtAT), poj»c An TJúnÁm. 
Ballynafeigh, Belfast : bAite nA 

pAitée, béAt JTeijirre. 
Ballynagarrick, Gilford, Co. 

Down : bAite nA 5CAPJIA15, 

tlA tocÁin, Co. An TJthn. 
Ballynahinch, Co. Down : bAite 

nA hlnre, Co. An *Oum. 
Ballynahown, Galway : bAite 

nA hAOAnn, ^Aittirri. 
Ballynalurgan or Fivemiletown, 

Co. Tyrone: bAite nA Lii^An, 

Co. Cijie eoJAin. 
Ballynare, Dublin: t)Aite An 

f?éifi, bAite áúa CtiAc. [Sol.] 
Ballynarry, Ballyjamesduff, Co. 

Cavan : bAite An Ao-ÓAifie, 

bAite SéAmAif "Ouib, Co. An 

ÓAbÁin. [Sol.] [BAL-BAL] 32 Ballynasaggart, Ballygawley, 
Co. Tyrone : bAite nA Sa^a^c, 
bAite Uí "ÓÁÍAij, Co. Úíjie 
eojAm. 

Ballynashannagh, Letterkenny : 
bAite na SeAnnAc, teiciji 
CeAnAinn. 

Ballynastangford, Claremorris : 
Cujifidc beite (bAite An 
SuAncAfi-o, bAite An ScAtn- 
fojvo), CtÁji Ótomne rhuifiir. 

Ballyneal, Carrick - on - Suir : 
bAite Uí néitt, CA|i|iAi5 ha 
Siuifie. 

Ballyneaner, Strabane: t)Aite An 
émpifi, An SfiAt t)Án. [Sol.] 

Bally nease, Belfast : bAite Aon- 
$uf a, beAt •peifirce. [Sol.] 

Ballyneety, Limerick : bAite An 
f A01C15, tvnmneAO. 

Ballyness, Derry : bAite An 
eAfA, *Ooijie. 

Ballynoe, Tallow, Co. Water- 
ford : bAite ttuA nA Sa^ajiu 
(heAjAitfe), CutAi5 An 1an- 
Ainn, Co. ponxtAifije. 

Ballynonty, Thurles : bAite An 
frnncAij, *OújitAr éite. 

Ballynure, Co. Antrim : bAite 
An lubAifi, Co. Aoncjivnm. 

Ballyorgan, Kilmallock : bAite 
An^Am, Citt ttloceAttó^. 

Ballypatrick, Clonmel : bAite 
pÁ"OfiAi5, CtviAin meAtA. 

Ballyporeen, Cahir : beAtAc ah 
póijiín, CAtAi|i *Ouin lAfCAij. 

Ballyraduffe or Wells, Gorey : 
bAite Uaca *Ouibe, guAifie. 

Ballyragget, Co. Kilkenny : beAt Áca Ua^a-o, Co. Óitte 
Coinm^. 

Ballyreagh, Dungannon : An 
bAite iliADAC, T)un geAnAinn. 

Ballyreagh, Tempo, Co. Fer- 
managh: An bAite Riadac, 
An u-1ompóx> *Oeifit, Co. 
"peAji monAC. 

Ballyroan, Abbey leix : béAt 
ÁÚA An Home, fllAinircifi 
tAoijire. 

Ballyroddy, Elphin, Co. Ros- 
common : bAite Ui Uo-OAi-óe, 
Aitfionn, Co. norcomÁm. 
[Sol.] 

Bally roebuck, Ferns : bAite 
UéAbÓ5, ■peAfinA. 

Ballyronan, Magherafelt, Co. 
Derry : bAite UónÁm, rriAc- 
Aijie pojAi-o, Co. *Óoi|ie. 
[Sol.] 

Ballyroney, Newry : bAite Hi 
R«AnAX)A, InbAft Ómn Cjiaja 

Ballysakeery, Ballina : bAite 
eAfA CAOite, béAt An Áca. 

Ballysallough, Dromore, Co. 
Down : An bAite SAtAc, 
*Ojivnm tnóji mocotmój, Co. 
An *Oum. 

Ballyshannon, Co. Donegal : 
béAt ÁtA SeAnAij, Co. "Óúin 
nA n^Att. 

Ballyshrule, Portumna, Co. 
Galway: bAite Sjiuuain, P ^ - 
romnA, Co. ha ^Aittinie. 

Ballysillan, Belfast : bAite nA 
SAiteÁn, béAt peijifce. 

Ballysimon, Limerick : béAt 
ÁtA Siomomn, tvnmneAc. [BAL-BAR] Ballysteen, Askeaton, Co. Lim- 
erick : t)Aite SciAb^A, e-Af 
£éipnne, Co. tvnrnmj. 

Ballytore, Athy : beat Át& &p 
Cuaiji, t)Aile Ái& 111. 

Ballytruckle, Waterford : bAite 
CjuicaiL, ponrlAiji^e. 

Ballyvaughan, Co. Clare: bAite 
11 í OeACÁm, Co. Án ÓlÁijt. 

Bally voige, Cork : bAite Hi 

iDUvM^, COJtCAlJ. 

Bally vourney, Cork : bAite 
rhúijine (bAite X)oi\\ne t earlier 
and more correct form), Cojt- 
CA15. 

Ballyvoy, Ballycastle, Co. An- 
trim : bAite An ttlui^e, bAite 
An ÓAifleÁm, Co. Aon- 
cjiuim. 

Ballywalter, Co. Down : t)Aile 
t)Atrui p (.An UeAmpAtt Cionn), 
Co. An T)úm. 

Bally ward, Castlewellan, Co. 
Down : bAite An t!)Áin"o, 
CAirleÁn ítluitmn, Co. An 
"Óúm. 

Ballywilliam, New Ross : bAite 
thttiAm, Ror rhic Cfieom. 

Balmoral, Belfast : bAite mui^e 
LuAn, béAl peifipce. 

Balnamore, Ballymoney : béAt 
An Ájoa mójji, bAite TTIume. 

Balrath, Co. Meath : t)Aile An 
Uáúa, Co. nA mi-oe. 

Baltimore, Co. Cork : *Oún nA 
SéA-o, Co. ÓOftCAige. 

Baltinglass, Co. Wicklow: trum- 
iruifi An beAÍAig, Co. Óille 
tTUnncÁm. Banagher : beAnncAjt nA Sion- 

Ainne (beAnncAn). 
Banbridge: *OfioiceA-o nA bAnnA. 
Bandon : *OjioiceA'o nA bAnn- 

■OAn nó *OjtoiceA-o tli itl^t- 

^ATÍinA. 

Bandon Road, Cork : bótAjt ru\ 

b^nn-OAn, Co}iCAit. 
Bangor, Co Down : beAnncAjt 

&\\-v UtAT) (beAnncAn). 
Bangor Erris, Co. Mayo : beAnn- 

CAji iO|i|iAir, Co. rhuigeó. 
Bannow, Wexford : CuAn An 

"ÓAinb, Loc 5CA|imAin. 
Banogue, Limerick : bÁnó^, 

tuimneAC. 
Bansha, Co. Tipperary : b.\m- 

feAC, Co. tiobjuvo ÁfiAnn. 
Banteer, Co Cork : bÁn-cíji, 

Co. ÓoncAi^e. 
Bantry : beAnnufiAi^e. 
Barefield, Ennis : ^ojtcLomÁm, 

1mr CluAnA TxÁmpAT)A. 
Barna, Galway : beAjinA, £Aitt- 

irii. 
Barna, Thurles : beAjinA, *Oúji- 

tAr éite. 
Barnacahoge, Swinford : bAfiji 

nA CAiteóije, béAÍ Ái& nA 

muc. 
Barnaderg, Ballyglunin, Co. 

Galway : An tDeAjinA "óeA-p^, 

béAt Áía ^túmín, Co. nA 

^Aittnrie. 
Barnatra, Bangor Erris, Co. 

Mayo : t)Ajiji nA Cjia^a, 

beAnncA^i 10[ijiAir, Co. fhuij- 

eó. 
Barnesmore, Co. Donegal : 4n [BAR-BEL] 34 beAjtnAr móp (An be-AfttiAf), 

Co. *ÓÚ1Í1 11A n^Att. 

Barnhill, Lame : X)A\\p nA 

h>Aitte, tAtAftnA. 
Barntown, Wexford : bAite 

beAjinA nó bAile beAftnAr, 

toe jCAjimAin. 
Barnycarroli, Claremorris: beAji- 

nA Uí CeAnbAilt,CLÁftCtoinne 

tftuifiir. 
Baronscourt, Newtownstewart, 

Co. Tyrone : TJoifte 6054111, 

bAite nuA, Co. Cijie eo§Ain 
Barrack Hill, Fermoy : Calais 

An ÓjiocAifie, tnAinirxift feAfi 

mui^e. 
Barrack St., Armagh : S|tÁi"o 

An ÓAfiCAift, Áfi"o ITIaca. 
Barrack St., Waterford : <dn 

Cúfir a pro a, pOjtutÁiiije. 
Barrack St., Wexford: SftÁro 

An ÓAifleÁm, toe 5GAjimAin. 
Barrackton, Cork : £teAnn 

CiocÁn, ConcAi^. 
Barrigone, Limerick : bAfifi 1 

^CuAn, tmmneAC. 
Barrington's Bridge, Lisnagry, 

Co. Limerick : *OpoiceA-o nA 

CtnAnA CAO<ne, tior nA 

^ltoije, Co. tmmnij. 
Bartlemy, Fermoy : CobAjt 

pAfiunÁm (CobAfi pAjitolÁm), 

mAimrci|i fe^n tYiuige. 
Bath Avenue, Dublin : SceAc 

An bACAii;, b<ute Áúa CIiac. 
Batterstow i, Co. Meath : bAile 

An bótAifi, Co. nA íTh-óe. 
Bawnboy, Belturbet : An bAT>ún 

buix>e, béAt Caiji beijic. Baylin, Athlone : beitlmn, 

bé At Át A tuAin. 
Beagh, Dromahair, Co. Leitrim: 

beiceAc, T)jiuim *ÓÁ eitiAji, 

Co. tiAt-ojAuim. [Sol.] 
Bealadangan, Galway : béAt An 

DAinjm, 5Ailtim. 
Bealnamulla, Athlone . béAl n \ 

tTiuttAC, béAt Áía luAin. 
Beamond, ijrogheda : *OnoiceAT> 

béimeAnn, *OftoiceAT> Áua. 
Bearney, Strabane : beAfinA, An 

SjtAÚ bÁn. 
Beaufort, Co. Kerry : tiop An 

pÚCA, CO. ÓlA|1|tA1X)e. 

Beauparc, Slane, Co. Meath : 
bAile pA^Am, bAite SLÁmje, 
Co. nA mi-óe. 

Becth e, Navan, Co. Meath : 

(a) = Bective Bridge (the vil- 
lage), At UA tlAÍAlÍj (béAt All 
Áía), An 11 Aim, Co. nA 1TliT)e ; 

(b) = Bective Abbey, An 
beijteAC nó triAinipci|i ah 
bei5tije. 

Beersbridge Road, Belfast : 
bócAji T)|toici"o AbAnn Cumn, 
béAt "peijifue. 

Beglieve, Bailieborough, Co. 
Cavan : beA^-ftiAb, Cilt 
ÓAtÍAij, Co. An ÓAbÁm. 

Bekan Cross, Ballyhaunis : Cilt 
be^cÁin nó Cporb<>iúfie An 
beACÁm, béAl Si& h^mnAir. 

Belcarra, Castlebar : béAl Caji- 
av, CA'pLeÁn An b^PfiAi^. 

Beldare, Tuam ; béAl áca An 
ClÁiji, CuAim t>Á guAtAnn. 

Belderrig, Ballycastle, Co. 35 [BEL-BIN] Mayo: béAt T)eA|i3, bAile 

An ÓAirit, Co. rhui^eó. 
Belfast: béAl -pei^rce. 
Belg-.oly, Kinsale : toéal 5uaIa, 

Cionn uSÁile. 
Bellacorick, Ballina, Co. Mayo : 

béAl Áía An ÓomnAic, béAt 

An áía, C). rhuijeó. 
Bellaghy, Co. Derry : béAl 

lAt^ije, Co. X)oi|ie. 
Bellaghy or Charlestowa, Co. 

Mayo : t)ÓAt LóÚAije, Co. 

Tflm^eó. 
Bellanaleck, Enniskillen : béAl 

Áca nA le^ce, Imp Ceicleonn. 
Bellareena, Co. Derry : bé At 

Át a RiojnA, Co. "Ooijie. 
Bellavary, Castlebar : ÓóaI Áza 

£)ÁftAix), CAirleÁn An ÓA-pjiA)^. 
Belleek, Co. Fermanagh : bÓAl 

teice Afi An éinne, Co. pe&]\ 

monAC. 
Belleeks, Castleblayney : belt 

teice, CAifleÁn triAcJAninAc. 
Bellewstown, Drogheda : SIiad 

bAile nA jCAiLleAC (bAile nA 

5CAilteAc), *OfioiceAT> Áca. 
Bell Harbour or Bealaclugga, 

Oranmore, Co Gal way : OóaI 

An ÓI05A, UAjiÁn tnóji, Co. 

nA gAilliTTie. 
Belmont, King's Co. : An tiop 

*OeA}i5, Co. -on UÍ05 
Belmullet, Co. IVJayo : béAt An 

fhui* tit) (DeAt mmleAc), Co. 

fhuijeó. 
Beltra, Ballisodare, Co. Sligo : 

béAt CjtÁJA, t)Aile eAfA 

"Oajia, Co. SI1515. Belturbet : béAl CAipbeinx 

("bAile CAipbeA|\c") nó 

CAirteÁn Coinbeinc. 
Belvelly, Qaeenstown : béAt- 

bile, Cuati ConcAi^e. 
Benburb, Moy, Co. Tyrone : 

beAn:i bopb, iVlAt; *Outtia, Co. 

Ci;ie eoJAin. 
Be ldoora^h (Bundooragh), Bal- 

lymoney : bun "OubpftACA, 

bA.te tnuine. 
Bennikerry, Carlow : beAnn «a 

Caojiac, Ce\rAjilAc. [Sol.] 
Bennettsbridge, Kilkenny: bAite 

Hi ÓeocÁm tió DjioiceA-o 

beinéiD, Cill Úoinrnj. 
Beragh, Co. Tyrone : béAjtAc, 

Co. Cípe eo^Am. 
Bere Island, Bant^y : OiteÁn 

béAjtHA (Imp 5peASfiAt$e), 

beAnncjtAije. 
Beresfo-d Street, Waterford 

SpÁi-o An "OinnrméAfiAij;, 

popclÁin^e. 
Berkeley Road or Glascoynock, 

Dublin : glAf CAonós, bAile 

Ái& CL1AÚ. 
Berring, Cork: beinmn, CopcAij. 
Bes-brook, Co. Armagh : Cloc 

AY\ RlAbÁni, CO. Á|\t)A tTlACA. 

Betty stown ( Betaghstown ), 
Drogheda : bAile biA-óuAig, 
"OpoiceA-o Áza. 

Bilb a, Carlow ■ Cloc *OÁic, 

CeACAptAC. 

Billis Bridge, Virginia, Co. 
Cavan : "OpoiceA-o bite eAr-A, 
Acax) tip, Co. An ÓAbÁm. 

Binghamstown, Belmullet, Co. [BIR-BOH] 36 Mayo : SÁitín, béAt An rhtnft- 

ti*o, Co. ítlui^eó. 
Birdhill, Limerick : CnocÁn An 

ém £mn, tnimneAc. 
Birr : biofifiA. 
Birtown, Athy : bAite biojifiA, 

bAite ÁtA hi. 
Bishopscourt, Downpatrick : 

Lior tTlAotAin no Cúi|tu An 

eAfbm^, X)ún pÁ-ofiAi^. 
Bishop Street, Derry : SfiÁi-o 

An eApb«i3, T)oitie Óotmm 

Óitte. 
Blackhill, Coleraine: An rriAot- 

Án, Cíht ttAitne. 
Blacklion, Co. Cavan : An 

LeA-p^AiT), Co. An ÓAbÁm. 
Blackpool, Cork : -peAjiAnn 

piAflAlf, C011CA15. 
Blackrock, Dublin : bAite tluA 

CjiÁJA tfltnrtbteAn (bAitetltiA 

nA Ujiá§a) nó CA|i|iAi5 

*Óub rhtnjibteAn (An Óajijiai^ 

t)ub) nó CAirteÁn Hi bfioin, 

bAite ÁtA CtlAÚ. 

Blackrock, Cork : An óajijiais 

*Óub, CojicAij. 
Blackrock, Dundalk : tlA CfieAj- 

aca *Ouoa, S|iÁiT)-bAite *Óúm 

•OeAt^An. 
Blackskull, Dromore, Co. Down: 

bAite Ó ^ConACÁm, T)jiuiTn 

ITIófi, Co. An T)úin. 
Blacksod Coast Guard Station, 

Co Mayo : CuAmueAc *Óub- 

ttJAtnA, Co. ttltn^eó. 
Blackwater, Enniscorthy : bAite 

nA jCtoc, 1mr CójitAnó. 

lackwater Bridge, Kenmare, Co. Kerry : "OjioiceA-o nA 

T)ómne, -An tlei"oin, Co. 

ÓiA|ifiAi"óe. 
Blackwatertown, ?vToy : bAite 

nA hAbnA tnóijie nó An po-fic 

nflóji, tTlAJ; T)utt)A. 
Blanchardstown, Dublin : bAite 

tuinT>in, bAite ÁtA Cli<\t. 
Blaney, Enni'-killen : btéAnA, 

1mr CeicteAnn. 
Blarney, Co Cork : An btÁjinA, 

Co. ÓojiCAije. 
Blennerville, Tralee : CufifiA- 

JIIÁ15 nó An T)fioiceAT> Hua, 

CjiÁiJtí. 
Blessington, Dublin : Cfior 

bAite Coimin, bAite Áía 

CtlAÚ. 

Bloomfield, Co. Down : btÁt- 
jo|ir, Co. An T)úin. 

Blue Ball or Pallas, Tullamore : 
pÁitír Hi rtlAoitihtjAiT), An 
UntAc tflofi. 

Boa Island, Pettigo, Co. Done- 
gal : bAX)bA nó 1mf bA-obAn, 
pAire ^obA, Co. "Ónm nA 
n^Att. 

Boardmills, Lisburn : bfieAf ac, 
tiof nA 5CeAji"|ibAC. 

Bodyke, Limerick : bot Uait>5, 
ImmneAc. 

Bofeenaun, Crossmolina, Co. 
Mayo : bot p'onÁm, C^ior Hi 
tflAOitpionA, Co. rhinjeo. 
[Sol.] 

Bogay, Derry : bot gé, T)oifie 
Óotvnm Óitte. 

Bohalas, Ballaghaderin, Co. 
Rosccmmon : bot ^tj,Ar a, 87 [BOH-BOYU beAÍAC An *Ooijiín, Co. rtor- 
comÁm. [Sol.] 

Boherbae (Boherboy), Banteer, 
Co. Cork : An bócAjt bui-óe, 
bÁmcíjA, Co. ConcAi$e. 

Boherlahan, Cashel : An bocAji 
Le^xcAn, CAipeAl muni An. 

Bohermeen, N avail : An bócAjt 
mín, An UAirh, Co. nA mix>e. 

Boho, Euniskillen : bocA niuin- 
cine pAlÁm, Imp CeicleAnn. 

Bohola, Co. Mayo : Got CoIa, 
Co. fíluijeó. 

Bolea, Limavady : boc Iiac, 
léim An tilA-OAix). [Sol. J 

Bonane, Kenmare, Co. Kerry : 
DoniiÁn, An tlei-oin, Co. 
CiAp|iAi-óe. [Sol.] 

Bonmahon (Bunmaiion), Port- 
law, Co. Waterford : bun 
ITlACAn, po|icLÁ$A, Co. pojic- 
LAin^e. 

Bonnettstown (locally Bonnes- 
town), Kilkenny: baile An 
boméip5 nó bAile boméip, 
Citl Coinm^. 

Bonniconlan, Bailina, Co. Mayo: 
inume CotiAllÁin, béAl An 
áca, Co. ttluijeó. 

Boolavogue, Ferns : buAile 
ltlAOX)Ó5, JTeAmiA. 

Booterstown, Co. Dublin ■ boule 
An bócAin, Co. bAile áca 

CllAC. 

Borris, Co. Carlow : buip^eAp 
Ó n*0|tonA, Co. CeACAplAC. 

Borris-in-Ossory, Queen's Co. : 
buijtgeAr mó|t Opfiui-óe, Co. 
nA bAinjiiojnA. Borrisleagh or Two Mile Borris, 

Thurles: An Duif\$eAr Uac 

*OúnlAf éile. 
Borrisokane, Co. Tipperary : 

buijtgeAp Ui C^UAin, Co. 

Ciobj\AX) ÁpAtin. 
Bornsoleigh,Templemore: buip- 

jeAr Uí Lui^-beAC, An CeAm- 

pAll mó|t. 
Boston, Gort, Co. Galway 

"Oftuim tk\ T)oiriine, gopc 

1npe S^Aine, Co. nA £>Aill- 

ithe. 
Botanic Gardens, Belfast : 

5A|\|iX)A nA heAlA-OAti, bé&l 

peinpce. 
Bottlehill (Battlehill! ace. to 

P.O.), Portadown : Cnoc ah 

bui-oeil, pope An *OúnÁin. 
Boughadoon, Crossmolina, Co. 

Mayo : boc An "Oum, Cpop 

Ui lilAoilpionA, Co. tilui^eo. 
Bouladutt, Thurles : An buaile 

*Our), "OúplAp éile. 
Bovain (Bovean), Moy : boc 

tileAX)om, tílA5 DuriiA, Co. 

Cipe eo§Ain. 
Bovedy, Kilrea, Co. Derry : 

boc rhí-oe, Cilt Uéi-óe, Co. 

"Óoipe. 
Boveva, Derry : boc tflenbbe, 

*Ooipe Coluim Cille. 
Bow Street, Lisburn : SftÁi-o ad 

LúbÁm, liop ha 5CeA|»]\bx:.c 
Boyle : iTlAinipciji nA buille. 
Boyouna^h, Gienamaddy, Co. 

Galway: bui-oe-AbnAc, 

gteAnn nA tTlA-OAX), Co. nA 

gAilliriie, [BRA-BRO] 38 Brackey, Six Mile Cross, Co. 
Tyrone: b|u\CAC ("/.), CuIac 
Tléitt, Co. Cijte eoJAin. 

Bracklagh, Bally moe, Co Gal- 
way : bpeActAc, béAÍ Át& 
ITJ05A, Co. nA ^Atttinie. 

Brackloon, Ballyhaunis : bjieAc- 
ciiiAin, béAÍ Aca hArhnAif. 

Bracklyn, K llucan : bneAC- 
cluAin, Citt LúcÁin. 

Bradbury Place, Belfast : ptÁr 
nA bjtÁJA-o, bÓAl peinrce. 

Bradox, Clontibret, Co. Mon- 
aghan : n \ bjiÁ jj-oó^a, CLtiAin 
Ciob|iAiT>e, Co. ITIuineAéÁin. 

Brandon, Castlegregory, Co. 
Kerry: Cnoc bjtéAnAinn (nó 
bfieAnn-oÁm), CÁipleÁn An 

S^IAJltAlj, Co. ClAflJIAi-Óe. 

Brandrum, Monaghan : bjiéAn- 

■Ofiuim, ITItnneAcÁn. 
Brannockstown, Co. Kildare : 

bAile nA mb|teAtnAC, Co. 

Cille *Oajia. 
Brantry, Dungannon: bjiémcfie 

(bpémcíft), "Oún geAUAmn. 
Bray, Co Wicklow : bjii CuaI- 

Ann. 
Bready, Strabane : bjiÁis-oeAC 

(/.), An SfiAt bÁn. 
Breaghwy, Castlebar : bfiéAc- 

rhAj, CAifteÁn at) bAfijiAij. 
Breaghwy, Sligo : btieAcrriA^, 

SligeAc. 
Bree, Enniscorthy : bjií nó 

bfii Ha sCbmnfeAÍAij, 1nir 

CÓfltAI-U. 

Breenagh, Lettterkenny : tlA 
bjiui$eAm:A, leictfi CeAnAmn. Brennan's Parade, Bray : SfiÁit) 
tlí ,i AonÁin, bfií CuAÍAnn. 

Brickens (Brickeens), Claremor- 
rib : bfticíní, ClAft Clomne 

Brideswell, Athlone : CobAjt 
bfn^-oe, béAt áía tuAin. 

Bridge End, Belfast : CeAnn An 
T)|ioicix), béAt JTeijirue. 

Bridgend, Deny ; "Ojitnrn 
TTUnneACAin, *Ooifie CoUnm 
Citte. 

Bridgetown (7 iihugh), Co. Don- 
egal : bAile an "OjtoiciT), Ciji 
Acóa, Co. X)uio nA n^All. 

Bridgetown, Wexford : bAile 
An *Opoici-o, Co. toc-^CAji- 
m ai n . 

Bright, Downpatrick : bfieAc- 
uÁm, *Oún pÁT)]iAi3. 

Brinlack, Letterkenny : bfiém- 
ieAc, Leiuifi CeAnAinn. 
[Sol] 

British, Lurgan : tlA bjiiouAip, 
An Lti|t5Ain. 

Brittas, Dublin : An bfiiouAf, 

bAlte ÁÚA CÍ1AÚ. 

Brittas, 1'allasgreen, Co. Lime- 
rick : An b}nocAr, pAitir 
5|iéme, Co. LiiimmJ. 

Broad ford, Charleville : bAile 
au ^úa, TlÁt tuijic. 

Broadford, Limerick : An c-Át 
ieAÚAn nó Árvo SceAc, 
IvnrnneAc. 

Broadford, Moyvalley, Co. Kil- 
dare: geAjiji-eipcift nó An 
z-Ái teAÚAn, ITIA5 beAtAij, 
Co. Cilte T>ajia, [BRO-BUR] Broadway Wexford : ^fiÁm- 
reAC bAile iobAiji (An 
JnÁmre^c), Log jCAnniAin. 

Broharris Bridge or Limavady 
Junc, Lim-vady : "OnoiceAD 
bnuAic peAn^urA, l,éim An 

TÍlAtMlT). 

Brookeborough, Co. Ferma- 
nagh : Acat) Ion, Co. £eAjt 
monAc. 

Broomfield, Castleblayney: 
CAfrlAC, CAirleÁn HUC3A1T1- 
nAc. 

Broomhedge, Moira, Co Down : 
CnionAC, TTIA5 UÁc, Co. An 
Tjúm. 

Brosna, Abbeyfeale, Co. Lim- 
erick : mull-Ac An bnopnA, 
TTlAinipci|i tiA fTéiLe, Co. 
tuimnij. 

Brosna, Roscrea : bjiopnACA 
éile, nop C\\é. 

Broughderg, Newtownstewart : 
An bpuAC "OeAfig, bAite tIua, 
Co. tji-pe eo5^m. 

Broughshane, Co. Antrim : 
bp.uAC SeAJÁm, Co. Aon- 
rpuim. 

Brownsgrove (Joycegrow), 
Tuam : Ce tp.ArriA tia Lac- 
Aije, CuAim "Ua ^uAtAnn. 

Brownstown,Navan,Co. A Ieath ■ 
t)Aue An bjunAit;, An lJauti, 
Co. nA miT^e, 

Bruckiess, Co. Donegal : An 
pjiuclAip, Co. *Óúm nA 
n^Atl. 

Brufif, Kilmallock: bpiui; nA 
nTjéipe, Citt moceAllój. Bruree, Co. Limerick : bfiuj 

nioj, Co. tuimmj. 
Bryans ord, Co. Down ■ Át 

CoilleAT) bjuAin, Co. An "Oum. 
Bu kode, KinloughjCo. Leitrim: 

bocói-o, Cionn íoca, Co. 

LiArDjttnm. 
Bulgaden, Kilmallock : beAl- 

5^-oÁn, Cill moceAllój. 
Bullaun, Loughrea : bullÁn, 

bAile loCA U1AC. 

Bunbeg, Letterkennv : bun 

beAj, leicip Ce^nAinn. 
Bunbro-na, R >thowen, Co. 

Wtsimeath ; Dun bpopnA, 

RÁt AbAnn, Co. nA hlAp™iT>e. ÍIÁ^ frr*^ 
Bunclody, Co. Wexford : bun 

Cloi-oi^e, Co. toc-5CA|tmAin. 
Buncrana, Derry : bun CrAnn- 

Aije, "Ooine Óolurni Óille. 
Bundoran, Co. Donegal : bun 

TJobpAin, Co. "Óúm nA n^All. 
Bunnacurry, We^tport : bun 

An Coine, CACAip nA tTlAjtu. 
Bunnahowen, Ballina : bun nA 

hAbAnn, béAl Sis An peA-ÓA. 
Bunnakill, Co. Galway : bun 

nA Cille, Co. nA gAillnne. 
Bunnanadden, Baliymote : bun 

An "peA-oÁm, bAile An tflócA, 
Bunowen Coast Guard Station : 

CtlAinue t "ÓonA hAbAnn. 
Bunratty, Cratloe. Co. Clare : 

bj 1 RAice, CjieAclAij, Co 
ÓlÁtft. 
Burncourt, Cahir : An Óúinx 

"Oóijce, Caúaiji *Oúm .\pcAi5. 
Burnfoot, Derry: bAile i"oifi 

"ÓÁ AbAinn, "Ooif-e. [BUR-CAL] 40 JJu^rvLfXA^- -Burnfoot, Mallow : RÁt An 
CeoiueÁm, m&$ CaLIa 

(IYIaIIa). 
Burren, Castlebar : boijieAnn, 

CAirleÁn An bAfifiAii;. 
Burren, Warrenpoint, Co. 

Down : bji^eAnn, ilmti rhic 

giotlA Ruait), Co. An 

T>uin. 
Burrin, Co. Clare : boijieAnn, 

Co. An ClÁijt. 
Burton Port, Strabane : Aitt 

An COjifiÁin, An Sjiaú bÁn. 
Bushfield, Kiltimagh, Co. Mayo : 

Cnoc nA SceACAc, Coittce 

x\mAC, Co. rriui^eó. 
Bushmills, Co. Antrim : An 

tTlACAi|te bui-óe nó muiloAim 

nA buAire, Co. Aoncfiuim. 
Butler's Bridge, Cavan : *Ofioic- 

eA-o An t)uilréA|iAi$, CAbÁn 

Uí UaÍjaIIai^. 
Builerstown, Timoleague, Co. 

Cork : bAile An bnócAi^, 

C15 TYlolAgA, Co. Cojic^i^e. 
Butter Market, Cork : mAf^AX) 

A-n Itne, CopCAig. 
Buttevant : Cill nA muttAc. 

Cabinteely, Dublin : CÁbÁn 
uSíle, t)Aite Át& CliAÚ. 

Cabra, Newry : An CAbfiAC, 
1ubA]t Cmn Cjiá^a. 

Cabragh, Dungannon : An ÓAb- 
jiac, *Oún geAriAmn. 

Cadamstown, Birr : bAite rhic 

Á"OAini, blOfljlA. 

Cadamstown, Moyvalley, Co. 
Kildare : bAite ítlic Á-oAim, tTiÁ5 beAtAij, Co. óitLe 

X)AJ1A. 

Caddy, Randalstown, Co. An- 
trim : CéiT>e, bAiie UÁjnAilt, 
Co. Aonujiuim. 

Caher, Limerick : An CAtAiji, 
LtnmneAc. 

Caheragh, Drimoleague, Co 
Cork : C15 bnÁÚA-jt nA Cac^ac, 
X)|iuim t)Á tiA5, Co. Cojic- 
Ai$e. 

Caherdaniel, Waterville, Co. 
Kerry : Cacaiji "DorhnAitt, -An 
CujifiÁn, Co. ÓiA}i]tAi-óe. 

CahereJly, Kilmallock : Cacaiji 
A1I15, Citl moceAllÓ5. 

Cahir : Cacaiji "Oúm lArcAig. 

Cahirciveen, Co. Keny : Caúaiji 
SAi-óbín, Co. OiAfijiAi-oe. 

Cahirconlish, Pailasgreen, Co. 
Limerick : Cacaiji Cmn iir, 
pAilír ^fiéme, Co. Iam mm 5. 

Cahirhstrane, Tuam : Cacaiji 
LoifcjieÁm, Cuamti *ÓÁ §uaI- 
Ann. 

Caime, Enniscorthy : An Óérni, 
Imr CójicAiX). 

Caiedon, Co. Tyrone : Cmn 
Áijvo (CeAnn Aji"o), Co. Cijte 
eo^Ain. 

Callan, Co. Kilkenny : CaIaititi, 
Co. Ciite Coinmj. 

Callow, Foxford, Co. Mayo : 
An CaIax), béAt eAfA, Co. 
fhviigeó. 

Callow, Frenchpirk, Co. Ros- 
common: An CaIax), T)\m 
5A|i, Co. Ror ComÁm. 

Caltra, Bailinasloe : CeAttcftAc a CAL-CAR] nA pAitíre, ftéAt áúa nA 

SIua^. 
Calverstown, Newbridge, Co. 

Kildare: VjAile An CAtbAii;, 

-An T)noiceA-o íIua, Co. Cille 

*Oajia. 
Camden Street or Kevin's Port, 

Dublin : ponx CAOirh$m, 

t)Aile ÁÚA CllAC. 
Camlou^h, Co. Armagh : CAm- 

toc, CO Á]\X) A tTiACA. 

Camolin, Co. Wexford : CAm- 
buAilin, Co. Loca 5CA|tmAin. 
[Sot] 

Camp, Co. Kerry : An CAm, Co. 
óiAffjtAtóe. 

Campile, Waterford : CeAnn 
pinll, pOjiciÁij^e. 

Campsie, Derry : An Cam pa, 
X)oifie CoXtym Óitle. 

Camross, Mountrath : CAmpiop, 
tnóin Ráúa. 

Canningstovvn, Bailieborough, 
Co. Cavan : DAile Ui Cati Aim- 
Am, Cilt CauIa!^, Co. An 
CAbÁm. [Sol.] 

Cape Clear, Baltimore, Co. 
Cork; CeAnn Cléijie, *Oún nA 
SéAX>, Co. CojtCAi^e. 

Capel Street, Dublin : Sft&ro An 

ÓAlbéAÍAl^, t)Alle ACA 

CliAt. 
Cappagh, Co. Waterford : An 

CeApAc, Co. jÓonxlÁinse. 
Cappagh, Pomeroy, Co. Tyrone: 

An CeApAc, CAbÁn An CAOft- 

UAinn, Co. Cijie ec^Ain. 
Cappamore, Co. Limerick : An 

CeApAc mó|i, Co. Iuimni5. Capparoe, Nenagh ; An CeApAc 

Ruax), AonAC UprtiurhATi. 
Cappataggle, Bailinasloe: CeAp- 

ac An uSeA5Ail, t)éAt áúa nA 

SIUA5. 
Cappawhite, Tipperary : CeAp- 

ac nA b^AOiceAC, CiobnAi-o 

ÁjiAnn. 
Cappoquin, Co. Waterford ; 

CeApAc Cuinn, Co. ponx- 

tÁin$e. 
Capwell, Cork: CeApniAot, 

ConcAi^. [Sol." 
Caragh, Co. Kerry : ^leAnn 

CA^mtAi^e, Co. CiAnriA»óe. 
c'arbury, Co. Kildare : CAijtbp.e 

Ó 5ClA|\X)A (C.UÍ Ó1A|VÚA;, Co. 

Óille X)AnA. 
Carland, Dungannon: CApilAnn, 

*Oún geAnAmn. 
Carlanstown, Kells : "OfAoiceA-o 

CeAnbAllÁm, CeAnAnnup mop 

nA tThte. 
Carlingford, Newry : CÁiplmn, 

1ubAjt Cmn CpÁijA. 
Carlisle Circus, Belfast : Cnó 

CÁiplmne, t)éAl JTeippue. 
Carlisle Road, Derry : t)óÚAn 

CÁiplmne, "Ooipe Óolmm 

Óilte. 
Carlow : CeAUApilAC. 
Carlow Graigue : 5^15 ÓeAt- 

a^Uc (An St^ 1 5)- 
Carna, Co. Gal way : CÁpmA, Co. 

nA gAillinie. 
Carnagh, Co. Armagh; CApmAC, 

Co. Apx>A TTIaca. 
Carnalbanagh, Glenarm, Co. 

Antrim ; CAjm nA n-AtbAnAC, [CAR-CAR] 42 gleArm AjiniA, Co Aon- 

tjiuim. 
Carnaraoney, Draperstown, Co. 

Derry : CAjin nA inuine, t)Aite 

nA Cpoire, Co. *Óoijte. 
Carnaross, Kells : CAfin nA 

Hop, CeAnAnnur* mop riA 

tTh-oe. [Sol.] 
Carncastle, Co. Antrim : CAir- 

teÁn An CAijin, Co. Aoncptum. 
Carncoagh, Co. Antrim : CAjm 

Cuac, Co. Aontnnmi. 
Carndonagh. Derry : CAjm 

TJoTrmA.z;, *Ooipe Óotuirn 

Citte. 
Carnew, Shille'agh, Co. Wick- 
low: CApn miA, Síol éitii;, 

Co. Citte TTlArmcÁin. 
Carney, Borrisokane, Co. Tip- 

perary : CAfinAC (/.), touiji- 

$eAf Uí ÓAÚÁm, Co. tiobpA-o 

ÁfiAnn. 
Carney, Sligo : -peAjiAnn tli 

ÓeAjitiAij, Sti^eAC. 
Carnlough, Co. Antrim : CAfin 

tocA, Co. Aonrr-ptnrn. 
Carnmoney, Belfast : CAfin 

m«ine, béAt peiprue. 
Carnowen, Strabane : CApn 

Co^Am, An SjtAt t)Án. [Sol.] 
Carnteel, Augbnacloy, Co. 

Tyrone : CAfin cSiA-ÓA.t, 

Acatj riA Ctoide, Co. Ci|te 

eoJAiti. 
Carquil in r Hilltcvvn, Newry : 

CApp Cuitmn, lubAfi Cinti 

C^A$A. 

Carraghcastle, Ballaghaderin, 
Co Roscommon : CeAt|\AiriA An ÓAipL, beAtAC An "Ooipin, 

Co. RorcomAm. 
Carrahan, Quinn Co Clare: 

C'jifiAcÁn, Cm nee, Co. ad 

ÓtÁift. [Sol.] 
Carraro- (Carrowme), Galway : 

An ÓeAtfiAtriA Rua-ó, gAillini. 
Carnchue (Cai rickhugh), Derry: 

Ca|\|iai5 Ao-oa, *Ooi|te Cotuim 

Citte. 
Carrick, Co. Donegal : Calais 

bÁitji An 7;teAnn<\ (An ÓA-p- 

ftAij), Co. X)um nA n^tt. 
Camckaboy, Cavan : CAJ1JIA15 

Áta bui-oe, -An CAbÁn. 

[Sol.] 
Carrickboy, Edgeworthstown : 

An CALAIS t)tii-oe, TTIeAtur 

Ujiuim. 
Carrickfergus, ^Ti iiW-. CAfifiAig 

feAjijupA (anc. Cnoc "£eAfi- 

Carrickmacross,Co. Monaghan : 
c^pttAig rriACAijie noir (pop. 
An CApjtAic, gen. nA CAipje). 

Carrickmines, Dublin : CAfifiAij; 
ITlAijiri, "bóite Aua CtiAÚ. 

Carrickmore, Co Tyrone : An 

ÓA|1|1A15 til ó pi (CAppAIJ An 

CeAjmAmn), Co Cipe eo^Ain. 

Carrick-on-Roe, Lim^vady: 

CA|t|iAi5 nA R.ÓA, téim An 

rhA"OAit). 

Carrick - on - Shannc n : C a p a 

*0*ornA UtflifC. 
Carrick-on-Suir : v;\|i-jiAi5 nA 

Simpe. 
Carrickrce, Erayvale, Co. 

Monaghan : An Calais 43 [CAH-CAS] nu<VÓ, SCAIflt 114 $CAOt,lAC, 

Co tfluuieAcAin. 
Carrigabolt, Kilkeo, Co. Clare : 

CAjtnAij An ÓobAlcAi^, Co. 

An CVi.i|i. 
Carrigahorigf. Birr ■ CAjijtAij An 

Ócrnn.Mj, t>iOj I] 
Carrigaline, Cork : CAfijiAij Ui 

lei^m, Co|iCAi5 
Carri^allen, Beiturbet : Calais 

ÁtAinn, X)é\l CAijibeinc. 
Carrigan. Cavan : CAintt^in, An 

CAbÁn. 
Carriganimmy, Cork : CAnnAij 

An 1me, ConxAij. 
Carrigan 5, Derry : CAinnsíní, 

"Ooine Óolinm Óille. 
Carrigart, Co. Donegal, CAflttAis 

Aint, Co. "Óúm nA v^aII. 
Carrigatoher, Xenagh : Ca^ai^ 

An CócAi-p, AonAc lln- 

TrmniAn. 
Carrigeen, Waterford : CAinp- 

51'n, popclÁip^e. 
Carriglineen, Rath drum: 

CA|t|tAi^ Ldrógnín, 

*0|tomA. [Sol ] 
Carrignavar, Cork ■ CAftjtAij n* 

bpeAfi, Cohcaij. 
Carrigrohane, Cork : CAftjtAij 

UuACÁm, Cojicaij. 
Carrigtwohill, Co Cork : 

Cajijiaij CttAÚAit, Co. ÓOf.c- 

Aite. 
Carruwbeg, Westport : An 

ÓeAtjion-.A OeAxj, Cacaiji ha 

niA-pu. 
Carrowbehy, Castlerea. Co. 

Roscommon : CeAtfiATTiA t)eire, An CAiftCÁfi UiAbAc, 

Co RoreomAm. 
Carrowdoan, Ra:hmullan : An 

ÓeAtnAriiA "ÓoriiAin, R c 

iTlAolÁtn. 
Carrowdore, Newtownards : 

Ce^rjiArriA "OobvMji. t)A'le 

S\\T) Ut AT). [Sol.] 

Carrowholly, We-tport : CeAU- 

|iAniA An CaIait"), Cv\rAi|t nA 

IVlAfrc. 
Carrowmena, Derry : An £e&t- 

n Aiii a ffleA'óónAC, *Ooine 

Óoluirn oil 
Carrowmore, Ballina : An CeAt- 

t/iAniA til ón, t)éAl Áua An 

•j:e«.\-ó.\. 
Carrowneadan, Coolaney, Co. 
3 : CeACjiAiiio An ÓA-OAin, 

Cúit Áme, Co. SI1513. 
Carrownisky, Westport : CeAÚ- 

jiattia An Uif5e, CAÚAif nA 

tVlAnx. 
Carryduff, Belfast ; An CeAÚ- 

jiatíia *Óub, béAt "peifirce. 
5o».] 
Cartronmatogy or Fivemile- 

bourne, Sligo : CAnunón 

mÁireotj*, st^eAC. 
Cashel : CAireAl ftlamAn. 
Cashel, Co. Galway : CAJfCAt, 

Co. ta gAilliihe. 
Cashelmore, Letterkenny ■ CAir- 

eAl íílóp, te-unt CeAnAinn. 
Cassagb, New Ross : CeAfAC, 

Ror fhic Cneo-n. i_Soi. 
Castlebaldv.in, Boyl- : béAt Áía 

nA 5CAifiji3Íní, tTlAiniruifi nA 

bnitie. [CAS-CAS] 44 Castlebar : CAifleÁn An £>Afi- 

IIA15 (pron. C. a' £)AjiftA). 
Castlebellingham or Garlands- 
town, Co. Louth : t)Aile An 

geA|tlÁnAi5, Co. tujbAi-o. 
Castleblakeney, Co. Galway : 

5aIIac Uí ÓeAtlAig, Co. tiA 

5Aittitrie. 
Castleblayney : CAipleÁn tTlAÍ:- 

^AiritiAC (CAirleÁn t>téine), 

Co. iflumeAcAm. 
Castlebridge, Wexford : CAir- 

teÁn An "Onoici-o, toe 5CAJI- 

mAin. 
Castlecary, Derry : CAirteÁn 

ÓÁnxAi^e, TJoijie Óotuim 

Óilte. 
Castlecaulfield, Donaghmore, 

Co. Tyrone : t>Aile uí Tjonn- 

^Aite, *OoninAc mop, Co. 

tijte eo$Am. 
Castlecomer, Co. Kilkenny : 

CAifteÁn An ÓumAiji nó 

"OjioiceA-o An *OAi$nin f Co. 

Cilte Comni$. 
Castleconnell, Co. Limerick : 

CAirleÁn Ó sConAin^, Co. 

tnimmj. 
Castleconnor, Ballina : CAir- 

teÁn ÓoncubAi|i, béAt Áca 

An í?eA"ÓA. 
Castlecor, Kanturk ; Co, Cork : 

CAifleÁn Cojiji, CeAnn Cvmjic, 

Co. ÓojicAi^e. [Sol.] 
Castlecor, Oldcastle, Co. Meath: 

CAirteÁn Cojtji, SeAn-CAir- 

leÁn An f?Áf A15, Co. nA mi-óe. 

[Sol.] 
Castlecove, Waterville, Co. Kerry: CuAn An ÓAirteÁm, 

An CufifiÁn, Co. ÓiAj.jiAfóe. 
Castledawson, Co. Derry : SeAn- 

triutlAC (CAipleÁn An *OÁrAc- 

UA15), Co. X)otfie. 
Castlederg (Derg), Co. Tyrone : 

CAipteÁn nA *Oeiji5e (An 

"O^FS. /•), Co. Cine eogAin. 
Castledermot, Co. Kildare : 

TJireAfic *OiAjimA-OA, Co. 

Óille X)A|tA. 
Castlefin, Co. Donegal : CAir- 

teÁn nA pnne, Co. TJvnn nA 

ngAtt. 
Castlefreke, Clonakilty, Co. 

Cork : ráú An t!)AnnAi5, 

CtAnnA CAOilxe, Co Úofi- 

caiije. 
Castlegal, Co. Sligo : An CAir- 

teÁn 5eAl, Co. 011515. 
Castlegarren (Cashelgarran), 

Sligo : CAireAt S^nnAm, 

Sti5eAc. 
Castlegregory, Co. Kerry : CAir - 

teÁn An SftiAftCAij, Co. 

OiAftjiAi-oe. 
Castlehill or Kyrhinnan, Cross- 

molina, Co. Mayo : Caoji- 

ÚAnnÁn, CftorVlí tflAOilfíonA, 

Co. rhvM5eó. 
Castleisland, Co. Kerry : OiteÁn 

CiA|\|iAix)e (An t-OiteÁn), Co. 

ÓiAjiHAix>e. 
Castleknock, Co. Dublin: CAif- 

teÁn Cnoc no CnucA, Co. 

£>A.ile At a CUac. 
Castlelyons, Fermoy : CAirleÁn 

tlA tiACÁin, mAinirtifi feAji 

triune. 45 [CAS-CAS] Castlemahon, Newcastle West, 

Co. Limerick : CAirteÁn 

tTlAÚ^ATrinA, CAifteÁn íIua, 

Co. tuimmi;. 
Castlemaine, Co. Kerry : CAir- 

teÁn riA mAin^e, Co. ÓiAjtji- 

Aix>e. 
Castlemartyr, Co. Cork : «bAite 

nA WAnxfiA, Co. ÓO|icai je. 
Castlepark. Kirisale : CAirteÁn 

riA pÁifice (An pÁific), Cionn 

cSÁite. 
Castleplunket, Castlerea : CAir- 

teÁn An -pltnn^céA-OAtJ, An 

CAirleÁn Riaoac. 
Castlepollard or Kinturk, Co. 

Westmeath : Cionn Cojic 

(CAirteÁn pottÁfi-o), Co. tiA 

hlA|iniix)e. 
Castlerahan, Ballyjamesduff, Co. 

Cavan : CAirteÁn RAÚAin, 

bAite SéAmAif T)uib, Co. An 

ÓAbÁin. 
Castlerea, Co. Roscommon : An 

CAirteÁn UiAbAC, Co. Ror- 

comÁin. 
Castlerea, Belfast : An GAirteÁn 

TliAbAc, béAt "Feifirue. 
Castlerickard, Moyvalley, Co. 

Kildare : CAirteÁn Riocai-jvo, 

TTIaj beAtAij, Co. Óilte 

T>AftA. 

Castlerock, Co. Derry : bAite 

An Cvi|i|iAi§, po. *Óoifte. 
Castleshane, 1Co. Monaghan : 

CAirteÁn rSéAJAm, Co. 

rhtJineACÁm. 
Castle Street, Sligo : SjiÁi-o An 

CAift«Áin, Sti^eA*. Castletown Geoghegan, Co. 

Westmeath : bAite ÓAif leÁm 

fhi5 eocA^Ám, Co. nA hlAji- 

mi-óe. 
Castletown, Granard, Co. Long- 
ford : bAite An ÓAirteÁm, 

£JtiÁnAjiA"0, Co. An tonjpuijic. 
Castletown, Inch, Co. Wexford : 

bAite An ÓAifleÁm, 1nre 

mocotmój, Co. tocA sCAfi- 

niAin. 
Castletown, Mountrath : bAite 

ÓAifteÁm Ua b*£oijiceAttÁin, 

móm íIÁúa. 
Castletown, Navan : bAite An 

ÓAifteÁm, An tlAim, Co. nA 

tTh"óe. 
Castletown Berehaven, Bantry: 

bAite ÓAifteÁm beAfijiA, 

beAnnujiAije. 
Castletown Conyers, Charle- 

ville : bAite ÓAirteÁm fhic 

1nnei|i5e (Citt fhtiA-óÁm), 

RÁt Luific. 
Castletown Kinneigh, Ennis- 

kean, Co. Cork : bAite ÓAir- 

teÁm Ómn eic, 1nir CAom 

Co. OojicAi^e. 
Castletownroche, Co. Cork : 

bAite ÓAirteÁm An Róirn<5, 

Co ÓoficAi^e. 
Castletownshend, Skibbereen : 

bAite ah ÓAifteÁm (bAite 

ÓAirteÁm nA SeAnA-cttiAnA), 

An Scibnin. 
Castlewarren, Kilkenny : CAir- 

teÁn An UÁinínij (An btiAite), 

Citt'ÓoinmJ. 
Ca§tlew«llan, Co. Down : Caif- [CATJ-CLA] 46 leÁn An ifluitmn, Co. An 

*Oum. 
Caum, Cork : An Com, 

C0-JICA15. 
Causeway, Tralee ; .An Cócaji, 

Cavan : CAbÁn ui HA5AHA15 

(An CAOÁn, CAbÁn). 
Cavangarden, Co. Donegal : 

CAbÁn An 5<i|i|t"ÓA, Co. "Óúm 

nA ngAtt. [Sol.] 
Cave Hill, Belfast : beAnn ttlA-o- 

A"óÁm, beat "peifipce. 
Cave Hill Road, Belfast : botAji 

bmne tttAT>A*óÁin, béAt 

■peijifce. 
Cecilstown or Lohort, Mallow : 

An tub^onx, tttAltA. 
Celbridge, Co. Kildare : Cilt 

*Ojioicit), Co. Óitte T>ApA. 
Chaffpool or Loughnacaha, 

Ballymote : toe nA CÁtA, 

bAite An ttlócA. 
Channonrock, Inniskeen, Co. 

Monaghan : Ca^jiaij nA 

^CAnónAC, 1nir CAOin T)eAJA, 

Co. fhuineACÁin. 
Chapelizod ( " Chapelizard ") , 

Co. Dublin: SéipéAt loróil-oe 

(SéipéAt eAfój), Co. "ÓAite 

Á±A CtlAt. 

Chapeltown, Downpatrick : 

t)Aile An cSeipeÁil, *Oún 

pÁ"D|1Al5. 

Chapeltown, Valentia Island, 
Co. Kerry : An SéipéAt, 
OiteÁn T)Ainb|te, Co. Ó:Afift- 
Ai-óe. 

Charlestown or Bellaghy, Co. Mayo : beAÍ t AtAiJe, Co. 

tflmjeo. 
Charleville : XlÁi ttatftc (An 

UÁt). 
Church Cross, Skibbereen : 

Cnoc nA ttÁtá, An Scibftin. 
Church Hill, Ennbkillen : An 

*D-|iuim meA-óónAC, 1nip Ceir- 

leAnn. 
Church Square, Banbridge : 

CeAfinós An CeAmpAilt, 

T)fioiceAT> nA bAnnA. 
Church Street, Dublin: CeAnn 

*0^01C1-0, bAlle ÁÍA CtlAC. 

Church Street, Portadown : 

SjiAi-o An CeAmpAill, ponx 

An "OúnÁm. 
Churchhill, Letterkenny : min 

An tÁbÁm, teiuiji CeAnamn. 
Churchtown, Buttevant : b|iu$ 

CemeA-ó, Citt nA rnuttAC. 
Churchtown, Cookstown: CuIac 

An 1ubAi|i, Cojia Cfiice. 
Churchtown, Derry : CobAfi 

b<soiúín, T)oi|te CoUnrn Cilte. 
Churchtown, Wexford : bAite 

An CeAmpAilt,toc5CAjirnAin. 
Ciabby, Fivemiletown, Co. 

Tyrone: CtAbAC ^/.), baite 

nA LuftsAn, Co. t\\\e eo^Ain. 
Claddaghduff, Clifden, Co. 

Galway : An CIat>ac "Onb, 

An ClocÁn, Co. nA ^Ailtune. 
Clady Milltown, Markethill, Co. 

Armagh : cIa*oac bAile An 

tflvnlmn, Cuit rheAlt^uir, 

CO. ÁffOA tTlACA. 

Clanabogan, Omagh : CtAnnA 
bo^Ám, An OjniAJ. [Sol.] 47 [CLA-CLO] Clandeboye, Belfast : CUvnn 

-Ao-óa t)ui-óe, t)éAt "peirirce. 
Clane, Sallins, Co. Kildare : 

CtAonAT), tlA SAiteÁm, Co. 

Óitle *Oa|ia. 
Clara, King's Co. : CtÁ-pAc, Co. 

An UÍ03. 
Clara Hill (Clarahill), Mount- 

mellick, Queen's Co. : ClÁfi- 

C01II, momueAC milic, Co. 

r)A bAin-pio^nA. 
Clare, Castlederg, Co. Tyrone : 

-An CtÁti, CAirteÁn tiA "Deift^e, 

Co. Cifie eoJAin. 
Clare, Tandragee, Co. Armagh : 

An ClÁj', Cóm-ne-5A0iú, Co. 

-ÁffOA m d. 
Clarecastle, Co. Care : *Ofioic- 

eA-o An ÓiÁiti (An ClÁtt), Co. 

-ATI Cl\1f\. 

Clareen, Birr : An CtÁiftín, 

biorttiA. 
Ciaregalway, Galway : b<\ile 

ÓlÁitt tiA gAiltirrie, ^AitUm. 
Clare Island, Westport : CIiajia, 

C^ÚAIfl tiA 1TlA|AC. 

Claremorris : CtÁjt Cloinne 

fhuitiif. 
Clare St., Dublin : SftÁi-o 

ÓlnvtiA, bAile áía Cuac. 
Clarina, Limerick : ClÁtt dnij, 

LuimneAC. 
Clarin -Bridge, Co. Galwav : 

TJpoiceAo An ClÁipín, Co. 

r\& gAilLime.-* 
Clash, Rathdrum : -An ÓlAir, 

UÁc *OnomA. 
Clashmore, Youghal : -An ÓUir 

ttlÓ|1, eoCAllt. Claudy, Derry : cIa*oac (/.) 
nó ComAji ClÁ-OAije, "Ooifie 
Cottum Óitle. 

Cleariestown, Wexford : t)Ait,e 
Hi Cléijiij, toe 5CA|tmAin. 

Cleggan, Co. Galway : -An 
Clo^eAnn, Co. nA ^AitUtne. 

Clenroll (Clanrolla), Portadown : 
ClAon RÁIac, ponx An "Dun- 
Am. 

Clerihan or Ballyclerahan, 
Clonmel : t)Aile Hi Óléijt- 
eAcÁm, CtuAin nieAlA. 

Clifden, Co. Galway : An 
ClocÁn, Co. nA 5Ailtirhe. 

Clifden, Kilkenny : n&i gAfib- 
Áin, Citt Óoinni^. 

Clifferna,Cavan: CIiac peAftnA, 
An CAbÁn. [Sol.] 

Cliff oney, Co. Sligo : Clu\t- 
riiume, Co. Sl-1315. 

Cliftonville, Belfast: fttutlAc 
ImeAnnA, t)éAl £eifirce. 

Clogga, Pilltown, Co. Kilkenny: 
CIA5A, bAile An pinll, Co. 
Óitte Óommj. 

Clogh, Castlecomer, Co. Kil- 
kenny : An Ctoc, CAifteÁn 
An ÓumAiji, Co. Óitte 
Commj. 

Cloghan, Belmont, King's Co 
An ClocÁn, -An Lior *OeAti3, 
Co. ,\n RÍ03. 

Cloghan, Strabane : -An CtocÁn, 
A 1 StiAÚ bÁn. 

Cloghane, Castlegregory, Co. 
Kerry: -An CLocÁn, CAirleÁn 
An gttiAittAij, Co. ÓiAjijiAi-óe. 

Cloghanlea or Dungloe, Stra- [CLO-CLO] 48 bane : An CtocÁn Liac, An 
SfiAt ftÁn. 

Cloghan's Hill, Tuam : An 
CtocÁnAi"óe, CuAim *ÓÁ 
gtiAÍAnn 

Cloghboley, Sligo: ctoc-buAite, 
Sti^eAc 

Cloghbrack, Clonbur, Co. Gal- 
way : An 6toc bfieAC, An 
£Ái|ice, Co. ha ^xMttinie. 

Clogheen, Cahir : Ctoiéín An 

rhAfl5A1"Ó, CAÚAIfl *OÚm lAfC- 

Clogheen, Cork : tlA Ctoicíní, 

COjICAlj; 

Clogher, Co. Tyrone: CtocAft 

triAc T)Aitriin, Co. Úífte 

eo^Ain. 
Clogher, Ballyglass, Co. Mayo : 

An CtocAji An t)Aite ^tAf, 

Co. tíltnjeó. 
Clogher, Belmullet, Co. Mayo: 

An CtocAji, béAt An rhtnjitiT>, 

Co. rhvnjeó. 
Clogher, Westport: CtocAji uí 

tomjfi^, Caúaija nA ITlAnx. 
Clogher Head, Drogheda : 

CeAnn An ÓtocAiji, 'OftoiceA'o 

ÁÚA 

Cloghmore, Westport : An Ctoc 
fhóft, Caúaih tia tnAfir. 

Cloghran (Cloghran-Swords), 
Dublin : CtoiCjieÁn Svhft-o 
(An CtoicjteÁ 1), t)Aite Áúa 

CtlAÚ. 

Clohamon,Ferns: CLocAmtnnn, 

Clonakenny, Roscrea : CtuAin 
An ÓAonAij, tlop Cfté. [Sol.] Clonakilty, Co. Cork : CÍAnnA 
ÓAOitue, Co ÓOfiCAi^e. 

Clonalvy, Balbriggan : CtuAin 
Áitbe nó tuACAiti tflóji iT>ifi 
*ÓÁ InbeAfi, t)Aite bfieAcÁm. 

Clonard, Hill -of - Down, Co. 
Meath: CtuAin 1ojiAifiT>, Cnoc 
An "Onm, Co. nA tni-óe. 

Clonaslee, Mountmellick, 
Queen's Co. : CUjAm nA 
Stije, mómceAc tnític, Co. 
nA t)Ain|iio^nA. 

Clonbanin Cross, Banteer, Co. 
Cork : Cfior-Aijie Ót/uAnA 
bÁinín,bÁinuí|t,Co. OojiCAije. 
[Sol.] 

Clonbern, Ballinasloe : CtuAm 
fteifine, t)éAt ÁrA nA 

Clonbullogue, Kildare : CtuAin 

bot^, Citt T)AflA. 

Clonbur, Co. Gal way : An 
■pÁitice, Co. nA £Aittinie. 

Clondalkin, Co. Dublin : CluAm 
"OotcÁm, Co. "ÓAite Áúa 

CtlAt. 

Clondaw, Ferns: CtuAm *OÁit 

peAftnA. 
Clondrohid, Cork : CtviAin 

T)tioici*o, CoticAij. 
Clondulane, Fermoy : CtAnn 

*OAltÁm, mAinipci|i "peAji 

tritii je. 
Clonea, Carrick-on-Suir: CUiAin 

£iat>, CA|t-|iAi5 nA Situfte. 
Clonee, Dublin : CUiAin Aox>a, 

bAite Aca CtiAt. [Sol.] 
Cloneen, Clonmel : An CUiAmin, 

CttiAm msAÍA. 49 [CLO-CLOj Clonegal, Ferns : CluAin nA 

ngAll, JTeAfinA. 
Clonelly, Co. Fermanagh : 

CluAin A1I15, Co. fe-Ajt 

tnoTiAC. [Sol.] 
Clones: CluAin eoip (prond. 

locally CluAin dpj. 
Clonevan, Gorey : CluAin Aoib- 

mn, guAipe. 
Cloneygowan, Portarlington : 

CluAin nA ngAriiAn, Ctnl An 

cSú-OAijie. 
Clonfanlough, Athlone : CluAin 

ponnlocA, béAl áca luAin. 
Clonfert, Eyrecourt, Co. Gal- 
way : CluAin peAptA t)péAn- 

Ainn, "Oún An Occa, Co. nA 

g^illithe. 
Clongowes Wood, Sallins, Co. 

Kildare : Coill CIuatia tia 

^CuAf, ru SAileÁm, Co. Cille 

*Oajia. 
Clonkeen, Killarney : CluAin 

Cauiíi, Cill Áipne. 
Clonlara (Cioonlara; , Limerick : 

CluAin LÁpA, ImmneAc. 
Clonleigh, Strabane : CluAin 

Lao^, An Sjiau O^n. 
Cionlost, Killucan : CluAin 

Loipte, Cill lúcÁin. 
Clonmany, Derry : CluAin 

tnÁine,- "Doine C3luim Cille, 
Clonmel : CluAin ITIeAlA. 
Clonmellon, Amboy, Co. Meath: 

CluAin miolÁm nó HÁipcín 

t)Aile Áca t)uiT>e, Co. nA 

tni-óe. 
Clonmore, Baltinglass, Co. 

Wicklow ; CluAin rhóft, mAiniruifi An fteAÍAi^, Co. 
Cille trUnnuÁin. 
Clonmore, Dunleer, Co. Louth : 
CluAin rhóji, TJún léifie, Co. 

lu^bvMX). 

Clonmore, Templemore: CluAin 
tfloji, An CeAmpokll mójt. 

Clonmore, Tullamoie : CluAin 
lilóp, An CuIac til o p . 

Cloonmult, Middieton : CluAin 
niolu, niAinipcin nA CojtAn. 

Clonoulty, Gould's Cross, Co. 
Tipperary : CluAin An Oll- 
CA15, Cjiopv\ipe An gulAi^, 
Co. CiobnAD Áponn. 

Clonroche, Co. Wexford CluAin 
An Roipci$, Co. Ioca $Ca|i- 
mAin. 

Clonsilla, Co. Dublin : CluAin 
Sv\ileAC, Co. ÓAile áúa CIiaú. 

Clontibret, Co. Monaghan : 
CluAin CiobfiAv, Co. tfluin- 
eACÁin. 

Ciontigora, Flurrybridge, Co. 
Armagh : CluAince gAbpAC, 
*D|ioiceA-o nA pliucpiAit;e, Co. 
ÁjfOA TTIaca. [Sol.] 

Clontoe, Moncymore, Co. Derry: 
CluAin Cuaj, tYluine mop, 
Co. X)oine. 

Cloonacool, Ballymote : CluAin 
nA Cúile, t)Aile An tflócA. 

Cloonagh, Granard, Co. Long- 
lord : CluAin eAC, 5jiÁnAjiA-o, 
Co. An lon^puipu. [Sol.] 

Cioo^bard, Castlerea, Co. Ros- 
common: CluAin t>Á|\t), An 
CAipleÁn HiAbAC, Co. ttop- 
comÁin. LCLO-COA] 50 Cloondaff, Westport : cluAin 

T)Arh, CAÚAlfl tlA TTlAjIC. 

Cloondara, Longford : CluAin 
"OeocftA, ton5po]ic Hi peAfi- 

Clojne, Mohill, Co. Leitrim : 
CtuAin, TTIaocaiI tflAnACAm, 
Co. LiAc-oftomA. 

Clooney, Glenties, Co. Don- 
egal: CUiAirii (CluAm), tlA 
gleAntiuA (An rttmleAnn \&\\- 
Ainn), Co. T)úm nA ngAll. 

Clooney, Derry : CluAm Í, 
"Ooifie Colunn C;lle, 

Cloonfad, Bailyhaun s ; CluAm 
pvoA, béAl Ái& hAriinAir. 

Cloonfallagh, Kiltimagh, Co. 
Mayo: CltiAin PaIac, Coillce 
ávtíac, Co. rhui^eó. [Sol.] 

Cloonfinisb, Swinford : CltiAin 
piAX>n<Mre, beAl á'ca via muc. 
[Sol.] 

Cloonkeavy, Ballymote ; CluAin 
C1AÓA15, bAile An tflOCA. 

Cloonlough, Boyle : CluAm 
Ioca, ittAimruiji TiA buille. 

Cloonminda, Glenamaddy, Co. 
Galway : CluAm rtlinx)e, 
gleAnn tia íTIa-oa-ó, Co. ha 
gAittinie. 

Cloontia, Baílaghaderin, Co. 
Roscommon: CluAinue, beAl- 
ac An *Ooinin, Co. rtor- 
comáin. 

Cloonyquin, Elphin, Co. Ros- 
common ; CtuAin Uí Óuinn, 
Ailp.onn, Co. RorcomÁin. 

Closkelt (Cloghskelt), Castle- 
wellan, Co. Down cloc Scoilce, CAifteÁn An rhuil- 

tnn, Co. An "Ouin. 
Clough, Abbeyleix -. An Cloc, 

1TlAinifci|i tAOigipe. 
Clough, Beliast: An Cloc, béAl 

peiprce. 
Clough, Co. Down : cloc íTIac- 

Aijte Cac, Co. An *Oum. 
Cloughey, Kircubbin, Co. Down: 

CIocac (/.), C1II Cob<.\m, 

Co. An *Oúm. 
Cloughjordan, Co. Tipperary, 

cloc An cSiújicÁnAij, Co. 

CiobfiA-o Áp&rm. 
Cloughmills, Belfast : muileAnn 

nA Cloice, beAl peijtrce. 
Cloughoge, Newry : CI0CÓ5, 

1ubA|t Cmn CjtÁ^A. 
Clover Hill, Behurbet : T)fiuim 

CAfAi-oe, béAl CAi]ibeific. 
Cloyiin, Co. Antrim : ClAix>e 

pionn, Co. Aoncfivnrn. 
Cloyne, Middleton : CluAin 

tlAriiA, 1TlAinifuiji nA CofiAn. 
Ciuan, Inistioge, Co. Kilkenny : 

ClviAin, Imp Céog, Co. Cille 

Coinni^. 
Coa, Bahinamaliard, Co. Fer 

managh : Cwac, béAl Ái& nA 

triAftclAC, Co. peAji monAC. 

[Sol.] 
Coachford, Cork : x\c<vó An 

Cóirce (Ái An Óóipce), Coft- 

CAi^e. 
Coagh, Moneymore, Co. Derry: 

Cuac, mvune íílóji, Co. 

"Vo\]\e. 
Coalbrook, Thurles : bAile 

UilliAim, *Oú|ilAf éile. s\ iCCOA-COOj Coalisland, Co, Tyrone : OileÁn 

An JuaiI, Co. C;fte eoijAin. 
Colbinstown, Co. Wicklow : 

bAile Coilpin, Co. Cille 

tVlAnncÁin. 
Colehill, Mudingar: Cotl-coill, 

muiteAnn CeAjifi nA TTIi-óe. 
Coleraanstown (Colmanstown), 

Castleblakeney, Co. Galway : 

bAile Ui ColmÁin, ^aIIac 

Uí ÓeALlAi^, Co. x\A ^AiLlirhe. 

[Sol.] 
Coleraine, Co. Derry : Cúit 

RÁtAin nó Cuil UÁitne, Co. 

t)oijie. 
Col^agh, Sligo : C0I5AÓ, SU5- 

eAC. 
College Green, Dublin : f?Aitce 

An ColÁipue, Jv::te a.\ca 

CliAÚ. 
Coilmstown (Maypoie), Castle- 
pollard, Co. Westmeath : 

OAile Ui CeAtlAii;, Cionn 

Cone (CAirleÁn potLÁjvo), 

Co. nA hlA|imix)e. 
Collon, Drogheda : CotlÁn, 

'OpoiceA-o Át A. 
Collone, Armagh: Coll eoJAin, 

á\\t> n'U\cA. [Sol.] 
Collooney, Co. Siigo : Cuil 

ttlAoile (popular form Cuil 

fhúme), Co. SI1515. 
Co nber, Co. Down : An ComAfi, 

Co. An T)uin. t 
Commeen, StraSane : Coimin, 

An ^jiaú bÁn. 
Commons Street, Dublin : 

Sjiáit) nA ^Coimíní, bAile 

Át& CliAC. Cong,;' Co. Mayo: Cun5A 
peicin, Co. rhm^eo. 

Conlig, Newtownards : Coin- 

Icac, t)Aile fluA nA n-Á.\ffO. 
Conna, Tallow, Co. Wat or lord : 

ConAice, CuIac An lAjtAinn, 

Co. ponclÁinse. 
Connolly, Ennis : puvÓAC Uua-6, 

tnif ciuatia RÁtrifA'OA 
Conns water, Belfast : bAile 

AbAnn Cumn, béAl peinpce. 
Convoy, Strabane : ConihA5, 

An SfiAt bÁn. 
Cookstown, Co. Tyrone : Cojia 

Cpice (Cojt CniocAc), Co 

Cine eo^Ain. 
Cookstown Junction Railway 

Station or Drumsough Junc- 
tion : ^AbAll "OtiomA Soca. 
Coola, liallymote : cúit Át&, 

bAile An mocA. [Sol.] 
Coolaaey, Co. S^igo : Cuil 

Áme, Co. SI1515. 
Cooiany, Ed^ewjrúisiown: Cuil 

-Aipc, iTleACup C|iuim. [Sol.] 
Coolbawn, Borrisokane, Co. 

Tipperary : An Cuil bÁn, 

buipgeAf Uí CAÚÁin, Co. 

Ciobtuvo AjiAnn. 
Coolbawn, Ca^tlecoraer, Co. 

Kilkenny ■ An Cuil bÁn, 

CAirleÁn An CuTiAin, Co. 

Cille Coming. 
Coolboy, Letterkenny : An 

Cúit bui-oe, leici]i CeAti 

Ainn. 
Coolboy, Rathdrum : An Cuil 

Óui-óe, nit *Or;«omA. 
Coolcarrigan, Kilcock, Co. Kil- [COO-COR] 62 dare : Jcúit Caifijisín, Citt 

Coca, Co. Citte *OdfiA. 
Coolcullen, Bagenalstown : Cúit 

Cuitmn, tTlvnne beA£. 
Coolderry, Carrickmacross, Co. 

Monaghan : Cút--ooifie, Cáf- 

|tAij ttlACAijte Roip, Co. tflvnn- 

eACÁin. 
Coolderry, Brosna, King's Co.: 

Cúl--ooijie, b|iof nACA éite. 
Coole, Co. Westmeath : An 

Ctnt, Co. riA hlAnrni"óe. 
Coolea, Cork : Ctht Aot>a, Coji- 

CA15. 
Coolgraney, Gorey : Cúit 

gnéme, gtiAifie. 
Cooligrain (Coollegrean), Car- 
rick -on -Shannon : Cút-te- 

5ftéin, CA|tA T)]iomA ítthrc. 
Coolkeeragh, Derry : Cúit 

Cao-^ac, T)oifte Cottnm Citte. 
Coolkelure, Dunmanway, Co. 

Cork : Cúit CeiteAbAifi, T)ún 

mónrnui^e, Co. CoftcAije. 
Coolkenno, Co. Wicklow : cúit 

CeAnnAiJ, Co. Citle triAnn- 

cÁm. 
Coolmeen, Ennis: An cúittflín, 

Imp CtuAnA nÁrhpA-oA. 
Coolock, Dublin: An CÚI05, 

bAite Át A CtlAt. 

Coolrain, Mountrath, Queen's 
Co. : Cúit UÁtAin, tnóm 
ttÁtA, Co. ha t)Ain|iio$nA. 

Coolsallagh, Dromore, Co. 
Down: Cut SAtAC, *Ofmim 
tnoji, Co. An *Oúm. 

Coon, Bagenalstown : An CtiAn, 
mume beAg. Cooneen, Fivemiletown, Co. 

Tyrone : An CuAmin, bAite 

nA Itij^An, Co. Cine eojjAin. 
Cooraclare. Ennis : CuA-p An 

CtÁifi, 1nir CluAnA UÁnif A"OA. 

[Sol.]. 
Cootehall, Boyle : Ctoijne, 

1TlAinifui|t nA btiitte. 
Cootehill, Co. Cavan : An 

tflumcitte, Co. An ÓAbÁin. 
Coppeen (Cappeen), Enniskean, 

Co. Cork: An CAipin, 1nir 

CAoin, Co. CofiCAije. 
Coralstown, Killucan: bAite An 

Ctnfiéit, Citt túcÁm. [Sol.] 
Corballa (Corbally), Co. bligo : 

Coji beAtAig, Co. Sti5i5- 

[Sol.] 
Corbett, Banbridge : CAftbAT), 

T)|toiceA-o nA bAnnA. [Sol.] 
Corbo, Clogher, Co Tyrone : 

Cofi bo, CtocAji mAcT)Ainiin, 

Co. Cifie e-o$Ain. 
Corboy, Edgeworthstown : An 

Coji bni-óe, tneAtur Cfivnm. 
Corcreaghy ( Corcreeghagh ), 

Dundalk : Cofi Cjuocac, 

SjiÁi*obAite "Óúin "OeAtgAn. 
Cordal, Castleisland, Co. Kerry : 

Á\\x> nA jCneAc nó CófvoAt, 

OileÁn CiA|t|iAix)e, Co. CiAjift- 

A1-ÓC 

Cork : CojicAC fhóji trinniAn 

(COjtCAlj). 

Cork Street, Dublin ; SfiÁi-o 
CojicAi^e, bAite Áúa CtiAÚ. 

Corkey, Belfast : Cojicac (/.), 

béAt peinrxe. 
Corlesmore(Corlismore\ Cavan : 53 [COR-CRA] Cop-tiop tnóp, CAbÁn Hi 

UaJaIUmj. [Sol.] 
Corlough, Belturbet : Copptoc, 

béAt CAipbeipc. 
Cornafanog (Cornafannoge),Lis- 

bellaw, Co. Fermanagh : Cop 

nA peAnnoi^e, tiop béit Áía, 

Co. £eAp ITIonAC. 
Cornafean, Cavan : Cop nA 

■pémne, CAbÁn Hi UAJAttAi^. 

[Sol.] 
Cornafulla, Athlone .- Cop nA 

■poÍA, béAt Át& tuAin. 
Cornamona, Clonbur, Co. Gal- 
way : Copp nA mónA, An 

f?Áipce, Co. riA 5AiltiTrie. 
Cornelscourt, Dublin : Cuipc ati 

Óoipnéit, bAite Át^ CtiAÚ. 

See Foxrock. 
Corofin, Co. Clare .- Cojia pntie, 

Co. An ÓtÁip. 
Corporation Square, Belfast : 

CeApnó^ An bÁip-o, béAt 

"Peippue. 
Corraneary, Bailieborough, Co. 

Cavan : Cop An -óo-ÓAipe, 

Citt CaúIaij, Co. An 

ÓADÁin. 
Corranny, Clones : Cop eAnAi^, 

CtuAm eoif. 
Corrawallen, Belturbet : Cop An 

bAllÁín, béAt CAipbeipc. 

[Sol.] 
Corraweelis, CaVan : Cop An 

itlAoiL-teAfA, C- b.\n Hi Raj- 

AttA1§. [Sol.] 

Corrie's Cross, Bagenalstown : 
An ÓeAtpAtriA rhóp, íttuine 
beA^. Corriga, Belturbet : CAippseAc, 

béAt UAipbeipr. 
Corrigenroe, Boyle: CAippsin 

ftuAT), triAiniprip da bvhtte. 
Corroy, Ballina : Cop tluAi-óe, 

béAt áía An peA-ÓA. [Sol.] 
Corry, Carrick-on-Shannon : 

Coipe, CApA TJpomA ttúire. 

[Sol.] 
Cortown, Kells : bAite Cop, 

CeAnAnnnr mop tiA tYli"óe. 
Cortubber, Ballybay, Co. Mon- 

as:han : Cop UobAip, béAÍ 

áía beice, Co. rhinn- 

eAcÁin. 
Corvally, Carrickmacross, Co. 

Monaghan : Copp-bAite, CAp- 

PA15 ttlACAipe Roif, Co. 

rhumeACAm. 
CosMlo, Gal way : CArtA, 

gAiltim. 
Courtmacsherry, Co. Cork : 

Cúipr tfhc SeA^pAiT) no 

Cúipu An cSéAfpAi^, Co. 

ÓopcAije. 
Courtown . Harbour, Gorey : 

bAite nA CpÁt;A, f^tiAipe. 
Craanford, Gorey, Co. Wexford : 

At An ÓAppÁm, ^UAipe, Co 

toÓA ^CApmAm. 
Crabtree Lane, Portadown : 

T)oipe ÁI, pope An THinÁm. 
Craigavad, Co. Down : CpAij 

An bÁiT), Co. An *Oúm. 
Craigs, Co. Antrim: CpAi^e, Co. 

^onrpuim. 
Cranagh (Crannagh) Newtown- 

stewart, Co.Tyrone: CpAnnAÓ, 

bAite fluA, Co. Cipe eo5Ain. rCRA-CRO] 5á Cranford, Letterkenny : CfiAnn- 
puifir, leiriji CednAmn. 

Cranna, Nenagh : CnAnnAC, 
AonAC U-[initJTrixMi. 

Cranny, Ennis : CjiAnnAc, 1mr 
CttjAnA TlÁnipA'OA 

Cratloe, Co. Clare : CjteArlAij;, 
Co. ad ótÁifi. 

Craughwell, Co. Galway : 
CfieAcniAOit(C|tAi5 Hi tflAOit- 
^fiéme), Co. tiA 5xvittirhe. 

Crawfordsburn, Belfast : bAite 
tlí ttlAotAm, béAt ]?ei|irce. 

Creagh, Co. Cork: Cjiioc, Co. 
ÓojicAit:e. 

Creagh, Tempo, Co, Ferman- 
agh : Cftioc, An r-1ompóx) 
*Oeifit, Co. "peAji tnonAc. 

Crecora, Patrick's Well, Co. 
Limerick : CfiAob CurnjiA, 
UobA-|i pÁT>jiAi5, Co, Luim- 
ni§. 

Cree (Creegh), Ennis: Cjiioc, 
1nir CttiAnA HÁtrif'A'OA. 

Creesloug v , Letterkenny: CjiAor- 
toc, teinn CeAnAmn. 

Creeve, Ballybay, Co. Mon- 
aghan : An CfiAob, béAÍ At a 
beiúe, Co. rhumeACÁin. 

Cregg, Sligo: -An CjieAj, Stij- 
eAc. 

Creggan, Carrickmore, Co. Ty- 
rone: An CfieA^Án, Cajijiai^ 
ííló-ft, Co. t ; ye eoJAm. 

Cregganbann.Westport: CfieA5- 
Án bÁn, CAtAif nA TTlAfir. 

Creggan Street, Derry : SnÁiT) 
An ofteAjAin, T)oif.e Óoluim 
CiUe Creggs, Roscommon : CneAjA 
nó CfieA^ACA, Hop ComÁm. 

Creighanroe, Castleblayney 
CfnteÁn UtiAT), CAifteÁn 
triAr^ArhnAc. [Sol.] 

Crettyard, Carlow : An CfiocuA 

AyO, CeAUAtllAC. 

Crilly, Aughnacloy, Co Tyrone 
CjurteAc (/.), Ac&T) v.& 
Ctoice, Co. Úíjie BojAin. 

Crinkle, Birr : C-ftioncoilA, 

blOflflA. 

Croagh, Dunkineely, Co. Don- 
egal: An C-|iuac, T)ún Con- 
tAile, Co. *Óiiin nA n^Att. 

Croagh, Rathkeale, Co Lime- 
rick : An CjaiAc, tlÁt ^aoIa, 
Co. tvumnii;. 

Croghan, Boyle : CfiuACAin, 
trtAinifn-|i nA búitle. 

Croghan, Philipstown, King's 
Co. : CjtuAcÁn bfií Cite nó 
nitittAC CjiuACAm, "OAin^eAn 
Ó b"pÁitre, ConuAe An ftioj. 

Crolly, Letterkenny : C-fiotc- 
fti^e, teici-fi CoAnAmn. 

Cromac Street, Belfast : SfiÁi*o 
nA C-Momóit;e, béAt J?ei|irxe. 

Crooked Wood, Mullingar : 
UeAC munnA, tttuiteAnn 
CeAjift nA tniT)e. 

Crookhaven.Skibbereen: CftuAc- 
Án, An Scibnin. 

Crookstown, Cork : bAile ^aII- 
■oa nó 1nre Ui ilAUAitle, 
CojiCAij;. 

Crcom, Limerick : C-pomA-o nó 
Cjiom, 1/mmneAC. 

Cross, Cong, Co. Mayo : An 55 [CRO-CTJIr Ófiof, Cun^A peicín, Co. 

tfltnjeó. 
Cross, Derry : An Óptor , "Ooijte 

Óotmm Óitte. 
Cross, Kilkee, Co. Clare : An 

CfiorAirie, Cill ÓA01, Co. An 

ClMfl. 

Crossabeg, Wexford : Cjiop a 

beA^A, toe gCAjtmAin. 
Cros^akiel, Kells : -An Ójior 

Óa<~1, CeAnArnup móji tia 

mi-óe. 
Crossdoney, Cavan : Cpop TJorii- 

I1A15, CADÁn Uí RAJAttAlJ. 

[Sol.] 
Crossea, Edgeworthstown: Cpiop 

Ao-óa, meAtuf Cf.uim. [Sol.] 
Crosserlough, Ballvjamesduff, 

Co. Cavan : CftOf-Afi-toc, 

t)Aile SéAmAif *Ouib, Co. An 

ÓAbÁin. 
Crossgar, Co. Down : An épop 

^eAjiji, Co. Art *Oúm. 
Crosshaven, Cork : bun An 

rSÁile, CoftcAig. 
Crosskcys, Cavan : CAffiAij ah 

CobAipi, CavÁti Uí U-\tAll- 

A15. 

Crosskeys, Toomebridge, Co. 
Antrim ; An JfiÁirifeAC, 

-peAjicAir CnAmA, Co. Aon- 

ctunrn. 
Crossmaglen, Co. Armagh : 

Cpiop ITI15 ploinn, Co. Ájvoa 

mAÓA. 
Crossmakeelan, Bailieborough, 

Co. Cavan: Cpiop rhic CaoI- 

Ám, Cill ÓacIaiJ, Co. An 

ÓAbÁm. [Sol.] Crossmolina, Co. Mayo : Cpiop 

Hi ttlAOit-pionA, Co. rhui jeó. 
Crcsspatrick, Johnstown, Co. 
Kilkenny : Cjtop pA-ofiAij, 
Cúinc An púcA, Co. Citle 
Ó01111115. 
Cramlin, Largan : Cftoimjlmn, 

An tu|i^Am. 
Crusheen, Co. Clare: Cjioiffn, 

Co. An ÓtÁifi. 
Cuffe's Grange (The Grange), 
Kilkenny : An gjtÁinpeAC, 
Cill Óoinnij. 
Cuguilla Cross, Templemore : 
CpiopAipu* CÚ15' UUvo, An 
UeAmpAtt Ittóji. 
Cuilmore, Longford : An óúil 
rhó-p, lontpopc UÍ "peAjijAil. 
[Sol.] 
Cuilmore, Westport: An 6tttl 

íflóji, CACAifl nA tTlAjtr. 
Culcrow, Ballymoney : Cuit 

Ópió, bAile IHmtie 
Culcrum, Belfast : An Óúil 

Óriom, béAl peiptpre. 
Culdaff, Derry: Coil "Oadaij, 

T)oirie (' olurni Óille. 
Culfadda, Ballymote : An C111I 
Í?a-oa, bAile An rhórjA. "Sol.] 
Culkeeny, Derry : Cúil ÓAon- 

A15> *Ooipte Coluim Cille. 
Culkey, Enniskillen : CmlceAC 

(/.), Imp CeiuteAnn. [Sol.] 

Cullahill, Ballybrphy, Queen's 

Co. : CoUa-coiII, bAite Ó 

mbrióite, Co. nA bAinjiiojnA. 

Culleens, Co. Sligo : Coittíní, 

Co. SI1515. 
Cullen, Millstreet, Co. Cork : [CTTL-CTJR] 56 CuiteAnn Uí ÓAOitn, SftÁi-o An 

fhuitmn, Co. ÓojicAije. 
Cullen, Tipperary : CuiteAnn ó 

^CuAnAC, CiobjiAi-o ÁftAnn. 
Cullion, Derry : CmteAnn, 

T)oi^e Óottnm Óitle. 
Culloville, Co. Monaghan : 

Co1AA-bile, Co. lfluine.\cÁm. 
Cullybackey, Co. Antrim : cúit 

An bACAi§, Co. Aonrfiuim. 
Cullyhanna, Crossmaelen, Co. 

Armagh: cúit Hi Vienna, 

C|ior 1TI13 -JCtoinn, Co. ÁfroA 

ttlACA. 

Culmore, Derry: An óúit itlóji, 

T)oijie Óotmm óitle. 
Culmore, Swinford: An ÓtnL 

tflófi, béAt Aía tiA muc. 
Culmore Station, Derry: An 

Cu^ac CAtn, *Ooifie Óotvnm 

Óitle. 
Culmullen, Drumree, Co. 

Meath : Cúillfluitmn, T)titMrn 

U105, Co. nA mi-óe. 
Culnady, Upperlands, Co. 

Derry: CÚ1I SnArhA ThTJe, 

tlacrAfiAire, Co. *Óoijie. 
Cultra, Hollywood, Co. Down : 

Cúit CfiÁJd, Áyx> rhic tlAfCA, 

Co. An T)úm. 
Cumberland Street, Kingstown : 

SfiÁit) nA Ctum-jie, T)ún IaoJ- 

Aifie. 
Cummer, Ballyglunin, Co. Gal- 

wav: CumAji, bé/vt, áía 

^túmín, Co. nA ^Aittime. 
Cunningburn, Co. Down : 

SjiutAn nA jCoinin, Co. An 

*Oúm. Curr, Beragh, Co. Tyrone : 

Co-fifi, beAfiAC, Co. tífie 

éoj;Ain. [Sol] 
Curra, Loughrea : Cufi-fiAC, 

bAite tocA tllAC. 
Currabeigh (Currabeha), Fer- 

moy : Cu-fiftAc beite, 1TlAinif- 

ci|t £eA-r» mm^e. 
Curracloe, Wexford : Cu\\\\ac 

CtÓT), toe jCAfirrtAm. [Sol.] 
Curraghboy, Athlone : An Ctift- 

jiac bume, béAt Áía LuAin. 
Curragh of Kildare : Cn|t|iAc 

Óitte T)AnA no Cv>t 1 t l ^c Lipe. 
Curraghroe, Longford : An 

C«|t|tAc tltJA-ó, ton^pofic tlí 

f?eA|ij;Ait. 
Curragh West, Tuam : An 

Cn^tfiAC ÚiA|i, CtiAim *ÓÁ 

JuAÍAnn. 
Curraglass, Tallow, Co. Water- 
ford : Ar\ Cv>|i|iAC ^ÍAf (An 

UtiA-o-^tAf), CwIac An lA|t- 

Ainn, Co. ]í)o|irtÁi|i^e. 
Curraguneen, Roscrea: Cujijiac 

nA ^Comín, TCor Cjié. 
Curran, Knockcloghrim, Co. 

Derry: CufifiÁn, Cnoc Ctoc- 

•ó^omA, Co. *Óoifie. 
Currane or Waterville, Co. 

Kerry An Cu-pfiÁn, Co. 

ÓlAflt»A1T)e. 

Curranroe, Oranmore, Co. Gal- 
way : An ^Con-riÁn TCuatj, 
t1<\fiÁn mofi, Co. nA £AittiTrie. 

Curreeny, Nenagh : Cuijtfiíní, 
AonAC U-jurmTriAn. 

Curry, Co. Sligo : Cv\\\\ai$, Co. 
StijiS- [Sol.] 57 [CTJS-PER] Cushendall, Co. Antrim : bun 
-AbAnn *OÁtA, Co. -Aoncfiuim. 

Cushendun, Co. Antrim : bun 
-AbAnn T)ume, Co. -Aonufiuim. 

Dalkey, Co. Dublin : *Oeit^ini| k , 

Co. bAite Át& CtiAt. 
Dalystown, Mullingar : bAite Ui 

"ÓÁÍA'5, <An muiteAnn CeAtiji. 
Dalystown, Loughrea : bAite Hi 

"ÓÁIai^, bAite tocA Tviac. 
Damastown, Bilbriggan ■ bAite 

T)AmAf, bAite bfieACÁm, Co. 

bAite <Aca CtiAt. 
Dame St., Dublin: Sjuait) An 

T)AmA, bAite -ÓÚA CtiAt. 
Danesfort, Kilkenny: *Oún "peAjic, 

Citt Óoinm^. 
Darkley, Keady, Co. Armagh .- 

TJeAfictAc (/.), ,An Céi-oeA-ó, 

CO. ^f1T>A tTlACA. 

Darling St., Enniskillen : S|iÁi-o 
nA T)oititin3e; Imp Ceir- 
teAnn. 

Darraign, Ennis : *Oajiac, 1mr 

CtuAUA tlÁmr>AT)A. 

Darragh, Kilmallock : T>AftAc, 

Citt tTloceAttó^. 
Dartrey, Co. Monaghan : T>Ati- 

cfiAi^e Coininpe, Co. rhum- 

eAÓÁin. 
Davidstown, Enniscorthy : bAite 

*ÓÁir, 1nir Có|tcAi-ó. 
Delahasey (Dallyhaisy), Balbrig- 

gan, Co. Dublin: *OÁt Uí Óaú- 

AfAij, bAite bjieACÁm, Co. 

bAite Si& ÓtiAc. 
Delgany, Greystones : CeAmpAtt 

T)eit$ne nó *Oeit5ne (an- ciently "Oeijijne tnocofió^), 
Ctoc tlAC. 

Delvin, Castlepollard, Co. West- 
meath : T)eAtbnA tflófi, CAir- 
teÁn pottÁjiT), Co. nA hlAfi- 
mi"óe. 

Derinacarah (Derrynacaheragh), 
Dunmanway, Co. Cork : *Ooi tie 
t)A Caciiac, *Oún móntnui^e, 
Co. COficAige. 

Derinagree, Banteer, Co. Cork : 
T)oi^e nA 5-|i 01 5 e ' bÁmcífi, 
Co. ÓoticAiJe. 

Dernacrieve (Derrynacreeve), 
Belturbet : "Ooifte nA CfiAOibe, 
béAt CAi}ibei|iu. 

Derradda, Carrick-on-Shannon : 
"Ootfie "Pa-oa, CAjtA T)|iomA 
ttiiirc 

Derreen, Ballyglunin, Co. Gal- 
way : "Ooirtin, béAt Át& 
^túinín, Co. nA ^Aittime. 

Derreenargan, Carrick-on-Shan- 
non : TJoifin Aiji^ne, Cajia 
T)|iomA Rúirc [Sol.] 

Derry : *Ooi-jie Coluim Óitte 
(*Ooi|ie, *Ooifte mop). 

Derryadd, Lisnaskea, Co. Fer- 
managh : *Ooi|ie Pa-oa, tlOf 
nA Sciac, Co. "peAji monAC. 

Derryadd, Lurgan : "Ooijie £a"oa, 
■An tuji?;Ain. 

Derryanville, Portadown : "Ooifie 
SeAiibite pojic An TJúuÁin. 

Derrybeg, Letterkenny : T)oifie 
beA5, teiuifi CeAnAinn. 

Derryboy, Crossgar, Co. Down : 
T>oifie bui-óe, -An Cfiop SeAjifi, 
Co. An T>vhn. [DER-DIA] 58 Derrybrien, Gort, Co. Galway : 
*Ooi|ie tlí t)fiiAin, £onx 1nre 
SuAijie, Co. nA ^Aittnrie. 
[Sol.] 

Derrychrier, Derry : *Ooi|ie An 
ÓfiAobAifi, T)oifie Óottnm 
Óitle. 

Derrydoon, Newtownbutler, Co. 
Fermanagh: *Ooi|te An *Oúm, 
Aóat> £e, Co. te&j\ ttlonAc. 

Derryerglinna, Maam Cross, Co. 
Galway: T}oi|ie-Afi -^tmnib, 
CjiopbótAfi tflÁmA Aoix>, Co. 
nA ^Aittiírie. 

Derryfubble, Moy, Co. Tyrone ■ 
•Oo^e An pobAit, ITlAt; T)uihA, 
Co. Úífie eo^Ain 

Derrygolan, Castletown Geogh- 
egan, Co. Westmeath -. T)oi}iin 
^tiAÍAnn, t)Aite ÓAirleÁm 
lfhc eocA^Ám, Co. nA hlA-ji- 
nnx>e. 

Derrygonnelly, Enniskillen : 

T)oifie tií 'Óonn^Aile, 1mr 
CeitteAnn. [Sol.] 

Derrygorry, Aughnacloy, Co. 
Tyrone : *Ooijie JorjiAi-ó, 
Acat> nA Ctoice, Co. Úíne 
eotjAin. 
Derryhale Corner, Portadown 
*Ooi|te Hi ÓACAit, pofic An 
*OúnÁm. [Sol.] 
Derryharney, Lisbellaw, Co. Fer- 
managh : *Ooi|te tlí ÓeAjinAij, 
tiof "belt Áía, Co. "peAfi 
monAc. [Sol.] 
Derryhaw, Tynan, Co. Armagh : 
*Ooine An Óaía, CijneArÁn, 

Co. xSfTOA tTlACA. Derrykeevan, Portadown : T)oi|ie 
ÓAOimjm, ponx An "OúnÁm. 
[Sol.] 
Derrykeighan, Dervock, Co. An- 
trim : *Ooijie CAOcÁm, An 
T)eA|it)Ó5, Co. Aonrnuim. 
Derrylane, Killeshandra, Co. 
Cavan : T)oitie VeAUAn, Citt 
nA SeAnjiÁrA, Co. An ÓA^Ám. 
Derrylester, Enniskillen : T)oifie 

teAfUAi|t, 1mr CeitteAnn. 
Derrylin, Belturbet : X)o^pe Hi 
£lomn, béAt CAifibeijit;. [Sol.] 
Derrynaclough, Leenane, Co. 
Galway : T)oitie nA Cloice, 
tíonÁn Ómn iflA^A, Co. nA 
x;Aittinie. 
Derrynaclogh, Leenane, Co. Gal- 
way : *Ooifie iia Cloice, tion- 
Án Ómn fflAjtA, Co. nA ^Aitt- 
niie. 
Derrynoose, Keady, Co. Ar- 
magh: *Ooifie tlviire, An Céi-o- 

eAT), CO. Áf1T)A ITlACA. 

Derrytrasna, Lurgan : *Ooifie 

UfiArnA, An LuftjAin. 
Derryvohy, Balla, Co. Mayo : 

*Ooifie t)oite, bAttA, Co. 

rhuijeó. [Sol.] 
Dervoek, Co. Antrim : An T)eAjib- 

05, Co. Aonrjimm. 
Desertmartin, Belfast : T)ir eAnx 

mÁinrín, béAl pei-fifre. 
Desertserges, Enniskean, Co. 

Cork: T)ipeAnx SPAfJufA, 

1mf CAom, Co. Óo-ficAije. 
Diamond, Crumlin, Co. Antrim : 

An ÓeA-p nój, Cttornijlmn, Co. 

Aoncjunm. 59 [DIA.DON] Diamond, Portadown : An ÓeAfi- 

nó^, pofiu -An *OúnÁin. 
Dingen or Philipstown : King's 

Co. : "OAin^eAn Ó bpMlje 

(An TMmseAn), Co. An UÍ05. 
Dingle, Co. Kerry: T)Ain^e<\n 

Hi Ótnpe (An 'OAin^eAn'), Co. 

Ó'AfttiAiT e. 
Divis Street, Belfast: S|u\i"0 ika 

*Ouit>eire, béAt "peiftpre. 
Doagh, Co. Antrim : *OuniAC, 

Co. Aonrtimm. 
Doaghbeg, Letterkenny : THiniAc* 

beA£, teiuiji Ce^nAinn. 
Dolla, Nenagh : "OoIa, Aoiiac 

11 jinuirri An. [Sol.] 
Dollymount (recté Heronstown 

= Corbally), Dublin: An Copt 1 - 

OAite, bAite ÁtA CXi&t. 
Dolphin's Barn, Dublin : CAjtn- 

An Cloc Uí "ÓúncA-ÓA, t)Aile 

Át A CI.1AÚ. 

Dominick Street, Galway: SjiÁi"o 
"Óoimrnc, ^Aitlini. 

Donabate, Co. Dublin : T)oriinAC 
t5eAUAc, Co. tí)Aile áúa CliAt. 

Donadea, Kilcock, Co. Kildare : 
T)orrinAC "OeAj, Citl Óoca, Co. 
CiUe T)AtiA. [Sol.] 

Donagh, Lisnaskea, Co. Fer- 
managh : *OoninAc, Lior ha 
Sciac. Co. peA|i monAc. 

Donaghadee, Co. Down : *OonV 
nAC T)iA£, ^Co. An T)úm. 
[Sol.] 

Donaghanie Upper, Beragh, Co. 
Tyrone : "OoninAC An 61c 
UACUA|tAc, beAjiAc, Co. ri^e 
eo^Ain. Donaghcloney, Lurgan : *Oorn- 

nAc CttJAnA, An tujijAin. 
Donaghmore, Co. Tyrone : T>orn- 

riAC mó|i mui^e1omclÁift, Co. 

Úífie eo^Ain. 
Donaghmore, Ballybrophy, 

Queen's Co : T)oirinAc mófi 

mtnje *OÁIa, t)Aile Hi 

bfióire, Co. nA bAinjiiojnA. 
Donaghmoyne, Carrickmacross, 

Co. Monaghan : T)orhnAC 

tflAijin, CA|i^Ai5 tflACAijie 

Uoif, Co. rhumeAcÁm 
Donaghpatrick, Navan : T)orh- 

nAé pvÁ-ojtAij;, An VJaitti. 
Donamon, Roscommon : *Oun 

1omí;Áin, TCor ComÁm. 
Donard, Co. Wicklow: *Oún Á\\xy 

ÓiAnÁm (T)ún Á|fo), Co. Óitte 

tTlAnnuÁm. 
Donegal : *Oún nA n^Atl. 
Donegall Pass, Belfast : CAf Án 

*Óún nA n^Att, béAÍ peifirre. 
Donegall Road, Belfast : bótA-p 

*Óún nA r n5Att, béAt 

JTei-ftrce. 
Donegall Square, Belfast: CeAjt- 

nó^ *Óún nA n^Att, béAt 

peijifce. 
Donegall Street, Belfast : Sjiáit> 

"Óún nA n^Atl, beAt "pei-jirre. 
Doneraile, Buttevant : *Oún-Aft- 

Ailt, C1IL Ti4 muttAC. 
Donnybrook, Dublin : "OotrmAC 

bfioc, bAite ÁÚA CtlAÚ. 
Donnybrook Road (Morehamp- 
ton Road), Dublin : bótAfi 
*Óoir,nAc bf-cc, bAile Áúa 

CllAt. [DON-DRI] 60 Donohill, Tipperary : T)ún 6oc- 
Aitle, dobfiAi-o ÁjiAnn [Sol.] 

Donore, Drogheda : THin UAb- 
A1J1, T)|toiceAT) ÁCA. 

Donoughmore, Cork : *OotrmAc 
tnófi, Cojicaií;. 

Donoughmore, Newry: *OorrmAc 
mó|i mtiije Cob-A, Iuoaji Óinn 
CtiÁJA. 

Doocastle, Bunnanadden, Bally- 
mote, Co. SligO : T)ub-CAir- 
eAt, bun An "feA-oÁm, bAite 
An tflóuA, Co. Sti^ij. 

Doochary, Strabane : An T)vib- 
CAftAi-o (An T)ub-CAfiA), An 
SfiAÚ bÁn. 

Doogarry, Killeshandra, Co. 
Cavan: "Oub-ijAf fiT)A, Citt nA 
Se^n-fiÁcA, Co. An ÓAbÁm. 

Doohamlet, Castleblayney: *Oub- 
ÚAirilAcu, CAifteÁn triAt- 

JAtiinAC. 

Doohat, Newbliss, Co. Monagh- 

an : *Oub-tAiu, tior T)ajiac, 

Co. fhumeAcÁm. 
Dooish, Newtownstewart, Co. 

Tyrone: T)ubAif, bAite nuA, 

Co. Cijie eo^Am. 
Dooleeg, Ballina : T)AnhtiAj;, 

béAt Áía An feA-ÓA. 

[Sol.] 
Doolin, Ennistymon, Co. Clare : 

*Oub-tinn, 1rnf T)íomÁii-, Co. 

An ClÁijt. 
Doon, Co. Limerick : *Oun 

bteirce, Co. tu mtiij. 
Doonagore, Lahinch, Co. Clare : 

*Oun nA ngAbAfi, teAcu tli 

ÓoncubAiji, Co. -<vn ÓlÁijt. Doonbeg, Co. Clare : T)un beAj, 

Co An ÓtÁifi. 
Doonogan, Miltown Malbay, Co. 

Clare : *Oun Ó3Ám, SftÁi*o nA 

Caújiac, Co. An ÓlÁift. 
Douglas, Cork : T)ubi;tAr (/.), 

CojicaiJ. 
Douglas Bridge, Strabane : 

*0|toiceA-o T)ub5tAife, An 

SjtÁt bÁn. 
Dovea, Thurles : T)uib£éit, 

T)úfitAf éite. 
Downhill, Co. Derry : T)ún bó, 

Co. *Óoi|te. 
Downpatrick : *Oún *OÁ te^t- 

jtAf nó *Oún pÁ*o|iAi3. 
Dowra, Carrick- on -Shannon : 

X)AThf|tAr, CAfiAT)]iomAtlúir c. 
Dowth, Drogheda : *OubA*ó, 

T)jioiceA"o Áía. 
Drangan, Co. Tipperary : T)ún 

T>|ion3Áin, Co. Ciob|tAX> 

-ÁjiAnn. 
Draperstown, Co. Derry : bdite 

nA Cfioire (An Ófior, Cjtor 

bAite nA Serine), Co. *Óoifie. 
Drimfries, Derry : TJfiunn 

"PjiAOic, T)oifie. [Sol.] 
Drimoleague, Co. Cork : T)fiuim 

T)Á tiAj (*Ofiom *ÓÁ tiA5), Co. 

ÓojiCAi£e. 
Drinagh, Dunmanway, Co. Cork : 

T)-[ioi5neAC, T)ún mónniui^e, 

Co. ÓofiCAige. 
Drinagh, Wexford : T)|toijneAc, 

toe ^CAftrriAin. 
Dring, Granard, Co. Longford: 

T>jiuin3, 5|iAnA|iAX), Co. An 

Lonsptnjit. 61 [DEI-DRU] £)ripsey, Cork : -An TjftuipreAC 
(/.) nó *D|ioiceA-o iia *Onuip- 
P5e ("OnoiceA-o tiA -oCftmp 

Sí-óe), ConxAi^. 
Drogheda: *OftoiceA-o -Áúa (An 

"0|AoiceA"o). 
Drom, Templemore : -An "Ojtmm 

(An "Onom), -An CeAmpAlt 

mófi. 
Dromacomer, Kilmallock: Tjpom 

-An CumAiji, Oil tTloceAtlÓ5. 
Dromagh, Banteer, Co. Cork : 

T>nomAC, t>Ámuífi, Co. Cojic- 

Aije. [Sol.] 
Dromahair, Co. Leitrim : T>nuim 

*ÓÁ eitiAft, Co. liAt-ojtomA. 
Dromara, Ballynahinch, Co. 

Down : "Optum béAjtAC, t)Aite 

nA hlnre, Co. <sn *Otnn. 
Dromard, Ballisodare, Co. Sligo : 

-An *Oríuim -Áffu, tk\ile CAfA 

TjAftA, Co. SI1515. 
Drombane, Thurles : -An *0|tom 

t)Án, T)úntAf éite. 
Dromin, Dunleer, Co. Louth : 

T)|iuimín,X)ún Léifie, Co. Luj- 

bA1X). 

Dromina, Charleville : TJjtom- 

AnnA, UÁt Ltnjtc. [Sol.] 
Dromindoora, Limerick : *Onorn 

An *Ourjf|tAÚA, LuimneAÓ. 

[Sol.] 
Dromineer, Nenagh : T)|iuim 1n- 

bifi, -AonAC UjtmuriiAn. 
Dromiskin, tastlebellingham, 

Co. Louth : T>fiuim 1neAf- 

ctAmn, t)Aile An geAfttÁnAi5, 

Co. LuJbAi-ó. 
Dromkeen, Pallasgreen, Co. Limerick : TJfitJim CAOin, 
pAitíf 5|téme, Co. turning. 
Dromahane, Mallow : "Ofiom 

SeA^Ám, rriAttA. 
Dromod, Co. Leitrim : TJfiomAT), 

Co. liAt-OjiomA. 
Dromore, Co. Down : T)fi*iim 
mófi mocolmój (nó CotmÁit' ) 
nó "Onuim mm^e CobA, Co. 
An *Oum. 
Dromore, Co. Tyrone : *Ofiuim 

mó|t, Co. Cijie eoJAin. 
Dromore West, Co. Sligo : 

*Onuim mójt, Co. St-1515. 
Drum, Newbliss, Co. Monaghan : 
An "Onuim, Lior T)AfiAc, Co. 
rhumeAcÁin. 
Drum, Sligo : -An T)jiwm, SI15- 

eAC. 
Drumachee, Armagh: TJjiuim An 

ÓA01C, -Áfvo ttlACA. [Sol.] 
Drumacrib, Castleblayney : 

T)|iuim An Ófunb, CAirleÁn 
tTlAtJAninAC. [Sol.] 
Drumadarragh, Doagh, Co. An- 
trim : T)|\uim nA T)A|iac, 
X)umAc, Co. -Aonrjiuim. 
Drumaghdone, Dromore, Co. 
Down : "Oftuim -Acait> "OoniAin, 
Co. An T>uin. 
Drumahoe, Derry : *Ojiuim nA 

hllAiriA, "Ooine. 
Drumakill, Castleblayney: *Of«im 
nA Cilte, CAifleÁn ttlAt- 
JAmnAC. [Sol.] 
Drumaloor, Belturbet : *Ojiuim 

An tobAifi, béAt CAifibeijic. 
Drumanaspic, Bailieborough, Co. 
Cavan : 'Ofiuim An eAfbtiij, [DRU-DRU] 62 cat 2^ AtlA1 5» Co - At! ÓAbÁm. 

Drumaness, Ballynahinch, Co. 
Down: T)fiuim An eAr a, t)Aite 
tiA hlnre, Co. An T>tnn. 

Drumaney (Drumanee), Money- 
more, Co. Berry : *Oftviim An 
pAi-ó, tTluitie móji, Co. "Óoifie. 

Drumannon, Armagh : T)fiuim 
peAnnÁm, Á\\x> ITIaca. [Sol.] 

Drumantee (Dromintee, &c), 
Newry : T)jtuim An d^e, 
1ubAjt Ómn CfiÁ^A. 

Drumardnagross, Dromore, Co. 
Tyrone : *Oftuim Á]\x> nA 
5Cfior, "O^uim mó-ji, Co. Cifte 
eo^Ain. 

Drumaroad, Castlewellan, Co. 
Down: "Oftuim An ttoi*o, CAir- 
leÁn rhtnlinn, Co. An T)uin. 

Drumbeg, Strabane : *Oftuim 
beAg, An SftAÚ t>Án. 

Drumbologue, Letterkenny : 

*Ojtuim bolj, Leicifi CeAn- 
Ainn. 

Drumcar, Dunleer, Co. Louth : 
*Ojiutm CAjiA-ó, "Oún Léifie, 

Co. l/UJbATÓ. 

Drumcask, Belturbet : T)fiuim 
CÁfc, t)éAt CAijibetjic. [Sol] 

Drumcliffe, Sligo: T)|iuim CtiAb, 
StigeAc. 

Drumcollogher, Charleville : 

T)|t«im CotLcoilte, ílÁt 
tui|tc. (Locally prond. *Ofiom 

ÓotlACUIfl.) 

Drumcondra, Dublin : T)jiuiin 
ÓonnjiAc nó T)fiifeo5, t>Aite 

At A CtlAC. Drumcondra Road, Dublin : 
CluAm life, bdite áía 

CtlAt. 

Drumcong, Carrick-on-Shannon : 
T)|ttjim Con^A, CA|tA *0|tomA 
tttnpc. 

Drumconnick, Cavan : T)|tuim 
ConrriAic, An CAbÁn. [Sol.] 

Drumconrath (Drumcondra;, 

Ardee, Co. Louth : *Ojiuim 
ÓonnjiAc, bAite ÁtA pfi-oiAT), 
Co. Lu^bAix). 

Drumcose, Enniskillen : *Ofiuim 
CtJAf, 1mr CeiuteAnn. 

Drumcree, Castlepollard, Co. 
Westmeath : T)jiuim Cjtnvó, 
CAifleÁn poltÁfro, Co. nA 
hlA|ithix)e. 

Drumcroone (Drumcroon), Cole- 
raine : *Ofiuim Cfiuitne, Cult 
RÁitne. 

Drumdollagh (Drumdallagh), 
Stranocum, Co. Antrim 
T)fiuim T)ÁtAC, An cSfión Cath, 
Co. Aonuftuim. [Sol.] 

Drumdrinagh, Newry : *Ofiuim 
T)|ioi5neAC, lu bAji Cinn CfiÁ^A. 

Drumeague, Bailieborough, Co. 
Cavan : *0|tuim éAx^A, Citl 
ÓACÍA15, Co. An ÓAbÁm. 

Drumfin, Ballymote : *Ofiuim 
JTionn, t)Aite An tflouA. 

Drumgath, Newry: *Ofiuim 5CAC, 
1ubAfi Cltltl CflÁÍA. 

Drumgriffin, Galway : T)fivnm 
5|tifin, 5Ailtini. 

Drumkeen, Stranorlar, Co. Done- 
gal : *0|ttjim CAom, SftAC An 
UfilÁiji, Cíft ÓonAitl. 63 [DRU-DUK] Drumkerin, Carrick-on-Shannon: 
"Opuim CAontAinn, Cajia 
"OnomA UuifC. 

Drumlea, Newtownstewart, Co. 
Tyrone . *Onuim Iiac, bAite 
tluA, Co. Cine eoJAin. 

Drumlee, Castlewellan, Co. 
Down : "Onuim LA05, CAip- 
leÁn íiluilinn, Co. An "Oum. 
[Sol.] 

Drumlegagh, Newtownstewart, 
Co. Tyrone : "Opium I145AC, 
t)AiLe Mua, Co. Cine eogAir. 

Drumlish, Longford : *Ofunm Lip, 
Lon^popu Hi peA|tJAit. 

Drummin, Westport : "OfioniAinn, 

CACAlfl T1A tTlApU. 

Drummond, Dungannon : "Onorn- 

Ann, "Oún JeAnAinn. 
Drummullin, Elphin, Co. Ros- 
common : *Ofiuim tVlvnteAnn, 

Ailpionn, Co. HopcomÁin. 

[Sol.] 
Drummully, Clones : "Onium 

tTlullAii;, CtuAin eoif. 
Drumnabreeze, Lurgan : Djunm 

An ftpíopcA, An luj^Ain. 
Drumone, Oldcastle, Co. Meath : 

T>nuim eo^Ain, SeAn-cAip- 

leÁn An "fÁf aij, Co. n<\ niix>e. 

[Sol.] 
Drumnacool, Ballymote: *Onuim- 

ne Cúii, t)AiLe An tflouA. 

[Sol.] < , 

Drumosladdy, Belturbet: "Onii m 

nA SÍAX)Ai-óe, t)éAt CAinbeiftc. 
Drumquin, Newtownstewart, Co. 

Tyrone: X)\\um\ CAoin, t)Aite 

IIua, Co. Cine eoJAm Drumraney, Moate, Co. West- 
meath : *Onmm RAiúne, mócA 
gnÁmne Ói5e, CO. tia hlAn- 
rrn-óe. 

Drumree, Co. Meath : *Onwm 
tti'05, Co. nA mi-óe. 

Drumshanbo, Co. Leitrim : 
"Oninm SeAn-bó, Co. Liac- 
■ojtinm. 

Drumskinny, Kesh, Co. Fer- 
managh : "Opium Seme, An 
Ceip, Co. "peAft motiAc. 

Drumsna, Co. Leitrim : "Ojiutm 
SnÁniA, Co. LiAt-ofunm. 

Drumsough Junction, Co. An- 
trim: "Onuim Soca, Co. Aon- 
cnuim. 

Drumsurn, Co. Derry : "Onuim 
Sonn, Co. X)oine. 

Drong, Cavan : *0|ton^, CADÁfi 
Uí UA5AHA15. 

Dry Mills, Claremorris : -An 
IttuiteAnn Cinm,ClAn Clomne 
tfluiftif. 

Duagh, Kilmorna, Co. Kerry: 
*Oub-Át, C1II ttlónnA, Co. 
CiAnnAióe. 

Dublin : bAile At& CliAC nó Át 
CliAC *Ouiblmne (Át CIiaú). 

Dublin St., Dundalk : SnAm 
"ÓAile áca CliAC, SnÁix>bAile 
*Óúin "OeAtjAn. 

Duffy's Cross, Ardee, Co. Loutb ; 
Cnoip Ui "OubtAij, t)Aile Át a 
pin"oiA-ó, Co. tu^bAi-ó. 

Dugort, Westport : "Oubjonx 

CAUAift nA rrunt. 
Duke St., Dublin : SfiÁit) An 
"01U1C, t)Aile ÁÚA CliAt. [DUL-DTTN] 64 Duleek, Drogheda : t)AinitiA5 

CiAnÁin, "OfioiceA-o -Áúa. 
Dunadry, Co. Antrim : T)un 

eA*OA|tAi5, Co. -Aoncjtuim. 
Dunaff, Derry: *Cún t)Arii,'Ooifie 

Coltnm Óitte. 
Dunamanagh, Strabane : T>ún nA 

tTlAnAC, -An Sjiac t)Án. 
Dunany, Dunleer, Co. Louth : 

*Oún Áy)a, T)ún Léifie, Co. 

Lu^bAlX). 

Dunboyne, Dublin : *Oún ftómne, 
t)Aite -Át A CllAt. 

Duncairn St., Belfast : Sjiáit> 
*Óún CAifin, beat peijtfce. 

Duncannon, Waterford : *Oun 
ConÁm nó *Oun ttlic ConÁm, 
poftctAifije. 

Duncormick, Wexford : *Oun 
Cojwiaic, toe jCAfimAin. 

Dundalk: (i) Sj<Ái-obAite "Óúm 
*OeAÍ3An (-An SfiÁi-obAile) ; 
nó (2) CJ1Á15 £>Aite ttlic touAin 
(-An CfiÁi^bAile), still used 
poetically — colloquialised it 
has become t)Aile ha CftÁJA 
= Seatown f the part of Dun- 
dalk next the strand ; nó (3) 
t)Aite áía £>Aite (pron. 
t>leÁ t)uite) used in Co. 
Meath. 

Dunderrow, Kinsale: *Oun *OeAfi- 
thvnje, Cionn tSÁile. 

Dunderry, Kilmessan, Co. 
Meath : T)ún T)oi|ie, C1II 
ttleAfÁm, Co. nA 1Tli-óe. 

Dundonald, Co. Down : T)ún 
*OomnAitt, Co. An *Oum. 

Dundrod, Lurgan : *Oún nA •oCftoix) nó *Oún Óoitte Cfiot)- 

Án, -An tu^5Ain. 
Dundrum, Co. Dublin : *Oun 

*OjiomA, Co t)Aite -Áca CIiac 
Dundrum, Co. Tipperary : T)ún 

T)|tomA f Co. CiobfiA"0 -ÁftAnn. 
Dundrum, Co. Down : T)un 

T)poniA, Co. An *Ouin. 
Dunfanaghy, Letterkenny: *Oun 

ponnACAi-ó (*0«n "peAnnAc- 

ait>), Leitifi CeAnAinn. 
Dungannon : T)ún geAnAmn. 
Dungarvan: X)ún gAjibÁm. 
Dungarvan, Thomastown : T)«n 

gAjtbÁm, t)Aite ttlic -Ann-oÁm. 

(Locally also -An 5|tiAnÁn.) 
Dungiven, Derry : t)Aite An 

ttlullAij, T)oifie. 
Dungloe (Cloghanlea), Strabane : 

,An CtocÁn Liac, -An SfiAt 

bÁn. 
Dungourney, Middleton : *Oun 

5uAi|ine, TTlAinif ui|i nA CojiAn. 
Dunkerrin, Roscrea : *Oun CiAft- 

Áin, tlof Cfié. 
Dunkineely, Donegal : *Oun Con- 

JAiie, *Oun nA ngAlt. 
Dunlavin, Co. Wicklow : T>ún 

tviAT)Áin, Co. Citte tYlAnn- 

cÁm. 
Dunleer, Co. Louth : T)«n téifie 

(older form ÍAnn téifie), Co. 

l/ujbAi-ó. 
Dunlo Hill, Ballinasloe: T)ún 

teo-ÓA, t)éAt Ái& nA Síuaj. 
Dunloy, Belfast: T)ún tuj-ÓAC, 

béAt peifir-ue. 
Dunmanway, Co. Cork : T)un 

mónthui^e, Co. OottcAige. 65 [DUN-EBE] Dunmore, Ballynahinch, Co. 
Down : "Oún tnóp, bAile nA 
hlnpe, Co. An THim. 

Dunmore East, Waterford: Dun 
móp, popttÁipje. 

Dunmore, Tuam : *Oún mop, 
CuAim "ÓÁ §uAlAnn. 

Dunmoyle, Sixmilecross, Co. 
Tyrone : *Oun ITIaoI, CutAij 
néilt, Co. Cipe eo^Ain. 

Dunmurry, Co. Antrim: *Oun 
rhuipeA-ÓAij, Co. Aoncpmm. 

Dunnamaggan, Callan, Co. Kil- 
kenny : TJun iu mbo^Án, 
CAÍAinn, Co. Óitte Óoinni^. 

Dunnamore, Cookstown : *Oorh- 
tiAC móp, CopA Cpice. 

Dunquin, Dingle, Co. Kerry : 
TJún Óuinn, TDAinjeAn Hi 
Óúipe, Co. ÓiAppAif>e. 

Dunrea or Ashbourne, Dublin : 
T)ún ftiAOAC, bAile Át a 
CIiau. 

Dunrymond (Dunraymond), 

Stranooden, Co. Monaghan : 
T)ún RéAtnomn, bpAt An £o-o- 
Ám, Co. rhumeAcAm. 

Dunsallagh, Miltown Malbay, 
Co. Clare: *Oún SaIac, SpÁi-o 
tIA CAÚpAC, Co. An ÓtÁip. 

Dunsany, Drumree, Co. Meath : 
*Oun SArhnA, Dpumi UÍ05, Co. 
nA TVh-oe. 

Punseverick, Bushmills, Co. An- 
trim : *Oún Sf3t>Aipce (*Oún 
SobpAiJe),*^ mACAipe buixe, 
Co. Aonrpunn. 

Dunshar.ghlin, Drumree, Co. 
Meath : "OorhnAÍ SeAclAinn (•DorhnAC SeAciiAitt), *Op«im 

UÍ05, Co. nA mi-oe. 
Dunville Avenue, Dublin : pOT> 

Cuilinn, t)Aite Át& CIiac. 
Durham Street, Belfast: SpÁix» 

*OAprh<Mi;e, béAt peippte. 
Durrow, Abbeyleix : TJApriiAJ 

Ua nT)uAC (*OA|uhA5 nó T)eAp- 

ttiaj), tTlAinipcip ÍA0ij;ipe. 
Durrus, Bantry: T)opAp, beAnn- 

cpAije. 
Dyan, Caledon, Co. Tyrone : 

"OAi^eAn (for "OAin^eAn), Ctnn 

Áip-o, Co. Cipe eo$Ain. 
Dysart, Ballinasloe : *Oif eApc, 

béAl aSúa nA SluAJ. 
Dysart, Mullingar : Th'peApc 

mAOitcuite, muileAnn CeApp 

nA mi"óe. 

Earl St., Mullingar: SpÁi-o An 

lAptA, muiteAnn Ce^pp nA 

mix>e. 
Easky, Co. Sligo : Up cac (/.), 

Co. SI1515. 
East Bars, Glenfarne, Co. Leit- 

rim : bAppA Coip, JJteAtm 

peApnA,Co. tiAcr>puim. [Sol.] 
Ebrington or Rossedony, Derry : 

Uop An *OoirmAij, "Ooipe 

Óotunn Óille. 
Eden, Carrickfergus : éA-OAn, 

CAppAi^ feAp^upA. 
Edendeiry, Belfast : éA-oAn 

"Ooipe, béAt peippce. 
Edenderry, King's Co. : éAX)An 

"Ooipe, Co. An Uioj. 
Edendoi k, Dungannon : éAT>An 

r.A oUopc, "Dun geariAtr.n. [EDE-ERR] 

Edenordinary, Banbridge : éA*o- 

An Oiffone, "OfioiceAt) tiA 

t)AnnA. [Sol.] 
Edentrillick, Hillsborough, Co. 

Down : éAT>An Cfií L1A5, 

Cfioimgtinn, Co. An *Oúin. 
Ederney, Kesh, Co. Fermanagh: 

eAT>AfinAc (/.), -An Óeif, Co. 

■peAjt moiiAC. 
Edgeworthstown or Mostrim : 

me-Atup C|tuim. 
Edmondstown, Ardee, Co. 

Louth : t)Aile éAtnomn, t)Aite 

Át a f ijvóia-ó, Co. Lu^bAiT). 
Edmondstown, Ballaghaderin, 

Co. Roscommon : CulcÁn 

tnó|t, tteAlAc An T>oijiin, Co. 

tlopcomÁin. 
Ednageragh (Edenageragh), 

Aughnacloy, Co. Tyrone : 

éAt>An nA 3CAOJIAC, Aca*o 

tiA Ctoice, Go. Cifte 

eogAin. 
Edward St., Limerick: SfiAit) 

éA^bAifm, l/mmneAc. 
Eglinton, Derry : T)otnnAc 

t)[iuACAifi, *Ooifie Óotuim 

ÓiUe. 
Eglish, Dungannon: eA$tAif, 

TJún geAtiAinn. 
Eighter, Virginia, Co. Cavan : 

lOCUAJt, ACAT) Lift, Co. Atl 
ÓAbÁin. 
Eleven Lane Ends (^Eleven 
Loanings), Tanderagee, Co. 
Armagh: IDa^ ttlic Coillém, 
Cóm-ne-5A0it, Co. «á^-oa 

tTUCA. 

Ellia's Quay, Dublin : pone 66 E>Aite «a tigAlt, t)Aite Át& 

CUac. 
Elphin, Co. Roscommon : Ait- 

fionn, Co. tlorcomÁin. 
Elton, Knocklong, Co. Limerick: 

CtuAin eituin, Cnoc Uamse, 

Co. tuimmj. 
Emlaghmore, Cahirciveen, Co. 

Kerry: imteAc tnofi, Cacai^ 

SAi-óbín, Co. CiA^|\Ai"óe. 
Emly, Tipperary : ImteAC 

1ubAi|i, Ciob|iAix) >Á|tAnn. 
Emo, Portarlington : 1meAC, 

Cúit An cSu-OAifie. 
Emyvale or Scarnageeragh, 

Co. Monaghan : ScAinb nA 

5Cao]iac, Co. rhumeAC- 

Ám. 
Enfield (Innfield) : <An t)ocAft 

bui-óe, Co. nA mit>e. 
Ennis : Imp CtuAnA UÁmpA-oA 

(1nir nó 1nir Laoij). 
Enniscorthy: 1mr Cojicai-o. 
Enniscrone (Inniscrone) : 1mf 

ScjieAihAm. 
Enniskean, Co. Cork : inif 

CAoin, Co. ÓOjicAiJe. 
Enniskerry, Co. Wicklow : At 

nA ScAijibe, Co. Citle tTlAnn- 

cÁm. 
Enniskillen : 1mr CeiuteAnn. 
Ennistymon, Co. Clare : imr 

"OíomÁm, Co. An ÓlÁi|t. 
Errill, Ballybrophy, Queen's 

Co. : Áijiéill, t)Aite Ui 

bjióiúe, Co. nA bAinnio3nA. 
Errislannan, Ciifden, Co. Gal- 
way: loftjiAr pionnÁm, -dti 

CtocÁn, Co. nA SAittiriie. 67 [ESK-FEN] Esker, Longford : eircifi, ton^- 

Eskra, Omagh : eArqiAC, An 

05*45. 
Eslin Bridge, Dromod, Cc. 

Leitrim: T)fioiceA"o Aiflmne, 

TJjiomA'o, Co. tiAt"0|iuim. 

[Sol.] 
Esnadarra, Clones : e<\r n<i 

*Oajiac, CluAin 6oif. 
Eyeries, Bantry : tlA hAo-ÓAifn, 

beAnncjiAi^e. 
Eyrecourt, Co. Galway : T)ún 

An Occa, Co. tiA gAitlinie. 

Faha, Beaufort, Co. Kerry : 

£Aitce, tiof An púcA, Co. 

CiAfijiAi-óe. 
Fahan, Derry : -pAÚAm triune 

T)oine. 
Fahy, Edenderry, King's Co. : 

pvitce, éAT>An *Ooi|te, Co. An 

tliog. 
Fairview or Ballybough, Dublin : 

t)Aile bocc, tk\ile ÁtA 

CllAC. 

Fairymount, Frenchpark, Co. 

Roscommon : mutlAc nA 

Sí-óe, T)ún ^Afi, Co. Tlop- 

comÁin. 
Falcarragh, Letterkenny : An 

■pÁl ÓAfijiAC, Leiciji CeAnAinn. 
Fallagloon, Maghera, Co. 

Derry : ^aIac glún pÁ , 0|tAi5, 

íVlACAine UÁtA tujiAiJ, Co. 

*Óoijie. 
Falls Road, Belfast: t)óÚA]i 

ttJAite nA bpÁl, t)éAt Fardmm, Athlone: *po|t^nt>im, 

t)éAt áca LuAin. 
Farnanes, Cork : riA peAnnÁm, 

COflCAl j. 

Farnaught (Fornaght), Mohill, 

Co. Leitrim : ponnocc, 

nidocAil rhAnACÁm, Co. 

LiAt-Ojtoim. 
Farran, Cork : An pea |t Ann, 

ConcAi^. 
Farranfore, Co. Kerry : -An 

■peA|\Ann puAn, Co. ÓiAjtfiAi-óe. 
Farthadreen, Baiiieborougb, Co. 

Cavan: fTeAftcA "Ojtoi^m, Cill 

ÓAttAi^, Co. An ÓADÁm. 
Fathom, Newry •, An "peA-oÁn, 

Iudaji Ómn CftÁgA. 
Favor Royal or Portclare, 

Aughnacloy, Co. Tyrone : 

poju; CtÁiji, AcA-o nA Ctoice, 

Co. Cifi« eo^Ain. 
Feakle, Limerick : An f iasaiI, 

VuimneAc. 
Fedamore, Kilmallock : "peA-OA 

mónA, Citt moceAttój. 

[Sol.] 
Feenagb, Cbarleville .- po"*nAC, 

ttÁt Linnc. 
Feeny, Derry: po-ónAc (/.), 

TJoine Óotuim Óitle. 
Felane or Waterfall, Bantry: 

JTAotÁn (pA-ótÁn), t)eAnn- 

c^Ai$e. 
Fenagh, Bagefialstown : £iqt>- 

nAC, tTlume "beAj. 
Fenit, Tralee : An £iAnnAic, 

CnÁi$tí. 
Fennor.Waterford: pennAtiAift, 

ponctÁin^e. [FEO-FOTT 68 Feohanagh, Ballingarry, Co. 

Limerick : JTeócAnAc, X)&it% 

An $4ftjvÓA, Co. turnim^. 
Ferbane, King's Co.: <\n péAtt 

bÁn, Co. An Rioj. 
Fermoy: tTlAinif ci|i pe&\\ tnuije 

(An rhAinipciji CtiAi-ó) nó 

JTeAjtA tUmje peine 
Ferns: peAjinA tflófi truo"óÓ5 

nó peAftnA. 
Ferrybank, Arklow : SjiÁi"» ah 

fhnfit, -An c-lnbeafi móf 
Ferrybank, Waterford: Sjiáit) 

An pui|tc, po|tctÁi|i3e. 
Fethard, Clonmel : po-ó Áyx>, 

CluAin meAlA. 
Fethard, Waterford: pox> -Ájvo, 

pofictÁijtse. 
Fiddown, Piltown, Co. Kil- 
kenny: pox> T)úiii l toAite An 

puitt, Co. Óitte Óoinnij. 
Fincairn, Derry: ponncAftn, 

*Ooijie óottnm Óitte. 
Finea, Granard, Co. Longford : 

pcó An Át a, S^ÁnAfiAT), Co 

An tonjpuifiu. 
Finglas, Dublin : ponn^tAf, 

t)Atte Át& CÍ1AC. 

Finny, Clonbur, Co. Gal way : 
ponnrirmj, An £Áijice, Co. ha 
gAittime. 

Fintona, Co. Tyrone : ponn- 
cAthnAé, Co. fcijte fto^Ain. 

Fintown, Strabane: Uof ScuAb- 
Aij nó Caoo An tfltnlinn 
(ponncún), .An SftAt bÁn. 

Finvoy, Bally money : ponn- 
WAJ, t)Aite minne. 

Firies, Farranfore, Co. Kerry : tlA f?oiifie, An peAfiAnn piAfi, 

CO. ClAJl)1A1T>e. 

Fisherhill, Castlebar : Cnoc 
An lAfCAijie, CAifleÁn An 

t)A|tttA15. 

Five Alley, Birr : TJubfiar-, 

thOflflA. 

Fivemilebourne or Cartronma- 

togy, Sligo: CAftuttón mÁic- 

eói3e, SU^eAC. 
Fivemiletown or Bally nalurgan, 

Co. Tyrone: t)Aite ha UijujAn, 

Co. t\\\e eoJAin. 
Flagmount, Feakle, Limerick : 

teACA An éA-oAin, -An pACAil, 

tmmneAc. 
Florence Court, Enniskillen : 

5ojic ha CAitli$e, Imp Ceic- 

teAnn. 
Flurrybridge, Co. Armagh : 

*OfioiceA-o nA pliucftAii;e, Co. 

-ÁfVOA tttACA. [Sol.] 

Fontstown, Athy : bAit« An 

f^tmcAij, toAite Ái& hí. 
Fordstown, Kells, Co. Meath : 

t)Aite An -áúa, CeAnAnnuf 

mójt nA tTh-oe. 
Fore, Castlepollard, Co. West- 

meath : t)Aite p>t>Aifi nó 

■JTobAji peicin, Cionn Cojic, 

Co. nA hlAjinnx>e. 
Forkhill, Dundalk : pnftceÁil, 

SjiÁiT>t>Aite *Óúm "OeAtjAn. 
Formoyle or Mountain Lodge, 

Cootehill, Co. Cavan: p>n- 

mAOit, -An tflumcilte, Co. An 

ÓAbÁin. 
Fortel, Birr : poijictl, bioft|t4. 
Foulksmills, Co. Wexford : CFOTT-GaR] tDtiite-Atin An £)úca, CO. ÍOCA 

5CA|HT1A1T1. 

Fountain Cross, Ennis : ^tAire 
nó 5^ife nó CftorAifie t!4 
^tAire, 1nir ÓUiAnA UÁnV 

fAT)A. 

Four Mile House, Roscommon : 

bAite An T)oitie, Rop ComÁin. 
Foxfield, Carrick-on-Shannon : 

pc-úriAC beA^, Cajia TjfiomA 

ílúirc. 
Foxford, Co. Mayo : beat eAjv, 

Co. fhuijeó. 
Foxhall, Tuam : poll an 

cSionnAij, Cuóim *ÓÁ gtiAt- 

Ann. 
Foxrock or Cornelscourt, Dub- 
lin : Cúi|ic An óoifinéit 

bAite ÁÍA CtlAt. 
Foynes, Co Limerick .- pnnmir 

>'t?ionninir), Co. Luimnij. 
Fra&kford or Kilcormac, Tulla- 

more : Cill OojimAic, An 

Cut^c fhófi. 
Frankford or Kilcormac Rail- 
way Station : Scat) óitte 

Co|tmAic. 
Freemount or Knockatemp le, 

Charleville : Cnoc An CeAtn- 

pAitt, XlÁt Luiftc. 
Frenchpark, Roscommon ; *Oun 

"5*V> ^or ComÁm. 
Freshford, Co. Kilkenny: 4.cat> 

Úfi, Co. Óille Óoirm^. 
Frosses, Inver, Co. Donegal : 

TU PjiAfA, InbeAfi tlÁite, Cíjt 

ÓonAitt. 
Fuerty, Roscommon : pio-ÓAntA, 

flop ComÁm. Furnace or Knockanure, West- 
port : Cnoc An luOAip, Caúaiji 
tiA rriAjic. 

Fybagh, Castlemaine, Co. 
Kerry : -pA-óbAC, CAipteÁn nA 
AlAin^e, Co. ÓiAjijiAi-óe. 

Fyfin, Strabane : pOT> ponn, 
-An Sjiac b^n. Galbally, Pomeroy, Co. Tyrone: 
^AttbAite, CAbÁn An Óaoji- 
tAinn, Co. Ci^e eoijAin. 

Galbally, Tipperary: ^AttbAite 
eAÚAfitAije, Tiob|iAiX) -Á^iAnn. 

Galgorm,B.il1ymena: ^itjofim, 
bAite meA-óónAC. [Sol. ; 
sometimes Gilgorm.] 

Galliagh, Derry : bAite nA 
^CAitleAC, *Ooijie Óotunn 
Óilte. 

Galmoy, Johnstown, Co. Kil- 
kenny : 5^bAl-rhA5, Cwific An 
púcA, Co. Óitte Óommi;. 

Galway : gAitlirh {An §Aittirn, 
Munsj 

Garadice, Carrick-on-Shannon : 
5a|i|^"Óa T>éAf, Cajia "OfiornA 
núifc. [Sol.] 

Garadice, Kilcock, Co. Kildare : 
5A|tf1X)A TJeAr , Citt Óoca, Co. 
Óitte "Da-ma [Sol.] 

Garlandstown or Castlebelling- 
ham, Co. Louth : bAite An 
geAjitÁnAi^, Co Ivi^bái-ó, 

G&rlcwcross, Navan : Cfior An 
g-peAllAij, An UAith. [Sol.] 

Garmoyle St., Belfast SjiÁi-o 
An §Ap,triAoit, bé aI jTeifipce. [GAR-GIL] 70 Garnish, Bantry ; SAiftinir, 
t)eAnnr:-)iAi5e. 

Garrafranes, Tuam : 11 a ^Ajib- 
úftÁin, CuAim *ÓÁ £«AtAnn. 

Garrangibbon, Carrick-on-Suir : 
gAfifiÁn giobúm, CAJIHA15 ru\ 
Sitnfie. 

Garronpoint, Belfast : 5 eA i 1 t l_ 
jiinn, beat peijifce. 

Garranard, Crossmolina, Co. 
Mayo : gAfijiÁn Á]\x>, Cjior Hi 
iilAOit/pionA, Co. rfltiijeó. 
[Sol.] 

Garranlahan, Ballinlough, Co. 
Roscommon: ^AfiftÁn teAÚAn, 
t)Aite An Ioca, Co. tlorA 
ComÁm. [Sol.] 

Garrison, E'elleek, Co. Fer- 
managh : gAfiAr-tAfi, t)éAt 
teice, Co. fe&\\ tnonAÓ. 

Garristown, Dublin : bAite Hi 

gÁljllj, t)Aite ÁCA CtlAC. 

Garrydoolis, Pallasgreen, Co. 
Limerick : gA-jift^A TJubtir , 
pAitíf 5iiéme, Co. Ltntrmig. 
[Sol.] 

Garryfine, Bruree, Co. Lime- 
rick : At) ^Ajiji-ÓA ponn, 
bfttai; tli'05, Co. Ltnmnig. 

Garryhill, Bagenalstown : ^Aft- 
coil/l, rtttnne beAj. 

Garryspellane, Knock long, Co. 
Limerick : ^AjijrÓA Hi SpeAt- 
Áin, Cnoc tumje, Co. ttnmrnj. 

Gortbrattan, Cavan : Eojic 
bfteACAn, CAOÁn 11 í UaJaII- 
A13. 

Garvagh, Co. Derry: SAjib- 
ACAX), Co. "Óoijie Garvagh ey, Ballygawley, Co* 
Tyrone : 5^-jib-ACAT», t)Aile 
Hi t)ÁÍAi5, Co- Úífie eo^Ain. 

Garvaghy, Banbridge: $Afib- 
ACA-ó, *OjioiceA-o 1U t)AmiA. 

Garvery, Enniskillen : ^Ajib- 
Aijie, 1nir CeiuteAtm. 

Gathabawn, Johnstown. Co. 
Kilkenny : Ar\ geAUA ban, 
Cúittc An púcA, Co. Citte 
Coining. 

Gawley's Gate, Lurgan : 'geAZA 
tfhc -dniAt^Ai-ó nó *Ooire 
Í?eA|inAif , Art t/ufu;Ain. 

Gay brook, Mullingar : bAile 
UéAinoinn, muileAnn Ce^fi-fi 
tiA ITh-óe. 

Geashill, King's Co. : géiplt, 
Co. An UÍ05. 

Geesala, Banrror Erris, Co. 
Mayo : ^Aot SÁite, beAnn- 
ca|i ioiifiAir , Co. rhtji^eó. 

Geevagh, Carrick-on-Shannon : 

At) gAObAC (gAOÚDAC), CA|1A 

•OfiomA núirc. 

Geragh (Gearagh), Clonakilty, 
Co. Cork : ^AojttA-ó, CtAnnA 
ÓAoitue, Co. CoftcAige. [Sol.] 

Giant's Causeway, Bushmills, 
Co Antrim : CtocÁn ua 
bporhójiAc (CtoéÁn An f?Ait- 
triifi, CócAji nA bfeAfi), An 
rriACAi|ie bvn-oe, Co. -Aon- 
Cfivnm. 

Gilford, Co. Down: ru LoéÁin, 
Co. Art *Otnn. 

Gilnahirk, Knock, Co. Down : 
bdile Óitte Ha neAjtCA nó 
Citt Ua nT)AftcA Óéin nó ttÁr 71 CGLA-GIE] e-Ap ptnj f Him J, Cnoc óottnm 

Óilte, Co. -An TJtnn. 
Glandore, Leap, Co. Cork : 

CtiAti *Oofi, téim tlí *Óonn- 

AbÁin, Co. ÓojiCAi^e. 
Glangevlin, Carrick- on -Shan- 
non : gteAnn ^Aible, Cajia 

T>r*omA ttinrc. 
Glanmire, Co. Cork : gteAnn 

ttlAJAifi, Co. ÓojicAiJe. 
Glanmire Road, Cork: bócAfi 

JteAtmA ITlAJAift, Cofic- 

415. 
Glantane, Mallow: ^leAnnrÁn, 

ITlAttA. 

Glan worth, Castletownroche, 

Co. Cork : ^teAnn lubAifi 

(anc. ^leAnn ArnnAc), t)Aite 

ÓAirteÁin An ttóircii;, Co. 

ÓojtCAije. 
Glarryford, Belfast: TJún "OiAH- 

mAT)A, béAt "peijirce. 
Glascoynock (Berkeley Road, 

&c), Dublin : $;lAr CAonc>3, 

t)Aite Ái& CtiAc. 
Glasnevin, Dublin : jgtAp tlAOfó- 

eAn, t)Aile <\ca CIiaú. 
Glassdrummond, Kilkeel, Co. 

Down : JJlAr T)|iomAnn, Citt 

ÓaoI, Co. An *Oúm. 
Glassleck (Glasleck), Carrick- 

macross, Co. Monaghan: gtAr 

teAc,CA|i|tAi3 ttlACAi|te Uoir, 

Co. tfluineACAm. 
Glasslough, Cfl». Monaghan : 

t)Aite glAfloc, Co. rhume-AC- 

Ám. 
Glasson, Athlone : JjtArÁn, 

t)éAt At A ttJAm. Glen, Creeslough : gteAnn at» 

^onAij, CjiAOftoc. 
Glenade, Co. Leitrim : gteAnti 

Catja, Co. LiAr>oftuim. 
Glenamaddy, Co. Galway : 

^teAnn nA ITIa-oax), Co. x\a 

^Aittirhe. 
Glenamoy, Bangor Erris, Co 

Mayo : ^leAnn nA tntnge, 

beAnncAn lofifiAip, Co. ITIU15- 

eó. [Sol.] 
Glenanne, Armagh : gteAtm 

Ame, xSjro ttlACA. [Sol.] . 

Glenariffe, Co. Antrim: ^leArni &\\uy, 

AÍjíteAC, Co. x\or.c-|iuirn. 
Glenarm, Co Antrim : gleAnn 

x\|tmA, Co. Aonujiuim. 
Glenavy, Lurgan: ÍAnn -AbAiJ, 

An tujtsAin. 
Glenbane, Tipperary : ^leAtm 

bÁn, Ciob|iAi-o xNftAnn. 
Glenbeigh, Co. Kerry : gleAnn 

t)eite. Co CiAfijiAi-óe. 
Glenboy, Manorhamilton, Co. 

Leitrim : ^teAnn ftui-oe, 

x\n CtuAinin, Co. Liac- 

■o-puim. 
Glenbrohane, Knocklong, Co. 

Limerick : ^teAnn bjiuAcAn, 

Cnoc tuin^e, Co. tuimni^. 

[Sol.] 
Glenbrook, Clones: TtúrcAC (/.), 

CluAin eoif. 
Glenbryan, Enniscorthy: ^teAnn 

"bfiiAin, 1nir CófitAiT>. 
Glenbush, Armoy, Co. Antrim : 

gíeAnn "ÓuAire, OiftteAfi 

mi3i$e, Co. ,donufiuirn. 
Glencairn, Co. Waterford : [GLE-GLY] gteAnn An ÓAOftcAmn, Co. 

jbonxtÁtttse. 
Glencar, Caragh, Co. Kerry : 

gteAnn CÁji-pÚAije, An ÓÁ-|ifi- 

cac, Co, OiAfijiAi-oe. 
Glencar, Sligo : CAinxe tTltnt- 

ceAnn nó ^teAnn An ÓAifite, 

Sti^eAÓ. 
Glencolumbkille, Co. Done- 
gal : gteAiin Cotmrn Citte 

(gteAnn), Co. 'Óúin nA n^Att. 
Glendalough, Rathdrum : 

gteAnn T)Á toe, tlÁi T^tomA. 
Glendowan, Letterkenny : 

gteAnn T>otnAin, teiuiji CeAn- 

Ainn. 
Glenealy, Co. Wicklow : gteAnn 

"pAi*óle, Co. Citte tTlAnncÁin. 
Gleneask, Tubber curry, Co. 

Sligo: ^leAnn lAfc, UobAfi 

Coi|ie, Co. 011515. 
Gleneely, Derry : gteAnn 

"Óóoite, "Ooifie Óottnm Citte. 
Glenfarne, Co. Leitrim : gteAnn 

■peAfinA, Co. tiAt*o|iviim. 
Glenflesk, Killarney : gteAnn 

•pteif^e, Citt Áijine. 
Glengarriff, Bantry : gleAnn 

gAjtt), beAnnujiAije. 
Glenhull (Glenchiel), Newtown- 

stewart, Co. Tyrone : gleAnn 

ÓAot, t)Aite fluA, Co. Cine 

eoJAm. [Sol,] 
Glenisland, Castlebar : gteAnn 

íotÁin, CAirteÁn An tDAn-fiAij. 
Glenmore, Co. Kilkenny : 

5teAnn móji, Co. Óitte 

Óoinnij. 
Glenomena, Booterstown, Co. Dublin : gleAnn nA mine. 

t)Aite An $ócaiji, Co. ti)Aile 

Ái& CtlAt. 
Glenone, Belfast : gteAnn 

eo^Ain, be^t jTeinrce. [Sol.] 
Glcnravel, Co. Antrim : gteAnn 

PfteAJADAit, Co. Aoncfttiim. 
Glentane, Castle Blakeney, Co. 

Galway : ^te-AnncÁn, ^aIIac 

tíí CeAltAii;, Co. nA gAitUriie. 
Glenties, Co. Donegal : tlA 

gteAnnuA (Ha gteAniltAij;) 

no -An niniteAnn lAfiAinrj, Cin 

ÓonAitt. 
Glentogher, Derry : Art óeAÚ- 

\\&m& tflófi nó 5teAnn Cacaiji, 

•Ooifte Cotvnm Citle. 
Glenvar, Letterkenny : gteann 

ftÁfifi, teici|i CeAnAinn. 
Glenville, Fermoy : ^teAnn Ati 

pnéAcÁm, tTlAmifci|i £eAji 

tnmje. 
Glenwherry, Ballymena: gteAnn 

An Óoijie, An t)Aite tneA-óón- 

AC. 

Glin, Co. Limerick : gteAnn 
ÓojibtiAije, Co tuirnnij. 

Glinsk, Ballymoe, Co. Galway : 
gtinnrce, béAÍ áía ITI05A, 
Co. nA gAitlinie. 

Glounthaune, Cork: ^teAnncÁn, 

COJ1CA1J. 

Glynn, Borris, Co. Carlow : 
gteAnn ttlotinj, bvnnjeAr 
Ha n*OjtónA, Co. CeAtA-ptAc. 

Glynn, Co. Antrim ■ ^leAnn 
■finneAcuA, Co. Aonujiuim. 

Glynn, Wexford : -An gteAnn, 
toe sCAjmiAin. 73 [GNE-GKAJ Gneevegnilla (Gneevegullia), 
Rathmore, Co. Kerry : ^r.íorri 
riA 5CoileAc, An nÁú rhófi, 
Co. ÓiAfijiAi'óe. [Sol.] 

Goatstown, Naas : bAile nA 

ngAOAJI, HÁf X&1 5>AT1. 

Gulden, Dundrurn, Co. Tipp- 
erary : An ;c.AbAiUn, T)ún 
T>ftomA, Co. ÓobfiAT) Á^Ann. 

Goleen, Skibbcreen: An góitín, 
An Scib|'.in. 

Goold's Cross, Co. Tipperary : 
Cfiof\Aifie An gtilAij;, Co. 
CiobjiAT) Án Ann. 

Goresbridge, Co. Kilkenny : 
An X)]\o\ceAT> TIua, Co. Citte 
Óoinnij. 

Gorey : 5«Aifie. 

Gormanstown, Balbriggan, Co. 
Dublin: bAite Uí go-pmÁm, 
b<\ile bjieACÁm, Co. bAite 

ÁÚA CÍ1AÚ. 

Gort, Co. Gal way : go-px 1nre 

5«Aif.e (An gonx), Co. nA 

^Aillinie. 
Gortaclare, Beragh, Co. Tyrone: 

50jiu An ólÁift, t)éA|tAC, Co. 

Úíjie eo3Am. 
Gortahill, Blacklion, Co. Cavan: 

50 fu An ÓuilL, An teAit^Aix), 

Co. An ÓAbÁm. [Sol.] 
Gortahork, Letterkenny : gonx 

An Óoince, teirifi CeAnAmn. 
Gortatlea, Co. Kerry : ^Oftr An 

rSléibe, Co. CiAn^Ai-oe. 
Gortavoy Bridge, Pomeroy, Co. 

Tyrone : 'OfioiceA'O $ninx An 

itltnje, CAbÁn An ÓAortAinn, 

Co. Úí*»« ^otAin. Gortgarrigan, Dromabair, Co. 

Leitrim : 50-fic nA sCAifijtgin, 

"Ojiuim TJÁ eitiA|i, Co. tiAi- 

■ojimm. 
Gortic^stle (Gorticashel) Upper, 

Newtownstewart, Co. Tyrone: 

gOflC An CA1flt UACCAJ1AC, 

bAite tin a, Co. Cif.e eoJAin. 
Gortin, Newtownstewart, Co. 

Tyrone : ^oijitrín, bAite tluA, 

Co. Cifie eo^Ain. 
Gortnacrinnagh or Wheathill, 

Blacklion, Co. Cavan : gojic 

nA CfiumneAcrA, An LeAfi^- 

A1-Ó, Co. An ÓdbÁin. 
Gortnadieve (Gortnadeeve), Ros- 
common : 5onx nA -oCAob, 

ttor Com Ám. 
Gortnessy, Derry : ^Oftc An 

eAfA, *Ooi|te Óottnm Óitte. 
Gortrea (Gortreagh), Cookstown : 

An 5o|tu Riadac, CojiA Cjiice. 
Gorvagh, Mohill, Co. Leitrim : 

^Aflb-ACAX), niAOUAit ttlAn- 

AcÁm, Co. tiAt*onmm. 
Goshaden, Derry : 5eófA"OÁn, 

*Ooifie Óotwm Óitte. 
Gowna, Cavan : toe jArhnA, 

CAbÁn Uí TlAJAltAlj. 

Gowran, Co. Kilkenny : beAÍAC 
gAbjtÁin (oldest form béAÍAC 
^AbjiÁtn) nó gAOjiAn, Co. 
Óitte Óommj. 

Gracehill, Ballymena : bAite Ui 
Ómnéi-oe, An bAite in eA-óónAC. 

Graigne, Carlow (Cariow Graigue, 
Graigue-Carlow) : 5"P J 5 £eAt- 
AfitAC ; nó An 5^15, CeAtAji- 

ÍAC. [QRA-GEE] 74 Graiguenamanagh, Borris, Co. 
Kilkenny : SfiÁi^ nA ITlAnAC, 
thJiji^eAf ó nT)jiónA, Co. Óitte 

Graigue - na - Spidogue, Carlow : 

5I1Á15 tiA Spi"oeo5, CeAtAjitAC. 
Granard, Co. Longford : St 1 ^ 11 " 

ajia-o (gjiÁnjiA'o, ^fiÁnÁfro), Co. 

An Lon^puijic. 
Granby Row, Dublin : SjieAÚ An 

*OÁ teAmpAt/L, t)Aite Át a 

CÍ1AÚ. 

Grand Parade, Cork : SfiÁiT) An 

ÓApAltt t)tJ1"Óe, COJICAI5. 

Grange, Co. Sligo: An gjiÁm- 
feAC, Co. 611513. 

Grange, Kilmallock: An J-pÁin- 
■peAC, Citt moceAÍtós. 

Grange, Moy, Co. Tyrone : An 
gfiÁmfeAC, tYlA5 "OuniA, Co. 
Úíjie CoJAin. 

Grange, Urlingford, Co. Kil- 
kenny: An gfiAmpeAc, Át nA 
ntlfttAi-oe, Co. Óitte Óomnij. 

Grange, Youghal : An JfiÁin- 
feAc, eocAitt. 

Grangebellew, Dunleer, Co. 
Louth : ]gjiÁinfeAC An Th'pfic 
nó 5nÁmfeAá An beitteo$Ai5, 
*Oún Léi|te, Co. tu^bAiX). 

Grangecon, Co. Wicklow : ^fiÁm- 
peAC tfhc CAtAif, Co. Óitte 
tTlAnncAm. 

Grangecorner or Grange of Bally- 
scullion, Toomebridge, Co. 
Antrim : ^fiÁinr-eAC t!)Aite An 
cSAÍAmn, peAfiCAif CuAmA, 
Co. Aonujvtnm. 

Grangef ord, Tullow, Co. Carlow : Át r\A 5tiÁmfi§e, CuIaó £ofit> 
éifin, Co.ÓeAtAjitAC. 
Great Britain St., Dublin : Cnoc 
CjiíonÁm tiAfi, t)Aite Át& 

CtlAÚ. 

Great Brunswick St., No. 38, 

Dublin : SfiÁit) An ScAi'n, 11. 

38, t)Aite Át A CÍ1AC. 
Great Brunswick St., No. 72, 

Dublin : SfiÁi*o An ScAÍn, U. 

72, t)Aite Át A CtlAC. 
Great Denmark Street, Dublin : 

ITIófiffiÁi-o *OAnmAH5, t)Aite 

Át A CÍ1AÚ. 
Great George's St., Cork : fnóft- 

ffiÁi-o Seoijipe, CojiCAig. 
Greenane, Kenmare, Co. Kerry ; 

Ax\ 5|iiAnÁn, Ar\ tlei*oin, Co. 

ÓiA|i|tAi"óe. 
Greenane, Rathdrum: At) SfUAn- 

Án, UÁc *0|tomA. 
Greenanstown, Balbriggan, Co. 

Dublin : t>Aite An gfiiAnÁm, 

t)Aite bfieACÁin, Co. £>Aite 

Át A CtlAÚ. 

Grangegeeth, Slane, Co. Meath : 

5|iÁinfeAC 5AOite, t)Aite 

étÁm^e, Co. nA trh-óe. 
Graniamore, Ballymote : CeAt- 

fiAmA 5fiÁmne ítlóji, t)Aite An 

fhócA. 
Gransha, Ballynahinch, Co. 

Down : An gfiÁinr*eAC, t)Aite 

nA hlnpe, Co. An T)uin. 
Granville, Dungannon: An *Ooifte 

fhin, X>vn geAnAinn. 
Great Victoria Street, Belfast : 

mójifjtÁi-o nA Uio^nA, t)é*\t 75 [GRE-HAL] Greencastle, Ballyardle, Co. 

Down : CAifteÁn nA h-Aift- 

ceAnnAi^e, t)Aite -Á-jroJAite, 

Co. An *Oum. 
Greencastle, Derry : -An CeAtn- 

pAtt ttlAot, *Ooijte Óoluim 

CiUe. 
Greenisland, Whiteabbey, Co. 

Antrim : -An Imp $tAr, -An 

ttUinir-uifi ponn, Co. -Aon- 

ufvuim. 
Greenisland Station, Belfast, Co. 

Antrim : -An inutile mófi, 

t)éAt "peifipce, Co. -Aonujtuim. 
Greenore, Co. Louth : 5-piAn- 

pO]iu, Co. tujbAi-ó. 
Grenagh, Blarney^ Co. Cork : 

5fiiAnAC, -An tHÁjinA, Co. 

CofiCAije. 
Grey Abbey, Co. Down : -An 

ítlAinifui|t Liaú, Co. An T)uin. 
Greysteel (Gresteel), Derry : 

g-pir-rnAtt, *Ooifte Óotvnm 

Óille. [Sol.] 
Greystone, Dungannon : CijeAC- 

Án; Thin geAnAinn. 
Greystones, Co. Wicklow : -An 

Ótoc tiAÚ, tli t}|iiuin ÓuAÍAnn. 
Grogan, Ballybrophy, Queen's 

Co. : St 113 ^^ 11 » t)Aile Vli 

t)jióite, Co. nA bAin-j;io^nA. 
Groomsport, Bangor, Co. Down : 

pojtu ah gioU-A 5|iuAmA nó 

t)Aite mAOitmuijie, beAncAji 

-Afro tllAX), Co*An X)um. 
Grosvenor St., Belfast : S-pÁi-o 

Cije nA ngeAÍc, t)éAt 

peittfre. 
Gubaveeny, Blacklion, Co.Cavan: 50b An lfliAnAi3, -An LeAjis- 
A1X), Co. An ÓAbÁm. 

Guilkagh, Castleblakeney, Co. 
Gal way : ^ioLcaó, ^aIíac Hi 
CeAttAi5, Co. nA ^Aillnr.e. 

Gurteen, Ballymote : ,An ^uiftt;- 
in, t)Aite An ttlóuA. 

Gurteen, Castleblakeney, Co. 
Gal way : -An gtniicín, ^aIIac 
Ui ÓeAlÍAig, Co. nA 5A1U- 
inie. 

Gurteen, Manorhamilton, Co. 
Leitrim : -An ^mnuín, -An 
CtuAmin, Co. tiAt-ofiuim. 

Gurteeny, Co. Galway: guifiuíní, 
Co. nA 5Aittiriie. 

Gurtnahoe, Urlingford, Co. Kil- 
kenny : 50-pu nA btlAtriA, -Át 
nA nUfilAi-oe, Co. Citle 
Óoitinij. 

Gurtymadden, Ballinasloe: gojic 
Uí fhAT)AX)Áin, béAÍ -Áúa nA 
SUlAJ. 

Gusserane, New Ross: ^ArAjiÁn, 

ttor fhic Cfieom. 
Gweedore, Letterkenny : 'S&oi 

*Oóifi, Leiuifi CeAnAmn. 

Hackball's Cross (Myers's 
Cross), Dundalk : Cfioir- at\ 
tflAOift, SiiÁi*obAite *óúin 
•OeAt^An. 

Hacketstown, Baltinglass, Co. 
Wicklow : tlAjAfCÚn, triAin- 
irciji An tieAlAij, Co. C«tle 
tTlAnncÁin. 

Halfway House, Waterford : 
t)Aite An Ax)tA|tT:Ai5, pojtr 
tÁiftje. [HAM-HOR] 76 Hamilton's Bawn, Armagh : 
TJjiuirn O^Am, Á\\-o rtlACA. 

Hannahstown, Dunmurry, Co. 
Antrim: bAite hAme, T)«n 
muijieA-ÓAi^, Co. Aonuftuim. 

Harbour Row, Queenstown : 
SjieAt An ÓuAin, CuAn 
ÓojicAije. 

Harcourt Road, Dublin : bócA-fi 

"PeAJICAIfl, bAite ÁÍA CtlAC. 

Harcourt Street, Dublin: SfiÁit> 

peAficAifi, bAite áúa CtiAt. 
Harold's Cross, Dublin : Cjiop 

An Af1At"OA1$, bAite Át A 

CtiAt. 
Harryville, Ballymena : An 

bAite CAot, An bAite meA"ó- 

ónAC. 
Harvey Hill, Kilrea, Co. Derry: 

Coittix> ^utbA, Citt tléi-óe, 

Co. "Óoifte. 
Haulbowline, Queenstown : 1nir 

SionnAc, CuAn ÓOfiCAije. 
Hayes, Navan : CAjin Uattia, An 

UAith. 
Hazelhatch (a corruption of 

Hazelhurst), Co. Dublin : 

Cott-coitt, Co. bAite ÁtA 

CtlAC. 

Headford, Killarney : tior nA 

$CeAnn, Citt Áifine. 
Headford, Tuam : Át Cmn nó 

Át triAc Cm^, CuAim *ÓÁ 

guAtAnn. 
Helen's Bay, Co. Down : CuAn 

bAite nA sCfioc, Co. An 

"Oúin. 
Herbertstown, Knocklong, Co. 

Limerick: Cacaiji ptiifeój (bAite An ^ijvo), Cnoc tuin^e, 

Co. ttnmnii;. 
High Street, Dublin : An cSfiÁiT) 

Áji-o, bAite At A CtlAU. 
Hill-of-Down, Co. Meath : Cnoc 

An *Oum, Co. nA ITIi-óe. 
Hillsborough, Co. Down : 

Cfioimjtinn, Co. An *Oum. 
Hillstreet, Drumsna, Co.Leitrim: 

Cnoc nA ^ATTinA, T) ft vi 1 m 

SnÁmA, Co. tiAt-oftuim. 
Hill Street, Lurgan : SjiAit) 

AÓAiT) nA Ctoice, An lufr£Ain. 
Hilltown or Carquiilin, Newry : 

CAjijt Cvntmn, 1ubAji Ómn 

CjlAJA. 

Hollyford, Tipperary : CttiAm 
ttlu|icAiT), CiobfiAit) ÁfiAnn. 

Hollymount, Co. Mayo : tTlAot- 
•oa, Co. rhui^eo. 

Holycross, Kilmallock : bAite 
nA jCAitteAc, Citt moce<\tt- 

ó 3- 
Hollywood, Naas: An Cnoc 

fUiA-ó (p-óneiTneA-ó), tlÁr 

ÍAijeAn. 
Holycross, Thurles : mAinirciji 

nA Cftoir e tlAomtA (triAinir- ciji 

nA Choice tlAomtA nó ^AotA), 

T)ú|itAf éite. 
Holy wood, Co. Down : xV r fo 

rhic n^fCA, Co. An *Otnn. 

Pop. pron. Ájro rhic C|iiOf5. 
Horan's Cross, Co. Meath : 

Cfiop Uí OóftÁm, CeAnAnnup 

mó|i nA mi-óe. 
Hors« and Jockey, Thurles : 

bAit* nA piijice, T)w|itAf 

éite. 77 [HOR-ISL] Horseleap, Moate, Co. West- 
meath : téim An 6ic, ITIóca 
g-pÁmne Ói^e, Co. nA hlAji- 
trn-ós 

Horse Market, Derry : ma-fi^AT) 
nA ^CAp^tl, T)oifte Óoltaim 
ÓiUe. 

Hospital, Knocklong, Co. Lime- 
rick : ór-pvoéAt gleAnnA 
Awe (ÓrpiT>éAt), Croc 
Lvnn^e, Co. ttummj. 

Howe's Strand, Kilbrittain, Co. 
Cork : ^teAnn An tfh'fieÁin, 
CitL t)f iocÁm, Co. OonxAi^e. 

Howth, Co. Dublin: t)eAnu 
éAT)Aif\ (t)mn éAT>Ain), Co. 
£)Aite Át A CllAt. 

Hugginstown, Thomastown : 
t)Aile tlu^uin, t)Aite fhic 
-Ann-oÁm. 

Inagh, Ennis : ei'óneAC, 1nir 

CtUAnA UÁnif AT) A. 

Inch, Derry : ChleÁn nA hlnre, 
T>oi|te Óoltnm Óitte. 

Inch, Co. Wexford : 1nre tTlo- 
cotmój, Co. tocA 5CAnmAm. 

Inchicore, Dublin: 1nre Óaoji, 
t)Aite Át A CtlAC. 

Inchigeelagh, Cork : 1nr e 5eith- 
teAC, CoftcAij. 

Innishbofin, Cleggan, Co. Gal- 
way: 1nir t)ó pnne, CI015- 
eAnn, Co. nA gAitWne. 

Inishere, Galway: 1nir Cia-ja, 
gAitlini. 

Inisbmaan, Galway: 1nir ttteAT)- 
om, ^Aitliiri. 

Inistioge, Co. Kilkenny : Itiif Céo5 (pron. Imp C1A5X Co. 
Óilie Óoinmj. 
Inniscarra, Cork : imp CAi^te, 

COflCAIj. 

Iniscleen, Strabane: 1nir CtAon, 

An S|«ac t)Án. 
Inniscrone (Enniscrone), Bal- 

lina : imp ScjieAriiAin, t)éAt 

ÁtA An peAX)A. 
Innishannon, Co. Cork: inir 

eoJAnÁm, Co. ÓojicAiJe. 
Innishowen Head or Stroove- 

brin Coast Guard Station, 

CuAmceAC Ójiaoio t)|toin. See 

Shrove. 
Inniskeen, Co. Monaghan : imp 

CAOin T)eA3A, Co.fh-umeACÁin. 
Inniskenny or Waterfall, Cork: 

1nif CionAit ("Liof An thrse), 

COJICA15. 
Innismore, Lisbellaw, Co. Fer- 
managh : 1nir mófi, Liop 

t)éit Át&, Co. feAji monAC. 
Inver, Co. Donegal : InbeAn 

HÁite, Co. *Óúm nA n^Att. 
Inverin, Galway : In-ojteADÁn, 

gAittitn. 
Irishtown, Clonmel : An cSfiAi-o 

gAe-óeAlAC, CttiAin tneAtA. 
Irvinestown or Necarn, Co. 

Fermanagh : riA CeAftnA nó 

t)Aite An 1|iniini3, Co. peAjt 

filonAc. 
Island, Oranmore, Co. Galway: 

OiteÁn ÓeApAit "ÓoninAitl, 

VJAfiÁn molt, Co. nA 5Aittiriie. 
Island Bridge, Dublin : T)ftoic- 

•a-o nA hlnre, t)Aite M 

CtlAC. [ISI-KEm 78 Islandeady, Castlebar: OiteÁn 

ÓA*OA1 j, CA1f VeÁn An tDAfljIAl j. 

Island Magee, Belfast : tlmii 
Seitrine nó OiLeÁn (1nif) itlic 
Ao-óa, t)éAt "JTeififce. James Street, Drogheda: SjtÁi-o 

SéAmtnr-, "OftoiceA-o Áía. 
James's Street, Dublin : SfiAit) 
p^ftXe, — SéAtirvuir, t)Aile Ái& CU&i. 

Jenkinstown, Dundalk : t)Aite 

Semicm, SjiÁi-oDAite T3útn 

*OeAt5An. 
Jenkinstown, Kilkenny : CAiftc- 

leAC, Citt Óoinm^. 
Jennymount, Belfast : bótAfi tiA 

^T^SA, béAt -peijifce. 
Jerrettspass, Newry : beAlAC 

tlí tuAin, Iudaja Óinn CJIÁ5A. 
Johnston's Bridge, Dromod, Co. 

Leitrim: Cnoc An "Oftoi^neAin, 

An 'OjtomA'o, Co. LiAtt)fiuim. 
Johnstown, Co. Kilkenny •. 

Cúinx An púcA, Co. Óitte 

Óommj. 
Johnstown, Straffan Station, Co. 

Kildare : t>Aite SeA^Ám, 

CttiAiníní, Co. Óitte *Oa-|ia. 
Johnstown Bridge, Enfield, Co. 

Meath : *D]toiceAT> £)Aite 

SeA^Ám, An t)ótA|i t)ui-óe, 

Co. nA iTlTÓe. 
John swell, Kilkenny : SftÁi*o 

Acai*ó, Citl ComniJ. 
Joycegrow or Brown sgrove, 

Tuam: CeAt|iAmA nA ÍAÚAije, 

C«Aim "ÓÁ guAl^vnn. 
Tulianstown, Droghtda: t)Aile 1óitiAn (t)Aite 
T)|ioiceA > o At a. giollÁm), Kanturk, Co. Cork : CeAnn 

Cuific, Co. ÓoftCAijje. 
Katesbridge, Newry : SeAnACÁn, 

Iuoaji Ómn CjiÁJA. 
Keadue, Carrick-on-Shannon : 

An Céi'oeA'ó, Cajia *OjiomA 

ttúirc. 
Keady, Co. Armagh : -An Céi*o- 

eAX), CO. Áfl"OA ttlACA. 

Kealkill, Bantry : An ÓAOtcoitt, 
beAnnrjiAije. 

Keash (Kesh, Keish), Bally- 
mote : Ceif CojtAmn, t)AiLe 
An til oca. 

Keel, Westport : An Caoí, Cac- 

A1f1 tiA IttAnX. 

Kells, Co. Meath : CeAnAnnur 
móji tiA tTh"óe (locally CeAn- 
A"ouf mófi nA mi-óe). 

Kells, Thomastown, Co. Kil- 
kenny : CeAnAnn-uf Orjttii-óe, 
t)Aile rhic Ann-oÁm, Co. ÓiVle 
Óoinni^. [Local pronuncia- 
tion is Aan-on'-us.] 

Kells, Co. Antrim : TIa CeAtlA 
Co. Aonufttnm. 

Kells, Co. Kerry : 11a CeAttAit 
(CeAllA), Co. Ó1AH|1A1-Óe. 

Kellysgrove or Ballinrun, Ball; 
nasloe: t)Aite An TlAinn, bc>; I 
áca nA SttJA^. 

Kenagh, Longford : CAonAC, 

tongponx tli peAj^Ait. 

Kenmare, Co. Kerry: An tlwoin 
Co. CiA|Af»Ai"6e. 79 [KEN-KIL] Kenny, Mullingar : CAonAC, 

tntaiteAnn CeAfifi nA tTlfóe 

[Sol] 
Kerrykeel (Carrowkeel), Letter- 

kenny : Am óeAtjtArhA ÓaoI, 

teinji CeAnAinn. 
Kesh, Co. Fermanagh: An Óeif, 

Co. t eA V fnon&é. 
Keshcarrigan, Carrick-on-Shan- 

non : Ceif CAifiji;5Ín, Cajia 

TOfiomA ttúipc. 
Kevin's Port or Camden St., 

Dublin : pojic OAOim$in, 

t)Aile áía CliAt. 
Kilanerin, Inch, Co. Wexford : 

C01II An lAfiAinn, 1nr*e mo- 

cotmój, Co. Íoca sCAfirriAin. 
Kilbaha, Kilkee, Co. Clare: Cill 

X)e&iAC (gen. case Cille t)eAt- 

Alje),Cltt ÓA01, Co. All ÓlÁlft. 

K lbane, Limerick: Cill £)Án, 
LuimneAc. [Sol.] 

Kilbarry, Cork : Cill tJAfijiA, 
Cojicaij. 

Kilbeggan, Castletown Geogh- 
egah, Co. Westmeath : Cill 
t)eA3Ám, t)Aile CAifleÁm fhi^ 
eoÓAjÁm, Co. riA hlAfiniiT>e. 

Kilbehenny, Mitchelstown, Co. 
Cork : Coill £)eitne, t)Aile 
An rhifuéAtAis, Co. Óo^CAije. 

Kilberry, . Athy : Cill beAfiA, 
t)Aile Áca hi. 

Kilbrackan, Belturbet : Cill 
£)fieACÁin, t)éAÍ €Ai^beijiu. 

Kilbricken, Mountrath [i.e., rail- 
way station for Mountrath 
and Castletown] : Cill bjiAic- 
jn, móm Uáúa [.i., frA"o nA cjtAeneAÓ 1 scoihAift mónA 
UÁtA -j tí)Aile An ÚAirleÁm]. 

Kilbride, Tullow, Co. Carlow ; 
Cill t)|ii3-oe, CuIac Ó bpéi-ó- 
tim, Co. ÓeatAfitAC. 

Kilbride, Wicklow : Citt ^^15- 
•oe, Cill TtlAnncAin. 

Kilbrin, Kanturk, Co. Cork : 
Cill bfom, CeAnn Cuijtc, Co. 
Óo-pcAije. 

Kilbrittain, Co. Cork : Cill 
£)jiiouÁin, Co. ÓojicAi^e. 

Kilcar, Co. Donegal : Cill Óaji- 
tAij (pron. Cill ÓAfitA) nó 
t)Aite An T)]ioiciX) # Co. Tjuin 
nA n^All. 

Kilcarn, Navan, Co. Meath : 
Cill ÓAi|ini$ (" Cille ÓAjtn)", 
-An Uaitti, Co. nA tTh-úe. 

Kilcavan Cross, Geashill, King's 
Co. : Cfior Óille ÓAOíhÁm, 
^éipll, Co. An fti'05. 

Kilchreest, Loughrea, Co. Gal- 
way : Cill O^n'orc, t)Aile 
tocA TtiAC, Co. nA 5Aillirhe. 

Kilclare, Carrick-on-Shannon : 
Cill An ÓlÁiji, Cajia T)nomA 

núi-pc. [Sol.] 

Kilclief, Downpatrick : Cill 
Óleite, *Oún pÁ-o-pAij. 

Kilcock, Co. Kildare : Cill Óoc 
(recte Cill Coca, earlier Cill 
Coice, Cill CuAice), Co. C1IU 
TJAfiA. 

Kilcogy, Granard, Co. Long- 
ford: Cill CÓ131X), SfiAnAjiA-o, 
Co. An ton5pui| i x. [Sol.] 

Kilcolgan, Co. Galway : CiVI 
Óol5Ám, Co. nA ^Aillirhe. [KILKIL] 80 Kilcolman, Ardagh, Co. Lime- 
rick : Citt ÓolrnÁm, ^ftt)- 

acat), Co. l/uimnig. 
Kilcommon, Thurles : Citl 

ComÁm, *OúfilAr éite. 
Kilconly, Tuam : Citl Connie, 

CiiAirn *ÓÁ g-UAlAnn. 
Kilconnell, Ballinasloe : Citt 

ConAitt, t>ÓAt Ái& tIA SttlAJ. 
Kilcoo, Newry : Citt Óot>ua, 

1v>t)A]i Ómn CjiÁJA. 
Kilcoole, Greystones : Citt 

Óúile "Oi^itia, Ctoc LlAC. 
Kilcormac or Frankford, Tulla- 

more : Citl ÓojimAic, C-uIac 

fhójt. 
Kilcormac Railway Station : 

Sua-o Óilte ÓOfimúic. 
Kilcornan, Limerick : Cilt 

ÓojmÁin, UamineAC. 
Kilcorney, Banteer, Co. Cork : 

Cilt Ójtóme, toÁmrí-ji, Co. 

óojiCAije. 
Kilcotty, Enniscorthy : Citt 

Óoice, Imp CójtÚAi-ó. [Sol.] 
Kilcrohane, Bantry: Cilt Ójiuac- 

Ám, t>eAnnu|tAi3e. [Sol.] 
Kilcronaghan, Belfast : Citt 

ÓfitntneACÁm, t)éAl peifirre. 
Kilcullen, Newbridge, Co. Kil- 

dare: Citl Óuitmn An T)jioic- 

1*0, An T)^oiceAX) íIua, Co. 

61 tie *Oajia. 
Kilcummin, Killarney : Cilt 

Óorniín An cStéibe, Cili 

Áijtne. 
Kilcurley, Dundaik : Citl Óorii- 

Aijtte, S|tÁi-obAite "Óúin 

*OeAt3An. Kilcurry, Dundaik : Cilt An 

ÓuftfiAij, S|tÁi-obAiie "Óúin 

*OeAÍ5An. 
Kldalkey, Athboy, Co. Meath : 

Citt *OeAt5A, t)Aile ÁÚA 

t>uni>e, Co. nA tTh-óe. 
KildangAn, Monasterevan, Co. 

Kildare: Cilt *OAin5in, tTUin- 

ifUi|A Cimm, Co. Óitle 

"Oajia. 
Kildare : Citt *Oajia. 
Kildavin, Ferns ; Citt T)AniAm, 

"peAfinA. [Sol.] 
Kildimo, Limerick: Citt *OiomA, 

ttjimneAc. [Sol.] 
Kildinan, Fermoy : Citt *Oaij- 

nin, tTlAiniruifi peAji tn-uige. 
Kildorough (Kildorragh), Bally- 

jamesduff, Co. Cavan : Coitl 

X)0|ica, t)Aile SéAmAif *Ovnb, 

Co. An ÓAbÁm. [Sol.] 
Kildorrery, Co. Cork : Citt 

T)Aifibfie, Co óojtCAiJe. 
Kildress, Cookstown : Citt 

"OjieAf, Cojia Cfiice. 
Kildysart, Ennis : Citt 'Oififc, 

1mr CtiiAnA tlArrif a"oa. 
Kilfenora, Co. Clare : Citt 

ponn^bjiAC, Co. An CtÁiji. 
Kilfinane, Kilmallock : Citt 

p'onÁm, Citt rnpce-dttps. 
Kilfinny, Adare, Co. Limerick : 

Citt "pmgm, At *Oajia, Co. 

tu im 1115. 
Kilflynn, Lixnaw, Co Kerry : 

Citt "ptomn,LeAC SnÁthA, Co. 

ÓiAjif.Ai-óe. 
Kilfree, Ballymote: CQitt JTjiaoic, 

bAite An trior*. [Sol.] 81 KH-KIL] Kilfullert, Lurgan : CiU JTtit- 

-AjiUAij, -An ttj|i34in. [Sol.] 
Kilgarvan, Co. Kerry : Cilt 

§AnbÁm, Co. ÓiAfijiAi-óe. 
Kilglass, Ballina : Cilt S^Af, 

bé^t Át& An -peA-ÓA. 
Kilglass, Longford : Citl JtAf, 

tonsponx Uí feAjisAtl. 
Kilgobnet, Beaufort, Co. Kerry \ 

Citl JobnAUAn, lior An pucA, 

Co. ótAfifLáróe. 
Kilgowan, Colbinstown, Co. 

Wicklow: CitlgobAnn,t)Aite 

Coilpin, Co. Óille TTlAnn- 

uÁm. 
Kilkea, Mageney, Co. Kildare : 

Cilt ÓACA15, ÍTIA5 ^Ainnie, 

Co. óitte *Oa|ia. 
Kilkee, Co. Clare : Cilt Óaoix)©, 

Co. An ÓIÁiji. 
Kilkeel, Co. Down : Cilt ÓaoI, 

Co. An TJúm (Pron. Citle 

ÓAOl in Omeath). 
Kilkelly, Ballyhaunis : Cilt 

ÓeAttAi3, t)éAt áía hAn-i- 

nAif. 
Kilkelly or Bailieborough, Co. 

Cavan: Cilt ÓaíIaij (colloq. 

Citle ÓAltAij), Co. An ÓAb- 

Ám. 
Kilkenny: Cilt ÓAinmJ. 
Kilkerrin (Kilkieran), Co. Gal- 
way : Cilt ÓiAjtÁin, Co. nA 

^Aitlinie. 
Kilkerrin (Kilkieran), Carna, Co. 

Galway. Cilt Ói^ftÁm, CÁjtnA, 

Co. nA 5Aittime. 
Kilkishen, Sixmilebridge, Co. 

Clare : Citl Óifín, TJ-poiceA-o AoAnn Hi óeAjinAts, Co. An 

CtÁin*. [Sol.] 
Kill, Cootehill, Co. Cavan: Cilt, 

xSn ttlumcilte, Co. An Óao- 

Ám. [Sol.] 
Kill, Kilmacthomas, Co. Water- Mi CiU C- r 

ford: Citl, Citl rhic ComÁir- i^yi^^ 

in, Co. pOftctÁifi5e. 
Kill, StrafFan Stn., Co. Kildare : 

Cilt nÁir nó Citl, CtuAmíní, 

Co. Óitle "OAfiA. 
Killadangan, Westport : Coitt 

An *OAinsm, Caúaiji nA TTlAfic. 
Killadeas, Ballinamallard, Co. 

Fermanagh : TJfiuim t)Án, 

t)éAl Át& nA mAjicLdC, Co. 

f eAp monAC. 
Killadoon, Westport : Cilt An 

TJuin, CAtAiji nA mAjiu. [Sol.] 
Killagan, Belfast : Citl Iasaiii, 

t)éAt "peijirce. [Sol.] 
Killala, Co. Mayo : Cilt xMai"6, 

Co. rhtii3eó. 
Killaloe, Co. Clare: Citl -OÁltaA, 

Co. An ÓlÁiji. 
Killaloo, Deny : Citl TJÁttJA, 

TJoi-pe Óotuim óilte. 
Killane, Ballymoney: Cilt eom, 

t)Aite íTluine. 
Killanne, Enniscorthy : Citl 

Ame, 1nif CófitAi-ó. 
Killargue, Dromahair, Co. Lei- 
trim : Citl "peAfijA, Tjjiuim 

"ÓÁ eitiAji, Co. tiAt"o^uim. 
Killarney : Citl >Áifine. 
Killashee, Longford : Cilt nA 

Sí-óe, Co. tonjpuijtu. 
Killasser, Swinford : Citl LAf- 

tuc, fcé^t Ái* nA muc. [KIL-KIL] 82 

Killateeaun, Tourmakeady, Co. 
Mayo : Coitt An cSí"óeÁin, 

cuAfi rhic éA-oAig, Co. rhtiij- 
eó. 
Killavally, Westport : Citt An 
"ÓeAtAlj, CAtAlfl tiA niA|tu. 

[Sol.] 
Killavil, Ballymote: Citt AbAitt, 

baite An rhócA. 
Killavullen (Killawillin), Mallow: 

Citt An tfluitinn, tTlAttA. 
Killea, Derry: Citt Liaú, *Ooifte 

Óotunn Citte. 
Killea, Templemore : Citt tiAC, 

-An CeAmpAtt mófi. [Sol.] 
Killeagh, Cork: Citt 1aic (pron. 

Citte), C0JICA15. 
Killealy, Muckamore, Co. An- 
trim : Citt "fAi-ote, tTlA^ 

ComAi-ji, Co. -Aonr-fiuim. [Sol.] 
Killeavy, Newry : Citt Stéibe, 

1ubAji Óinn CjiÁJA. 
Killedmond, Borris, Co. Carlow: 

Citt éAmomn, buiji^eAr VIa 

n*OnónA, Co. CeAÚAntAC. 
Killeen, Nenagh: Cittin, -AonAC 

UjiihuihAn. 
Killeenadeema, Loughrea: Citt- 

íní "OíorriA, t)Aite tocA TIiac. 
Killeenan, Cookstown : Citt 

fíonÁm, CoftA C|\ice. [Sol.] 
Killeeshil (Killeeshal), Dun- 

gannon : Citt íreAt, T)ún 

JeAnAmn. [Sol.] 
Killegar, Killeshandra, Co. 

Cavan : Citte ^e&ppA, Citt 

nA SeAnjiÁtA, Co. An ÓAbÁm. 

[Sol] 
Killeigh, Tullamore : Ci It -Acait> T)tiomA pvoA nó Citt -AÓAfó 

Smcitt, -An CutAC fhoji. 
Killen, Strabane, Co. Tyrone : 

Cittin, -An SftAt t)Án, Co. 

Cíjie eo^Ain. 
Killena (Killenagh), Gorey : Citt 

Ci"óneAC, ^UAifie. 
Killenaule, Co. Tipperary : Citt 

tlÁite, Co. CiobjiA-o -ÁfiAnn. 
Killerrig Cross, Tullow, Co. 

Carlow : Citt £eAfi$An (Citt 

■feA|i3A), CutAC Ó bpéi-ótim, 

Co. óeAÚAntAc. 
Killeshandra, Co. Cavan : Citt 

nA SeAnfiÁÚA, Co. Ati j 

ÓAbÁm. 
Killeshin, Carlow : Citt dreAn 

(Citt threAn, £teAnn Uir- 

eAn), CeAÚAfitAC. 
Killeter, Castlederg, Co. Tyrone: 

Citt íoccAifi, CAirteÁn nA 

T)eifi3e, Co. Cífie eo^Ain. 
Killimer, Ennis : Citt íomAift, 

tnif CtuAnA UÁrhf a-oa. 
Killimor, Ballinasloe: Citt íom- 

A1J1, bÓAt -ÁÚA nA StUA§. 

Killinardrish, Cork : Citt An 
^frofitup, CojiCAiJ. 

Killinchy, Co. Down: Citt Inre, 
Co. An *Oúm. 

Killincoole or Readypenny, 
Castlebellingham, Co. Louth : 
Cittin An Óúite, t)Aite An 
JeAjitÁnAij, Co. tujbAi-ó. 

Killiney, Co. Dublin : Citt 1n- 
jeAn téinín, Co t)Aite Ái& 

CtlAC. 

Killinick, Wexford: Citt finn 
eo5, toe 3CA|tmAin. 83 [KIL-KIL3 Killinkere, Virginia, Co. Cavan: 

Cittin CiAfi, Aca-o Lift, Co. An 

ÓAbÁm. [Sol.] 
Killoe, Longford : Citt eó, ton^- 

pojic tlí peAf^Ait. 
Killorglin, Co. Kerr}' : Citt 

OfijtAm, Co. OiAjtjiAi-ce. 
Killoscully, Co. Tipperary: Citt 

Ó ScotAi-oe, Co. Ciob}tAT> 

ÁfiAnn. 
Killough, Downpatrick : Citt 

toCA, T)ún pÁTD^AI^. 

Killour, Neale, Co. Mayo : Citt 

tobAji, CAi-pteÁn ha h elite, 

Co. tflui^eó. [Sol.] 
Killowen, Co. Down: Citt eoj- 

Am, Co. An *Oúin. 
Killucan : Citt LúcÁm. 
Killurin, Tullamore: Citt lújtin, 

An Cut ac tflóft. 
Killurin, Wexford : Citt lupin, 

toe 5CA-jimAir>. 
Killybegs, Co. Donegal : TL\ 

Ce^ttA t)eA5A (tia CcaVIa), 

Co. "Óúm nA n^Att. 
Killycanannan or Middletown, 

Tynan, Co. Armagh : Coitti-ó 

ÓAnAnnÁm, Ci$neAtÁn, Co. 

ÁffOA tTlACA. 

Killyclug, Letterkenny : Citt An 

Ctui^, teici|t CeAnAinn. 
Killycolpy, Stewartstown, Co. 

Tyrone : Coittix) CotpÚAije. 
Killygordon, Co. Donegal : Coitt 

ha 5Cui|U"oin, - *Co. *Óúin iia 

n^Att. 
Killykergan, Coleraine : Coittio 

CAi-jiji^in, Ctht TlAitne. [Sol.] 
Killylea, Co. Armagh : Coitti-e tlAC, CO. ÁffOA TTlACA^ 

[Sol.] 
Killyleagh, Crossgar, Co. Down: 

Coitti-ó LiAt, An ÓftOf Je^ji-fi, 

Co. An *Oum. [Sol.] 
Killyman, Moy: Coitt iia mt)An, 

An IIU3. [Sol.] 
Kilmacanogue, Bray : Citt tTlo- 

conó^, t)ní CuAÍAtiii. 
Kilmacow, Waterford; Citt mo- 

cua, pojictÁifije. 
Kilmacrennan, Letterkenny : 

Citt TTk\c neAtiÁm, teicifi 

CeAnAinn. 
Kilmacsimon Quay, Bandon : 

Céix> Óitte fhic Síomoinn, 

*0-poiceAX) nA t)Annt)An. 
Kilmacthomas, Co. Waterford : 

Citt fhic ComÁifín,Co. pojic- 

tAi^e. 
Kilmactrannv, Carrick-on-Shan- 

non : Citt fhic CjieAnA, Cajia 

*0|iomA ttúifc. 
Kilmaine, Holly mount, Co. 

Mayo : Citt tfleA-óóin, TTlAOt- 

•oa, Co. tflui^eo. 
Kilmainham, Dublin : Citt tflAij- 

neAnn, t)Aite Áca CtiAÚ. 
Kilmainham Wood, Kingscourt, 

Co. Cavan : Coitt Citte 

TTlAi^ne^nn, Om ÓAbjiAC, Co. 

An C^bÁm. 
Kilrnaley, Ennis : Citt nVitte, 

Ir.lf CttJAtlA ilAtilfA-OA. 

Kilmallock : Citt TTIoceAttó^. 

Kilmanagh, Callan, Co. Kil- 
kenny : Citt nA ITlAtiAC, CAt- 
Ainti, Co. Óitte Óoinnij. 

Kilmanahan. Co. Waterford : [KIL-KIL] 84 Citt ITUmcin, Co. poyz- 

Kilrnead, Athy : Citt rhi-oe, 

bAite Át& M. 
Kilmeaden, Waterford : Citt 

tYliAT>Ám, pofiutÁijtse. 
Kilmeague, Naas : Citt ITUox)- 

05, r\Áv ÍAi^eAn. 
Kilmeady, Ballingarry, Co. 

Limerick : Citt ttli*oe, bAite 

An g^-pji-ÓA, Co. ttJimm^. 
Kilmeen, Loughrea: CittrnbiAn, 

t)Alte toÓA ttlAÓ. 

Kilmena (Kilmeena), Westport : 
Citt rhítie, Caúai-[i nA triAfir;. 
[Sol.] 

Kilmessan, Co. Meath : Citt 
fheAfÁin, Co. tiA mi-óe. 

Kilmichael, Cork: CiU tfliéít, 

COftCAIj. 

Kilmihil, Ennis : Citt fhicit, 

1nif CtvjAnA UÁmpA'OA. 
Kilmoganny, Kilkenny : Citt 

ttloceAnnA, Citt óoinnij. 
Kilmore, Co. Antrim: Citt tílójt, 

Co. Aoticjitiim. 
Kilmore, Armagh : Citt tflóji 11a 

tliAttÁm, Áf\X> tTlACA. 
Kilmore, Crossgar, Co. Down : 

Citt fhófi móftÁm, An 

CfiOf tjeAjvfi, Co. An 

X)«in. 
Kilmore, Drumsna, Co. Leitrim : 

Citt rhóft rhuige gtAir-e, 

"Ofvuim SnÁtriA, Co. Liac- 

■ofttnm. 
Kiimor», Kilcock, Co. Kildare : 

citt rhótv cat coca, co. 

Citte *OAttA, Kilmore, Limerick : Citt íílóji, 

ttnmneAC. 
Kilmore, Wexford : Citt rhófi, 

toe jCajwiaiii. 
Kilmore Quay, Wexford : po+iz: 

Citte mobile, toe sCAfimAin. 
Kilmorna, Co. Kerry : Citt 

tflófinA, Co. CiAfiftAi'óe. 
Kilmorony, Athy : Citt tfUoit- 

fiUAnA, bAite Át A hi. 
Kilmovee, Ballaghaderin, Co. 

Roscommon : Citt ffloibí, 

beAtAc An T)oi]iin, Co. tlof- 

comÁm. 
Kilmuckridge, Gorey : Citt 

rhticftAife, 5«Aiite. 
Kilmurry, Sixmilebridge, Co. 

Clare: Citt rhutjie, X)|ioiceATi 

At)Ann Uí ÓeA|mAi5, Co. An 

ÓtAift. 
Kilmurry McMahon, Ennis: Citt 

ifltnfte lfhc ttiAcJATr.nA, Inir 

CtuAnA ttÁrnjM-oA. 
Kilnaboy, Co. Clare : Citt 1n- 

jme bAOit, Co. An CtÁiji. 
Kilnagross, Carrick-on-Shannon: 

Citt nA 5C|ior*, Cajia "OfioniA 

ílúirc. 
Kilnaleck, Ballyjamesduff, Co. 

Cavan : Citt n<\ teAC, b<\ite 

áéAmuif T)uid, Co. An ÓADÁin. 
Kilnamona, Ennis : Citt nA 

mónA, 1nif tAOi£. 
Kilnstmucky or St. Ann'* Hill, 

Co. Cork : Coitt ha tTluice, 

Co. óojicAige. 
Kilpedder, Greystones : Citt 

peA"OAiji, An Ctoó tiAÍ. 
Kilraine, Glenties, Co. Doaegal : 85 HOI-KIN] Citt tliA"ÓAm, Ha ^leAnncA, 

Co. "6ttiti iia ngA It. 
Kilrane, Wexford : Citt niAT>- 

Ain, toe jC-Ajim^in. 
Kilranelagh, Baltinglass, Co. 

Wicklow : Citt nÁ^nxNttóC, 

TTlAinifcifi An beAtAig, Co. 

Óilte tTlAnnuÁin. 
Kilraughts, Ballymoney : Citl 

HeAcrjtifAi bAile fTluine. 

[Sol.] " 
Kilrea, Co. Derry : Citt Réi"óe, 

Co. "Óoifie. 
Kilrickle (Kilreekill), Loughrea : 

Citl tticitl, baite toÓA 

ttiAC. 
Kilronan, Gal way: Citt ttónÁin, 

^Alllim. 

Kilroosky, Roscommon : Citt 
RúfCAige, Uof ComÁin. 

Kilross, Tipperary : Citt ttof, 
Ciobfi<M-o Á^tAtin. 

Kilrossanty, Kilmacthomas, Co. 
Waterford : Citt TCofAncAii;, 
Citt rhic fcofnÁifífi, Co. pojiT;- 
tÁijrj;e. 

Kilrush : Citt tttiif. 

Kilsallagh, Ballymoe, Co. Gal- 
way : Co* 1 1 SaiIcac, béAt 
Ái& mój-A. Co. tu\ gAittime. 
[So!.] 

Kilsallagh, Westport : Coilt 
SAlteAC, CACA1J1 n,\ nfldftC. 

[Sol.] 
Kilsallaghan, Dublin : CoiLt 

cSAiteACAm,bAile J\ca Ctu\t. 
Kilshanny, Ennistymon, Co. 

Clare : Citt SeAtiAij, 1nif 

*OíomÁin, Co. An ótáif». Kilsheelan, Clonmel : Citt 
cSíottÁm, CluAin ttleAtA. 

Kilskeery, Ballinamallard, Co. 
Fermanagh : Citt Scíf.e, beAt 
Si a ua mAftctAÓ, Co. £e4|i 
tnotiAC. 

Kilskyre (Kilskeer), Kells : Citt 
Scí|<e, Ce-anAnmif nA rtlróe. 

Kiltealy, Ennisoorthy : Citt 
cSíle. 1nif CÓHÚM-ó. [Sol.] 

Kilteely, Pallasgreen, Co. Lime- 
rick : Citt cSite, p 
^fiéine, Co. tuimmj. [Sol.] 

Kiltegan, Baltinglass, Co. Wick- 
low : Citt £454111, tYlAinifcifi 
An beAlAit;, Co. 6Ue triAnn- 
cÁm. 

Kilternan Kiltiernan), Dublin: 
Citt CijeAfinÁin, bAite At*. 
Cti 

Kiltimagh, Co. Mayo : Coiltce 

Co. rhuijeó. 

Kiltoom, Athlone : Citt CuArr.A, 
bé^l Át& tuAin. 

Kiltormer, Ballinasloe : Citt 
Cojimóifi, béAÍ ÁtA n^ StuAJ. 

Kiltullagh, Athenry: Cill Cut 
boile At a .^n tlíoj. 

Kiltyclogher, Co. Leitrim : Co: li- 
ce ClocAiji, CO. llAÚ-O]". 

Kihvaughter, Lame : Cill \1ac- 

C41J1, ÍACA^ 

Kilworth, Co. Cork : Citt 61^*0, 
Co. óojtcAije. 

Kinaff, Swinford : Cinn ijAirh, 
bé-At A±A i\a niuc. [Sol.] 

Kinallen, Ballynahinch, Co. 
Down : Cionn ÁlAinn, bAite 
nó hlfife, Co. An "Oum. ÍKIN-KHO] m Kinawley, Belturbet: CiltttÁile, 

bé-dt, UAifibeinx. 
Kincasslagh, Strabane : CeAnn 

CAftAi^, An SfiAÍ bÁn. 
Kincun, Killala, Co. Mayo : 

CeAnn Con, Citt AÍAi"ó, Co. 

tfltngeó. 
Kindrum, Letterkenny : CeAnn 

T>fiomA, teiciji CeAnAmn. 
Kingarrow, Strabane : CeAnn 

gAnb, An Sjiau t)Án. 
Kingscourt, Co. Cavan : An ÓAb- 

jiac, Co. An ÓAbÁm 
Kingsland, Co.. Roscommon : 

Cífi nA ^Cinj, Co. Uorcom- 

Ám. 
Kingstown : *Onn tAO^Aijie. 
King St., Cork: bóÚAft An ÓuAin, 

COjICAlg. 

King St. or O'Connell St., Water- 

ford : S}1Á1T> Hi ConAilt, pofir- 

tÁiji^e. 
Ki ngwilliamstown, Rathmore, 

Co. Kerry : bAile tlioj LiAtn 

nó poo At Hi Caoitti, An TtÁt 

TÍIóft, Co. CiA|i|iAi-óe. 
Kinlough, Co. Leitrim : CeAnn 

bocA, Co. tiAt-ojunm. 
Kinnegad, Killucan : Cionn nA 

r^At), Citt búcÁm. 
Kinnitty, Birr : CeAnn 611:15, 

t)lO|tftA. 

Kinsale : Cionn cSÁite (more 

rarely CeAnn SÁiie). 
Kinsalebeg, Youghal : Cionn 

rSÁile be^5. CocAitt. 
Kinsaley, Malahide, Co. Dublin : 

CeAnn SÁite, íTlultAC foe, 

Co. t)Aite Át& CtiAt. Kinturk or Castlepollard, Co. 
Westmeath : Cionn Cojtc nó 
bAite nA 5C]iop nó CAirteÁn 
$oUlÁ]ro, Co. nA hlAftrrn'oe. 

Kinvara, Co. Galway : Cmn 
tflAjtA, Co. nA £AitLinie. 

Kircubbin, Co. Down: C1VI Cob- 
Am, Co. An *Oviin. 

Kiskeam, Banteer, Co. Cork : 
Coifcéim nA CAittije, bÁm- 
cífi, Co. Co-pcAi^e. 

Knappagh, Westport : CnApAC, 
CAÚAifl nA ttt AJ1U. 

Knock, Ballyhaunis : An Cnoc, 
béAt Áis bAmnAir. 

Knock, Co. Down: Cnoc Óotuim 
6itie, Co. An T>úin. 

Knock, Ennis : An Cnoc, 1nir 

Cl/UAHA HÁnipA'OA. 

Knock, Roscrea : An Cnoc, ílor 

Cjié. 
Knockaderry, Newcastle West, 

Co. Limerick: Cnoc An T)oi|ie. 

An CAifteÁn HtiA, Co. l/uim- 

1115. 
Knockaholet, Belfast : Cnoc An 

C.?Aille, béAt peijifce. [Sol.] 
Knockainy, Kilmallock : Cnoc 

Aine nó Áme CIiac, Citt ITIo- 

ceAttój. 
Knockalongh, Ennis : Cnoc An 

Ioca, 1mr CttiAnA UÁth- 

f?A*OÓ. 

Knockanevin, Kilmallock: Cnoc- 
Án Aoibmn, Citt ItloceAttó^. 

Knockanillaun, Ballina : Cnoc 
An OiteÁin, beAb Áúa av\ 

PeAT3A. 

Knockanore, Tallow, Co. Water- 87 [KNO-KYR] ford : Cnoc An óifi, UutAc An 

lA|tAinn, Co. po-pxtAi-pse. 
Knockanure or Furnace, West- 
port: Cnoc An InbAiji, Caúai'h 

nA tTlAnr. 
Knockaraven, Belturbet : Cnoc 

An rtiAbÁm, be^t CAi|ibeijir. 
Knockatallon, Monaghan : Cnoc 

An uSAÍAmn, ITIvnneACÁn. 
Knockatemple or Freemount, 

Charleville : Cnoc An CeAtn- 

pAitt, UÁc tuijic. 
Knockbrack, Letterkenny : An 

Cnoc bfieAC, teinfi CeAnAinn. 
Knockbrett (Knockbrit), Clon- 

mel : Cnoc topiou, CtuAin 

trie At a. 
Knockbridge, Dundalk : t)Aite 

An Óntnc, SfiAfobAite "Cum 

"OeAt^An. 
Knockcloghrim, Co. Deny : 

Cnoc Cloé-ófiomA, Co. "Óoifte. 
Knockcroghery, Co. Roscommon: 

Cnoc An ónocAijie, Co. Uof- 

comAm. 
Knockdrin, Mullingar : Cnoc 

TDfioijm, trivnleAnn CeA-pji nA 

rrn-óe. [Sol.] 
Knockenargan(Knockanarrigan), 

Grangecon, Co. Wicklow : 

Cnoc nA n^jijAin, ^pÁmreAC 

fhic CAÚAir, Co. Óitte ITlAnn- 

cÁm. [Sol.] 
Knockletteragh,JStrabane: Cnoc 

teiufieAc, An S^At t)Ári 
Knocklofty, Clonmel : Cnoc 

tocuA, CttJAm ITleAtA. 
Knocklong, Co. Limerick : Cnoc 

ttnnge, Co. tmmniij. Knockmore, Ballina : An Cnoc 

tnóji, béAt Áca An peA-OA. 
Knockmoyle, Omagh : An Cnoc 

TilAot, An O5TÍ1A5. 
Knocknacarry, Co. Antrim : 

Cnoc nA CAinúe, Co. Aon- 

Cfinim. 
Knocknagoshel, Abbeyfeale. Co. 

Limerick: Cnoc nA sCAireAt, 

mAimrtift nA £éite, Co. 

Lmmnij. 
Knocknagree, Rathmore, Co. 

Kerry: Cnoc nA ^t 101 ^» ^ 11 

tlÁú fhójt, Co. ÓiAfijiAi'óe. 
Knocknahur, Sligo : Cnoc nA 

htlfifiA, Sti^eAC. 
Knocknamuckley, Portadown : 

Cnoc nA tnuctAije, popz An 

TJúnÁm. 
Knockraha, Glanmire, Co. Cork: 

Cnoc neAÚA, ^teAnn triAJAifi, 

Co. OonxAije. 
Knockrath, Rathdrum : Cnoc 

XIÁía, UÁú *0|iomA. 
Knocktopher, Thomastown, Co. 

Kilkenny : Cnoc An CócAifi, 

t)Aite rhic Ann-oÁin, Co. Óitte 

Commj. 
Knockvicar, Boyle : Cnoc An 

t)iocÁine, mAinirciji nA 

bintte. 
Kyle, Wexford : An Óoitt, too 

^CAfimAin. 
Kylemore, Co. Galway : Coitt 

tflón, Co. nA 5Aittiirie. 
Kyrhinnan or Castlehill, Cross- 

molina, Co. Mayo: CAOfttAnn- 

Án, Cfior Uí íTiAOitfíonA, Co. 

rhtnjeó. [LAB-LATH 88 Labasheeda, Ennis : teAbA 

SÍCOA, Inif CtttAnA UÁTTI- 

£a-oa. 
Lack, Kesh, Co. Fermanagh : 

LeAC, An óeif, Co. £eAf 

ffionAC. 
Lackamore, Newport, Co. Tip- 

perary : teACA tttójiA, Cut AC 

ÓeAfcA, Co. CiobfAT) Á\\&rm. 
Lacken, Dublin : teACAin, t>Aite 

At A CllAt. 

Lacken duff, Clonakilty, Co. 

Cork: LeACAiu T)ub, CtAnuA 

ÓAOitue, Co. ÓoficAi^e. 
Lacken, Longford : LeACAin, 

LonjpOjiT; Ui feAfiJAit. 
Ladysbridge, Castlemartyr, Co. 

Cork. TjjioiceA-o «a ScuAb, 

t)Aite nA rr.AftcjtA, Co. 

óojtcAi^e. 
Laghey, Co. Donegal: L&tAC 

(/.), Co. "Óúm nA ngAtt, 
Laghtmorris, Castlederg, Co. 

Tyrone : teACc ttltnjtseAf A, 

CAifteÁii n a "Oeijije, Co. 

Úíjte eo^Ain. [Sol.] 
Lahardane, Crossmolina, Co. 

Mayo : LeAtAjroÁn, Cfior til 

itlAOitf ionA, Co. fhui^eó. 
Lahinch, Co. Clare: teACc Ui 

óoncubAifi (teAéc), Co. An 

ótÁift. 
Lambeg, Lisburn: tAnn t^eAj nó 

CuIac nA SAjAjtc, Lior nA 

SCeAfiftbAC. 
Lanesborough or Ballyleague, 

Longford : tHÍAÍ Át a tiA3 nó 

At tiAj pnn, ton^poftc Ui 

feA|t5Ait. Laracor, Trim, Co. Meath . 

tÁitjieAÓ Co|tA"ó, bAile Ái& 

Cfiuim, Co. nA ttti-oe. 
Laragh, Castleblayney: LÁt-|iAC, 

CAirleÁn triAtJAijinAÓ. 
Larganreagh, Letterkermy : 

teAji^Án UiAbAC, Leiuift 

CeAnAinn. 
Larass or Strandhill, Sligo: t<\\\ 

eAfA, StljeAÓ. 

Largydonnell, Co. Leitrim : 
teAHJAix) T)orrmAitl, Co. 
LiAt-ofttnm. [Sol.] 

Larne : tACAftnA nó InbeAfi An 

VAUA|tnA. 

Larne Harbour: too OUajiua 

nó InbeAfi Senún*. 
Latnamard, Newbliss, Co. Mon- 

aghan : teAcc nA tnt)Ájro, 

tiof TjAftAC, Co. fhtnneAcAm. 
Latteragh, Templemore : teAu- 

jtAÓA O-ójtÁm, -An CeAmpAtt 

mó|t. 
Lattin, Tipperary : tAinon, 

CiobjiAit) ÁftAnn. 
Latton, Ballybay, Co. Mon- 

aghan : teAccÁn , t)éAl áía 

t)eite, Co. iÍluineACÁm. 
Lauragh, Kenmare, Co. Kerry : 

tÁcjiAC, An neioin, Co. 

ÓiAji^Ai-óe. 
Laurelvale, Tanderagee, Co. 

Armagh: CAirmA.ctteAttuAine, 

Cóm-jie-jAOit, Co. Aye a 

rriACA. 
Laurence Gate, Drogheda : 

geACA ÍAbfiÁir, *OíioiceA-o 

áía. 
Laurencetown, Gilford, Co. 89 [LAV-LET] Down : Cnoe nA n£;AbAji, fU 

LocÁm, Co. An *Otnn. 
Lavagh, Ballymote: Láttiac, 

t>Aile An tflóuA. [Sol.] 
Lawderdale, Carrick-on-Shan- 

non : Tjfiuim ttAitne, Cajia 

T)|iomA Uúirc. 
Lawrencetown, Ballinasloe : 

t)Aite móft Sit AnmcATJA, 

t)éAÍ áúa nA SttlAJ. 
Laytown, Drogheda : pojvc nA 

hlnre, X>ttoiceA-o áúa. 
Leap, Co. Cork : Lérni Hi 

"ÓonnAbÁm (CeAnn 1T1a|u\), 

but colloq. An Léim, Co. 

ÓonxAije. 
Lecamy, Derry: teAC Amuij, 

*Ooijie óoUnm Óilte. [Sol.] 
Lecarrow, Knockcroghery, Co. 

Roscommon ■ Leit-ceAtfiATnA, 

Cnoc An Ó|tocAi|te, Co. Ror- 

comÁm. 
Leckanarainey, Manorhamilton, 

Co. Leitrim : LeACAin nA 

TlAitniJe. An Ctiu\inin, Co. 

ViAt-on«im. 
Leckaun, Sligo : teACÁn, SU5- 

ca6. 
Leenane, Co. Galway : LíonÁn 

Ómn tflAnA Co. nA 5Aitlirhe. 
Legacorry or Richhill, Armagh: 

ÍA5 An óoifte nó 1,05 An 

Óoijie, Áyo ITIaca. 
Legakelly (Leggy kelly), Bel- 

turbet: U5 tlí óeAltAij, 

t)éA*L CAinbeinx. 
Leggamaddy, Downpatrick: Ia$ 

AX) 1Í1A-OA1X), *OÚn pÁ-OjlAI^. 

[Sol.] Leggs, Co. Fermanagh : íaij, 

Co. £eAft monAC. 
Leglands (Legland), Newtown- 

stewart, Co. Tyrone : teit- 

^teAnn, t>*.\ite fluA, Co. Cijte 

eoJAin. 
Leighlin, Bagenalstown : leit- 

jlmn nó SsAn-teitjlinn, 

triyme beA^. 
Leighlinbridge, Bagenalstov.n : 

teitjtmn An T>jioicit>, mume 

t)eA5. 
Leitrim, Carrick-on-Shannon : 

tiAt-o|t«im, CA-ftA TJfiomA 

tttnrc. 
Leitrim, Castlewellan, Co. 

Down : "LiAC-onuim, CAir- 

leÁn An rhuilmn, Co. An 

T)tiin. 
Leixlip, Co. Kildare : léim An 

bfiA-oAm, Co. Óitle T)A|i<\. 
Lemlara, Carrigtwohill, Co. 

Cork: Léim LÁjtA, CAftfiAix; 

CuaúaiI, Co. ConcAije. 
Lenaderg, Banbridge : LéAnA 

"ÓeAnj, X)|toiceA-o ha bannA. 
Lenamore, Rathowen, Co.West- 

meath : "LéAnA ttlóft, UÁc 

eoJAin, Co. nA hlA]in-ix>e. 
Leopardstown, Blackrock: bAile 

An *Iodai-|i, bAite TluA nA 

CfiÁ§A (An ÓA|t|iAi5 *Óu5). 
Letter, Co. Fermanagh : An 

teicift, Co. peA-fi tTlonAC. 
Letterbarrow (Letterbarra), 

Donegal : Leinjt t>Afi-p.A, *Oun 

n<\ ngAtt/. [Sol.] 
Letterbreen, Enniskillen: Leinji 

bjtAon, luif CeiuleAnn. [Sol.] [LET-LÍS] 90 

Letterfrack, Co. Galway : Leicift 

*Ft^ 1 5> Co. nA 5Ailtitrie. 
Letterkenny : Leicifi CeAnAmn 

(old form teiuiji CAnAnnÁm). 
Letter macaw ard, Strabane : 

teicifi rhic An £>Áijvo, An 

SfiAt t)Án. 
Lettermore, Galway : teiuifi 

tnóji, 5AittitTi. 
Lettermullen, Galway : teicifi 

tne-dlLÁin (teicifi tnioLtÁin), 

gAittith. 
Levally, Ballinasloe: teátbAite, 

béAt ÁÚA TIA StUAg. 

Lifford, Strabane: teicbeAjift, 

An SjiAt t)Án. 
Ligoniel (Legoniel), Belfast : 

La$ Ua tléitt, X)é&l peifif ce. 
Limavady : téim An lflA"OAi"ó. 
Limavady Junction or Broharris 

Bridge, Limavady: T>|ioiceAT> 

£)jiuaic peA|i$t3rA, téim An 

tflA-OAIT). 

Limerick : LtnmneAc. 

Limerick Junction or Sol- 
loghead, Co.Tipperary: bAite 
Cir-uín (gAbAt contcóiT>e), 
Co. CiobjiA*o ÁftAnn. 

Linsfort or Lislin, Derry : bop 
litine, X)ov(\e Col/mm Citte. 

Lisacui, Ballaghaderin, Co. 
Roscommon: tior An cult, 
beAÍAc An T)oi|tin, Co. Uor- 
comÁm. 

Lisbane, Co. Down: tior- t)Án, 
Co. An *Otnn. 

Lisbealad, Dunmanway, Co. 
Cork: Uor béAÍAm, *Oun 
111órinitJi$e, Co. Co|tCAi5;e. Lisbellaw, Co. Fermanagh: *liof 

béil Át&, Co. f?eAji tnonAC. 
Lisboduff, Cootebill, Co. Cavan : 

tior t)ó T>tnbe, An rhtmiciVle, 

Co. An ÓAbÁm. 
Lisburn: tior iu sCeAfiftbAC. 
Lisburn Road, Belfast : bócAjt 

teAfA tiA 5CeAji|tbAC, beAt 

■pei^fue. 
Liscannor, Lahinch, Co. Clare: 

bior Ce<\nnuifi, beAcu Ui Con- 

cuoaiji, Co. An ÓlÁifi. 
Liscarney, Westport : tior 

CeAjinAig, Caúai|i nA rn<vnx. 
Liscarroll, Buttevant : tior 

CeA-|ibAitl, Citt nA miattAC. 
Liscloon, Strabane: tior Cl/uAnA, 

An S|tAÚ t)Án. 
Liscolman, Dervock, Co. An- 
trim: Liof ColmÁm, T)eA|ibÓ5, 

Co. Aox)Z]\mm. 
Lisdeen, Co. Clare: tior *Oin, 

Co. An ÓtÁift. [Sol.] 
Lisdoort, Ballygawley, Co. 

Tyrone : biop Thjb-Aflr;, bAite 

Ui *ÓÁtAi5, Co. Úífie eoJAin. 

[Sol.] 
Lisdoonvarna, Co. Clare : tior 

*Oúm beAfinAi^, Co. An CtÁift. 
Lisduff, Virginia, Co. Cavan : 

tior "Oub, Aca-ó Ufi, Co. An 

ÓAbÁm. 
Lisgrey Cross Roads, Virginia, 

Co. Cavan : Cfior tir S^oi^e, 

Ac ax) Lift, Co. An ÓAbÁm. 
Lisheens, Templemore: Lifftii, 

An CeAmpAll tnóju 
Liskinfere, Gorey : tior Cinn 

■péiji, ^uAifie. 1 ms-iisi Lislap, Omagh : tiof tapA, 4n 

Lislea, Armagh : tiof tiAt, 

xS|fo TTIaca. 
Lislea, Belfast : Lior Liaú, t>éAl 

pei-prce. 
Lislea, Castleblayney : tior 

tlAÚ, CAIfleÁn tTÍAt^ATTinAC. 

Lislevane, Timok-acrue, Co. 

Cork : Lior le^.r.Áin, U13 

rttotAjA, Co ÓoncAiJe. 
Lislin or Linsfort, Derry : tiof 

tinne, *Ooi]ie Óoluim Citte. 
Lismacaffrey, Street, Co. West- 

meath : bor tthc JyAfltAro, 

-An uS-pÁi-o, Co. ha hlAfiirifoe. 
Lismore, Co. Waterford : Lior 

mó|t TTIoc-u-oa (ITIA5 SC1AÚ), 

ponxlÁin^e. 
Lisnacree, Co. Down : tior tia 

CfiAOOAije, Co. An *Oúin. 
Lisnadill, Armagh : tiof tiA 

■oCott, Á\\x> ttiaca. 
Lisnageer, Cootehill, Co. Cavan: 

Uof da jC^oji, ^n tflumcille, 

Co. An ÓADÓ.m. [Sol.] 
Lisnagry, Co. Limerick: tior 

TiA St 101 ^» Co. tuitnrnj. 
Lisnalong, Rockcorry, Co. Mon- 

aghan: bor nA lonj, t)iii^e.\- 

CAift, Co. tfluineACÁ*n. 
Lisnamuck,Maghera, Co.Dtrry: 

bor riA muc, niACAi|ie ttÁÚA 

t-uftAij, Co. "Oo^.e. 
L'snarick, Irvinestown, Co. 

Fermanagh : bor ha ttoc 

(bop riA TI03), riA CeAfinA, 

Co. -peAjt motiAC. [S 
Lisnaskea, Co. Fermanagh : bor tiA Sciac (bor nA SceAc): 

Co. peAjt moriAC. 
Lisnastrain, Lisburn : bor tia 

SfHAn, bor tia $CeAfifibAÓ. 

[Sol.] 
Lispole, Co. Kerry: bor poll, 

CO. ÓlA|1|tA1T)e. 

Lisrocden, Belfast: bor ttói-oín, 
béAÍ pei-jirre. 

Lisronagh, Clonmel : borttom- 
eAC, CtuAin rrie^lA. [Sol.] 

Lisryan, Co. Longford : bor 
TtiAin, Co. ^sn Lon^puinx. 

Liseacreasig (-cresig), Cork : 
bor An Ó-pAOfAiJ. Co-pcAij. 

Li-salway, Castlerea, Co. Ros- 
common : bor <\ilbe, ^kn 
CAifteÁn RiAb^c, Co. Ror- 
comÁm. [Sol. J 

Lissan, Cookstown : borÁn nó 
teAffÁn, CoftA Cníce. 

Lissarda (-ardagh), Cork: bor 

-c\H"OACA1T), COf1CA1$. 

Lissatava, HoLymount, Co 
Mayo: bor An cSAiriAfo 
ttiaoI/oa, Co. ttunjeo. [Sol.] 

Lisselton, Co. Kerry : bor eib 
tin nó bor dbilcin, Co 

ClAJtJtA1T>e. 

Lisserlough, Boyle : bor-A-p 
ioc, mAiniruifi n,\ ftúille. 

Lissinagroagh , Manorharmlton, 
Co. Lei trim : tifin nA5Cjuu\c, 
-An CtvjAinin, Co. 1iaú- 
■ojunm. 

LisGj, casey Liscasey), Ennis : 
bop Uí CAu^fAij, 1mrCliu\nA 

RÁnif AT) a. 

Listooder, Cr ssgar. Co. Down : [ttS-LOTJ] m tiof An cSt$"OAife, -An Ófior 

£eAtt|i, Co An *Ouin. 
Listowel : tior UuAtAit. 
Listullycurran, Dromore, Co. 

Down : tior CutAige Coji- 

fiÁn, T>tvuirn mófi, Co. An *Oum. 

[Sol.] 
Little Bridge, Moneymore, Co. 

Derry : *Otvuim fflAotAm, 

tHtime tnótt, Co. "Óoijie. 
Little Island, Cork : 1nr e UÁtA, 

CottCAij. 
Littleton, Thurles: bAite *ÓÁit, 

T)ú|itAf éite. 
Lixnaw, Co. Kerry: teAc SnÁrriA 

nó tiocfnÁriiA, Co. ÓiAftttAni>e. 
Loanends (Loanings), Temple- 

patrick, Co. Antrim : bAite 

ttoibín, CeAmpAtt pÁ-ottAis, 

Co. Aonctunm. 
Lobinstown, Slane, Co. Meath : 

t)Aite An tóibín, t)Aite 

StAm^e, Co. nA tni-oe. 
Lohort or Cecilstown, Mallow : 

-dn tubjotu:, tYlAJ eAttA. 
Lombardstown, Mallow : gotic 

tTlAOlttjgttA, tTlAttA 

Londonderry or Derry: TJoifte 
Óotuim Óitle(T)oitie Caí^aij, 
older name) nó 'Ooifie. 

Longford: tonjpottc Hi |JeAtt- 

JAlt. 

Longford, Birr : tonjpo^c, 

thottftA. 
Longwood or Moydervy, Moy- 

valley, Co. Kildare : tTlAJ 

*OeAttrhAij;e, TTIaj tJeAÍAij, 

Co. Óitte T)a|\a. 
Lorrha, Birr : totfiA, biotittA. Lossett, Cavant t©fA*#, CabÁn 

Uí Has Alt ai J. 
Lough Allen, Carrick-on-Shan- 

non : too xMttmn©, Cajia 

T)ttomA Uúifc. 
Loughan, Kells : An tocÁn, 

CeAnAnnup mótt nA filive. 
Lougbanstown or Wcodsgift, 

Co. Kilkenny: t>Aite nA toé- 

Án, Co. Óitte óomni^. 
Loughbrickland, Ban bridge : 

toe bjuctteAnn (colloq. toe 

btnctionn), *OttoiceAT> iu 

bAnnA. 
Loughduff, Cavan : toe T>ub, 

CAC-Án Uí UajaU.mj. 
Lough Eske, Co. Donegal : toe 

Urc, Co. t)«m nA ngAtt. 
Lough Gall, Armagh : toe gCÁt 

nó bAite toe' 5CÁI, Ay-* 

tTlACA. 

Loughgiel, Belfast: toe 51 aU, 

béAt "peitifce. [Sol.] 
Loughgilly, Armagh : toe 

5Coiti3, Á]\-o triACA. 
Loughglynn, Castkrea, Co. 

Roscommon : toe ^tmne, -An 

CAirteÁn UiAbAc, Co. rtor- 

coniAin. 
Loughill, Co. Limerick: Uatti- 

coitt, Co. turning. 
Loughinisland, Clough, Co. 

Down: toe An OileÁin, ,An 

Ctoc, Co. An T)úin. 
Loughlinstown, Dublin : bAile 

Uí tAccnÁm, bAite At a 

CtlAC. 

Loughmacrory, Carrickmore, 
Co. Tyrone: toe ifhc ttuAró. [LOU-LYR] HÍ, Calais itló^, Ce. tifte 

Loughmore, Teraplemore : -An 

too rnóji, An CeAtnpAtt tnójt. 
Loughmorne, Castleblayney : 

too tnuj-óofinA, CAifteÁn 

triAÚJAninAC. 
Lougbnacaha or Chaffpool, 

Eallymote : too nA Cáca, 

t)Aite An rhóuA. 
Loughrea : t>Aite toCA Uiac. 
Loughros Point, Ardara, Co. 

Donegal : tuACjior nó pumue 

An ttJACfunr, Á\ro An tlÁtA, 

Co. Tjúm ha n^Att. 
Lough Rynn, Dromod, Co. 

Leitrim : too item, *0^omAX>, 

Co. tiAt-o|it3im. 
Louisburgh, Westport : CIuam 

ÓeA^bÁn, CAtAift ha ttlAnx. 
Loup, Moneymore, Co. Derry : 

-An tub, mum* mójt, Co. 

Louth, Inniskeen, Co. Mon- 
aghan : tt> £oatí>, 1nir CAom 
IDcaja, Co. fhuineACAm. 

Lower Baggot Street, Dublin: 

SftAlTD nA 1XÁCA ÍOCUAIft, t)Alte 
Át A CtlAC. 

Lower Dorset Street, Dublin : 
t)otAft "Ofiifeo^e íocuAifi, 

bAit© ÁÍA CtlAt. 
Lower English Street, Armagh: 
t>óitfiín CftiAin SAfAnAG, Ápx> 

ttlACA, 

Lower Leeson Street, Dublin: 
t)ótAft Óitt* rntnjie, tDAite 

A>A CtlAÚ. 

I ower Mount Street, Dublin ; 9ftAiv An ttlócA Íoccai^, t)Aite 

ÁÍA CtlAC. 

Lower George's Street, Kings- 
town : SjtÁi"o Seoi|if e íoccAift, 
TJún tAO§Ai|ie. 

Lovvertown, Skibbereen : tut>- 
jonxÁn, Am Sabjn'n. 

Lower William Street, Newry : 

SflÁl-O tllttlAm ÍOCCAIft, 1uoa*\ 

ómn CjiÁJA. 
Lucan, Co. Dublin : teAtncÁn, 

Co. t)Aite -ÁCA CtlAt. 
Lugacurren, Stradbally, Queen's 

Co. : to5 An Óujijiai^, SfiÁi-o- 

bAite tAOtgire, Co. nA l)Ain- 

jiiojnA. 
Lugaphuill, Castlebar : to$ An 

$tntt, CAifteÁn An t!)A|ijiAi5. 
Luney, Belfast : ttnjne, t)éAÍ 

JTeifirr;©. 
Lurga, Chariestown, Co. Mayo: 

«An tuyi^A, t)éAL tACAige, Co. 

fhtjijeó. 
Lurgan: An tu-ji^Ain. 
Lurgan, Frenchpark, Co. Ros- 
common: Am tuf^Ain, T)ún 

gAft, Co. RorcomÁm. 
Lusk, Co. Dublin : tupcA, Co. 

t)Alte ÁÍA CtlAC. 

Lynn Cross Roads, Mullingar: 

Cfiorbóicfie tiA tAinne, An 

mtnteAnn CeAfifi. 
Lyracrompane, Listowel : tA*ÓA|t 

An ÓfiompÁm, tior CuacaiI. 
Lyre, Banteer, Co. Cork : tA-ÓAji, 

bÁinuíft, Co. ÓO|icaij«. 
Lyre, Clonakilty, Co. Cork : 

tAT>At1, CtAnnA ÓA01ÍUQ, CO. 

6o|\CAi$e, [MA/V-MAG] 94 Maam, Co. Gal way: tnÁm, Co. 
nA 5Aittitrje. 

Maam Cross, Co. Galway: Cjiof- 
botAji ITIÁmAAoi'ó (C. ttlÁmA, 
C. Sirroite, Jm CeAC IDói^ue), 
Co. nA 5Aittitrie. 

McAdam's Cross Roads (Mac 
Adams's Loan Ends), Drom- 
ore, Co. Down: Cfior éA"OAin 
Cjií L1A5, *Onuim móp Tttocol- 
mÓ5, Co. An T)úin. 

McGaffin's Corner, Newry : An 
CAi^^eAC t)Án, ItabAfi Óinn 

CftÁgA. 

Macken, Enniskillen : rneACAm, 

1nir CeitteAnn. 
Macmine, Co. Wexford : m^s 

truism, Co. toe' sCAfi- 

niAin. 
Macosquin, Coleraine : fTUs 

Óor-sjiÁm, Cult tlAicne. 
Macroom, Cork: mA$cjiomtA, 

C0JICA13. 
Madabawn, Cootehill, Co. 

Cavan : triAi-oe t)Án, An 

rhumcitte, Co. ah ÓAbÁm. 

[Sol.] 
Madden, Ready, Co. Armagh: 

1TlA-OAT>Án, An Céi'oeA'ó, Co. 

Áf1T)A triACA. [Sol.] 
Maddockstown, Kilkenny: t>Aite 

1TIAC tlA-oó^, Citt óoitimj. 
Mageney, Co. Kildare : tTlA^ 

gAinme, Co. ÓiVle T)ajia. 
Maghera, Co. Derry : rriACAijie 

UÁÚA tufiAij, Co. *Óoijie. 
Maghera, Dundrum, Co. Down : 

rriACAijie Raca, "Oún *OnomA, 

Co. An *Oúin. Magheracloone, Kells, Co. 

Meath : tYlACAifie CtuAnA, 

CeAnAnnwr ha tni-oe. 
Magheracreggan, Castlederg, Co. 

Tyrone : tttACAijie An ófieAj- 

Áin, CAirteÁn nA T>eift5e, Co. 

Úíjie eo§Ain. 
Magherafelt, Co. Derry: triAc- 

Aifie po^Ai-o, Co. *Óoijte. 
Magheragall, Lisburn: triACAifte 

gAlt, tior nA ^CeAjtjtbAÓ. 
Magheralin, Lurgan : iriACAifte 

ptomn, An tuji^Ain. 
Magheramena, Co. Fermanagh : 

rríACAi|te meA-óónAÓ, Co. 

■feAji monAÓ. 
Magheramorne, Co. Antrim : 

triACAine mtj$T)OfinA, Co. 

Aonuftviim. 
Magherasaul, Newry : tnACAifie 

SAbAtt, InbAfi Ómn Cjiája. 
Magheraveely (-velly), Clones : 

mACAifie An "bite, CtuAin 

eoir. [Sol.] 
Maghery, Moy: An mAáAifie, 

iriAJ *OnriiA. 
Maghery, Strabane : An tTlAÓ- 

Ai-jie, An SfiAt t)Án. 
Maghery Castle, Ballycastle, Co. 

Antrim : CAirteÁn An ttlAc- 

Ai|te, bAite An ÓAirteÁm, Co. 

Aonrjivnm. 
Magilligan, Derry : xSjvo itli^ 

gioltA^Ám, X)oi|ie Óotuvrv 

Óitie. 
Maguire's Bridge, Co. Fei 

managh: *OfioiceAT> rhi3 Ui-ót-p 

no ?:aic An *Ooine, Co. feAji 

Won AC. S3 [MAI-MAY] Main Street, Bray : -An cSjiai-o 
rhoji, bfii CuAlAnn. 

Main Street, Cavan : -An cSjtÁi-o 
móp, CAbÁn tlí R45AIUM5. 

Malahide, Co. Dublin : mullAC 
Voe, Co. "ÓAite áía CUac. 

Malin, Derry : mÁtAinn, *Ooifte 
Coluim Óilte. 

Malin Beg, Glencolumbkille, Co. 
Donegal : niÁÍAinn £15, 
gleAnn coluim Cille, Co. 
*Óúm tiA n^li. 

Malin More, Glencolumbkille, 
Co. Donegal : tnÁlAinn tilóji, 
gteAnn Coltnm Óilte, Co. 
*Óúm ha ngAtl. 

Mallaranny (Mullaranny), West- 
port : TTIutlAC UAitnije, 
CACAIfl iia ITIajac. 

Mallow : tTlA^ CaILa, contr. 

ITlAttA. 

Mallusk (Molusk), Belfast: tTlAi; 

toifjte, béAl peijtpue. [Sol.] 
Manister, Limerick : An ttlAin- 

tpnjt, LtiimneAC 
Ma^nor Street, Dublin: SfiÁro 

nA tYlAirmijte, t)Aile At a 

CÍ1AC. 

Manorcunningham, Co. Done- 
gal : -An tTlACAi jte fnójt, Co. 
*Óúm riA n^Atl. 

Manorhamilton, Co. Leitrim : 
-An CttJAinin, Co. LiAt-ofunm. 

Manor Kilbride, Dublin : Cilt 

t)|11$X)e, t)Alté -ÁÚA CllAÚ. 

Mansfieldstown, Castiebelling- 
ham, Co. Louth : t)Aiie lihc 
mÁifitm, t)Aile An geAftlÁn- 
A1£, Co. tu^ÓAi-ó. Mantua (Mantuar), Castlerea, 
Co. Roscommon : tttAg An 
Cuaiji, -An CAifteÁn Riadac, 
Co. ftopcomAm. [Sol.] 

Manulla, Castlebar : triAj 
■pion*oAÍbA, CAirteÁn An 

t)Att|tA15. m 

Marketbill, Co. Armagh : Cuit 

rheAlt^uir, Co. ÁfroA niACA. 
Marlborough lark, Belfast : 

pÁijic rhAOitb|ti5"oe, t)éAl 

■peiftrre. 
Marlfield, Clonmel: 1mr leArn- 

nACCA, CtuAin ttteAlA. 
Marshalstown, Enniscorthy j 

t)Aile ITlAHAfCAt, Imp Cójt- 

CAIX). 

Martinstown, Co. Antrim: t)Aile 

mÁfiUAm, Co. -Aonupxnm. 
Martinstown, Kilmallock: t)Aile 

mÁijir;ín, Citl íTloceAllós. 
Maryborough or Portleix: pojtu 

tAoijife. 
Mastergeehy, Cahirciveen, Co. 

Kerry: mÁi5ircin gAOite, 

Cacaih SAi-obin, Co. CiAfifi- 

Ai-óe. 
Maurice's Mills, Ennis : *Ojioic- 

eA*o nA ITluilce, 1nif CIuatia 

UÁTTipAX)A. 

Maynooth, Co. Kildare : ITIA5 
ttuA-ÓA-o, Co. Óilte *Oajia. 

Mayo, Baliyglass, Co. Mayo : 
niAigeó nA Saxau (íttui^eó), 
-An t)Ailc Star, Co. tíhnjeó. 

Mayo Bridge, Newry : T)ttoiceA-o 
fhvnjeó, 1ubA|i Cmn Cjia^a. 

Mayogall (Mayoghill), Knock - 
cloghrim, Co. Derry : ITIA5 [MAY-MIL] 96 eo j^Att, Cnoc Ctoc-óftomA, 
Co. "Óoifie. [Sol.] 

May's Corner, Newry : t>Aite 
rhic giottA t>fnc, 1ubAji 
Ótnn Cjiáíja. 

Maze, The, Lisburn: An miAf, 
tior nA 5CeA|i|AbAc. 

Meanus, Kilmallock : tttiAnJup, 
Cilt moceAttój. 

Meelick, Eyrecourt, Co. Gal- 
way: mítiuc, T>un An Occa, 
Co. tiA 5AiVLiTne. 

Meelick, Co. Mayo: mititac An 
Loca, Co. rhvjigeó. 

Meelin, Newmarket, Co. Cork: 
tTlAoitmn, t)Aite tltiA "Óúitce 
eAttA, Co. OOficAige. 

Meenacross, Glencolumbkille, 
Co. Donegal : min nA Cjioife, 
gteAnn Óctinm óitte, Co. 
*Óúm ha n^Att. 

Meenaneary, Carrick, Co. Done- 
gal: min An Ao-ÓAijie, Calais 
E)Áiftji An gteainA, Co. *Óúm 
ha n5AVl. 

Meenglass, Ballybofey, Co. 
Donegal : An rhin gtAf, 
t)Aite Át& péic (SjtAt bó 
piAic), Co. *Óúm tiA nj^Att. 

Meenlaiagh, Letterkenny : min 
LÁfiAc, teici|t CeAnAmn. 

Meenlough, Ballinasloe : tThon- 

tOC, "béAt ÁÍA tIA StUAJ. 

Merrion, Dublin : muifibte (old 
form fuijibte), gen. muijib- 
teAn (JTvnftbten), t)Aile áca 
CliAt. 

Merrion Row, Dublin: SjieAt 
fhuijibteAn, t)Aite áca CtiAt. Middletown or Killycanannan, 
Tynan, Co. Armagh : Coitti-o 
ÓAnAnnÁm, OjneAÚÁn, Co. 

^JTOA IttACA. 

Midfield, Swinford: CftiAn tÁifi, 

t)éAÍ ÁtA tIA mtjc. 

Midleton : mAimrxij\ tiA CojiAn 

(An rhAinifci|t CeAf). 
Middleton Street, Queenstown : 

SfiÁn) tiA triAinir-cfieAC, CuAn 

ÓOfiCAi^e. 
Mile Bush, Carrickfergus : 

Suit An CobAijt nó SCIACÓ5 

An mite, CA|i|iAi5 feAji- 

5UfA. 

Mile House, Enniscorihy: An 

tA"ÓA|1, 1mf CÓftAIX). 

Milestone, Thurles : SeAfijtA-ó 
An p'o|\Aix), X)untAf Hi 

Milford, Armagh: CeAnAnnup 
UIa-ó nó CeAnA-ouf, &yx> 
ITIaca. 

Milford, Carlow : t>Aite 50b Ann, 

CeACAjltAC. 

Milford, Charleville : Citt 

fteótÁm, UÁt tui|ic. 
Milford, Co. Donegal : t)éAt nA 

nSAttó^tAá (gAtto^tAc), Ciji 

ÓonAitt. 
Millbrook, Lame: *0^uim nA 

VlUATTIA, tACAJinA. 

Millisle, Donaghadee, Co. Down: 

t>Aite tihc C|iúir*, X)oriinAC 

ID1A5, Co. An T)úm. 
Millstreet, Co. Cork: SftÁi-o An 

fhuitmn, Co. ÓojiCAi^e. 
Milltown, Antúm: bAite av» 

fhuitmn, Aontftuim. 97 [MIL-MON] Milltown, Belturbet : t)Aite An 

fhvutinn, t)éAt CAi-pbeiftc. 
Milltown, Dublin : b^le An 

rhmtmn, tkvile óúa CL 
Milltown, Tuam : t)Aite An 

tiltntinn, CuAim TJÁ guA^Ann. 
Milltown, Burndennett, Stra- 

bane: t)Aile An rrunlmn, t)un 

T)iAnnAvoe, Om S-pAÚ t)Án. 
Milltown Pass, Co. Westmeath : 

beAt^c t)Aite An rhuilmn, Co. 

nA hlA-pnn-óe. 
Miltown, Co. Kerry : t)Aile An 

rhuilinn, Co. óiA|i|tAi"óe. 
M !t v n Malbay, Co. Clare: 

SjiÁiT) nA Cacjiac, Co. <?n 

ÓIÁ1J1. 

Minane Bridge, Cork : TJfioic- 

eAT) An rhionnÁm, Cojicaij. 
Min^ rstown, Clougb, Co. Down: 

On Uinn rilóft, Ctoc tTlACAijie 
n T)úin. 
Mitchelstown, Co. Cork : t)Aile 

An rhifréAtAig, Co. CoficAije. 
úe, Co. Westmeath : mócA 

gnÁinne Ói^e (^nAmne Ó5, 

On móuA;, Co. nA hlAfi- 

mroe. 
Moate Farrell,Edgewortbstown: 

mócA uí fcAjtjAit, tneAtuf 

Cappoquin, Co. 

•Óeit^e, 

Ce pAC Cuinn, Co. ponc- 

Mc . Castlemartyr, Co. 

IH45 éile TTlAJ ite), 
bAile nA tl1ú|icjiA, Co. 
ÓoncAi^e. Mohill, Co. Leitrim : niAofcAit 
rh- -o^uim. 

:a, Co. Down : tTlAJ TlÁt, 
Co. An *Otnn. 
leswortb Street, Dublin : 
10 Uije ÍAije^n, bAile 

ÁÍA CtlAC. 

Monaghan : mtnneACÁn. 
Moi^amolin, Gorey : ttltnne 

iTIotinj, ^uAifie. 
Monard, Tipperary : mom Á\\x), 

CiobfiAi-o ófu\nn. 
Monaseed, Gorey : móin tia 

SAigeA-o, ^uAifie. 
Monasterboyce, Drogheda : 

ITlAinirui-fi t>uite, T)f.otceAT) 

4ÁÍA. 

Monasterevin: mAinifcip eimm. 
Monasterraden, Co. 

nifciji Réix)in, Co. SI1515. 
Ennisk ' r ">^5 Atl 

£iai-o, 1mr CeiuleAnn. 
Moneydig, Gar Derry: 

tnume Th'se, ^nbACA-ó, Co. 

t)o 'A] 

Moneygall, Roscrea : mmne 

5 Alt, Rof Cjié. 

lass, Toomebridge, Co. 

Antrim: tTltiine VeAft- 

UAif UuArriA, Co mm. 

Mo: 

aI " 

e 

tot 
Moneyneanc 

Co. Derry : n 

cAf, t)Aile ua Cnoire, Co. 

"Doine, IMON.MOTT] Moneynick, Randalstown, Co. 
Antrim : tntnne Ati £aic, 
t)Aite UÁJnAltt, Co. Aon- 

Moneyrea, Comber, Co. Down : 

ftluine Uiaoac, ComAfi, Co. 

ah "Otnn. 
Moneyrod, Randalstown, Co. 

Antrim: mtnne ttói-o, t)Aite 

nAJriAitt, Co. Aox\-c\\mm. 
Moneysharvan, Maghera, Co. 

Derry: mom nA SeAjtbÁn, 

nUCAipe UÁtA ttiHAiJ, Co. 

•Óoijie. 
Monilea, Mullingar : mvntie 

tiAt, ITknteAnn CeAftfi «A 

tíli'óe. 
Monivea, Athenry : tnuine An 

rhexvúA, t)Aite Át A At) 

tti'05. 
Monkstown, Blackrock, Dublin: 

Ca^ai^ bftAonÁm, t)Aite 

tltiA nA CftÁjA, t)Aite ÁÍA 

CtlAC. 

Monkstown, Co. Cork : t)Aite 

T1A tYlAtlAO, Co. ÓOftCAlje. 

Monkstown, "White Abbey, Co. 

Antrim : t)Aite tiA TTUnAC, 

An rhAinirnji £ionn, Co. 

Aonufiinm. 
Mooncoin, Water ford : tYloin 

Ótiirm, pojiulÁi|i5e. 
Moone, Athy : tTUon Óoltnm 

Citte, t)Aile ÁtA hi. 
Moorefields, Ballymena: ITItiit- 

eAnn nA Cftoife, An bAtte 

meA-óónAc. 
Morehampton Road or Donny- 

brook Road, Dublin : bó t Aft "ÓomnAC bftoc, t)Aite Át& 

CtlAt. 

Mornington, Drogheda : t)Aite 
Hi rhóftnÁw, 'OjioiceA'o áía. 

Mosside, Stranocum, Co. An- 
trim : An Cnoc móji, An 
cSjión ÓAm, Co. Aoncfttnm. 

Mount lin Lodge or Formoyle, 
Cootehill, Co. Cavan : poft- 
mAoil, An 1Tluincitte, Co. 
An ÓAbÁin. 

Mountbellew Bridge, Co. Gal- 
way : At) CfieAjÁn , Co. ha 
gAittime.. 

Mount Bolus, Tullamore: ItÁfc 
CiA|iA5Áiti, CutAC fhóft. 

Mountcharles, Co. Donegal r 
CAthnAC An cSAÍAiun (ITIonc- 
féA|itAf), Co. *Óúin fiA 
n^Att. 

Mountcollins, Abbey feale, Co. 
Limerick : Cnoc Uí ÓoiteÁtn, 
tttAimrcifi tiA féite, Co. 
tuimnij. 

Mountfield, Omagh : AtA"6 
LoAÚAn, An OgrriAJ. 

Mountjoy, Coal Island, Co. 
Tyrone: mACAifie LeAtncoitle 

(tntjttAC Clje ftUAlOfli), 

OiteÁn An guAtt, Co. tifie 

eoJAin. 
Mountjoy, Omagh : An CeApAC, 

An O51V1A5. 
Mount Lucas, Philipstown, 

King's Co. : T>fmim T)Á 

rhtnje nó *Ofitnm CÁrA, 

TíAin^eAn Ua bjTÁiLge, Co. 

An tli'03. 
Mountmellick, Queen's Co. : 93 [MOTJ-MOY] mómreAÓ mítíc (móin 
míUc), Co. nA bAinníojnA. 
Mountnorris, Armagh : ponx 
nofiuir (nó CuIac -ÁtAinn), 
Á\\X) TTIaca. 
Mountnugent or O'Daly's 
Bridge, Ballyjamesduff, Co. 
Cavan : *OjioiceA-o Ui "ÓÁIaij, 
l)Aile SéAtnuir TJuib, Co. An 
CAbÁin. 
Mountpleasant, Bandon : Coji- 
AbójvoA, *OnoiceA-o nA Udnn- 
•OAn. 
Mountpleasant, Co. Louth : 
Ac&x) thmbe, Co. tu^triAije. 
Mountpcttinger, Belfast : t)Aite 
.AbAnn Lajáiti, béAt f?eijtrce. 
Mounrrath : móm Ráca. 
Mountshannon, Limerick: t>A:te 

Uí tí)ectÁin, ttumneAc. 
Mount Talb t, Roscommon: 
CttJAin nA 5Ctoix>e nó mom 
CAlboiT), rtor CotnÁin. 
Mount Temple, Moate: An 
^HiAnÁn,móuA gjiÁmneÓi^e. 
Mount Uniacke, Killeagh, Co. 
Cork: Ctht Ó ^CofifiA, Cttt 
lAit, Co. CO]\CAi5e. 
Mournebeg, Strabane, Co. Ty- 
rone : mii^-oofinA t)eA$, -An 
S|iAt bÁn, Co. tine eoJAin 
Moville, Derry: bun An pobAit, 

T)oifie Cotumi Cille. 
Mowhan, Market hill, Co. Ar- 
magh: múcAn, Cult ttleAlt- 
5uip. [Sol.] 
Moy, Co. Tyrone: ITIaí; T)uttia 
(-An HlAJ), Co. Cijie eo^Ain. 
Moyallen, Gilford, Co. Down: mA§ ^tAinn, tlA toóÁin, Co. 
An T)úin. 

Moyard, Letterfrack, Co. Gal- 
way: >An ITIA3 -An* ' ^eici|t 
■p-jiAi5, Co. nA ^Ailliriie. 

Moyarget, Ballycastle, Co. An- 
trim : triAJ «Aingi-o, t)Aile An 
ÓAirteÁm, Co. -Aoncftuim. 

Moyasta, Co. Clare ; ITIA5 

f AfUÓ-ÓA, CO. An ÓtÁlft. [Sol.] 

Moycullen, Co. Gal way : niA^ 
Ctntinn, Co. nA gAitlnTie. 

Moydervy or Long wood, Moy- 
valley, Co. Kildare : triA5 
"DeA-pniAije, tTlA5 "ÓeAtAij, 

CO. Óllie TjAflA. 

Moydow, Longford : TDaj 
TJuniA, Lonjpont; Uí feAjt- 

JAlt. 

Moyglass, Loughrea : triAJ 

5tAf, t)Aite ÍOCA ttlAC. 

Moylat, Bailieborough, Co. 
Cavan : ÍTIA5 teACUA, Citt 
ÓActAiJ, Co. An ÓAbÁin. 

Moylough, Co. Galway: ITIaj 
Loca, Co. nA 5Aittime. 

Moynalty, Kells: tTlAJ neAtcA, 
CeAnAnnnf nA trh-oe. 

Moyne, Ballaghaderin, Co. Ros- 
common . iriAijeAn, beAÍAé 
An TJoiftin, Co. Uor comÁm. 

Moyne, Cavan : rtlAijeAn, 

CAbÁn tJÍ UAJAttAlj. 

Moyne, Rathdrum : TTlAi^eAn, 

UÁú *OjiomA. 
Moyne, Templemore : triAi^eAn, 

-An CeAmpAtt móft. 
Moyvalley, Co Kildare: TVIa^ 

ÓeAtAi^, Co. Cille *Oa|ia. [MOY-innt] 100 Moyvore, Mullingar: tYlAj ax\ 

rhAoiji ftuAi*o, rnmteAnn 
CeAfijt nA tTh"óe. 
Moyvoughley, Moate : 1TUJ 

EíActA, íTIóca gjiÁmne Ó15C 
Muckamore, Co. Antrim : tYlAJ 

ComAiji, Co. Aoncfiuim. 
Muckross, Killarney : tttucjior , 

Citt Áijine. 
Muff, Londonderry: An flU£, 

T>oijte óottnm óitte. 
Muldonagh, Derry : tTUot- 

•oothnAC, TJoifte Óottnm óilte. 

[Sol.] 
Mulhuddart, Dublin : tnntUij 

hea-oAijuie, t)Aile Át a CIiac. 
Mullagh, Kells : flflulUó 

ÍAoi^itt, CeAnAnntjf n* 

rrh-oe. 
Mullagh, Miltown Malbay, Co. 

Clare : An mtittAC, SftÁiT) iía 

CAtjtAc, Co. An ÓlÁijt. 
Mullaghbawn, Dundalk : An 

mutt ac t)Án, SjiÁfODAft* 

"Óúin TJeAtsan. 
Mullaghmore, Cliffoney, Co. 

Sligo: An IttuttAO tiflóft, 

CtiAtthtnne, Co. Stiji^. 
Mullantine, Portadown: muttac 

An uSein, ponx An TJúnÁw. 
Mullaslin, Sixmilecross, Co. 

Tyrone : muttAC Slinn, 

Cuíac net it, Co. £ijte 

eo^Ain. 
Mullin, Emyvale, Co. Mon- 

aghan : An muiteAnn, ScAijtb 

nA 5CAO|tA6, Co. fhiam- 

eACÁm. 
Mullinacuffe, Tinahely, Ca Wicklow : m«it©Ann nA 
CtiAice nó t)Aite nA CuAice, 
C13 nA héitte, Co. Óitte 
IttAnncAin. 

Mullinahone, Drangan, Co. 
Tipperary : muiteAnn nA 
htlAtriAn, T)ún TDitongÁin, Co. 
CiobjtA-o AjiAnn. 

Mullinavat, Waterford : mtnt- 
eAnn An E>aua, ponutÁijise. 

Mullingar, ttttiiteAnn CeAnn nA 
tttfoe (An mtnteAnn CeAjiji, 
An ttltnteAnn). 

Mullin's Cross (Mullincross), 
Dunleer, Co. Louth : cnor- 
An rhmtinn, *Oún téijte, Co. 
UajbAix». 

Mulrany, Westport : rrUot 
TlAitniJe, CAtAin nA triAnx. 

Multyfarnham, Co. Westmeath: 
thJAitce -pofiAnnAm (muitce 
pA|tAnnÁm), Co. nA hlAjt- 
ihi"óe. 

Mungret, Limerick: tnun$Ai|tic, 
tmmneAc. 

Munterbyrne, Caledon, Co, 
Tyrone: tTitnnncifi £>fnAin, 
Cinn ^i|t-o, Co. tifte eoJAm. 

Murneen, Claremorris : muijt- 
nín, CtÁ-p ótoinne rhuifur-. 

Murrintown (Murntown), Wex- 
ford : t)Aite muijine, Loc 
gCAnmAin. [Sol.] 

Murrisk, Co. Mayo: muijiirc, 
Co. rhtjijeó. 

Murroe, Newport, Co.Tipperary: 
An mnfibAC, CutAC SeAfUA, 
Co. (tiobnAt) ÁjiAnn. [Sol.] 

Murrougb, Ballyvaughan, Co. 101 [MYR-NEW] Clare : An muftoAó, tMile Ui 
tieAcÁm, Co. An ÓtÁiji. 
liyroe, Co. Derry : íTUj ttuA-o, 

Co. t)oi|ie. 
Myrtleville, Cork : bade 

hUAmin, COfiCAiJ. 
Myshall, Bagenalstown : tTU§ 

ífeAÍ, muine toeA^. 

Naas : nÁr ÍAi^eAn (tlÁf tiA 

Ríoj, >An nÁf). 
Narin, Glenties, Co. Donegal : 

-An peÁficAnn, tlA gleAnntA, 

Ciji ÓonAitt. 
Narraghmore, Athy : JTojifiAO 

fflófi pÁT)|tAi^ nó -An foftfiAC 

ttlófi, t)Aile ÁÚA hi. 
Nassau St., Dublin : SfiÁn) 

CobAiji pÁT)jiAi5, t)Aile áca 

CIiaú. 
1, Balbriggan, Co. Dublin : 

An Ail I, t>Aile t>fieACÁm, Co. 

£)Aile Aca CIiac. 
Navau : An UAirh, gen. tlA 

Mi nine. 
Neal, Co. Mayo : CAipteÁn íia 

héille, Co. rhuijeó. 
Nedsheny, Kesh, Co. Ferman- 
agh : nexvo SeA^Aix), -An 

Ceir, Co. £eAft monAc. [Sol.] 
Nenagh : AonAc U-prhurriAn. 
Newbawn, Co. Wexford : An 

t)A-Ó'Útl TlUA, CO. LoCA $CA-p- 

mAin. 
New Birmingham, Thurles : 

gleAnn ^uaiI, "OújilAr tli 

PÓ3A11UA15. 
Newbliss, Co. Monaghan : Lior 

TJa^ac, Co. rfttnneAcÁm. Newbridge, Ballinasloe : ^oftc 
An 1omAi|te, béAÍ áca nA 

SttlAJ. 

Newbridge, Co. Kildare : An 
TDfioiceA-o nuA, Co. Óille 

"OAflA. 

New Buildings, Derry: p|urmce, 
T)oifie óoltnm óille. 

Newcastle, Ballymacarbery, Co. 
Waterford : CAirle^n TIua r.A 
Sluice (An CAirleó.n ÍIua), 
t)Aile fhic CAi|tb}te, Co. 
^ojiutÁi^je. 

Newcastle, Greystones : Cait- 
teÁn fluA rhic pomv 
Cloc tlAC. 

Newcastle, Co. Down : C 
TluA, Co. An T)úm. 

Newcastle, Hazelhatch, Co. Dub- 
lin : CAifteÁn flu a LiAifinA 
tlÁif (CdifteÁn nuA LiAtrmA 
nó CAifleÁn íIua), Collcoill, 
Co. ÁCA Cli At. 

Newcastle West, Co. Limerick : 
C<MfleÁn naA (1 ngteAnn An 
Óuim), Co. Ltiitnnij. 

cestoun, Enniskeen, 
Cork: t)óile An lúfCAfAij, 
Imp Caoiii, Co. ÓojtcAi^e. 

.court, Skibbereen : Uinn 
riluncAiT), An Sabjiin. 

New Ferry, Toome Bridge, Co. 
Antrim : An SnÁrh 
peAftCAip Cuaitia, Co. 
CfMMfii. 

Glasmanogue or Phibs- 
borough, Dublin : glAf iTlo- 
conó^ nuA, tkv.le áca 

CllAU. [NEW-NEW] 102 Newington, Belfast : An bAite 

tltjA, béAt peippce. 
New Inn, Ballyjamesduff, Co. 

Cavan : Cpop nA nTiporriAnn, 

bAite SéAmuip T)uib, Co. An 

ÓAbÁm. 
New Inn, Cahir: toe An ÓeAnn- 

CAI5, CAtAtjl T)Uin lAfCAlj. 

New Inn, Monasterevan : An 

CeApAC CAOt, tttAmipcip 

eimm. 
New Inn, Woodlawn, Co. Gal- 
way : An Cnoc bpeAC, mócA 

gpÁmne ói^e, Co. nA gAitt- 

itrie. 
Newmarket, Co. Cork : Át 

CftAfnA nó An bAite tluA, Co. 

ÓOftCAije. 
Newmarket-on-Fergus,Co. Clare: 

CopA ÓAiclín, Co. An 

ÓtÁip. 
New Mills, Dungannon : *Opoic- 

eAT> T)ubpoip, *Oún geAnAmn. 
Newmills, Letterkenny : An 

tTluileAtin Úp, teicip CeAii- 

Ainn. 
Newport, Co. Tipperary : CutAc 

áeAfCA nó popr An AonAij, 

Co. ÚiobpA-o ÁjtAnn. 
Newport, Westport : bAite Ui 

-piAcÁm (bAite tlí bpAcAm), 

CACAip nA tTlAjIC. 

New R.OSS (Ross) : Hop tfhc 
Cpeóin (Hop fhic Cpithn). 

Newry : 1uOAp Ómn CpÁgA (An 
u-1ubAp) nó 1ubAp Ómn 

CpÁCCA. 

New St., Limerick : CopcAc An 
IXÍ05, ttiimneAC. Newtown, Charleville : bAite 

mu\ OpbpAi^e, n&i Ltnpc. 
Newtown, Nenagh : bAite tluA, 

AonAC tlpninni An. 
Newtown, Waterford : bAite 

tluA, popctAip^e. 
Newtownards : bAite Apt) UtAx> 

(bAite tltiA nA nÁp-o). 
Newtownards Road, Belfast : 

bótAp Ápx> IHa-ó, béAt 

peippue. 
Newtownballyhea, Charleville : 

bAite hAox>A, RÁi Luipc. 
Newtownbarry or Bunclody, Co. 

Wexford : bun Ctói-oi^e, Co. 

tocA jCAprriAin. 
Newtownbroda, Belfast : bAite 

bpéA-o^é, beat "peifipue. 
Newtown-Piutler, Co. Ferman- 
agh : AcA-ó ^é, Co. f?eAp 

tTlonAc. 
Newtowncashel, Longford : Cop 

nA TJurhcA, ton5popr; U'\ 

f?eAp5Ait. 
Newtown Cloghans, Ballina : 

CeAmpAtt An CtocÁm, béAt 

Ázá An peAT>A. 
Newtown-Crommelin, Co. An- 
trim : Sceipe, Co. Aontpuim. 
Newtowncunningham, Derry : 

bAite Tin a ah truoit (An bAite 

Hua), *Ooipe Cotuim óitte. 
Newtownforbes, Co. Longford : 

An uop bfie<\c, Co. An tonj- 

puipr;. 
Newtowngore, Carrick-on-Shan- 

non : Coitt nA CpAobAije, 

CApA "OpomA Rúipc. 
Newtowngore Village, Carrick 103 [NEW-OLD] on-Shannon : TTIasaca-ó, CAftA 

*OtiomA Ruifc. 
Newtownhamilton, Co. Armagh: 

t)Aite tiji, Co. Á-pvA TTIaca. 
Newtownmountkennedy, Grey- 
stones : t)Aite Ó sCeAfitiAig, 

Ctoc LiAr. 
Newtownsandes, Limerick: ITU5 

rheATJÓin, LtaimneAC. 
New townstewart, Co. Tyrone : 

l)Aile Hua (nó tior LeAfA), 

Co. Cijte eojjAiti. 
New Two-pot House, Mallow : 

C15 nuA An TJÁ pouA, ITJaIIa. 
Nine Mile House, Kilkenny : 

Cilt CuilUnn nó beAjinA nA 

Coille Leite, Citl Comnij. 
Nobber, Kells: -An Ob.Mtt, CeAn- 

Annup nA fHi-oe. 
Nohoval, Kinsale: nuACon^bÁit, 

Cionn cSÁile. 
North Circular Road, Dublin : 

t)ÓtA]l CeA-pcAl-oA Úwai-ó, 

t)Aite -Át A CtlAC. 
North King St., Dublin : SfiÁi^o 

An Hi 05 Úuaix), t)Aite Áía 

CllAÚ. 

Northlands, Carrickmacross, Co. 

Monaghan : CtAf nA mbiiAX)- 

Án, Ca]1|aai5 ITlACAi^e ttoir, 

Co. ttluineAcÁm. 
North Main St., Cork : SfiÁi'o 

rhófi An Ómn Úuai-ó, CojiCAij. 
North Main 4 St., Enniscorthy : 

S1AÁ1X) rhojt An Cmn tuAiTJ, 

1nif CófiÚAi-ó. 
North Main St., Wexford: SftÁro 

rhótt An Cmn Cuai-ó, too 

5CAjtmAin. North Queen St., Belfast: StiÁi-o 

nA KiojnA Ct3Aix>, t)éAt 

■peijirre. 
North Strand, Dublin : tfiÁij 

CjiíonÁin, t)Aite Át a CIiac. 
North Wall, Dublin : pottc 

CjtíonÁin, t)Aile Át& CIiaú. 
Nurney, Bagenalstown : -An Uti- 

nAif)e, tnume £>eA£. 
Nurney, Kildare : -An Ufinái'óe, 

Clll T)AJ1A. 

Nutt's Corner, Lurgan : -Aca-o 
nA ITIuiteAnn, An tuji^Am. 

Oatfield, Sixmilebridge, Co. 

Clare : 5°t tc An Coijice, 

*OtioiceA-o -AbAnn Uí ÓeAjtn- 

A15, Co. An clÁitt. 
O'Brien's Bridge, Limerick : 

*0]AoiceAX) Hi tofiiAin, Luim- 

neAC. 
O'Callaghan's Mills, Limerick : 

tTluileAnn Uí CeAtlAcÁin 

(-An mtnteAnn nó CluAin nA 

Coitle), LmmneAC. 
O'Connell St., W'aterford: SjiÁiT) 

uí óonAilt, ponxlÁiftje. 
O'Daly's Bridge or Mount- 

nugent, Ballyjamesduff. Co. 

Cavan : *OjioiceA"o Uí "ÓÁÍAig, 

t>Aile SéAmuir *Ouib, Co. An 

ÓAuÁm. 
O'Gonnelloe, Killaloe, Co. Clare: 

CUAC 6 jComjiAttA, Co. ATI 

ClÁifi. 
Oldcastle, Co. Meath : SeAn- 

éAirleÁn am •pÁrAij (An SeAn- 

ÓAtf teÁn , t)Ai te An ÓAif teÁm), 

Co. nA Ittróe. [OLD-PAR] 104 Old Head, Kinsale : "Own rhic 

pÁT>jiA!3 (*Oún CeAfttrmA), 

Cionn uSÁite. 
Old Leighlin, Bagenalstown : 

teiú^tinn nó SeAn-teit^tinn, 

ITltiine beAj. 
Old Pallas, Pallasgreen, Co. 

Limerick: SeAn-f)Aitír, pAitif 

5|téme, Co. tuimmj. 
Old Park Road, Belfast : bótAjt 

Cfioire An cSeAn-AfCAitt, 

t)éAt f?eifirce. 
Oldtown, Abbeyleix : An SeAn- 

t>Aite, triAinircir; Lao 151 re. 
Oldtown, Ballinasloe: An SeAn- 

bAite, béAt Át A tIA SU1A5. 
Oldtown, Dublin : An SeAn- 

bAite, t)Aile At a CtiAt. 
Omagh : An O51TIA5 (An 05- 

mAJ). 
Omeath, Newry: Ut ttléic tYlAjiA 

nó Ó méit,1tibAji 6mn CttÁjA. 
Omerbane, Belfast : OmAjt bÁn, 

béAt peijifce. 
Oola, Tipperary: UbtAjCiobjiAiT) 

ÁftAtin. 
Oranmore, Co. Galway: puAfiÁn 

tiA £émne nó UAjiÁn mójt, Co. 

tvd gAittime. 
Oritor, Cookstown : Cop a nó 

CofiAcA, CojtA Cftice. 
Orlar, Ballyhaunis : tijitÁ^ (A|l- 

tÁfi), béAt áía hAtnnAif. 
Ormeau Road, Belfast : bótAft 
t>Aite nA fAitóe, béAl 

Ormond Quay Upper, Dublin : 
Céib U^rnumAn tUccAift, 
bAite -drA CtiAt. Oughterard, Co. Galway : Uac- 

rA|íÁ|iT>, Co. ha ^Aitlnrie. 
Oulart, Gorey : UbAtli;onx, 

gnAijte. 
Ovens, Cork : tlA hllAinAnnA, 

C0JICA15. 
Ovoca: An AbAmn iflófi. 
Owenbeg, Co. Sligo: An AbAtnn 

beA S , Co. §11515. 
Ower, Tuam : Ox>A]i, CuAim *ÓÁ 

guAÍAnn. 
Owning, Pilltown, Co. Kilkenny: 

CeAmpAtt ÚnA, bAite An 

puill, Co. Cille Óoinnig. 
Oylgate, Enniscorthy : beAjtnA 

nA hAitte, 1nif CónxAnó. 

Palace, New Ross : An pAitír, 

nop rhic Cjieóin. 
Palatine, Carlow : Cnoc ÁjfOA, 

CeAtAjltAC. , , 

Pallas or Blue B&1, Tullamore : 

pAitír tli tflAoittrmAix>, An 

CuIac rhóji. 
Pallasgreen, Co. Limerick : 

pAilíf 5|téme, Co. ttnmnii;. 
Pallaskenry, Limerick : pAitif 

CAOnfiAije, LtumneAc. 
Park, Derry : pÁinc tífte íoc- 

caiji, T)oi^e Óoivnm Citte. 
Park Avenue, Derry : SjiAit) nA 

pÁifice, *Ooifie óottnm Óitte. 
Parkbridge, Ferns : *OjioiceA-o 

ha pÁijice, peA|tn^. 
Parkgate, Doagh, Co. Antrim: 

geACA nA pÁiftce, T)AbAc, Co. 

Aonc|iviim. 
Parkgate St., Dublin : Cnoc nA 

5CumneÓ5, bAite Ái& CtiAt. 105 [PAÍt-POR] Parkmore, Co. Antrim : An 
pÁijic til ó |i , Co. Aoncjiuim. 

Partry (Partree), Ballinrobe, Co. 
Mayo : pAjiu-'Aije (fteAfinA), 
t)AiLe An íió-óbA, Co. rhuijjeo. 

Passage East, Waterford : An 
pAfÁirce, poficlAipje. 

Passage West : An pApÁiftre, 

COflCAI^. 

Patrickswell, Co. Limerick : 

CobAji pÁ-ojiAis, Co. Iuimm5. 
Peter's Hill, Belfast : inulÁn 

peADAi|i, t)éál "peinrce. 
Peterswell, Loughrea : Cobóji 

peA-oAin, t>Aile Loca 11iac. 
Pettigo, Co. Donegal : p<Mue 

5000, Cífi ÓonAill. 
Pharis, Ballymoney : An pAfitif, 

bAite muine. 
Phibsborough or New Glas- 

manogue, Dublin : ^lAr tno- 

conó^ nuA, t)Aile ÁÚA CllAC. 
Philipstown, Dunleer, Co. Louth: 

bAite pitip, *Oún Léine, Co. 

tujrJAi-ó. 
Philipstown or Dingen, King's 

Co. : *OAin3eAn Ó bfTAiltf 1 

(An "OAm^eAn), CO. An Tti'05. 
Pierson's Bridge, Bantry: TJftoic- 

eAX> nA SíojiAi-óe, beAnn- 

cfiAi je. 
Pike of Rushell, Mountrath : 

bAite tfknje móijie nó t)Aile 

fhinje, tnóm T\ÁtA. 
Piltown, Co. Kilkenny : bAite 

An puitt, Co. Citte Óomnij. 
Plumbridge Plum Bridge), New- 

townstewart, Co. Tyrone : 

•O^oiceAx» tior nA C-vojtAij- eAccA ("An plum"), bAite 
Dua, Co. tijte 054111. 

Poles, Cavan : poltAÍ, CAOÁn 

UÍ RAJAttAlj. [Sol.] 

Poliremon, B e, Co. Gal- 

way : poll RéAmumn, béAt 

Áía ITI05A, Co. nA ^Aittime. 
Pomeroy, Co. Tyrone : CAbÁn 

An ÓAOfitAinn (Atu An *Oír- 

iftc), Co. Cifi? 603Ain. 
Portadown : pojtc An *OúnÁm 

(pone An "OúnAi-ó). 
Portaferry, Co. Down : ponx nA 

peifteA-ó. Co. An TJuin. 
Portarlington : Cuit An cSút>- 

Aijie. 
Portavogie, Kircubbin, Co. Down: 

pojtc An &05A15 Citt Cob- 

Ám, Co. An T)uin. 
Portballintrae, Bushmills, Co. 

Antrim : pojic ti)Aite An 

cSjiaua, An íriACAi|te bui-oe, 

Co. Aonufiuim. [Sol] 
Portclare or Favor Royal, Augh- 

nacloy, Co. Tyrone : pope 

CtÁiji, Acax) r\s Ctoice, Co. 

Cine eo.t-ui. 
Portglenone, Belfast : ponx 

gtinne 605*111, beAt peifipue. 

[Sol.] 
Portland, Birr : ponu ati Cot- 

óÁm, bio-pjiA. 
Portlaw, Waterford: ponu lÁgAjÓ, 

ponxtAin^e. 
Portleix or Maryborough : ponx 

ÍAoijire. 
Portmagee, Valencia Island, Co. 

Kerry : ponx tilig Aoi-c, 

T)Ai|tbne, Co. CiAjiftAiTJe. [POR-RAH] 106 Portmarnock, Baldoyle, Co. 
Dublin : ponr; meA^nó^, 
bAite *Oub5Aitt, Co. £)Aite 
Ai& ctiAt. 

Portobello, Dublin : ponxAC 

beAtAiJ, Át CliAÚ "Ouibtwne. 
Portroe, Nenagh : An ponx 

fU»AT>, AonAc UjttnuibAn. 
Portrush : pojit tluir. 
Portsalon, Letterkenny : ponx 

An cSAÍAinn nó pojic SAtAinn, 

t,eicifi CeAnAintt. 
Portstewart, Co. Derry : ponx 

nA t)inne UAine, Co. "Óoifte. 
Portujnna, Co. Galway : pojtu 

OmnA, Co. tiA ^Aitlnne. 
Power's Cross, Portumna, Co. 

Galway: Cfiorboitfie An pAOjt- 

A13, ponx OmnA, Co. nA 

gAittitne. 
Poulanargid, Cork : pott An 

AinX,1T>, COJICAI5. 

Poyntzpass, Co. Armagh : bAite 

OUJlflAlj An CÚlft, CO. ÁfVOA 

tTlACA. 
Priesthaggard, New Ross : An 

£)uAile Óaoc, Tlor ttlic Cfioóm. 
Priestland, Co. Antrim : J?eAfi- 

Ann An uSAgAiftu, Co Aon- 

rfiuim. 
Priestown, Co. Meath : Citt 

bju^'oe, Co. nA tTlfoe. 
Prosperous, Sallins, Co. Kil- 

dare: ConACOitL, !1a SAileÁm, 

Co. Óitte *OA|tA. 
Puckane (Puckaun), Nenagh : 

pocÁn, AonAc UftriiuthAn. 
Pullathomas (Pollatomish), Ban- 
gor Krris, Co. Mayo : potlA ComÁir, beAnncAjt lot^Aif, 
Co. rhm^eó. 
Purdysburn, Belfast: bAite ÓAt>- 
Án, béAÍ ■peiftpce. 

Quay, Westport : Cnoc An 1ot- 

nAcÁin, CAÚAi|t nA tttAnx. 
Quay St., Dundalk : SftÁi-o An 

ptnjic, SfiÁi"obAite "Óúin 

•QeAt^An. 
Queensborough or Bewley (Beau- 
lieu), Drogheda: belt in (pron. 

béitin locally) nó beittinn, 

"OfioiceA-o Át&. 
Queen's Square, Belfast: CeAnn- 

03 nA Uio^nA, béAt peijtfue. 
Queenstown: CuAn ÓojtCAi^e nó 

Citt gAjibÁm. 
Queen St., Lurgan: SfiÁi-o bAite 

btÁt, An Lufi5Atn. 
Querrin, Lisdeen, Co. Clare : 

CAoinin, tior T)in, Co. An 

ÓtÁifi. 
Quigley's Point, Londonderry . 

ftinn rhic Ó015U5, T)oifte 

Óot-uim Óitte. 
Quilty, Miltown Malbay, Co. 

Clare : Coittce, SpÁiT) nA 

CAtjIAC, Co. An ÓtÁijt. 
Quin, Co. Clare : Cumce, Co. 

An ÓtÁijt. 

Raffrey, Crossgar, Co. Down : 

UÁt pnAOic, An Cftop JeAjip, 

Co. An *Oum. [Sol.] 
Rahan, Tullamore : RAiteAn nó 

RACAin, An CutAC rilóji. 
Rahara, Roscommon : HÁt £An- 

Aix>, ttop ComÁm. 107 [RAH-RAT] Raharney, Killucan : tlÁfc Ai- 

Aifine, Citl UícÁm. 
Raheen, Adamstown, Co. Wex- 
ford : An TlÁicín, til a 5 Apilr 
Ai-óe, Co. Loóa 3CA|imxMn. 
Raheens, Castlebar : ftÁitíní, 

CAipleÁn ax) thAfifiAig. 
Raheny, Co. Dublin: ÍIáú énnA, 

Co. bAile Át& CliAt. 

Raholp, Downpatrick .- XlÁi 

ÓolpA, T)ún pÁ-ojtAij;. [Sol.] 

Railway Place, Coleraine : plÁr- 

An bócAiji lAjiAinn, CÚ1I 

tlAicne. 

Raloo, Larne : tl&i Luja, Lac- 

AfinA. [Sol.] 
Ramelton, Co. Donegal : UÁt 

ITIeAttcAin, Cíft ÓonAill. 
Randalstown, Co. Antrim \ bAile 
UÁjnAitt, Co. -Aoncjiuim. 
[Sol.] 
Ranelagh Road, Dublin : boc<\-fi 

ílÁ^nAttAC, bAile Ái^ 

CUaí. 
Raphoe, Strabane : UÁtoot, An 

Sjuaí bÁn. 
Rasharkin, Belfast : Hop eAfic- 

Ám, béal peififce. 
Rathangan, Kildare : TlÁc 1om- 

t tÁm nó ílÁt 1omT)Áin, Cill 

T)Af1A. 

Rathanny, Tralee : UÁú CAnAi-óe, 

CfiÁijlí. 
Rathaspic, Rathowen, Co. West- 

meath : ílÁt eAfpuic, UÁt 

eoJAm, Co. riA hlAjnrn-óe. 
Rathcubbin, Birr : RÁt CobÁin, 

biojifi<\. [Sol.] 
Rathconrath, Mullingar : tlÁt ÓonnftAC, tnuiteAnn CeAjifi 

n<\ tTh-oe. 
Rathcoole, Bantcer, Co. Cork : 

ílÁc Óúit, bÁmríji, Co. Óoftc- 

Ai£e. 
Rathcoole, Dublin : TlÁt Óúil, 

bAile ÁÍA CtlAC. 
Rathcore, Enfield, Co. Meath : 

KAt óuaiji, An bóÚAjt bui-óe, 

Co. tiA mi"úe. 
Rathcormac, Fermoy: llÁc Óoji- 

mAic, lTlAinifci|t peAfinunje. 
Rathdangan, Baltinglass, Co. 

Wicklow: UÁt*OAin5in,niAin- 

ifci|i An beAtAij, Co. Cille 

ITlAnncÁin. 
Rathdowney, Ballybrophy, 

Queen's Co. : T1ÁÚ UAmnAij; 

nó nÁc *OothnAi£, bAile Ui 

bjioice, Co nA b<Mn|tiojnA. 
Rathdrum : Kit *OfiomA. 
Rathfarnham, Co. Dublin : UÁt 

peAjinÁin, Co. bAile Ái& 

CllAC. 

Rathfeigh, Drumree, Co. Meath: 

UÁt fAitce, *Ojiuim ÍIÍ05, Co. 

nA mi-óe. 
Rathfriland, Newry : UÁÚ "Foifi- 

óeAtlÁm, 1ubAfi Cmn Cjiá^a. 
Rathgar Road, Dublin : bóÚAfi 

TIÁúa §Ai|tb,bAite ÁÍA CllAC. 
Rathgormack, Carrick-on-Suir : 

TtÁt Ua 5Co|tmAic, CAjiftAij 

nA Siuifie. 
Rathkea, Tipperary : An TlÁt 

ÓAoé, Uiob|iAiTj Á]\^r)n. [Sol.] 
Rathkeale, Co. Limerick : tlAc 

5-aoIa (pron. XlÁt CaoIa), Co 

Ltnmnij. [RAT-REE] 108 Rathkenny, Slane, Co. Meath : 

tl&t CeAtitiAij, bAite StÁir»$e, 

Co. ha tni-óe. 
Rathlacken, Ballina : tlÁt teAC- 

An, toéAt Át a An "peA-ÓA. 
Rathlee, Ballina : TlÁt LA05, 

béAt Át& An peA-ÓA. 
Rathlin Island, Ballycastle, Co. 

Antrim : tteAcjiA (tlACfiA, 

tlAclA), bAite An ÓAifteÁm, 

Co. Aoncfiinm. 
Rathmines, Dublin : tl&t 6 

tttÁme, bAite áía. CtiAt. 
Rathmolyon, Enfield, Co. Meath: 

tlÁt motiA-óÁm, An bótAjt 

bui*óe, Co. nA trh-óe. [Sol.] 
Rathmore, Co. Kerry : An HÁt 

tflófi, Co. OiAjifiAi-oe. 
Rathmore, Naas : -An tlÁt tflóji, 

tlÁr tAi^eAn. 
Rathmoyle, Kilkenny : An tlÁt 

ttlAot, Citt Óoinmj. 
Rathmullen, Ballymote : tlÁt 

tTiAotAm, bAite An tflóuA. 
Rathmullen, Co. Donegal : ílót 

rtlAotAm, Co. *Óúm nA 

ngAtt. 
Rathnamagh, Crossmolina, Co. 

Mayo : tlÁt nA tnbeAC, Cftop 

Hi ttiAOitfionA, Co. tiluigeo. 
Rathnew, Co. Wicklow : ttÁt 

TIaoi, Co. Óitte íTlAnnuÁin. 
Rathnure, Enniscorthy : tlÁt An 

1ubAi|i, 1nif CójitAix). 
Rathowen, Co. Westmeath : ílÁi 

eoJAm, Co. nA hlAfimi-oe. 
Rathtoe, Tullow, Co. Carlow : 

UÁt CtJA5, CutAc "ponxcifin, 

Co. Óe At A jit AC. Rathvilly, Co. Carlow: ttÁtbite, 

CO. ÓeAtáfltAÓ. 

Ratoath, Dublin : tlÁt Cój 
( = UÁú CtíAg?), bAite Át A 

CtiAt. 

Ravarnett, Lisburn : tlÁt beAji- 
nÁm (bAite UÁtA beAfmÁm), 
tiof nA 5CeA|i|tbAc. 

Ravenhill, Belfast : Caod nA 
pÁifice, béAt peijifce. 

Ravensdale, Mountpleasant, Co. 
Louth : T)ubteAfi5Ai'ó, Acat> 
bui-óe, Co. tujbAiX). 

Ray, Letterkenny : An tlÁt, tei- 
ciji CeAnAtnn. 

Readypenny or Killincoole, 
Castlebellingham, Co. Louth : 
Cittin An ótnte, bAite An 
ge^itÁnAig, Co. LujOAi-ó. 

Rear Cross (Reardnogy), New- 
port, Co. Tipperary : ttiAfi 
T)onói5e mófi, CutAc SeAruA, 
Co. CiobjiA-o AfiAnn. [Sol.] 

Recess, Co. Galway : An rtuip- 
éAtAc, Co. nA ^Aittithe. 

Redcastle, Derry : CAftfiAi5 fhic 
C015U3, TJoifie Cotuim Óitte. 

Redcross, Rathdrum : bAite 
T)otrmAitt ttuA-ó, HÁt TJfioniA. 

Redhill, Dromore, Co. Down : 
Lior nA SeAn-cjié, T)fiuini 
Ittófi, Co. An *Oúm. 

Redhills, Co. Cavan : An Cnoc 
tluAT), Co. An ÓAbÁin. 

Reenascreena, Rosscarbery, Co. 
Cork : ílmn nA Scjiine, Ttop 
CAifibfie, Co. ÓofiCAige. 

Reens, Ardagh, Co. Limerick : 
Uijne, áji-oaca-ó, Co. turning. 109 [REL-BOC] Relaghbeg, Kells : Uéi-óteAc 
beAj, CeAtiATinuf nA ITIi-óe. 

Renvyle, Letterfrack, Co. Gal- 
way : Umn An TTIaoiI (Umn 
fhít), teiciji P11A15, Co. r\A 
^Ailliriie. 

Rhode, Edenderry, King's Co. : 
An ílóx), é^-OAn T)oijte, Co. 
An UÍ05. 

Richhill or Leggacorry, Armagh : 
tA5 An Óoi|te (L05 An Óoifie), 

S]\T> ttlACA. 

Richmond Harbour, i.e., Cloon- 
dara, Longford : CtuAm 
*Oeo':|iA, lon^pojiu Ui £eAji- 
5Ait. See Cloondara. 

Rineen, Leap, Co. Cork : An 
Umnín, téim Uí "ÓonnAbÁm, 
Co. ÓOfiCAi^e. 

Rineen, Miltown Malbay, Co. 
Clare : An Umnín. SfiÁi-o nA 
CdtftAÓ, Co. An ÓtÁifi. 

Ring, Dungarvan : Umn Ó 
^CuAnAC (An Umn), TJtín 
^AjtbÁm. 

Ringacoltig or Rushbrooke, 
Queenstown : Umn An Óoo- 
-AIUA15, CuAn ÓOftCAije. 

Ringaskiddy, Monkstown, Co. 
Cork : Umn Ua Sci-oe, bAite 
nA tTlAnAc, Co. ÓOftcAije. 

Ringsend, Dublin : Umn tfluijib- 
teATi (An Umn), bAite Át a 

CtlAt. 

Ringsend, Garvagh, Co. Derry : 
"OpoiceA"o nA CAifmge móijie, 
gAflbACAX), Co. "Úoijie. 

Riverstick, Ballinhassig, Co. 
Cork : Át &x\ TJÁ pocA (Át An mAI-Oe), béAt ^ÚA An ÓAfAIX), 

Co. ÓOjiCAi^e. 
Riverstown, Ballymote : bAite 

it>iji *ÓÁ AbAmn, t)Aite -An 

TTIóua. 
Riverstown, Birr : bAile Lacc- 

nÁm, biojifiA. 
Riverstown, Glanmire, Co. Cork: 

bAite uóipín, ^teAnn fHAJ- 

Aift, Co. CojiCAije. 
Riverstown, Newry : bAile íIua 

(bAile nuA ÓAifteÁm ÓuaiI- 

nje), lutJAfi Ómn Cjiá^a. 
Robertstown, Naas : bAile U01- 

beÁin-o, tlAf LAii;eAn. 
Robinstown, Kilmessan, Co. 

Meath : bAite Uoibin, Citt 

ttleAfÁm, Co. nA trn-óe. 
Rochestown, Cork : bAite An 

Uóifnj, CojiCAij. 
Rochfort Bridge, Co. West- 

meath : "DjioiceAt) CAipteÁin 

toipce, Co. nA hlAfinn-oe. [Sol. 

of Castlelost.] 
Rock, The, Derry : An Óajijiaic, 

T)oi|ie coL^im Óitte. 
Rock, Tullyhogue, Co. Tyrone : 

An ÓAjifiAic, C-ut^c Ó5, Co. 

tifie eoJAm. 
Rockbrook, Rathfarnham, Co. 

Dublin : bAite TIua, Uac 

f?eAjmÁin, Co. bAite áca 

CtlAt. 

Rockchapel, Abbeyfeale, Co. 

Limerick: SéipéAtnACAijij^e, 

tTlAinirxifi nApéite, Co. Luim- 

mj. 
Rockcorry, Co. Monaghan : 

bui-óeACAiji, Co. ttltjmeAcÁin. [ROC-ROS] no Rockisland, Skibbereen : OiteÁn 

nA CAipp^e, An Scibpin. 
Rockmills, Castletownroche, Co. 

Cork : CpopAipe An tfluitinn, 

bAile ÓAipteÁm An nóifuij, 

Co. CopcAi^e. 
Roonah Point, Westport : 50b 

UtJX)A An AiA (Unx)A An Aitu), 

CAÚA1J1 ha mApc 
Rosbeg, Glenties, Co. Donegal : 

flor t)eA5, An tttuileAnn Up- 

Ainn, Cip ConAitt. 
Roscommon : nop ComÁin. 
Roscor, Belleek, Co. Fermanagh: 

nop Copp, t)eAt Leice, Co. 

£eAp tnonAc. 
Roscrea, Ely O'Carroll : nop 

Cpé, éite Uí ÓeApbAitt. 
Rosegreen, Clonmel: nopgpéme 

(An SeAn-CAifteÁn), CtuAin 

meAÍA. 
Rosemount, Moate : bAite An 

£>pic Ó15, móuA gpÁmne Ói^e. 
Rosen all is, Mountmellick, 

Queen's Co. : nor pionn- 

5tAife, mómceAc mític, Co. 

tiA t)Ain|iio5nA. 
Rose's Lane Ends, Lurgan : 

t)Aite tfhc CjiioriitAmti, An 

Lup5Ain. 
Rosetta, Belfast : nAfÁn nA 

pAitóe, béAt freippte. 
Aoslea (Rosslea), Clones : nor 

tiAt, CluAin eoif. 
Rosmuck, Maam Cross, Co. Gal- 
way : nop rrinc, cpop-bótAp 

ítlÁm' Aoi"ó, Co. nA ^Aittirhe. 
Ross : nor = New Ross: nor 
fhic Cpeoin. Ross, Ballyjamesduff, Co. Cavan; 
An nor, baile SéAtnuip *Ouifc, 
Co. An ÓAbÁin. 

Ross West, Castlebar : An nor, 
CAirteÁn An £)AjifiAi$. 

Rosscahill, Co. Galway : nop 
CacaiI, Co. nA 5Aittime. 

Rosscarbery, Co. Cork : nop 
CAipbpe (nop Aititip), Co. 
ÓopcAije. 

Rossduff, Waterford : nop THib, 
popxtÁipje. 

Rossedony or Ebrington, Derry : 
nop An *OomnAi5, T)oipe 
Óoltnm Citte. 

Rosses Point, Sligo : nop Ceice, 
StijeAc. 

Rossinver, Belleek, Co. Fer- 
managh : nop 1nbip, t)éAl 
teice, Co. "feAft tnonAc. 

Rosslare, Wexford : nop LÁip, 
toe 5CApmAin. 

Rosslare Railway Station : Suat> 
ntaip VÁip. 

Rosslare Harbour Railway Sta- 
tion : &*:&& ÓAÍApuipc 1lmp 
LÁip. 

Rossmore, Baílíneen, Co. Cork : 
nop móp,, t)éAl Áca pmjin, 
Co. ÓopcAije. 

Rossmore, Gould's Cross, Co. 
Tipperary : nop móp, Cpop- 
Aipe An gutAiJ, Co. CiobpAV 
ÁpAnn. 

Rossmore, Woodford, Co. Gal- 
way : nop móp, 5PÁ13 nA 
tn«ike lApAmn, Co. nA^Aitl- 
ime. 

Rossnakill, Letterkenny : Rop Ill [BOS-SAI) it* Cilte, tatnf Ceanaitin 
[Sol.] 

Rossnowlagh, Ballyshannon, Co. 
Donegal : Rop ntiAVlAC, t)éAl 
Áía SeAnAij, Cíji ConAitt. 
[Sol] 

Rostellan, Midleton: Rof SctAlt- 

Ám, lTlA1T11f7;iJ1 T1A CojiAn. 

Rostrevor, Co. Down : CAipLeÁn 
RuAnJ-pí nó Om CAirteÁn Ruat) 
(CAipleÁn Cpeibeoft, "Roir 
Cjieibeojt w ), Co. An TJum. 

Rosturk, Westport : Ror Uojtc, 
CACAifi nA mAjir. 

Roundstone, Co. Gal way : t)Ait« 
Otoe TiA Ron Cioc n<A Ron), 
Co. ha ^Aittirhe. 

Roundwood or The Togher, 
Greystones : LiAÚ-ojtuirn nó .An 
Cócaji, Cloc Uac. 

Rower, The, Inistioge, Co. Kil- 
kenny : An UobAfi, Imp Céoj, 
Co. óille Óoinnig. 

Koyai Oak, Bagenalstown : Cloc 
Rtiipc, mume beA^. 

Kuan, Corofin.Co. Clare: Rua*ó- 
Án, ConA pnne, Co. An 

ólÁlfl. 

Rubane, Kircubbin, Co. Down : 

Rut>a bÁn, C1LI ÓobÁin, Co. 

An "Oum. 
Runanirree, Cork : Rér6 nA 

nTJolni, Co]icaij. 
Rush, Co. Dublin : Ron eó 

Rtjif), Co. tMite áía CtiAÚ. 
Rushbrooke or Ringacokig, 

Queenstown : Rmn An ÓobAl- 

CA15, CuAn ÓOjiCAije. 
Rushell, in Ossory : t)Aite tilnije móijie nó t>Ail« rhtjije, t 

nOr^imjib. 
Ruskey, Dromod, Co. Leitrim : 

RÚfCAC, TJjtomAt), Co. tlAt- 

■Ofttnm. 
Russborough, Dublin : t)Aile ha 

Scotój, bAile Ái& CliAt. 
Russell St., Dublin : SjiÁit) ah 

Rt31féAtAlj, tXMÍe ÁÍA CtlAt. 

Rutland St., Limerick : SjiÁit) 
RéAtuAn, LmmneAÓ. 

Ryefield or Aghantegall, Vir- 
ginia, Co. Cavan : Aca-o An 

CSeA^Alt, ACAX) Ufl, Co. AH 

ÓAbÁm. 
Rylane, Cork : Réix)teÁn, Cojtc- 
Aij. 

Saggart (Tassagard), Dublin : 

UeAC Sa3]-,a (CeAC Casjia), 

bAite áía CliAt. 
St. Ann's Hill or Kilnamucky, 

Co. Cork : Coitl tia TTIuice, 

Co. ÓOfiCAiJe. 
Saintfield, Co. Down : CAThnAC 

tlAorh nó CuIac nA TIaotti, Co. 

An "Otnn. 
St. Finbarr's, Cork : CeAmpAll 

t)A-p|lA, COJICAI5. 

St. John's Terrace, Clontarf : 
leAÚAfU'Án 60m, CUiAin CAjib. 

St. Johnston, Derry : gftAmfeAC 
Ailt .\n OAifcin, "Ooifte 
Óoluim Óille. 

St. John's Well, Kilkenny (1) 
the village so named = S 
ACAi*ó fpron. sraurf oCHá), (2) 
the holy well in the village = 
CobAin eom b^irue, (3) the [SAI-SES] 1H townland = A6a\), (4) the 

chapel = SéipeAl -AcAi"ó ; Co. 

Óille Coinmg. 
St. Luke's Cross, Cork : Cfiop- 

Aifie ti-A rnbocr, C0JICA15. 
St. Margaret's, Dublin : CoOAfi 

ltlAi|iéi"oe, t)Aite Át& CliAt. 
Sallins, Co. Kildare : Ha SA1I- 

eÁm, Co. Cille "OAjtA. [Sol. 1 
Salthill, Galway : bótAfi nA 

C-^a^a, E^Him- 
Saltmills, Co. Wexford : TTIuil- 

eAriTi An cSÁile, Co. Ioca 

SCAfimAin. 
Sandholes, Tullyhogue, Co. 

Tyrone : Aw poll UtiAX), 

C-uIac Ó5, Co. Cijie eoJAm. 
Sandycove, Kingstown : SonnAC 

50, *Oun lAO^Aifie. 
Sandyford, Dublin : Caoo tia 

Coille, bAile ÁtA CliAt. 
Sandymount, Dublin : T)uttiac 

C-jiája tTknjibteAn nó *OurhAc 

tiluiftbteAn nó -An *OwtriAC, 

t)Aile At A CliAt. 
Sandy Row, Belfast : Sjiái-o nA 

5Aintiie, t)éAl peififue. 
Santry, Dublin : SeAnujttnb, 

t)Aile ÁÍA CliAt. 
Scaddy, Downpatrick : SceA-OAC 

(/.), *Oún pÁ-ojtAis. 
Scardaune, Claremorris : Aw 

ScÁjroÁn, ClÁfi Óloinne 

fhui|tif. 
Scarnageeragh or Emyvale, Co. 

Monaghan : ScAinb nA^CAOft- 

ac, Co. ttluineAcAm. 
Scarriff, Limerick : Aw ScAifib, 

IwimneAC. Scartaglen, Farranfore, Co. 

Kerry: ScAiftueACAAn Jlmne, 

Aw peAftAnn puAfi, Co. CiAftfi- 

Ai-óe. 
Scarva, Co. Down : Aw ScAjib- 

acax) "Dub, Co. An T>um. 
Sciencien (Syunshin), Fivemile- 

town, Co. Tyrone : Sunbe 

Umfmn, t)Aile nA lu|t$An, 

Co. Cíjie eo5Ain. 
Scilly, Kinsale : tlmn Áifro bpic, 

Cionn cSÁile. 
Scotch Street, Portadown : CuAt 

fhic CaoiI, pojiz: An 'OúnÁm. 
Scotch St., Dungannon : Aw 

cSfiÁiT) -AlbAnAC, *Oún §eAn- 

Ainn. 
Scotshouse, Clones : A6ax) x\a 

hAblA, Cltn\m eoif. 
Scotstown, Monaghan : Aw bot, 

tnumeAcÁn. 
Scramoge, Longford : ScjieAth- 

05 (ScfieAmog), lon^pofiu 

Hi jpeA-jiJAil. 
Screen, Wexford : Aw Scfiin, 

toe 3CAfmiAin. 
Screggan, Tullamore : Aw 

ScjteA^Án, Aw CuIac tflójt. 
Scull (Skull, Schull), Skibbereen: 

Scoil rhviifte (An Scoil), Aw 

Scibjtín. 
Seaforde, Clough, Co. Down : 

Aw "pAtAm, Cloc tTlACAi|te 

Cat:, Co. An *Ouin. 
Selloo, Clones : SAil-thAJ, 

CluAm eoi-p. 
Seskanore, Omagh : SeifceAnn 

Ox>A|t, Aw Ojth A3. 
Seskilgreen (Sess Kilgreen), lit (SHA-SHRJ Ballygawley, Co. Tyrone : 
SeireAc CoitteA-ó g^éme, 
bAite Hi TjÁtAij, Co. tijte 

eoJAin. 
Shanagarry, Midleton : SeAnA- 

JAjttvÓA, lHAinifci|\ nA CopAn. 
Shanagolden, Limerick : SeAnA- 

juAtAmn, LuimneAC. 
Shanahea, Ennis : SeAnA-CAOT>, 

1nif CltlAnA UÁlTlfAT)A. 

[Sol.] 
Shanahoe, Mountrath : SeAncUA, 

móm Ráca. 
Shanballymore, Castletown- 

roche, Co. Cork : An Sean- 

t>Aile mójt, bAite ÓAirteÁw 

An nóifnj, Co. ÓOjicAije. 
Shankbridge, Ballymena:'0|ioic- 

eA-o ÓAftnocc, An bAite 

meA-óónAó. 
Shankill, Dublin : Semcitt 

(SeAncitt), bAite Át a CUac. 
Shankill or Woodvale, Belfast : 

Semcitt (SeAnáitt), beAt 

f?eijirre. 
Shankill Road, Belfast : b<5tAji 

Seincitte, béAt £ei|irre. 
Shanlaragh, Dunmanway, Co. 

Cork : SeAntÁtju\c, X)ún 

mónrhuije, Co. ÓojtcAi^e. 
Shannon Bridge, Ballinasloe : 

TleAcjiA ótnAnA £eAftnA, beAt 

Ái& nA StuAj;. 
Shannon Hartipur, Banagher : 

CtuAin tíAine beAj, beAnn- 

6aji nA SionAmne. 
Shantonagh, Castleblayney : 

SeAn-rf onnAÓ, CAifteÁn tYlAfc- 

JAthnAÓ, Shanvaus, Manorhamilton, Co. 
Leitrim : An SeAn-thÁr, -An 
CtuAmín, Co. LiAt-ojunm. 

Sharavogue, King's Co. : An 
cSeAfibós, Co. An Ttfoj. 

Sharvogues, Randalstown, Co. 
Antrim : tlA SeAftbc^A, t)Aite 
RÁjnAitt, Co. Aoncjtuim. 

Sheean, Westport : An Sí-óeÁn, 
Caúaiji nA rtlAjic. 

Shercock, Carrickmacross, Co. 
Monaghan : SeAjtcós, Cal- 
ais rhACAine uoir, Co. rhum- 
eACÁin. 

Sherin's Cross, Kilmallock : 
t)Aite An fÁmne, Citt trto- 
6eAllÓ5. 

Sherkin Island, Baltimore, Co. 
Cork : Inif SiojicÁm, *Oun nA 

SéAT), CO. ÓOjlCAIje. 

Sherrygroom (Sherrygrim), Dun- 

gannon : SeAji5x>fmim, *Oun 

geAnAinn. [Sol.] 
Sheskinshule, Newtownstewart, 

Co. Tyrone : SeifceAnn Sino- 

Ait, bAite ntJA, Co. tifte 

eojAin. 
Shillelagh, Co. Wicklow : Slot 

éili5, Co. óitle tTUnncÁin. 
Shinrone, Roscrea : SuiTie An 

Rom, nof Cpé. 
Shraheens, Balla, Co. Mayo : 

SjiAitíní, bAtlA, Co. rhnigeó. 
Shronell, Tipperary : SjiónAitt, 

CiobjtAi-o AfiAnn. 
Shronowen, Listowel : Sftón 

AOAnn, tiof CtJACAit. 
Shrove (Sh reeve, Stroove), 

Derry : Spuo bjiAOin nó S^no [SHR-SPA] 114 bftoin nó -An SfiAob, T)oifie 
Óot/uim 61 tie. 

Shrule, Tuam : SfiucAifi, CuAim 
*ÓÁ juAÍAnn. 

Silverb ridge, Dundalk : t)éAt 
At a An -A1H51D COftoiceAt) 
beAÍAc An -Aiftgit)), SftÁit)- 
t>Aite *Óúm *OeAÍ5An. 

Silvermines, Nenagh : béAÍ -Áca 
gobAnn, -Aouac UfimuriiAn. 

Silverstream, Monaghan : Ctiftfi- 
ac prine, ITluineACÁn. 

Sineirl, Bushmills, Co. Antrim : 
Stn-oe An 1a|iía, -An triACAifie 
t)uiT>e, Co. -Aoncjtnim. 

Sion Mills, Co. Tyrone : Suróe 
£mn, Co. tifte eo^Ain. 

Sir John Rogerson's Quay, Dub- 
lin : Céib rhic nuAi-ójií, t)Aite 

ÁÍA CllAC. 

Sixmilebridge, Co. Clare: T)noic- 

cax) -AbAnn Uí óeAjtnAiJ, Co. 

An ótÁiji. 
Sixmilecross, Co. Tyrone : Cut- 

ac néitt (CuAitte), Co. Úíjie 

eo^Ain. 
Sixtowns, Draperstown, Co. 

Derry : Sé ti)Aite nA Serine 

(tlA Sé ti>Aite), bAite nA 

Cjioire, Co. *Óoifie. 
Skeaghvasteen, Goresbridge, Co. 

Kilkenny : SceAC tflAirrin, 

An *OfioiceA-o tin a, Co. Óitte 

OoinniJ. 
Skegoniel, Belfast : SCIACÓ5 An 

IajVIa, t)éAÍ peifirce. 
Skerries, Co. Dublin : Sceijti, 

Co. bAite At a CtiAt. 
Skibbereen : An Scibjtin. Skreen, Co. Sligo: Scjtín óotuim 

Óitte, Co. Sti^ij. 
Slane, Co. Meath : bAite 

StAm^e, Co. nA tThx>e. 
Slanemore, Mullingar : SteAJÁn 

tTlójt, muiteAnn CeAjtft nA 

miT>e. [Sol.] 
Slaughtmanus, Deny : teAcr 

mÁJnuf A/Ooifie óotuim Óitte. 
Slieverue, Waterford : StiAb 

UtJA-ó, po|tctÁi|i5e. 
Sligo : SU^eAc. 
Smarmore, Ardee, Co. Louth : 

SmeAjtmAiT), t)Aite Át& pfi- 

•Ó1A-Ó, Co. tnjbAi-ó. 
Smithborough, Co. Monaghan : 

tiA mulUig (tnutUóA), Co. 

ttlumeACAm. 
Sneem, Kenmare, Co. Kerry : 

-An cSnAi-óm, -An tlei-oín* Co. 

ÓiAjijiAi-óe. 
Soldierstown. Lurgan : t)Aite 

nA tleAccAn, An tnn^Ain. 
Solloghead June, or Limerick 

June., Co. Tipperary : bAite 

Cifcín (gAbAt cSutcoi-oe), 

Co. ÚiobfiAT) -AjiAnn. 
South Lodge or Garrangibbon, 

Carrick - on - Suir : gAfifiÁn 

giobúm, CALAIS nA Siuifie. 
Spa, Ballynahinch, Co. Down : 

bAite itlic CeA|inAi5, bAite 

nA hlnr-e, Co. An *Ouin. 
Spa, Tralee : bAite ^AjiftÁn, 

C^Ai^ti. 
Spanish Point, Miltown Malbay, 

Co. Clare : rtmn nA SpÁinn- 

eAc, SjiÁi-o nA Cacjiac, Co «n 

CtÁifi, 115 [SPE-STKl Speenoge, Deny : Spíotiój, 

T)oijie ÓoLtnm Óitte. 
Spencer Harbour, Carrick-on- 

Shannon : *Ooine nA hlnfe, 

Ca-jia *OfiomA n.uifc. 
Spiddal, Galway : -An Spn>éAt, 

^Aitlirh. 
Springfield, Enniskillen : -An 

tiftACAC, imr* CeicteAnn. 
Springfield Road, Belfast: ftóÚAft 

ÓtuAtiAi j©, béAt JTeijtr-ce. 
Srah, Ballinrobe, County Mayo : 

-An cSfiAit, t)Aite An flo-obA» 

Co. fhuijjeo. 
Srahmore, Westport : -An cSfiAit 

rhó|\, c^tAifi TiA triAjt c. 

Stabannon, Castlebellingham, 
Co. Louth : CeAÓ t)ÁnÁm (C15 
t)ÁnÁm), bAile An JeAfVlÁn- 
A13, Co. Ui^oai-o. 

Stackallen, Navan, Co. Meath : 
CeAC CotLÁin (C15 CollÁm), 
-An UAirii, Co. nA tTh-oe. 

Staffordstown, Randalstown, Co. 
Antrim : t)Aite -An scaj?aji-o- 
aj$, t)Aite ttÁsnAitt, Co. 
Aoncfiuim. 

Stamullen, Balbriggan, Co. Dub- 
lin : CeAC mAotÁin (C15 
triAotÁin), t)Aite ftfteAcAin, 
Co. £>Aite &t& CtiAfc. 

Stewartstown, Co. Tyrone : 
CAthnAc LeAnnÁn, Co. ti|te 
eo^Ain. 

Stillorgan, Blackrock : CeAc 
Lof^Áin (C15 lop£Áin), t)Aile 
tlUA nA CftÁ&A. 

Stonebridge, Clones : leAcc 
gAliÁin, CtuAin eoif. Stonepark, Tubbercurry, Co. 

Sligo : pÁific nA ^Ctoé, Cob- 

Afi An óoijie, Co. 611313. 
Stoneview, Kingstown : An ÓAfift- 

A13, *Oún Lv\05Ai|te. 
Stoneyford, Lisburn : OiteÁn ttf 

ÓoaIIaiJ, tiof nA sCeAjift- 

t)AC. 

Stoneyford, Thomastown : Át 

An SrAin5 (prond. " -ác 

SctiAin "j, t)Aite rhic Ann- 

■oÁin. 
Strabane : An Sjiaí bÁn. 
Stradbally, Kilmacthomas, Co. 

Waterford : SjiA-obAile *Oéip- 

eAC, C1II fhic ÚomÁipn, Co. 

pojiT;tÁifi5e. 
Stradbally, Queen's Co : SftÁi-o- 

bAite tAOij;ife (An SjiÁvo- 

t)Aite, ÍAOi^if l/Ai^eAn). 
Stradone, Cavan : -An Sjiac 

"OoriiAin, CAbÁn Uí UaJaII- 

A13. 
Straffan, Straffan Station, Co. 

Kildare : -An SfiuúÁn, CluAin- 

íní, Co. Óitte "Oajia. 
Straffan Station, Co. Kildare: 

CtuAiníní, Co. Óille *Oajia. 
Strahart, Ferns : SftAt Aific, 

"feAjinA. 
Straid, Bally clare, Co. Antrim : 

-An cSjiÁi-o, t)Aile An ÓtÁi-fi, 

Co. -Aoncfiuim. 
Straid, Bushmills, Co. Antrim . 

-An cSfiÁi-o, -An tTlACAifie 

t)ui-óe, Co. Aonufivnm. 
Straid, Castlebar : -An cSjiÁit>, 

CAifteÁn An toAjijtAit. 
Straidarran, Derry : SftÁi-o- [STB-TAO] 118 fe&pAnr\,X)o^e Óottnm óttte. 

[Sol.] 
Stranagalwilly, Derry : SftAt nA 

n^AttbAite, T)oifte Óotuim 

Óitte. 
Strand, Newcastle West, Co. 

Limerick : An CftAig, -An 

CAipteÁn tluA, Co. ttiimnij. 
Strand, Youghal : Calais eoc- 

Aitte. 
Strandhill or Larass, Sligo : l*Áft 

eAr-A, Sti^eAC. 
Strandtown, Belfast : bAite tfhc 

CiiAjitiipj, beAt peijipce. 
Strangford, Downpatrick : bAite 

Loca CuAn, *Oún pÁ"OftAi5. 
Stranocum, Co. Antrim : An 

cSfión ÓAm, Co. Aonufttnm. 
Stranooden, Co. Monaghan : 

SjiAt An pó-oÁm, Co. rhtnn- 

eACÁin. 
Stranorlar, Co. Donegal : SfiAt 

An UjttÁijt, Cíf ÓonAitt. 
Stratford-on-Slaney, Grangecon, 

Co. Wicklow : bAite An 

CÁibifine, 5|tÁmfeAC itlic 

CAtAif, Co. Óitte tTlAnnrÁin. 
Strathsbridge, Derry : 'QftoiceA'O 

nA SfiAtAcA, *Ooifte óottnm 

óitte. 
Streamstown, Moate : t)Aite Ail 

cSjiutÁin, mócA gjiÁmne 

ói^e (nA hlAfithi-óe). 
Street, Co. Westmeath : CAip- 

teÁn nA SftÁi-oe, Co. nA hlAft- 

riii-oe. 
Strogue Cross, Templemore : 

CfiopAifie ha S|teAtói5e, An 

CeAtnpAtt KWop. Strokestown, Longford : béAt 

At A nA mbuitti, ton^pojic 

Hi feAjiJAit. 
Stroovebrin Coastguard Station : 

CuAmceAc S^tAOib bfioin. 
Suffolk, Dunmurry, Co. Antrim : 

CuIac ITIeAnnÁn, TJun tnvnji- 

eA-ÓAij, Co. Aoncjiuim. 
Sugar Island, Newry : OiteÁn 

An cSiticjiA, 1ubA|i 6mn TZpÁ ja. 
Summercove, Kinsale: CAijtji^ín 

nA ptubói^e, Cionn cSÁite. 
Summerhill, Dublin : Cnoc 

CjtíonÁm, bAite áía CttAC. 
Summerhill, Enfield, Co. Meath: 

T>jtuiim SAmjiAi-o (tTluttAij 

Tjfiuim SAthjiAiT)), An bóÚAji 

bui-óe, Co. nA ttli'óe. 
Suncroft, Curragh of Kildare : 

Cjiocca nA 5)iéine, Cujijiac 

Óitte TJajia. 
Sunday's Well, Cork : CobAji 

UÍ05 An *OotrinAi5, CofiCAij. 
Swanlinbar, Belturbet : An ttluit- 

eAnn lAftAinn, béAt Caiji- 

beific. 
Swan's Cross Roads, Co. Mon- 
aghan : T)fiuim mófi Úoi|i, 

Co. líluineAcÁin. 
Swatragh, Maghera, Co. Derry : 

An cSuAitujieAc, triACAijte 

tlÁÚA tti|iAi5, Co. TJoifie. 
Swords, Co. Dublin : Sójvo 

Óottnm Óitte, Co. bAite áúa 

CtlAt. 

Tacumshane (Tacumshin), Wex- 
ford : reAc CoimpeÁin, toe 
gCAjmiAin. 117 [TAG-TEM] Tagheen, Hollymount, Co. 

Mayo : CeAc CAom, ITIaoI/oa, 

Co. tnrnjeó. 
Taghmon, Co. Wexford : CeAc 

ITltintiA, Co Loca sCAfimAin. 
Tagoat, Wexford : CeAc ttlic 

Có-da, toe sCAjimAin. 
Tahilla, Kenmare, Co. Kerry : 

CAitite, An tlei-oin, Co. 

CiAnjwM-c-e. 
Talbot Street, Dublin: SfiÁi-o 

C^tbói-o, bAile áúa cLiAt. 
Tallaght, Dublin: CattiIacua 

IVlAOilfiuAin nó CattiIacc 

(CÁirhteAcc mwntifie pAjt- 

ÚAlóin), Át CliAt *Ouiblmne. 
Tallanstown, Ardee, Co. Louth: 

bAile An CAllAnAi^, bAile 

Áca (SfvóiA'ó, Co. U15- 

bAIX). 

Tallow, Co. Waterford : CuIac 
An lA|iAinn (CuIaij An 
lAjiAinn, An CuIac), Co. 
ponctÁinse. 

Tamlaght, Enniskillen : Catti- 
Iacu, Imp CeicleAtm. 

Tamlaght O'Crilly, Upperlands, 
Co. Derry : CahiIacc Ua 

5C|U1A1"ÓlA01C, UACUAjtAl^e, 

Co. X)oine. 
Tamnamore, Moy, Co. Tyrone : 

An Caitwac til úp, tllA^ *OmnA, 

Co. Cifie eo^Ain. 
Taraney, Letterkenny : An 

CAthnAc (/.), tert;in CeAtiAifin. 
Tandragee, Co. Armagh : Coin- 

ne-^Aoit, Co. Ájit)A HIaca. 
Tang, Mullingar : An CeAn^A, 

muileAnn CeAjip nA TTh-óe. Tara: CeAtnAifi bpeA$(CeAniAi|i 

nA fti'03, CeAtnAifi). 
Tarbert, Co. Kerry : An 

CAifibeAnx, Co. óiA|t^Ai-óe. 
Tarelton (Teerelton), Cork : 

An *OeireAbAft nó Cift 

UéAlrAn, CojiCAij. 
Tashinny, Mullingar : CeAc 

SionAi5, mmteAnn CeAftfi nA 

tTh-óe. 
Tassagh, Armagh : CAr-Ac, Áji-o 

rriACA. [Sol.] 
Tattyreagh, Omagh : An CAiue 

UiAbAc, An 05m A5. 
Taughmaconnell, Ballinasloe : 

CeAc 1TI1C COIIAltl, bÓAl ÁÚA 

nA SIUA5. 
Tawnybrack, Ballymena : An 
CAthnAC bneAC, An bAile 
meA"óótiAC. 

Tawnykinaff (Tawnaghaknaff), 
Castlebar : Catouac An 
CneAtriA, CAipteÁn An tJAftft- 
A15. 

Tawny lea, Carrick-on-Shannon: 
An C Aril n AC llAC, CA|tA Tijioni a 
Uúirc. 

Teelin, Carrick, Co. Donegal : 
CeiteAnn, An Óajijiaij, Co. 
T)úm nA n^Att. 

Teeworker (Teevurcher), Bailie- 
borough, Co. Cavan : u^ob 
UncAijt, Oil CaúIaij, Co. An 
Cad Am. 

Templeboy, Co. Sligo : An 
CeAmpAlt bui-óe, Co. SL1515. 

Templederry, Templemore : 
CeAmpAll *Ooi^te, An CeAm- 
pAlt nióji. [TEM-THE] 118 Templeglantine (Templeglan- 
tan), Limerick : CeAtnpAtt 
gteAnnuÁm, UnmneAC. 

Templemartin, Bandon : CeAin- 
pAtt tflÁfiuAm, *OttoiceA"o ha 

t>Annt)An. 

Templemore : CeAtnpAlt móft 
éite líí pó^AjicAis (An 
Ce Amp Alt mó|t). 

Templeoge, Co. Dublin : C15 
motó^, Co. t>Aile áúa 

CÍ1AÚ. 

Templeorum, Pilltown, Co. Kil- 
kenny: CeAtnpAtt O-ójtÁin, 
t)Aite ati pvntl, Co. Óilte 
Coinni5 

Templepatrick, Co. Antrim : 
CeAmpAlt pÁ-otiAi^, Co. 
Aonutttnm. 

Templeshanbo, Ferns : CeAm- 
pAtt nA SeAnboite (SeAti- 
botA Sine), peAtiriA. 

Templetuohy, Templemore : 
CeAmpAtt CuAice, -An CeAm- 
pAtt tnófi. 

Tempo, Co. Fermanagh : An 
c-1ompóx> T)eipl, Co. £eAji 
ttlonAc. 

Terenure, Dublin : Cift An 
InbAiri, t)Aite áúa Cíiaú. 

Termon, Letterkenny : An 
UeAjtmonn, teiui|t CeanAinn. 

Termoncarragh, Belmullet, Co. 
Mayo : An CeAjtmAnn CAtiriAc, 
ÍJéAt An ttitntitit), Co. 
tíluijeó. 

Termonfeckin, Drogheda: CeAti- 
monn peicin ("An CeAti- 
tnuinn "), 'OriOíceATO Aca. Terryglass, Borrisokane, Co. 
Tipperary : Cíjt *ÓÁ glAr-, 
bui^eAf Uí ÓAÚÁm, Co. 
Ciob}U\-o ÁjiAnn. 

The Ballagh, Enniscorthy : An 
tíeAlAc, 1nir CónÍAix>. 

The Birches, Portadown : *Ooine 
Ómn "ÓtaiD, ponx An "OúnÁm. 

The Bush, Dungannon : An 
SCIACÓ5, *Oun geAnAmn. 

The Commons, Thurles: 11a 
CoiminijTKititAflii fó^AftUAi^. 

The Crescent, Limerick : An 
CofijtAn, tnimneAC. 

The Cross, Killygordon, Co. 
Donegal : An Ctioir-beAlAc 
(Ctioir-beAÍAC *Ojiom' móijt), 
Coitl nA gCuijtroin, Ci]t 
ConAill. 

The Docks, Limerick : tia 
"Oo^aí, "LmmneAC. 

The Downs, Mullingar : t!a 
*OúnuA, íttuiLeAnn CeAttn nA 
ITh-óe. 

The Markets, Limerick : 11a 
fildj^Ai-oe, tumineAc. 

The Maze, Lisburn : An itliAf , 
Uor- nd ^CeAjijibAc. 

The Pigeons or Aughatruhan or 
Auburn, Athlone : Acat> ah 
cSriucÁm, t>é<xt áca LuAin. 

The Quay, Ballycastle, Bel- 
fast: An po|\c, t)Aile ru\ 
CAifcéille, béAt peijipce. 

The Rock, Derry : An ÓA^tAi^, 
X)oi|Ae Cotuim Cille. 

The Rower, Inistioge, Co. Kil- 
kenny : An UobAji, 1nif 
Céo^, Co. Citte Óomni^. 119 [THE-TOO] The Ward, Dublin : An £>Ájvo, 

bxMle ÁZA CllAU. 

Thomas Street, Armagh : &r\ 

C|tiAn móji, Á\\-o fhACA. 
Thomas Street, Dublin : aca-o 

An *OfiomA nó SfiÁiT» Saw 

ComÁr, t>Aile áúa CIiaú. 
Thomastown : t)Aite fhic Ann- 

•oÁin (prond. locally "bAite 

'CúrmÁm "). 
Thomastown, Arklow : t>Aite 

ComÁip, An c-1nnbeAjt rnójt. 
Thomastown, Athlone : t)Aile 

ComÁir, t)éAt Át a luAin. 
Thomond Gate, Limerick : 

^jeACA tuAtriiuriiAn, Luim- 

neAC. 
Thompson's Bridge, Ennis- 

killen : T)|toiceAt) LÁúftAi^, 

1nir CeicteAnn. 
Thonlagee, Wicklow : Com-le- 

5A01Ú, Citl íflAnncÁm. 
Three Castles, Kilkenny : t)Án 

Ua n*OuAC, C1II Óomnig. 
Three Mile House, Monaghan : 

*Oftuim 5uilt, mtjmeACÁn. 
Thurles : *OúntAr Uí FÓ5AJIUA15 

nó *OúntAp éite. 
Tibohine, Frenchpark, Co. 

Roscommon : CeAc t)Aoitín, 

*Oún 5: An, Co. RofcomÁin. 
Tiermaclane ( Teermaclane ) , 

Ennis : Cijt tfhc CoiteÁm 

(d'n ttiac CoiteÁm), Imp 

CtuAnA Uatt^a-oa. 
Tievemore, Pettigo, Co. Done- 
gal : Ar\ CAob rnófi, pAice 

500A, Cí|i ConAitt. 
TimRhoe, Strad bally, Queen's Co.: CeAc mocuA (U13 

Wocua), SpÁ-obAile LAOi^ir-e. 
Timoleague, Co. Cork : CeAC 

ttioIaja (C15 TTI0IA5A), co. 

ÓOfiCvMÍje. 
Tinahely, Co. Wicklow: Z\% 

nA héilte, Co. óitte rriAnn- 

cÁin. 
Tinode, Dublin : C15 An f 01*0, 

t)Aite ÁÍA CtlAt. 
Tinteragh, Money more, Co. 

Derry : CeinnupeAc, mume 

Wóp, Co. t)oipe. 
Tipperary : CiobpAi-o ÁpAnn. 
Tirkane, Maghera, Co. Derry : 

CÍJ1 ÓAÚÁ1T1, triACAine RÁCA 

ttijtAij, Co. Tjoipe. [Sol.] 
Toames (Tooms), Cork : CtiAm- 

ACA, CopCAI^. 

Tobermoney, Downpatrick : 
CobAp Hluine, "Oun pÁ-opAi3. 

Tobinstown, Tullow, Co. Car- 
low : t)Aile Cóibín, CuIac Ó 
b*péix)Lim, Co. ÓeAÚAplAC. 

Toghblane, Hillsborough, Co. 
Down: CeAc tíiÁÁin, Cpoim- 
jtinn, Co. An *0um. 

Tomgraney, Limerick : CtiAim 
5^éine, ttnmneAC. 

Tomhaggard, Wexford : CuAim 
^St 1 ^ (CuAim SA$nAj, toe 
5CA-|imAin. 

Tonragee, Westport : cóin-pe- 
5A01Í:, CACAip tia Wajiu. 

Tonyglasken, Tempo, Co. Fer- 
managh: CAThnAc ^tAf-cinn, 
An c-lompó-ó T)eipil, Co. 
£eAp won ac. [Sol.] 

Toom, Doon, Co. Limerick : [TOO-TTTL] 190 CtiAtm, T>ún bteipce, Co. 
ttumtiig. 
Toomard, Ballinasloe : Co Aim 

AfTO, béAt ÁÚA nA StllAJ. 

Toombeola, Co. Galway: CuAim 

t)eolA, Co. ha SAitlime. 
Toomebridge, Co. Antrim : 

peAjlCAIf CUATrtA, CO. AOII- 

Cfiuim. 

Toomevara, Nenagh : CtiAim tti 

rheÁ"ó|tA, AonAC tiftrhviniAn. 
Toormore, Skibbereen : An 

CuAfi tYló|t, Ati Scibpin. 
Tory Island, Letterkenny : 

Cojiac (/.) (Coitiititf), teiuift 

CeAtiAinn. 
Tour, Newport, Co. Tipperary : 

An Cuáfi, Uuíaó ÓeAfCA, Co. 

ÚiobtiA-o ÁfiAnn. 
Tourlestrane, Ballymote : CtiAji 

toifqieÁin, bAite Ati rh óca. 
Tourmakeady, Co. Mayo : CtiAfi 

fhic éA-oAig, Co. rhtn^eó. 
Tournafulla, Newcastle West, 

Co. Limerick : Cuaji nA £oía, 

An CAifteÁn tltiA, Co. Luirn- 

«15. 
Toy, Co. Down : An Cuai-ó, Co. 

An *Oinn. 
Tralee : c^Ái^tí. 
Tramore, Waterford : Ct^S 

fhófi, poftctÁifise. 
Trentagh (Treantagh), Letter- 
kenny : CjtiAncAc, Leiciji 

CeAtiAinn. 
Trew and Moy Railway Station: 

Scat) nA CjnucA, 1 -otin 

neat. 
Trien, Castlerea, Co. Roscom- mon: An CftiAn, -An CAirteÁn 
Hiadac, Co. rtorcomÁm. 
Trillick, Ballinamallard, Co. 
Fermanagh : Cjií Iiaja, béAt 

ÁCA nA tTlAftCtAC, Co. feA|1 

monAc. 
Trim, Co. Meath : bAite Át a 

Cfiuim (Át Cjintm tlí íaoJ- 

Aijie), Co. nA trhx>e. 
Tuam : CuAim 'ÓÁ JtiAtAnn 

(CtiAim). 
Tubber, Gort, Co. Galway : An 

CobAfi, ^Ofic 1nre guAifte, 

Co. nA gAittime. 
Tubber, Moate, Co. West 

meath : An CobAfi, tnóuA 

gjiÁinne Óije, Co. nA hUji- 

nm-óe. 
Tubbercurry, Ballymote: CobAji 

An óoifie, bAite An rhócA. 
Tubbermore, Belfast : An CobAji 

tnófi, béAt pei]ifue. 
Tulla, Limerick : An CutAc, 

tmmneAC. 
Tullaghan, Co. Letrim : CutcÁn, 

Co. tiAcofitiim, 
Tullahought, Pilltown, Co. Kil-' 

kenny : CutAc T)occ, bAite 

An puitt, Co. Citte Óoinnij. 
Tullamore : An CiiIac tflóft. 
Tullaroan, Freshford, Co. Kil- 
kenny : ChIac ntiA-óÁm, 

Acax) Úfi, Co. Citte Óownig. 
Tullintrain, Derry : CuIac An 

Cftéin, T)oijie Cotwm Óitle. 

[Sol.] 
Tullogher, New Ross : CuLcaji, 

tlor ifhc Cjieoin. 
Tullow (Tullowphelim), Co. 121 [TUL-TJNI] Carlow : CuIac Ó tt^éi-ótim 

(CutAc "poftucijui, 1 n-t1íb 

]?éi-ótimte , Co. ÓeAÚAfttAC. 
Tullow Street, Carlow: SjtÁi-o 

riA CuIca, CeAÚAftÍAC. 
Tully, Longford : An CuIac, 

Lonjpojtc ui feAjtJAit. 
Tullyco, Cootehill, Co Cavan: 

Cuíac CtiAc, An tfltnncitte, 

Co. An CAbÁin. 
Tullycrine, Ennis : GutAC 

C|ieine, 1nif CluAnA RÁrii- 

fAT)A. 

Tullyhogue, Co. Tyrone: CuIac 

Ó5, Co. c"ijie eo^Ain. 
Tullylease, Charleville : CuIac 

LlAf, Clll nA tTlullAC. 

Tullynahinera, Castleblayney : 

CAtAfh nA hlnneonA, CAipleÁn 

filAr^ArhriAC. 
Tullyrone, Moy : CuLac Riia-ó- 

Áin, tTlA3 "OuniA. 
Tullyrosmearn, Kiltyclogher, 

Co. Leitrim : CdVac flof 

méA|tÁn, Coitlce An cIocaiji, 

Co. 1iAc-o|tuim. [Sol.] 
Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan: 

CuIac tflAOin, an rhumcilte, 

Co. An ÓAbÁm. 
Tulnacross, Cookstown : Cut 

iu\ Cjtoipe. CojiA Cftice. 
Tulrahan (Tulrohaun), Bally- 

haunis: CvjIac UuACÁm, DóaI 

Áca h-AmnAif. 
Tulsk, ElphinjCo. Roscommon: 

Cmtpc, Ailpionn, Co. Uor- 

comÁm. 
Tummery, Co. Tyrone : An 

c-lomAipe, Co. tijie eo^Ain. Tunnyduff (Tonyduff), Bailie- 
borough, Co. Cavan: CAthnAC 
*Oub, l vttAij, Co. Atl 

Am. [Sol.] 

Tuosisf. Ken mare, • o. Kerry ; 
Co At Ua SiOfCA, An nei"oin, 
Co. ÓiAjijtAfóe. 

Ture, Derry: An c-lubAji, Uoifte 
Cot ui m Cille. 

Tnrlough, Castlebar : An Cujt- 
Iac, CAifte MM tA1 5- 

Turloughmore, Athenry : An 

CtlfltAC mÓ|t, bAlle ÁCA All 

RÍ05. 

Two Mile Borris or Borrisleagh, 

Thurles : An buin^eAf Liac, 

"OújttAf Hi frú^Ai'.r 
Tydavnet, Monaghan : CeAC 

"OAmnACA ("C15 T)AmnAic "), 

mmneAcÁn. 
Tynagh, Loughrea : CijneACA, 

bAite Ioca til AC. 
Tynan, Co. Armagh : Ci$neAt- 

Án (Ctji"óneÁn, Cui-ótia-óa, 

CtJijneAÚA, CijneAÚA), Co. 

ÁffOA TV) AC A. 

Tyrella, Clough, Co. Down : 

CeAc UiA$tA, ctoc trucAijtc 

Cac, Co. An "Oúm. 
Tyrrellspass, Co. Westmeath : 

beAÍAC An CijuaIaiJ, Co. ha 

hlAfuhróe. 

Ummoon, Foxford, Co. Mayo : 

lormhóm, t)ÓAl eAf-A, Co. 

rhuijeó. 
Union Hall, Leap, Co. Cork : 

bftéAnc-jiÁiij, téim Uí *Óonn- 

AbÁm, Co. CojtcAi^e. WPP-WAR] 492 Upper Baggot St., Dublin : SfiÁiT) 
tlA ttÁÚA UAÓUA1J1, bAile ÁtA 

CIiaú. 
Upper Clanbrassil St., Dublin : 
SfiÁi-o ClAnn bfieAfAil Uac- 

CA1J1, bAile ÁÚA CllAÚ. 

Upper Clare St., Limerick : 
SriÁiTj An CIÁ1|1 Uaccaiji, 
tuimneAc. 

Upper Kevin St., Dublin : SfiAix) 
CAOirn^m uacuai|i, t)Aite Át a 

CllAt. 

Upper Leeson St., Dublin : Cill 
tfltnfie CAifin5Ín, bAile Át a 

CÍ1AÚ. 

Upperchurch, Thurles : CeAtnp- 

aII Uaccaiji, T)úfit,Ar- éile. 
Upperlands, Co. Derry: Uacuaji- 

Ai^e, Co. *Óoifte. 
Upper Meadow St., Belfast : 

SftÁiT) nA téAnA-ó Uacuaiji, 

béAt f?ei}tfce. 
Upton, Co. Cork : ^ajiji-óa ÚAn- 

CÁ1J1T), COJtCAlt;. 

Urlingford, Co. Kilkenny : At 

nA nU|itui"óe, Co. Óille 

Coinm^. 
Urney, Strabane : -An UfinAi-óe, 

An Sjiaú bÁn. 
Usher's Quay, Dublin : Céib An 

l1lféA]tA15, bAile Át a CU At. 

Valencia Island, Co. Kerry : 
*OAi|ib|te (OileÁn T)Aijibfie), 
Co. ÓiAftfiAi-óe. 

Valentia Harbour Railway Sta- 
tion : An Rmn Afro, i ntlib 

UÁtAC. 

Valleymount or Cross, Dublin ; mom An tteAÍAijS; nó An Ófiop, 

t)Alte ÁtA CÍ1AÚ. 

Ventry, Dingle, Co. Kerry : 

CeAnn CfiÁijA, "OAingeAn Uí 

Óúipe, Co. CiAtijiAi-oe. 
Vicarstown, Blarney, Co. Cork : 

triA^ CeiciT>, An blÁfinA, Co. 

Óo-ncAi^e. 
Vicarstown, Stradbally, Queen's 

Co. : bAile nA biocÁifte, 

S^Ái-obAite LAoi^ife. 
Victoria Bridge, Strabane : 

T)|\ou':oat) nA bfitnjne, An 

SfiAÚ bÁn. 
Virginia or Aghalir, Co. Cavan : 

Acax) Li|t nó beiM-opine (bAile 

tocA UeArnAiji), Co. An ÓAbÁm. 
Villierstown, Cappoquin, Co. 

Waterford : bAile tluA (bAile 

An iV!uilneojiA),CeApAC Óumn, 

Co. pofirlÁifije. 
Virginia Road, Virgini. 1 , Co. 

Cavan : An pocAl UiAbAC, 

AcA-ó Li]i, Co. An ÓAbÁin. 

Walderstown, Athlone : bAile 

bAlruifi, béAl Át a ttiAin. 
Walsh Island, Geashill, King's 

Co. : 1nif nA rnbfteAtnAC, 

^éipll, Co. An TIÍ05. 
Ward, The, Dublin : An bÁjvo, 

bAile ÁÚA CllAC. 
Waringsford, Ballynahinch, Co. 

Down: UuIac An Hi pee, bAile 

nA h1nr*e, Co. An *Oúm. 
Waringstown, Lurgan : ttlAC- 

Aijie eAnAc, An l/ufijAin. 
Waring St., Belfast : SftÁn) Ati 

UÁijnnig, béAl peijtpce. 1U9 [WAR-WHI] Warrenpoint, Co. Down : Rmn 

TThc ^ioIIa UiiAi-o (An 

pumue), Co. An "Oiim. 
Warrenstown, Drumree, County 

Meath : bAile An UÁipínij 

(1 $Cnoc triApc),*Opuim TIÍ05, 

Co. nA TTli-óe 
Waterfall or Felane, Bantry . 

P-AolAn ("pA-ólÁn), be Ann - 

cpAiJe. 
Waterfall, Cork : Imp CionAit 

(tiop An Uipce), CopcAi^e. 
Waterford : pone tÁip^e. 
Watergrasshiil, Fermoy : Cnoc- 

Án tiA biolApAije, tYlAimpnp 

"peAp illume. 
Waterside, Coleraine : baile 

"hi5in, Cuil RAitne. 
Waterside or Clooney, Derry : 

CluAin Í, "Ooipe Óoluim 

Cille. 
Waterville or Currane, Co. Kerry: 

An CuppÁn, Co. CiAppAi"óe. 
Welchtown, Strabane : t>Aile An 

"ÓAitpi^, An SpAÚ bÁn. 
Wellington Bridge, Wexford : 

T)poiceA"o eom, toe $CAp- 

niAin. 
Wells or BallyradufFe, Gorey : 

t)Aite UÁtA "Ouibe, ^uAipe. 
Wentworth Place, Dublin : plÁp 

ponriAbpAé, bAile Át a CIiau. 
Westmoreland St., Dublin : 

SpÁix) An •peifuige, bAile Át a 

CliAC. 
Westport : CAÚAip nA tYlApu. 
Wexford : toe gCApmAin. 
Wheathill or Gortnacrinnagh, 

Blacklion, Co. Cavan : ^opu nA CpumneACCA, An teAps- 
A1-Ó, Co. v \n ÓA&Áin. 

White bbbey, Co. Antrim: An 
itlAinipcip tTionn, Co. Aon- 
cpmm. 

Whitechurch, Cork : An CeATip- 
Att geAt, CopCAij. 

Whitechurch, Rathfarnham, Co. 
Dublin : Cilt fumnpeATiti, 
RÁÍ peApnÁm, Co. I'kmIc Áca 
CliAU. 

Whitecross, Market hill, Co. Ar- 
magh : Cop teACu, Ci'nl 

rheAttjuip, Co. Áp-oA rriACA. 

Whitegate, Limerick : An JJcaua 

bÁn, tinmneAC. 
Whitegate, Midleton : An 5^eACA 

bÁn, 1TlAinipcip nA Co|u\n. 
Whitehall, Longford : bAile An 

JeAUA, longpopu Hi f?eAp- 

£All. 

Whitehall or Paulstown, Gow- 

ran, Co. Kilkenny: bAile poll, 

beAtAC 5v\bpÁm, Co. Cille 

Comni j. 
Whitehall Terrace, Dublin : 

leAÚAp-oÁn pionnbjtoJA, bAile 

Át& CliAÚ. 
Whitehead, Co. Antrim : CeAnn 

bÁn, Co. Aonupuim. 
Whitehill, Ballinamallard, Co. 

Fermanagh: Cíp Hi bpAonÁm, 

béAt Át a nA tTlApctAC, Co. 

peAp ITIonAC. 
Whitehouse, Belfast: Rmti Coif 

ÁjiT), béAt JTeippue. 
White's Cross, Cork : bAile 

1Uia, C0PCA15. 
Whiteside's Corner, Randals- [WHI-YOU] 124 town, Co. Antrim : An pjtoc- 

U\if, bAite rtA^nAitt, Co. 

-Aon cfi turn. 
Whitewell, Belfast : ^AttÁn An 

Í3Á1]1T), bé At pei^fre. 
Wicklow : Citt ttlAnnuÁm. 
Wilkinstovvn, Navan : t)Aite 

Uitcin, -An Uaitt). 
Williamstown, Ballymoe, Co. 

Galway: t)Aile thttiAm, béAt 

ÁÍA ITlOJA, CO. 11A 5AlltlTTie. 

William St., Limerick : SjiAit) 

UittiArn, LtnmneAc. 
Willowfield, Belfast : pÁijic tiA 

SAiteÁn, béAt £ei]irre. 
Windgap, Kilkenny : beAjtnA tiA 

gAoire, Citl Coinnij. 
Wolfhill, Athy : CnocÁn tiA 

1TlAcci|ie, bAite At a hi. 
Woodburn, Carrickfergus : An 

CnocAc beAj, Ca^ai^ "peAfi- 

jtlfA. 

Woodenbridge, Co. Wicklow : 
gA^tÁn av\ §AbtÁin, Co. Citte 
ÍTlAnnrÁin. Woodford, Co. Galway : g^^S 

tiA tnwtce lA|tAmn, Co. nA 

5AiLtirne. 
Woodlawn, Co. Galway : móuA 

gjiAmne Ói^e (gfiÁinne Ó5, 

An tnócA), Co. nA ^Aittirhe. 
Woodsgift or Loughanstown, Co. 

Kilkenny : t)Aite nA tocÁn, 

Co. Citte Comm 3. 
Woodstock Road, Belfast : bó- 

ÚAJ1 nA CoitteAT), béAt 

peijifce. 
Woodtown, Ardee, Co. Louth : 

t)Aile nA CoitteAT), bAite áúa 

p|1T)1AT), CO. LlljOAIT). 

Woodvale or Shankill, Belfast : 
Semcitt (SeAncitt), béAt 
fTeifirce. 

Woodview, Armagh : tnuttAC 
nA SAiteAc, Áft-o ITiACA. York St., Belfast : SftAi*) Caoiji< 

eAbjto^, bé At peijirue. 
Youghal : eocAitt. 
•x^X^X^* <*n cló-óum^nn, ceotunca, 
BtéDÓiiií^Ae-óitjo, baile Át* CUát. 9s oxm>^y^ 

Date Due 


1 


noF 


:q mot 


PIDPI I' ATI" 


L/VJC 


-O INVJ 1 


L/lnUU 
f) 

-'xS-'á' 1 ' V, c I : BOSTON COLLEGE 
9031 01161670 3 


Author Laoide, Seosan. Title Post-seancas. Cuid I. — Sacsbearla-gaedilg. DOES NOT CIRCULATE 


Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

; Books may be kept for two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is charged for each 2 -week book 
kept overtime; 25 cents a day for each overnight 
book. 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 2-5C